Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Już nie tylko na naszych oczach, ale z nami wszystkimi, jako chcianymi lub niechcianymi uczestnikami, dzieją się wydarzenia, które nie tylko definiują świat na nowo ( najbardziej świadomi z nas wiedzą bowiem od wielu lat, że żyjemy w ” nowym wspaniałym żydowsko-anglosaskim świecie”).

Te wydarzenia po wschodniej, jak i zachodniej stronie Atlantyku, na północ i na południe od równika nieodwołalnie wymagają od każdego z nas reakcji na bezprawie, przemoc, upadek wszelkich zasad społecznych i politycznych, które propagowano jak trwałe, nienaruszalne zasady nie tylko tzw. liberalnej demokracji, ale jako zasady odpowiedzialności rządów przed obywatelami swoich państw, którym bez żadnych skrupułów i zahamowań ogłoszono wprost, że są ludźmi zbędnymi, że przyszłość jaką im się szykuje jest cyfrowym obozem koncentracyjnym zorganizowanym według scenariusza atawistycznego strachu i segregacji według skali akceptowanego niewolnictwa.

Podsumujmy co wiemy:

1. Świat jest igraszką psychopatycznych jednostek, które w osłonie niemal anonimowych „funduszy” (Black Rock, Vanquard, Fidelity, State Street ) terroryzują i okradają świat i zdecydowały zamienić go w cyfrowy obóz koncentracyjny, a społeczeństwa w neo-feudalnych niewolników.

2. Złamana została dotychczasowa hierarchia i prestiż światowych mocarstw. Nie istnieje już żadne państwo mogące być punktem odniesienia dla społeczeństw szukających ładu w światowym chaosie. Wielcy zostali niemal w pełni skompromitowani i zdezorganizowani (chaosowi usiłują opierać się jedynie Chiny). Mali się nie liczą będąc sterroryzowani i szantażowani. Rozsądek polityczny mieszka w „państwowych rezerwatach” (Białoruś, Iran)

3. Polska jako samodzielne państwo jest całkowitą atrapą, w której nie obowiązują zasady prawa, gdzie kłamstwo, obłuda i bezkarność władzy państwowej jest powszechnością. Wszyscy politycy zarówno parlamentarnych partii rządzących, jak i opozycyjnych, są jawnymi antypolakami i przestępcami lub współsprawcami przestępstw wobec państwa i narodu.

4. Ustrojowe instytucje państwa (sądy, prokuratura, szkolnictwo, służba zdrowia, wojsko i policja, administracja państwowa i samorządowa, media) są skompromitowane i współuczestniczą w zbrodniach przeciwko narodowi i państwu polskiemu.

5. Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa nie może być określana mianem narodu polskiego ze względu na zniszczoną świadomość narodową oraz poddanie się tresurze medialno-konsumpcyjnej, a ostatnio sterroryzowana strachem.

[Autor ładnie to ujął, i kulturalnie. Wulgarny gajowy określa je kupą g…a – admin]

6.Nie ma złudzeń, że odpowiedzialność za Polskę i walkę o odzyskanie państwa i ocalenie narodu muszą podjąć stosunkowo nieliczne, świadome, zorganizowane i zdeterminowane środowiska. Cywilna Armia Powstańcza – poparta przez pozostające dotychczas w mniejszości, świadome zagrożeń i chaosu, kadry polskich resortów siłowych – musi powstać jak najszybciej.

O tym co robić. Napiszemy wkrótce.

WPS
https://wiernipolsce1.wordpress.com/