Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Stanisław Bulza

Rząd światowy a pitagorejska Rada Trzystu

Globalną politykę prowadzi organizacja który nazywa się KOMITET 300. Członkowie tego komitetu nazywają siebie Olimpianami (ci, który siedzą na Olimpie - bogowie). KOMITET 300 jest rządem światowym.

Organizacja ta powstała pod koniec XIX wieku w ramach globalnych planów angielskiego polityka Cecil Rhodesa (1853-1902), który wzbogaciwszy się w płd. Afryce, dostał się w 1881r. do parlamentu Przylądka Dobrej Nadziei, a w latach 1890-96 został jej prezydentem. Finansowany przez NM Rotschild&sons Cecil Rhodes wykupił w 1888 roku wszystkie akcje wydobycia diamentów w okolicy Kimberley. Jego monopol na dostawy diamentów na światowe rynki został przypieczętowany w 1889 roku w ramach partnerstwa strategicznego z siedzibą w Londynie Diamond Syndicate, z którą zgodził się kontroli podaży świecie w celu utrzymania wysokich cen. Cecil Rhodes był jednym z najbardziej konsekwentnych bojowników imperializmu angielskiego. Cały swój majątek przeznaczył na urzeczywistnienie panowania brytyjskiego nad światem. Dlatego główny skład KLUBU 300 jest związany z Anglią. Komitetowi przewodzi monarcha angielski, obecnie królowa Elżbieta II.

Organizacje, które zakulisowo sterują polityką światową: Bildenberg, Komisja Trójstronna, Zakon Scull and Bines, Rycerze Templariusze, Międzynarodówka Socjalistyczna, Klub Ateistyczny, Uniwersalna Masoneria, Światowa Rada Kościołów, Uniwersalny Syjonizm, Rada Stosunków Międzynarodowych z USA (CFR), Królewski Instytut Spraw Zagranicznych (RIIA) i wiele innych (Prof. Maciej Giertych, „Klub 300”, Myśl Narodowa, nr 17 (25), luty 1995 r.).


World Economic Forum w Davos

Komitetowi 300 podlega World Economic Forum w Davos, zwanym też Seminarium w Davos w Szwajcarii, uformowanym przez członków Komisji Trójlateralnej, grupę de Bilderberg. Liczba osób zapraszanych na Szczyt Ekonomiczny w Davos wynosi przeważnie 1000. Są to najbogatsi ludzie świata. Są książętami przemysłu i finansów.

Klub Rzymski

W kwietniu 1968r. z inicjatywy włoskiego przemysłowca dr A. Paccei odbyło się w Academia dei Lincei w Rzymie sympozjum na temat rozwoju cywilizacji przemysłowej współczesnego świata przy udziale 30 zaproszonych uczonych z Europy, USA i Japonii. Postanowili oni utworzyć stałą grupę pod nazwą KLUB RZYMSKI, z zastrzeżeniem, że liczba jego członków nie może przekroczyć stu. Klub określa się jako międzynarodowa organizacja ds. badań rozwoju ekonomiczno-społecznego ludności świata. KLUB RZYMSKI jest komisją KOMITET 300 i jego główną rolą jest prowadzenie badań demograficznych i propagowanie w państwach ograniczanie przyrostu naturalnego ludności.

Bildenberg

W maju 1945r. została założona przez księcia Bernharda z Holandii za radą Józefa Retingera tajna organizacja elitarna pod nazwą BILDENBERG (GRUPA DE BILDENBERG). Pomocy finansowej organizacji udzielił David Rockefeller. Spotkanie założycielskie odbyło się w hotelu Bildenberg w Oosterbeck w Holandii. Ostatecznym celem organizacji Bilderberg jest ustanowienie rządu światowego, w skład którego wejdą ludzie wszechwładni. Członkowie organizacji bez żadnych legalnych praw wpływają na politykę państw. Organizacja posiada ludzi zarówno w partiach prawicowych i lewicowych. W państwach piastują oni wysokie urzędy ministrów ważnych resortów między innymi w służbach bezpieczeństwa oraz w resortach spraw zagranicznych.

