Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Strategiczne pytanie – to jak i dlaczego ta jednostronna relacja między USA i Izraelem utrzymuje się przez tak długi czas, (…) gdy jest to sprzeczne z (…) strategicznymi i kluczowymi interesami amerykańskimi? „

„Utajniona władza Izraela w rządzie USA dorównuje jej dominacji nad amerykańskim Kongresem. W przeciwieństwie do opinii niektórych krytyków, Izrael nie jest ani „sojusznikiem” ani „klientem” USA. Dowody olbrzymiej asymetrii relacji obfitują w ciągu ostatniego półwiecza. Z powodu tej potężnej agentury w Kongresie i władzy wykonawczej USA, Izrael otrzymał od USA ponad 100 miliardów dolarów haraczu w ciągu ostatnich 30 lat. Około 3 mld dolarów rocznie. Pentagon przekazał Izraelowi najbardziej nowoczesne technologie wojskowe i zaangażował się w wiele wojen w imię Izraela”

„Amerykanie potrzebują prawdziwych przywódców politycznych dysponujących odwagą, aby wykorzenić skorumpowanych i korumpujących oraz zmusić swych wybranych przedstawicieli w Izbie Reprezentantów i Senacie do reprezentowania interesów narodu amerykańskiego.”
prof. James Petras*1


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 20 – 26 października 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Obraz pozwala zobaczyć rzeczywistość odległą w czasie lub przestrzeni, pomaga zrozumieć znaczenie wewnętrzne zawarte w tym co zewnętrzne, czyli widzieć oczami serca. Niewidzialny Bóg objawia się w obrazach. Obraz Boży obecny jest w człowieku stworzonym na podobieństwo Świętej Trójcy. Pełnią objawienia i obrazu Boga jest Jezus Chrystus widzialny w ludzkiej naturze, obecny w sakramentach. Upodobnienie się do Chrystusa i naśladowanie Go prowadzi do zjednoczenia z Nim w chwale nieba. Człowiek w swoim postępowaniu jest obrazem Bożym niedoskonałym, często zatartym, ukrytym, mało widocznym. Im więcej rozumu, dobrej woli i wiary w dążeniu poprzez nawracanie się ku świętości, tym bardziej odkrywa się prawda wynikająca z aktu stworzenia i zbawienia, pozwalająca zobaczyć Boga w człowieku, Chrystusa w Jego uczniach.

Bezbożność jako skutek działania zła i Złego staje się odczłowieczeniem, czymś nieludzkim. O ile w słabości objawia się Boże miłosierdzie, o tyle w złu wybranym, przyjętym jako słuszny sposób życia ukazuje się związek między grzechem i śmiercią – najpierw duchową, a następnie poddającą sobie wszystkie sprawy człowieka, i osobiste, i społeczne, w stanie wojny nazywanej bellum omnium contra omnes. Zło posługuje się wielorakim kamuflażem obłudy i zakłamania. Postawa obłudy nie wyraża wewnętrznego przekonania, nie szuka prawdy ani dobra. Obłudnik chce zaszkodzić i wprowadzić w błąd, ale oszukuje sam siebie bardziej niż innych, ulegających czasowo jego działaniu. Nieszczerość i przewrotność prowadzi do zaślepienia obecnego w grze faryzeuszów podjętej wobec Jezusa razem ze zwolennikami Heroda, czyli ich przeciwnikami.


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Coraz więcej Polaków rozumie to doskonale, że Unia Europejska – będąca niegdyś nadzieją dla Polski – staje się dzisiaj naszym zagrożeniem. Unia Europejska zdominowana przez Niemcy i zarządzana głównie w interesie Niemiec jest nieprzychylna a nawet wroga wobec Polski.
Unia Europejska to właściwie unia Zachodniej Europy, to Niemcy, Francja i Włochy jako Państwa kierownicze, natomiast Polska i pozostałe Państwa unijne mają celowo drugorzędne znaczenie i są podporządkowane interesom Zachodu.

