Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Treść Aktu

W warszawskiej katedrze św. Jana miało miejsce podpisanie deklaracji Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Inicjatywa skupia katolików, kontrrewolucjonistów, którzy chcą dążyć do budowy niepodległej, katolickiej Wielkiej Polski.
Wśród sygnatariuszy deklaracji znaleźli się prawicowi politycy oraz publicyści.„Jesteśmy kontrrewolucjonistami. Stoimy po stronie wiecznego, zdrowego porządku. Przeciwko zarazie utopijnej ideologii.

Stoimy na gruncie cywilizowanego prawa naturalnego, przeciwko rewolucyjnemu terrorowi” – brzmi fragment deklaracji. Sygnatariusze dokumentu podkreślają, że jednym z głównych punktów odniesienia ich działalności są objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku. W deklaracji zwrócono uwagę na to, że Matka Boża przepowiedziała odzyskanie niepodległości przez Polskę, której niestety poprzez zaniedbania nie udało się obronić w 1939 roku.

Przesłanie Matki Bożej z Gietrzwałdu ma być także drogowskazem w budowie katolickiej Wielkiej Polski. Inicjatywa jest skierowana do osób pracujących dla sprawy niepodległej i katolickiej Polski, niezależnie od stanu i własnej działalności. W akcie podpisania deklaracji uczestniczyli prawicowi politycy, a także publicyści. Wśród nich m.in. Robert Winnicki oraz Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego oraz dr Stanisław Krajski. Deklarację uczestnictwa w Konfederacji Gietrzwałdzkiej złożył w katedrze również reżyser Grzegorz Braun, który jest także jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia.„Niniejszym przede wszystkim zobowiązujemy się do obrony nieuszczuplonego depozytu świętej wiary katolickiej, zachowanej przez wielowiekową tradycję Kościoła.

Zobowiązujemy się bronić naszych kapłanów przed wszelkimi zamachami i zakusami zmierzającymi do zakwestionowania ich władzy duchowej i uszczuplenia środków koniecznych do działania. Zobowiązujemy się do ochrony życia ludzkiego, w jego naturalnych wyznaczonych przez Boga granicach.

 

Odrzucamy bezbożne koncepcje segregacji skutkujące wykluczeniem lub wprost samobójstwem. Odrzucamy eugenikę, aborcję i eutanazję” – czytamy w treści deklaracji Konfederacji Gietrzwałdzkiej.Sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę na konieczność chronienia dzieci i młodzieży przed atakami ze strony rewolucyjnych ideologów. „Upominamy się o wolność i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży od przymusu urzędowej demoralizacji i dezinformacji, które przychodzą ze strony instytucji państwowych, np. podczas propagandy tzw. multikulturalizmu, quasireligijnego ekologizmu czy pseudonaukowego genderyzmu” – napisano w deklaracji.W dokumencie zwrócono także uwagę na konieczność ochrony i poszanowania świętej instytucji małżeństwa, respektowanie praw rodzicielskich, a także nienarzucanie w sprawach wychowania jakichkolwiek arbitralnych procedur.

Sygnatariusze podkreślają także konieczność sprzeciwiania się ideom laickiego republikanizmu. Domagają się również realizacji misji dziejowej Polski i cywilizacji chrześcijańskiej. W deklaracji zapewniono również o konieczności zapewnienia Polakom prawa do posiadania broni, a także utrzymania własnej waluty, aby budować niezależność finansową Polaków i gospodarki.„Jesteśmy polskimi państwowcami.

Niepodległe państwo narodowe, polski interes narodowy i polska racja stanu to są dla nas pojęcia bynajmniej abstrakcyjne, ale najlepiej opisujące nasze polityczne aspiracje. Wielka Polska Katolicka, gościnna i otwarta na współpracę – owszem, ale przecież służąca przede wszystkim zabezpieczająca Polaków w ich doczesnym bycie i w dążeniu do życia wiecznego” – podkreślono w akcie Deklaracji Gietrzwałdzkiej.
    