Kilka lat temu jeden z członków organizacji Bildenberg bankier James Wartburg ogłosił w Senacie amerykańskim nadejście wcześniej czy później rządu światowego w sposób dobrowolny lub z użyciem siły.

Tymczasowy Parlament Świata

Zbigniew Giertych (1922-2008) polityk, ekonomista, były członek Tymczasowego Parlamentu Światowego, na początku lat 90. XX w. stwierdził, że ruch na rzecz Nowego Porządku Świata istnieje i skupia 270 organizacji z 70 państw. Idea światowego rządu, parlamentu i konstytucji otrzymała poparcie od noblistów, byłych prezydentów, premierów, światowej sławy naukowców, finansistów oraz organizacji pozarządowych. W 1968 r. utworzono Konwent Światowej Konstytucji. W 1977 r. został opracowany projekt konstytucji dla świata, i powołano Tymczasowy Parlament Świata. Trwają już prace przygotowujące wybory światowego parlamentu. Świat, w świetle tych projektów, ma mieć pięć stolic i ma zostać podzielony na 20 stref, które będą bazą dla wyborców i parlamentu i stanowić będą siedzibę różnych ciał rządowych (Tekstu Zbigniewa Gertycha z 14.08.2005. Wirtualny Wschód Wolnomularski). Zbigniew Gertych był działaczem ruchu uniwesalizmu. W trakcie pobytu na placówce dyplomatycznej w Londynie brał udział w pracach tamtejszego Rotary Club. Był jednym z polskich członków Tymczasowego Parlamentu Świata. Jako następca Andrzeja Nowickiego dwukrotnie piastował funkcję Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski”. Był Honorowym Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski. Według jednego z raportów „Klubu Rzymskiego”, świat ma zostać podzielony na dziesięć stref gospodarczych i politycznych.

Oficer brytyjskiego wywiadu ujawnia

John Coleman (ur. 1935) jest autorem i analitykiem spraw świata. Jest byłym brytyjskim oficerem MI6. Napisał kilka książek i liczne prace w tym analizę struktury władzy na świecie. Pisarz twierdzi, iż mając dostęp do poufnych danych odkrył istnienie siatki, pod której kontrolą znajduje się cały świat. Ludzie ci, dysponujący ogromnymi majątkami, wpływają na historię i życie codzienne. Jeden z ich planów zakłada redukcję liczby ludności i utworzenie jednego ogólnoświatowego państwa. Twierdzi on, że stosunkowo niewielka grupa ludzi działa w komitecie, który nazywa się „Komitet 300” i stanowi światowy rząd. Napisał i wydał książkę „Hierarcha konspiratorów: Komitet Trzystu”. Oto jej fragment:

„Podczas mej kariery jako oficera wywiadu brytyjskiego przy wielu okazjach miałem dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Ich zawartość była niezwykle przejrzysta i zrozumiała. Dowiedziałem się, iż istnieje siła mogąca kontrolować rządy wielu krajów. Zostałem odsunięty i zdecydowałem się poinformować świat, który nie ma o tym pojęcia. Wyobraźcie sobie potężną grupę, która nie uznaje żadnych granic, związaną z przemysłem finansowym, ubezpieczeniowym, wydobywczym, farmaceutycznym i naftowym. Jest to „Komitet Trzystu”, elitarna grupa rządząca planetą od 1897 roku. Dziś swe oparcie znajduje w 300 najbardziej wpływowych postaciach”.

