Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Poniższy tekst pochodzi z ulotki rozdawanej na Śląsku. Podejrzewam, że podobne akcje odbywają się w całej Polsce. Świadczy to o masowym budzeniu się Polaków, gdyż nie sposób dostrzec, że Polska jest pod okupacją a nasz naród jest eksterminowany, na co jest wiele dowodów nawet na tym blogu. Ryzykuję publikując tę ulotkę, jednak nie prawnie – w Polsce obowiązuje jeszcze wolność słowa, tak więc nikt nie może mnie ukarać za publikację tej ulotki.
Zaznaczam, że niemal w pełni się zgadzam z jej treścią, z tym jedynie wyjątkiem, że nie można wsadzać wszystkich żydów do jednego wora antypolskości.
Żydzi nie związani z niżej opisaną syjonistyczną konspiracją powinni jednak jasno się przeciw niej opowiedzieć, bowiem nas Polaków jest znacznie więcej i przyjdzie moment, że będą rozliczeni. Eksterminacja Polaków poszła już za daleko i nie możemy się dalej biernie przyglądać jak zabijane są kolejne pokolenia, a nasze państwo niszczone.
Ten blog miał i ma na celu obudzenie społeczeństwa z letargu, cieszę się, że takich stron jest więcej i widać już efekt.
Kryminalne elity panikują, nie bez powodu – bowiem ich służby mają sygnały, że Polacy nie popuszczą. Tak, są jeszcze odważni Polacy – w służbach, policji, w wojsku – gdzie jest ich najwięcej. Ci nie pozwolą by nasz naród był eksterminowany podobnie jak obecnie Palestyńczycy, a wcześniej Rosjanie, Białorusini czy Ukraińcy.
Tak więc powtarzam frazę końcową poniższego dokumentu: kseruj i podaj dalej.

Do Narodu Polskiego

Jeżeli Polska chce istnień jako państwo, a Polacy jako Naród, musi natychmiast wyjść z imperium niemiecko-żydowskiego – Unii Europejskiej i imperialnego zachodu. Rządzenie Polską to nie realizowanie kryminogennych interesów ugrupowań, ale wielka odpowiedzialność za losy Kraju i Narodu przed Bogiem, historią i pokoleniami. To zadanie dla mężów stanu wielkiego formatu narodowego, moralnego i intelektualnego, dla których sprawy Kraju i Narodu stanowią najwyższą wartość, a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata, jak w imperializmie. Każdy Naród musi znać założenia systemu kapitalistycznego i imperialistycznego – komu one służą a komu przynoszą straty. Globalizm to współczesny kolonializm imperialny. Nie dba on o rozwój kraju ani narodów, ponieważ interesuje go tylko zysk. Niszczy on państwa i ich gospodarkę zamieniając w kolonię, rynek zbytu i tanią siłę roboczą.Taki finansowo-przemysłowy system zarządzany jest przez międzynarodowy kapitał i służące mu struktury – Bank Światowy, Fundusz Walutowy. Jeśli Polacy dojdą do władzy  muszą sięgać po wzorce mężów stanu jak Kardynał Wyszyński, który nakazywał Polakom nie wchodzenie w układy militarne, ekonomiczne i polityczne z Zachodem, bo one zawsze były zgubne i prowadziły Polskę do upadku. Polska w tym układzie globalnym zachodu straciła suwerenność i nie ma polskiego rządu, tylko rządy komisaryczne, wysługujące się strukturom globalnym. Dlatego tolerowane jest złodziejstwo, korupcja, zbrodnie, dewiacje różnego rodzaju, trwonienie narodowych pieniędzy, wyprzedaż ziemi, przemysłu i całej gospodarki, która jest podstawą do funkcjonowania państwa i społeczeństwa.