Formuła Unii Europejskiej nie przystaje do historycznie ukształtowanej i aprobowanej przez Polaków formuły Państwa Polskiego. Między Unią Europejską a Polską istnieje konflikt wartości i konflikt interesów.
Unia Europejska jest zaborcza, niedemokratyczna, nieuduchowiona, zmaterializowana, antynarodowa, antychrześcijańska, amoralna. Przeciwstawia się prawom Natury, między innymi w odniesieniu do istoty małżeństwa jako jedynie związku mężczyzny i kobiety. Przeciwstawia się prawom cywilizacji mówiącym o niemożliwości cywilizowania ludności Państwa na dwa sposoby, mówiącym o konieczności istnienia w Państwie dla całej ludności jednej cywilizacji i wynikającej z niej jednej kultury, jednej moralności, jednych obyczajów, jednego prawa, czyli jednych wartości i zasad zbiorowego życia społecznego w Państwie.


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

            19 października obchodzimy kolejną, już 33 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki nazywanej zbrodnią założycielską III RP. Warto cały czas podkreślać, że jest to data umowna utrwaloną dzięki farsie, jaką był wyreżyserowany spektakl pod tytułem „proces toruński”, trwający od 27 grudnia 1984 r. do 7 lutego 1995 roku. Powiedzmy sobie szczerze, że do dzisiaj nie poznaliśmy daty zbrodni, wszystkich bezpośrednich sprawców mordu, a także ich mocodawców. Z mieszanymi uczuciami oglądam coroczne uroczystości państwowe i kościelne ku czci zamordowanego bohaterskiego kapłana wiedząc, że i w dzisiejszej Polsce istnieją potężne siły blokujące poznanie prawdy. Musimy powiedzieć sobie wprost, bez żadnego znieczulenia, że bez poznania prawdy o tej bestialskiej zbrodni nie mamy prawa mówić o Polsce wolnej i niepodległej budowanej na prawdzie.

            W dniu swojego porwania podczas rozważań różańcowych ks. Jerzy Popiełuszko powiedział: Od wieków trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Jak powiedział zmarły Prymas kardynał Wyszyński: „Ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu, Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy, tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar na pólkach. Musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług..”.  A co z prawda o jego śmierci? Boję się bardzo, aby podczas obchodzonej w tych dniach kolejnej rocznicy zamordowania księdza Jerzego nie przyszło komuś z rządzących do głowy, aby tak jak Radosław Sikorski sześć lat temu powiedzieć, że: Ksiądz Jerzy byłby dzisiaj dumny. Autorytatywne twierdzenie, że wie się dzisiaj, jak oceniłby nas współczesnych męczennik za wiarę, ksiądz Jerzy, świadczyć będzie raczej o politycznej bufonadzie i całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. Dopóki nie ujawnimy prawdy o tragedii i dramacie z października 1984 roku nie mamy najmniejszego prawa czuć się dumni z dzisiejszej Polski. Proponuje raczej spuścić głowy w poczuciu winy, bo ewidentnie zawiedliśmy bohaterskiego kapelana „Solidarności”. Zawiedliśmy go wielokrotnie, bo przecież w cieniu obrad okrągłego stołu w 1989 roku komunistyczni oprawcy zamordowali braci w kapłaństwie księdza Jerzego, księży: Sylwestra Zycha, Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca. Należy trzymać się z dala od podejrzanych przedsięwzięć, nawet jeżeli noszą dumnie brzmiącą nazwę – mówił Albert Einstein. Dlatego nawet dzisiaj po 28 latach trzeba do porozumień okrągłego stołu podchodzić krytycznie i podejrzliwie, bo to przy tym meblu zagwarantowano bezkarność zbrodniarzom.    


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Smugi chemiczne nas trują a w USA spadają z nieba bardzo dziwne włókienka.

a

Uwaga Redakcji portalu www.3rm.info – Bracia i siostry! My już od bardzo wielu lat publikujemy materiały dotyczące rozpylania chemtrails (smug chemicznych) w całym świecie. Bez wątpienia prowadzona jest dywersja przeciwko ludzkości ponieważ wszystko jest przeprowadzane pod zasłoną tajemnicy. Ani rządy państw ani prezydenci w żaden sposób nie komentują tej sprawy stwarzając pozory, że taki problem nie istnieje. Dzieje się to także i w Rosji i na Ukrainie i na Białorusi. Obyś pokarał ich Panie!