Coleman pisze, iż dla Komitetu 300 pracują inne tajne organizacje. Należy do nich m.in. założona przez amerykańskiego bankiera J.P. Morgana Rada Stosunków Międzynarodowych (CFR) składająca się z najbardziej wpływowych osób z USA i świata zachodniego, od byłych prezydentów po funkcjonariuszy CIA. W 1954 r. swą pierwszą konferencję zorganizowała Grupa Bilderberg, jednocząc amerykańskie i europejskie elity. W 1973 roku powstała kolejna wpływowa struktura, Komisja Trilateralna składająca się z przedstawicieli USA, Europy i Japonii. Jej celem było „stworzenie mechanizmu globalnego planowania i podziału surowców na dłuższy okres”. Od 1968 r. najważniejsze funkcje związane ze sprawami międzynarodowymi w ramach Komitetu Trzystu pełni Klub Rzymski. Organizacja ta jednoczy uczonych, globalistów, futurystów oraz internacjonalistów. Posiada ona swój własny wywiad i „pożycza” informacje od Interpolu, FSB i Mossadu.

Krótka lista organizacji satelickich czterech wyżej wymienionych gigantów obejmuje m.in.: Okrągły Stół (Round Table), Grupę Davida Millera, Zakon św. Jana, Amerykański Fundusz Germana Marshalla, Fundusz Chiński, Towarzystwo Fabiańskie, Czarna Szlachta, Towarzystwo Mont Peleryn, Klub Hellfire.

Coleman pisze, iż wśród członków „Komitetu 300” znajdują się m.in. władcy Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Danii, europejskie rodziny królewskie, George Bush, Edward Carter, Houston Stewart Chamberlain, a także nieżyjący już Winston Churchill, Francis Mitterand, Jean Monet czy Ernst Oppenheimer.

W połowie lat 90-tych Rosji zaproponowano wzięcie udziału w budowie jednego ogólnoświatowego państwa. „Borys Jelcyn przystał na decyzje Komitetu 300 w sprawie eksperymentu mającego na celu podporządkowanie Rosji elicie rządzącej”.

Coleman przedstawił także plany Komitetu. Oto one:

- powstanie jedno państwo o ogólnoświatowym zasięgu, z jednym funkcjonującym systemem monetarnym, który będzie znajdować się pod kontrolą oligarchów i ich następców;

- liderzy wybierani będą spośród elity, w której panować będzie system przypominający średniowieczny feudalizm;

- funkcjonować będzie jedna religia w formie kościoła państwowego. Zakaże się funkcjonowania Kościoła Katolickiego;

- wszystkie jednostki będą posiadać swój numer identyfikacyjny. Będzie on wchodzić w skład teczki, którą każdy będzie posiadać. Złożone będą w siedzibie NATO w Brukseli;

- zniesiona zostanie instytucja małżeństwa. Dzieci odbierane będą rodzicom już na początku. Wychowywane będą w specjalnych państwowych instytucjach. Jeśli kobieta zajdzie w ciąże po urodzeniu dwójki dzieci, natychmiast poddana zostanie zabiegowi aborcji i sterylizacji;

- tylko członkowie Komitetu 300 będą mieć prawo użytkowania surowcami naturalnymi. Pod podobną kontrolą komitetu znajdować się będzie rolnictwo, a także przetwórstwo żywności;

- co najmniej 4 miliardy „bezużytecznych jednostek” zginie do roku 2050 w wyniku lokalnych wojen, kontrolowanych epidemii, a także szybko rozprzestrzeniających się chorób i głodu. Najszybciej maleć będzie liczba ludności USA, Kanady oraz Europy Zachodniej, osiągając ostatecznie pożądany poziom 1 miliarda. Spośród tej populacji planowaną połowę mają stanowić Chińczycy i Japończycy;

- energia elektryczna, jedzenie i woda dostarczane będą w pierwszej kolejności mieszkańcom Zachodniej Europy i Ameryki Północnej, a dopiero potem reszcie krajów;

Coleman uważa, że twórcy nowego światowego porządku poddają światową społeczność bezustannemu praniu mózgu, fałszowaniu historii, a także przeprowadzają proces tworzenia idealnego człowieka w czasie redukowania populacji planety. Profilowanie to metoda opracowana w 1922 roku przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych. Opiera się na zasadach przypominających programowanie neurolingwistyczne - zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Metodę tę wykorzystywał mjr John Riz na jeńcach wojennych, których poddawano licznym testom psychologicznym. Potem, specjalny ośrodek poświęcony manipulacjom na populacji cywili otwarto na Uniwersytecie Sussex. Ta super sekretna organizacja funkcjonowała pod nazwą Instytutu Nauk Politycznych.

