Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 Łuk. 2:10-14
10 Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".


Odwieczny i Wszechmogący Bóg przyjąwszy słabe, ludzkie ciało, rodzi się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.


"Pan Jezus jest Synem Boga, Synem, który narodzony dla nas jest tym samym, który jest współistotny Ojcu. (...)
Pan Jezus został posłany na ten świat, jak to sam mówi. Został posłany przez Ojca. Został posłany przez Ojca ponieważ pochodzi od Ojca w całej wieczności. Jest Drugą Osobą Przenajświętszej Trójcy, Zrodzony a nie stworzony (Genitum non factum) jak będziemy za chwilę śpiewać Credo. Ma tę samą naturę co Bóg ponieważ jest zrodzony z Boga, jest Słowem Boga, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami."
- x. Jan Jenkins FSSPX

"Królestwo Chrystusa przychodzi i zdąża ku zwycięstwu nad ograniczonym panowaniem księcia tego świata, czyli szatana, który swoją władzę sprawuje mocą kłamstwa i śmierci, a ma tej władzy na ziemi tym więcej, im bardziej ludzie są jemu posłuszni chcąc kłamać i zabijać. Bóg jest Stwórcą i Zbawcą życia, a diabeł jest wynalazcą śmierci.

Mamy więc przed sobą i wokół siebie dwie ostateczne możliwości wyboru: życie albo śmierć, dobro albo zło, prawda albo kłamstwo, miłość albo nienawiść. Jednoznaczność wyboru między światłem a ciemnością, zły duch stara się ukryć za pomocą chaosu, zamętu, pomieszania pojęć oraz stopniowego odbierania ludziom wolności, rozumu i wiary. " - Ks. Stanisław Małkowski

Z głębi poruszonych łaską Bożą serc pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Niech miłość, radość, pokój i wzajemne poszanowanie, w jakim żyła Święta Rodzina, będzie udziałem nas wszystkich.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask w nadchodzącym Nowym Roku życzy - redakcja wsercupolska.org