Polska wpadła w sidła mniejszości narodowej zwanej syjonistyczną. Wdrapali się oni na barkach nieświadomych robotników do władzy i rękami zbroczonymi krwią Polaków w komunizmie i obecnym globalizmie wpędzili Polaków w imperialną niewolę utajnionymi traktatami i międzynarodowymi układami z Zachodem. Demokracja, solidarność, wolność, niepodległość to wielkie oszustwo tych złodziei zarządzających partiami, spółkami, koncernami, kartelami, mediami i finansami. Złodziejską prywatyzacją przekazali majątek Polaków dla żydowskich pobratymców, zmuszając Polaków do emigracji za chlebem. Pozostalą ludność wyniszczają biologicznie brakiem pracy, lecznictwa a nawet głodem, a młodzież popełnianiem samobójstw i narkotykami. System ten cechuje totalitaryzm, ludobójstwo, wyzysk i pogarda dla człowieka. W wyniku tej antypolskiej polityki Polska utraciła tereny północno-zachodnie z rozwiniętym wybrzeżem Bałtyckim, przemysł, rolnictwo, lecznictwo i szkolnictwo. Miliony młodych ludzi wyjechało z Polski szukać pracy. Dobra narodowe mają byt pomnażane i przekazywane następnym pokoleniom. Kultura polska ma być chroniona i na niej wychowywana młodzież. Okupant imperialny wprowadził terror ekonomiczny i niszczycielski stosując holokaust liberalny wyniszczający Polaków zatrutą żywnością, nieleczonymi chorobami i toksycznymi szczepionkami.
To zaplanowane działanie żydostwa europejskiego i amerykańskiego. Żydzi opętani chciwością i panowaniem nad światem zadłużają kraje przez swoich bankierów, uzależniają narody i zamieniają ich w swoje kolonie nastawione na wyzysk. O przekazaniu majątku Polaków kapitałowi żydowskiemu zdecydowano w Izraelu. Polecenie to wykonali żydzi zorganizowani w Solidarności [żydzi ukraińscy] oraz Unii Wolności i Platformie Obywatelskiej [żydzi niemieccy]. Kierownikami tego złodziejstwa byli premierzy, prezydenci i ministrowie pochodzenia żydowskiego począwszy od „okrągłego stolu”. I tak: rządy premierów żydowskich rozkradły następującą ilość zakładów o strategkznym znaczeniu dla Polski: Rząd Bieleckiego 1 208 zakładów, Belki 477, Olszewskiego 1, Suchockiej 21, Pawlaka 2 269, Oleksego 598, Cimoszewicza 992, Buzka 1 311, Millera 549, Marcinkiewicza i Kaczyńskiego [PiS] 289, Tuska 724. W wyniku takiej działalności rządzących syndykatów, korporacje i kartele finansowe stały się właścicielami Polski, a Polacy wyrobnikami u tych złodziei i wyzyskiwaczy. W wyniku takiej antypolskiej i niszczycielskiej polityki powstała nowobogacka klasa ze zrabowanego majątku narodowego. Dodatkowo nałożono na Polskę, na kilka pokoleń, oszukańcze długi. Jaruzelski zostawił 35 miliardów dolarów długu, Oleksy powiększył go do 42, Buzek do 69, Miller do 107, Belka do 122, Kaczyński do 205, Tusk do 800 miliardów dolarów. Do Unii Europejskiej wpłacamy rocznie 13 miliardów dolarów. Utrzymanie wojsk w Afganistanie kosztuje Polskę miliard dolarów rocznie [1400 żołnierzy]. W licznych koloniach USA, utrzymywanych jest na nasz koszt 6 000 żołnierzy, którzy ujarzmiają ruchy narodowo wyzwoleńcze tamtych narodów. Dodatkowo Polska będzie płacić do NATO 42 miliony rocznie przez 10 lat.