Fundusz Rockefellera wspierał prace naukowców, których zadaniem było stworzenie idealnej historii świata po II Wojnie Światowej, której jedynymi zwycięzcami okazują się być jednostki angloamerykańskie. Fundacja wspiera także program tworzenia idealnych jednostek ludzkich, w tym geniuszów i nieustraszonych żołnierzy.

Program regulujący wzrost populacji zaakceptowany został na specjalnej konferencji. Jej głównym celem była redukcja urodzeń w krajach spoza kręgu cywilizacji zachodniej. Program obejmuje 100 krajów i używa takich metod jak przymusowa sterylizacja.

Władymir Nikiforow, były pułkownik KGB, starszy oficer 1. Dywizji 5. Wydziału Komitetu Relacji Ekonomicznych z Zagranicą na temat światowego rządu mówi:

- w latach 80-tych pracowałem w południowo-zachodniej Azji - w Wietnamie, Laosie, Kambodży i Chinach. Spotykałem oczywiście kolegów z innych agencji wywiadowczych i współpracowaliśmy z rządami tych państw. Przy licznych okazjach mówiono mi o istnieniu światowego rządu, zwykle podczas prywatnych rozmów. Wszyscy prezydenci bronią się przed nimi, ale wiedzą, że mogą być jedynie marionetkami w rękach rządzącego systemu, który stanowi jedynie 2% populacji świata, czyli najbogatszych. Wiem, że w jego skład wchodzą monarchowie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a także ich małżonkowie. Tzw. światowy rząd wykupił wszystko. Kontrolują oni konflikty zbrojne i tworzą nowe choroby, jak np. ptasia grypa, aby z jednej strony kontrolować ludzi, a z drugiej pozbyć się niepotrzebnego balastu. W wyniku tego, jak mi powiedziano, stworzone zostanie nowe społeczeństwo - ubezwłasnowolniona masa. Centrum tych operacji jest leżąca w Nowym Jorku świątynia, znajdująca się niedaleko zniszczonych w 2001 Twin Towers. Tam spotykają się od czasu do czasu.


John Coleman napisał i wydał 12 książek oraz setki sprawozdań. Obecnie publikuje w magazynie „World Reviev”.

Za: http:/coleman300.com/

John Coleman, The Conspirators Hierarchy: The Committee of Three Hundred” („Hierarcha konspiratorów: „Komitet Trzystu”, wydana w 1991 roku). Streszczenie książki na portalu: www.insomnia.pl/Komitet_300-t591510.html


Zniesienie rodziny


Poniższe podrozdziały pochodzą z mojego artykułu „Absolut”. Są jednak bardzo ważne, gdyż obecnie światowy rząd wdraża je w życie, dlatego je powtórzę. Jeden z postulatów światowego rządu, który mówi, że „zniesiona zostanie instytucja małżeństwa. Dzieci odbierane będą rodzicom już na początku. Wychowywane będą w specjalnych państwowych instytucjach. Jeśli kobieta zajdzie w ciąże po urodzeniu dwójki dzieci, natychmiast poddana zostanie zabiegowi aborcji i sterylizacji”, jest zgodny z postulatami greckiego filozofa Platona (427-347 przed Chrystusem).

- Platon postuluje zrównanie kobiet z mężczyznami w służbie państwowej, oraz aby kobiety razem z mężczyznami były w wojsku.

- wspólność kobiet i dzieci, zniesienie instytucji małżeństwa i praw rodzicielskich. Zniesienie rodziny.

- stosunki między kobietami i mężczyznami muszą być ściśle uporządkowane i prowadzone książkowo, według liczby i daty. Wzorem dla hodowli ludzi mają być kojarzenia psów myśliwskich, koni, ptaków szlachetnych.

