Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już nie tylko na naszych oczach, ale z nami wszystkimi, jako chcianymi lub niechcianymi uczestnikami, dzieją się wydarzenia, które nie tylko definiują świat na nowo ( najbardziej świadomi z nas wiedzą bowiem od wielu lat, że żyjemy w ” nowym wspaniałym żydowsko-anglosaskim świecie”).

Te wydarzenia po wschodniej, jak i zachodniej stronie Atlantyku, na północ i na południe od równika nieodwołalnie wymagają od każdego z nas reakcji na bezprawie, przemoc, upadek wszelkich zasad społecznych i politycznych, które propagowano jak trwałe, nienaruszalne zasady nie tylko tzw. liberalnej demokracji, ale jako zasady odpowiedzialności rządów przed obywatelami swoich państw, którym bez żadnych skrupułów i zahamowań ogłoszono wprost, że są ludźmi zbędnymi, że przyszłość jaką im się szykuje jest cyfrowym obozem koncentracyjnym zorganizowanym według scenariusza atawistycznego strachu i segregacji według skali akceptowanego niewolnictwa.

Podsumujmy co wiemy:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

(...) Towarzysze moi,
silni i twardzi,
przyjaciele moi,
niezawodni i pewni -
wybrano was,
najlepszych z klasy i partii,
byście Rewolucji, jak córki, strzegli.

Pierwszy rok.
Drugi rok.
Śmiały rok.
Trudny rok.
Rok - robociarz znów po zmianie odchodzi.
I oto
wszystkich spraw naszych okręt
wypływa na szerokie
roku nowego
wody.

Na horyzoncie - socjalizm!
Aby szybciej doń dotrzeć,
dołożymy:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miała potrwać zaledwie kilka miesięcy. Trochę ograniczeń, powstrzymanie się od spotkań z bliskimi, rozmaitych uciech i po wszystkim. Tak przynajmniej przekonywano nas w kwietniu. Dzisiaj wiemy już, że walka z pandemią nie tylko się wydłuża, ale wręcz stwarza wrażenie permanentnej kampanii, w której gwałcone są nasze prawa i wolności.

Co najciekawsze jednak, nic nie wskazuje na to, że kiedy rok 2020 na dobre odejdzie w niepamięć, zapomnimy też o najbardziej dotkliwych obostrzeniach. O ile jednak w kwietniu czy maju nie potrafiliśmy jeszcze ocenić skutków lockdownów, dzisiaj możemy powiedzieć na ich temat znacznie więcej. To już czas pierwszych podsumowań – co tak naprawdę przyniosła nam antypandemiczna polityka rządu? I jak możemy ocenić reakcję świat na zagrożenie chorobą COVID-19?

Człowiek jest wrogiem  

W kategoriach opisowych wygrywa dzisiaj Hobbes: człowiek stał się wrogiem dla drugiego człowieka. Z tą różnicą, że angielski filozof opisywał domniemany stan naturalny człowieka, przed powstaniem państwa. My zaś zaczynamy postrzegać drugiego człowieka jako śmiertelne niebezpieczeństwo i to mimo faktu, że rozbudowaliśmy instytucje państwa do gargantuicznych rozmiarów. Gdyby spojrzeć z perspektywy Hobbesa, należałoby przyznać, że państwo nie spełnia swojej roli.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słowo wstępu od „Wolnych Mediów”. W tekście celowo słowa „szczepionka” i „szczepienia” zawarto w cudzysłowach, ponieważ preparat genetyczny przeciwko COVID-19 nie jest prawdziwą szczepionką, ale nową technologią medyczną, która nie zawiera w sobie szczepów wirusów (słowo „szczepionka” wywodzi się od słowa „szczep”). Media mainstreamowe z premedytacją używają tego słowa, ponieważ marketingowo dobrze się kojarzy większości ludzi. Portal „Wolne Media” stara się to odkłamać i dlatego zachęca wszystkich do używania sformułowań „preparat farmaceutyczny” zamiast „szczepionka”, „podanie preparatu” zamiast „zaszczepienie”, „reakcja immunologiczna” zamiast „reakcja poszczepienna” itp.

Od kilku miesięcy widać, że projekt środków powstrzymania pandemii nie jest rozwiązaniem awaryjnym, tymczasowym. Widzimy to w komentarzach elit establishmentu domagających się coraz to nowych obostrzeń. Ich najczęstszym argumentem jest twierdzenie, że ograniczenia pandemiczne są „nową rzeczywistością”.

Na czym jeszcze ma polegać ta „nowa rzeczywistość”? Idee społeczeństwa bezgotówkowego, „ekonomii współdzielenia” (czyli likwidacji własności prywatnej), biometrycznego nadzoru mas, oceny społecznej itd. To wszystkie pomysły były częścią globalistycznej agendy od dziesięcioleci. Koronawirus jest dla nich tylko pożytecznym kryzysem, który można wykorzystać, aby uzasadnić drakońskie środki, których wyprowadzenia zawsze chcieli.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lista „10 strategii manipulacji” przez establishment, amerykańskiego lingwisty Noama Chomskiego:

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ
Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).


2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE
Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.
3 – STOPNIUJ ZMIANY

Źródła nie znaleziono