Żydzi w Polsce zawsze służyli tylko żydom i wrogom Polski, kryjąc się pod nazwiskami polskimi, na przykład syn zbrodniarza Stolzmana [który zmienił nazwisko na Kwaśniewski] – nosi przybrane nazwisko ojca Kwaśniewski, Kalkstein na Kaczyński, Bucholtz na Balcerowicz itp. Około 10 milionów żydów mieszkających w Polsce ukrytych jest pod nazwiskami polskimi i zajmują oni wszystkie kluczowe stanowiska od 1945 roku do dziś. Oni są winni wymordowania AK, patriotów polskich, księży oraz oficerów w Katyniu przez żydowskie NKWD. Żydzi zawsze byli nastawieni wrogo do Polski. Zawsze kolaborowali z silniejszymi. Żydokomuna rządząc Polską nie załatwiła bilionowych odszkodowań wojennych od Niemców dla Polski, ale zadbała o to, aby Niemcy wypłaciły wszystkie odszkodowania wojenne żydom polskim. Żydokomuna również w tajemnicy przed Polakami, wypłaciła krajom kapitalistycznym odszkodowania dla żydów, za utracone mienie w Polsce w następujących sumach: USA 42 miliony dolarów, Francja 65, Holandia 9, Austria 71, Szwajcaria 22, Dania 5, Brytania 16. Była to kradzież Polski, ponieważ Polska nie miała nic do oddania, gdyż wszystko, co posiada zostało zbudowane na gruzach wylącznie przez Polaków, nieludzkimi wyrzeczeniami.

Do tego złodziejskiego procederu dołączono globalizm-UE, który przyniósł Polsce większe straty niż nazizm i II wojna. Przejęto i zniszczono cały potencjał gospodarczy Polski. Powoli przekazuje się północno-zachodnie ziemie z wybrzeżem Bałtyku Niemcom. Zmuszono do opuszczenia kraju młodzież i inteligencję. Na koniec skolonizowano Polskę na rzecz karteli przemysłowo-bankowych zachodzi Unii niemiecko-żydowskiej, terroryzując Polaków bezrobociem, zwolnieniami i podwyżkami.

Likwidację Polski i wyniszczanie Narodu trzeba zatrzymać natychmiast. To zadanie całego Narodu. Polska musi być wolna i suwerenna, rządzona przez Polaków z krwi i pochodzenia, a nie mniejszewików przyfastrygowanych do Polski. Musi być w układzie wschodnim-słowiańskim, współpracując z Rosją [tzn. Narodem Rosyjskim]. Rosja ma też, podobnie jak Polska, wspólnego wroga – żydów.

Zbrodniczej i złodziejskiej działalności żydów nie wolno dłużej przemilczać. Należy pokazywać ich działalności dla komunizmu i obecnego globalizmu. Antynarodową działalnością podważyli oni byt Narodowy, Konstytucję Polską, Polską Rację Stanu i Wolę Narodu. Polska przestała funkcjonować jako państwo, bo nie zabezpiecza bezpieczeństwa ani warunków rozwoju każdej jednostce. O losie Polski mają niepodważalne prawo decydować wyłącznie Polacy, a nie zbrodniarze i złodzieje spod Gwiazdy Dawida. Przejęcie Polski przez międzynarodowy kapitał żydowski pozbawił Polaków bezpieczeństwa narodowego, bytu i niepodległości Polaków. Bezprawne przejęcie majątku Polski przez obcy kapitał imperialny jest kradzieżą własności wszystkich Polaków. Bez zgody Narodu, który jest najwyższą władzą w państwie, taki czyn jest nieważny, bo nie oparty o ogólnonarodowe referendum, niezgodny z Polską Racją Stanu i Konstytucją Polski. Majątek zrabowany musi być odzyskany i znacjonalizowany, bo to majątek Polaków. Sprawcy tego niszczycielskiego procederu musza być ukarani za zdrada Polski i ludobójstwo.
Zaznaczamy, że zbrodnie te nie podlegają przedawnieniu. Polska ma mieć polskie monopole, a nie imperialne banki i kartele. Górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy, okrętowy, zbrojeniowy, bogactwa kopalniane, koleje, lasy i jeziora są własnością narodu, a nie prywatną własnością banków. Służyć mają Narodowi i pokoleniom.