- zamiast orderów, bilety do pań dla typów rozpłodowych. Dzieci lepsze należy oddawać do ochronki, do urzędu mamek, a noworodki gorsze podrzucać albo zabijać. Żadna matka nie powinna wiedzieć, które dziecko jest jej, a które nie jej. Ta wspólność kobiet i dzieci będzie najlepszym sposobem na zapewnienie spoistości państwa. Według Platona, jest to cel godny największych ofiar.

- państwo złożone z wielu rodzin osobnych nie jest dość spoiste. Każdy ma wtedy osobnego ojca dla siebie i osobne dzieci. A jak wszyscy będą, zależnie od daty urodzenia, nazywali wszystkich ojcami i synami, państwo zmieni się w jedną wielką rodzinę. Filozof marzy o skautingu i przysposobienie wojskowym chłopców już w wieku szkolnym (Platon, „Państwo”, ks. V 457 C, przełożył Władysław Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003),


Realizacja postulatów Platona

Nowy porządek świata opiera się na koncepcji państwa „doskonałego” Platona. Postulat, aby kobiety razem z mężczyznami były w wojsku, zrealizowano w USA. Kobiety od lat służą w armii USA. Jednak dopiero teraz mają być dopuszczone do tych samych zadań, co mężczyźni.

Niektóre postulaty Platona zrealizowali w Polsce komuniści, jak na przykład socjalizację kobiet wyrażającą się w haśle „Kobiety na traktory”, aborcję i socjalizację dzieci, które już w „wolnej Polsce” od piątego roku życia będą podlegały wychowaniu przedszkolnemu. Oznacza to, że państwo przejmuje wychowanie dzieci.

Obecnie w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 ustala, że kobiety po szkołach dające wykształcenie w zawodzie pielęgniarki lub weterynarza mają obowiązek stawienia się do poboru dla służby w rolach medycznych. Dalej, Ustawa, która obowiązuje od 1 lipca 2004, daje kobietom prawo do obejmowania stanowisk we wszystkich korpusach osobowych: szeregowych zawodowych, podoficerskim i oficerskim. Kobiety pełnią też służbę w Straży Miejskiej. Zrównano kobiety z mężczyznami w służbie państwowej. W 1991 r. politycy stwierdzili, że homoseksualizm nie jest zboczeniem. Obecnie środowiska homoseksualne i niektórzy politycy, w tym premier Tusk, dążą do tego, aby pary homoseksualne zawierały cywilne małżeństwa. Poprzez wychowanie seksualne w szkołach odbywa się demoralizacja dzieci.

Trwa walka z normalną rodziną. Portal Dziennik gajowego Maruchy dnia 7 kwietnia 2013 r. podał, że kilka dnie temu we Francji policja aresztowała na ulicy mężczyznę, który miał na sobie bluzę z prorodzinną grafiką! Na komendzie policja po kilkugodzinnych „oględzinach” bluzy zdecydowała się przekazać sprawę do sądu, a sam Franck Talley (posiadacz bluzy) usłyszał, że jest podejrzany o „działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami”.

W lutym tego roku francuski parlament przyjął nową ustawę, zezwalającą parom homoseksualnym na zawieranie małżeństw cywilnych i adopcję dzieci według tych samych zasad, co normalne pary, wprowadzając przy tym sprzeczne z logiką pojęcie „rodzice tej samej płci”.

Homoseksualiści pedofilami.

Dwu homoseksualistów z Connecticut w wieku 49 i 45 lat jest oskarżonych o wielokrotne gwałty na dwojgu adoptowanych przez siebie dzieci, pisze „NY Daily” News. Dnia 12 listopada 2008 stan Connecticut zezwolił na zawieranie homoseksualnych “małżeństw” i zarazem na adoptowanie dzieci przez homoseksualne pary.

Dwu oskarżonych zdążyło zaadoptować dziewięcioro (!) dzieci, zanim wpadło. Mimo, iż wszystkie były chłopcami, władze Connecticut nie dostrzegły w tym nic dziwnego ani podejrzanego, lecz zaakceptowały adopcje.