    
    
    
Abp Jan Paweł Lenga do uczestników Konfederacji Gietrzwałdzkiej – Konfederacja Gietrzwałdzka
    
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Bracia i Siostry! Zebraliście się przede wszystkim na modlitwie, aby przedstawić Panu waszą główną intencję, która was tu zgromadziła. Jest nią pragnienie królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Naszej Ojczyźnie, poddanie Jego Autorytetowi porządku funkcjonowania i życia państwa oraz jego mieszkańców. O taki stan rzeczy obecnie chcemy walczyć pod Królewskim przewodnictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki – Królowej Korony Polskiej.

Wspieram wasze pragnienia uważając je za słuszne i godne uznania. Jest już najwyższy czas, aby tego dokonać.Słowa mojej zachęty pozwólcie, że poprę kilkoma nawiązaniami do Pisma Świętego, aby Waszemu dziełu, którego się podejmujecie dać impuls do odwagi i męstwa, abyście kroczyli wiernie ku wyznaczonemu celu pomimo przeważającej sile wroga.Święty Michał Archanioł w walce na niebie zwycięża szatana i innych wraz z nim zbuntowanych aniołów z hasłem Quid ut Deus! – Któż jak Bóg!

Starotestamentalny Gedeon powołany przez Boga na obrońcę swego ludu i posłuszny woli Bożej zwycięża napastników małą liczbą wojska, bo to właściwie Bóg walczy w obronie swojego narodu wybranego. Namaszczony na króla Izraela Dawid zwycięża Goliata o wiele mocniejszego od siebie, również mocą Bożą (1Sm 17, 45).

Naród wybrany – Izraelczycy, prowadzeni ręką Bożą z niewoli egipskiej zostali wybawieni z wielkich kłopotów przed ścigającymi go wojskami faraona, jak również i dzięki posłuszeństwu Mojżesza, wiernego sługi Pana.Jest jeszcze wiele innych przykładów z Pisma Świętego wymownie mówiących nam o zwycięstwie tych, którzy zawierzyli siebie Bogu i byli Mu posłuszni, a nie działali tylko według swoich zdolności lub sprawności.Jednak najdoskonalszy w dziejach jest zbawczy czy Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, który doskonale wypełnił wolę Ojca i nam grzesznym wysłużył zbawienie wieczne. On zaprasza nas do naśladowania Go we wszystkim i niesienia swojego codziennego krzyża według Jego wzoru.

Wiemy, że niestety naród wybrany posłał swego Boga i Pana na ukrzyżowanie. Odarł Go z godności królewskiej, ludzkiej i Boskiej według Prawa Mu przynależnej. I tak po dziś dzień ludy i narody poddane perfidii i przewrotności szatana i jego sług kontynuują dzieło oddawania czci i chwały diabłu prowadząc świat do zagłady.Nie można nie zauważyć, że żyjemy w momencie, kiedy toczy się wielka walka duchowa, walka duchów, w następstwie której są dostrzegalne coraz to większe spustoszenia duchowe i moralne.

Naród polski w dziewięćdziesięciu procentach ochrzczony, mając katolickie korzenie, na przestrzeni historii 1050 lat chrześcijaństwa, doświadczany na różne sposoby mający, w swojej historii tak wielkich świętych i męczenników nie ostoi się bez ponownego intronizowania, przywołania na swojego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Może bowiem zatracić swoje powołanie i być odrzuconym jak niegdyś naród Żydowski, który nie rozpoznał dnia nawiedzenia Pańskiego, Tego, który przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli (Jn 1,11).

Naród polski powinien zdecydowanie i radykalnie powrócić do swoich katolickich korzeni, aby nie zagubił swojej tożsamości, we wciąż pogłębiającym się chaosie w świecie i kościele. Jest tu też wielkie pole do podjęcia działania, stosownych kroków dla odpowiedzialnych w kościele i narodzie, aby bez lęku zintensyfikowali wysiłek naprawy tego, co zostało już zniszczone.

Trzeba przeciwstawić się zamętowi obecnemu w Kościele, aby dać wierzącym poczucie pewności i dodać im otuchy w tej bezpardonowej walce duchowej. Polskę trzeba zmieniać w Duchu Chrystusa, a nie przez kompromisy dla „świętego spokoju” z duchem świata.

 

Zostań sygnatariuszem

 

Za: https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl/#okonfederacji

Nadesłał: Radio Chrystusa Króla