Zdrajcy i zbrodniarze zorganizowani w PO, PIS, SLD, PSL, nieustannie rządzą Polską i od okresu przemian likwidują kraj i niszczą Naród. To powinno zmobilizować Polaków do zjednoczenia się do walki z tą zarazą, która ogarnęła kraj. To zadanie całego Narodu, który jest odpowiedzialny za losy kraju przed Bogiem, historią i pokoleniami.Tylko w mądrości i jedności jest siła i zwycięstwo w ogólnonarodowym froncie wyzwolenia celem odsunięcia żydów od władzy, przywrócenia suwerenności Polsce a Polakom Ojczyzny. Dużą rolę do odegrania mają związki zawodowe, młodzież zorganizowana w organizacjach narodowych – Ruch Narodowy, Polska Patriotyczna p. Jankowskiego, Konwent Narodowy, Narodowe Odrodzenie Polski, członkowie partii A. Leppera, (nowej) Ligi Polskich Rodzin, wojsko i Rdzenni Polacy. Słowianie. Nie wolno wybaczyć bez wyrównania krzywd i dawać się germanić czy opluwać przez tych, którzy Polskę skąpali w morzu krwi i usłali mogiłami.

Każdy Polak ma obowiązek, co najmniej raz w miesiącu, brać udział w spotkaniach lokalnych organizacji takich jak stowarzyszenia lub partie, aby poznać ludzi zatroskanych naszymi sprawami oraz wymienić się informacjami niezależnymi od propagandowych mediów.

Każdy Polak ma obowiązek zapoznać się z niezależnymi publikacjami takimi jak ww. Protokoły Obrad Mędrców Syjonu z 1920 r.pl – www.bibula,com  wicipolskie.org http:  //wolna-polska.pl – nasznowyjork.org http://www.polishdub.org http://marucha.wordpress.coml – polskawalczaca.com – stopsyjonizmowi.com

ZADANIA:

 1. Polska ma być suwerenna w układzie słowiańskim,
 2. Majątek zrabowany musi być odebrany złodziejom i oddany Narodowi,
 3. Sprawcy tego zbrodniczego imperialnego systemu musza być ukarani,
 4. Układ z Unią Europejską i imperialnym zachodem musi być zerwany,
 5. Polska musi mieć własną monetę i nie wolno wprowadzić tutaj Euro,
 6. Strategiczne gałęzie gospodarki mają być własnością państwa,
 7. Szkolnictwo i lecznictwo ma być bezpłatne,
 8. Polska musi mieć swoją armię niezależną od międzynarodowych układów,
 9. Powinna być zachowana prawna ciągłość z II Rzeczypospolitą Polską,
 10. Obok obywatelstwa w dowodach przywrócić narodowość, by Polacy wiedzieli, kto nimi rządzi,
 11. NIE! dla GMO – niszczyć z korzeniami, palić rośliny zatrute hormonami i genami ludzkimi, NIE! zatrutym szczepionkom, rozpylaniu trucizn nad Polską, NIE! Dla eutanazji, NIE! Dla likwidacji wsi, wyprzedaży polskiej ziemi, NIE! dla zamykania szkół, szpitali, stacji policyjnych,
 12. Zatrzymać zasiedlenie Polski żydami, odebrać im darmowe domy, zapomogi i odesłać do Izraela, ponieważ działają na szkodę Polski,
 13. Zatrzymać natychmiast wyprzedaż majątku narodowego, gdyż jestto majątek narodowy i przyszłych pokoleń, a nie spiskowych rządów PO, PiS, SLD i PSL,
 14. Pod Sztandarami Narodowymi cały Naród Polski misi się zjednoczyć i przejąć kontrolę nad Polską czy to się Niemcom i żydom podoba czy nie.

Tak nam dopomóż Bóg
Front Wyzwolenia Polski oraz organizacje patriotyczne USA, Kanada, Australia

Kseruj i podaj dalej

Skany:

 

 

 

Za: http://www.monitor-polski.pl/polacy-sie-budza-dosc-eksterminacji-naszego-narodu/#comments

 

 Redakcja wsercupolska.org nie zawsze zgadza się z wieloma poglądami i tezami, ale publikujemy teksty, które uważamy za ważne lub ciekawe.