Dopiero w listopadzie 2011 obaj pederaści-pedofile zostali aresztowani jako podejrzani o ciężkie przestępstwa natury seksualnej („Adopcyjni ojcowie podejrzani o gwałty na dzieciach”, przełożył i opracował Marucha, Dziennik gajowego Maruchy, 9. 04. 2013).

Tak spełnia się kolejny postulat Platona: „A jak wszyscy będą, zależnie od daty urodzenia, nazywali wszystkich ojcami i synami, państwo zmieni się w jedną wielką rodzinę”.

Ustrój państwowy według Pitagorasa

Struktura organizacyjna nowego porządku świata jest oparta na porządku stworzonym przez Pitagorasa w Krotonie. Pitagoras (582 - 492 przed Chrystusem) był założycielem sekt orfickich w Krotonie, Metapontianie, Tarencie w płd. Italii. Bractwa pitagorejskie nazywały się heterie, które były tajnymi związkami politycznymi i religijnymi. Ich współczesnym odpowiednikiem są loże masońskie. Bractwa te rozszerzyły się z Krotonu, gdzie była hetaria macierzysta, na wszystkie miasta ówczesnej Grecji, w których wywierały potężny wpływ na bieg polityki. Bractwo Pitagorejskie dążyło do objęcia władzy w całej południowej Italii. Rozgałęzienia jego sięgały Tarentu, Heraklei, Metapontu, Regium, Himery, Katany, Arygentu, Sybarysu.

Członków obowiązywało bezwzględne posłuszeństwo dla mistrza i jego nauczania. Adeptom nakazywano milczenie, po czym musieli składać przysięgę zachowania w tajemnicy nauk i wiele symbolicznych przepisów. Orficy wierzyli w reinkarnację. Pitagoras twierdził, że pamięta swoje poprzednie wcielenia. W jednym z nich miał być Apollonem. Sekta miała wyznaczone cele religijne i polityczne. Przez długi czas orficy odgrywali wielką rolę polityczną i religijną w płd. Italii i na Sycylii. Orficy wywarli ogromny wpływ na nauki eleuzyńskie. Zajmowali się również magią. W jej zakres wchodziło panowanie nad zjawiskami przyrody, wywoływanie nadzwyczajnych wrażeń lub skutków przy pomocy sil tajemniczych, rzucanie i odczynianie uroków, ale przede wszystkim ujarzmianie woli osób drugich.

Pitagoras był mistrzem pierwszego króla Rzymu, Numy. Jak można wnosić z zachowania króla, to pitagorejczycy do orfizmu wprowadzili magię i szarlatanizm. Numa posiadał moc czarodziejską. Był bezwzględnie posłuszny wskazaniom mistrza, który kierował jego polityką i sprawami religijnymi. Król wprowadził wielką liczbę bóstw. Rozpoczął od oddawania czci boskiej Romulusowi pod imieniem Kwirnusa. Zapoczątkował kult Jowisza z przydomkiem Elicius i Terminus, bogini Fidea, bóstwa Dius Fidius i kult bogów sabińskich. Dał Rzymianom święte tarcze i Palladium, mistyczne oznaki panowania oraz wprowadził Janusa o dwóch obliczach, symbol pokoju i wojny.

W Krotonie Pitagoras stworzył ustrój państwowy, i wprowadził do niego wtajemniczenia. W ciągu dwudziestu lat zyskał tak wielką władzę, że został nazwany półbogiem. Kroton, osada achajska, miał rząd oligarchiczny. Na czele stała RADA TRZYSTU. Członkowie byli najwyżej wtajemniczeni i piastowali równie wysokie stanowiska jak kapłani egipscy. Wprowadził żywioł wtajemniczenia do rządów państwowych. Połączył zasadę demokratyczną, a więc obieralności, z zasadą rządu opartego na ludziach wtajemniczonych. RADA TRZYSTU tworzyła zatem rodzaj zakonu politycznego i religijnego, na którego czele stanął z natury rzeczy sam Pitagoras. Zobowiązano się wobec niego uroczystą, straszliwą przysięga do zachowania bezwzględnej tajemnicy.

