Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak polscy europosłowie głosowali w sprawie uhonorowania rotmistrza
Witolda Pileckiego przez ustanowienie 25 maja - dnia jego egzekucji
- Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami

    


2 kwietnia posłowie do PE głosowali nad projektem rezolucji "Świadomość europejska a totalitaryzm", do której trzy poprawki złożyła Hanna Foltyn-Kubicka. Żadna z poprawek nie uzyskała wymaganej większości. Dwie z nich na wniosek autorki głosowane były w trybie imiennym.

POPRAWKA NR 3
Akcentując znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości i o ludziach, którzy dzięki swojej ofiarności, wierności ideałom, honorowi i męstwie powinni zostać wpisani w świadomość Europejczyków jako bohaterowie wieku totalitaryzmów; ludziach takich, jak Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego, aby organizować tam ruch oporu oraz zbierać informacje o masowych mordach.

Poprawkę POPARŁO 109 eurodeputowanych, w tym z Polski:
IND/DEM: Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski
PPE-DE: Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek
PSE: Bogdan Golik, Józef Pinior, Dariusz Rosati
UEN: Adam Bielan, Sylwester Chruszcz, Hanna Foltyn-Kubicka, Dariusz Grabowski, Mieczysław Janowski, Zbigniew Kuźmiuk, Marcin Libicki, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Zdzisław Podkański, Bogusław Rogalski, Wojciech Roszkowski, Leopold Rutowicz, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Andrzej Zapałowski

PRZECIWKO głosowało 497, w tym z Polski:
ALDE: Marek Aleksander Czarnecki, Janusz Onyszkiewicz, Paweł Piskorski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Wielowieyski
PPE-DE: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Urszula Gacek, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Siekierski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka
PSE: Lidia Geringer de Oedenberg, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki
UEN: Jan Masiel


WSTRZYMAŁO SIĘ 23 eurodeputowanych, w tym z Polski:
PPE-DE: Bogusław Sonik
PSE: Adam Gierek


POPRAWKA NR 12
Proponuje, aby dzień 25 maja (rocznicę wykonania wyroku śmierci na Bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, straconym 25.05.1948 r.) ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami, co będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia.

Poprawkę POPARŁO 64 eurodeputowanych, w tym z Polski:
IND/DEM: Urszula Krupa, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski PPE-DE: Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek
PSE: Józef Pinior, Dariusz Rosati
UEN: Adam Bielan, Sylwester Chruszcz, Hanna Foltyn-Kubicka, Dariusz Grabowski, Mieczysław Janowski, Zbigniew Kuźmiuk, Marcin Libicki, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Zdzisław Podkański, Bogusław Rogalski, Wojciech Roszkowski, Leopold Rutowicz, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Andrzej Zapałowski

PRZECIW głosowało 552, w tym z Polski:
ALDE: Marek Aleksander Czarnecki, Janusz Onyszkiewicz, Paweł Piskorski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Wielowieyski
PPE-DE: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Urszula Gacek, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Czesław Siekierski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka
PSE: Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki, Andrzej Szejna
UEN: Jan Masiel


WSTRZYMAŁO SIĘ 16 eurodeputowanych, w tym żaden Polak.
Wyniki głosowania podajemy za: www.foltynkubicka.pl.

Za: http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20090416&id=po51.txtO rotmistrzu Witoldzie Pileckim piszemy na stronach:

 

Zobacz film

W piekle Aushwitz i bezpieki

Raport Witolda

Uczmy prawdy