Niżej była RADA TYSIĄCA, złożona z przedstawicieli wielkich rodów. Sprawowała ona władzę prawodawczą i rozciągała pieczę nad władzą wykonawczą. Istniały również zgromadzenia ludowe, jednak władza ich była ograniczona.

Porfiriusz opowiada, że dwa tysiące obywateli krotońskich porzuciło swój zwykły tryb życia i zrzeszyło się, aby wraz z żonami i dziećmi, połączywszy swoje majątki we wspólne dobro, wieść żywot zjednoczonego bractwa (Edward Schure, „Wielcy wtajemniczeni”, Interart TEDAR, Warszawa 1995).

Grecki filozof Proklos (410-485), neoplatonik, twierdził, że to co nauczał Orfeusz pod osłoną ciemnych alegorii i co wykładał Pitagoras po przejściu wtajemniczenia orfickiego, tego Platon dokładną zdobył znajomość z pism orfickich i pitagorejskich. Kilkadziesiąt lat po śmierci Pitagorasa, Platon przebywał w Krotonie u pitagorejczyków.

Panowanie pitagorejczyków trwało 25 lat Wymordowanie pitagorejczyków było hasłem do przewrotu w Krotonie i w zatoce Tarenckiej. Pitagoras zginął wraz z trzydziestoma uczniami w budynku, który został podpalony przez tłum. Miasta italskie skazały pozostałych pitagorejczyków na wygnanie. Bractwo zostało rozproszone, jego niedobitki rozpierzchły się po Sycylii i Grecji. Gwiazda pięcioramienna pochodzi od Pitagorasa.


Struktura organizacyjna gminy Kroton według Pitagorasa


Rada Trzystu, tajny zakon polityczny, naukowy i religijny. Składała się ona z ludzi wyłącznie wtajemniczonych, którzy musieli złożyć Pitagorasowi straszliwą przysięgę. Pitagoras ogłosił się najwyższym kapłanem. Członkowie piastowali wysokie stanowiska takie jak egipscy kapłani

Rada Tysiąca złożona była z przedstawicieli wielkich rodów. Był to rząd oligarchiczny, który sprawował i rozciągał pieczę nad władzą wykonawczą. Z tej rady wybierano, spośród wtajemniczonych, członków do Rady Trzystu.

Hetairie, czyli tajne towarzystwa, działały we wszystkich miastach greckich. Hetairia macierzysta mieściła się w Krotonie. Bractwo Pitagorejskie dążyło do objęcia władzy w całej południowej Italii, ale również wywierały wpływ na bieg polityki w miastach greckich.


Struktura organizacyjna rządu światowego


Komitet Trzystu, tajna organizacja, która powstała pod koniec XIX w. w ramach globalnych planów Cecil Rhodesa, konsekwentnego bojownika imperializmu angielskiego. W skład rządu światowego wchodzą ludzie najwyżej wtajemniczeni.

World Economic Forum w Davos, czyli Szczyt Ekonomiczny w Davos w Szwajcarii. Szczyt został założony przez Klausa Schwaba. Członkowie są drobiazgowo wyselekcjonowani przez Komisję Trójstronną i tajną organizację Grupę de Bildenberg. Członków jest 1000 i są światową oligarchią

Komisja Trójstronna

Grupa de Bildenberg

Klub Rzymski

Starożytny Zakon Różokrzyżowców, Towarzystwo „Fabian Society”, Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, Kościół Nowej Jerozolimy, Towarzystwo Teozoficzne, Gnostycki Kościół, Międzynarodówka Socjalistyczna, Rada Stosunków Międzynarodowych USA, Królewski Instytut Spraw Zagranicznych. Reformowalna Synagoga, Światowa Rada Kościołów, Wielkie Loże Narodowe.


Stanisław Bulza