Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Artykuł alarmuje, że Polsce zagraząją rządy masonerii.

Równie dobrze można byłoby napisać 15 września 1939, że wojska niemieckie zagrażają Polsce, albo że umarłemu zagraża ciężka niewydolność płuc.
Dość nieznośną manierę walenia wszędzie wykrzykników, nawet po trzy i cztery na raz, zaakceptowałem z rezygnacją… bo nie chce mi się tego poprawiać, bom stary, chory i zmęczony.
Admin

Jawne rządy masońskie w Polsce już wkrótce?

„Wygląda na to iż masoneria jest w przededniu całkowitego i jawnego przejęcia władzy w Polsce! W każdej chwili CAŁKOWITA władza w Polsce może być JAWNIE i W ŚWIETLE REFLEKTORÓW (i w ramach PRAWA!!!) bezoporowo scedowana na rzecz masonerii i banksterów!!!

Wszystko to stać się może błyskawicznie! Na dniach, tygodniach czy miesiącach, przy całkowitej nieświadomości społeczeństwa polskiego i niezrozumieniu przez polskie społeczeństwo sytuacji w jakiej znajduje się Polska!!! Dodatkowo, grozi nam niewidzialny i niezrozumiały dla zwykłego człowieka (bo nie terytorialny), scenariusz rozbiorowy Polski, który być może właśnie w tej chwili już się realizuje! Chwile grozy przed nami!

To jest realne niebezpieczeństwo na najbliższy nam czas! Uczestniczymy w walce z czasem o przetrwanie naszego narodu i naszego kraju – Polski!!! Mobilizujmy siły i uświadamiajmy w tempie ekspresowym naszych współbraci Polaków!

Żądajmy od rządu PISu, NATYCHMIASTOWEGO masowego druku nowego polskiego pieniądza papierowego dzięki któremu będziemy w stanie regulować płatności po zaniknięciu pieniądza elektronicznego!!! Czas krachu i zaniknięcie pieniądza elektronicznego nadchodzi!!! Jeśli nie będziemy mieli papierowych pieniędzy, jesteśmy skończeni, bo nie będziemy mieli czym płacić za towary i nie będziemy mieli czym wypłacać wynagrodzeń!! Niemcy już to robią i drukują na potęgę banknoty starej waluty (marki)!!!


A nasz rząd co robi??? Brata się z banksterami i z masonami!!! Czyli brata się z naszymi wrogami, z wrogami całej ludzkości, z oprawcami, którzy już zaplanowali krach finansowy na który jesteśmy całkowicie jako naród zupelnie nieprzygotowani! My, obywatele polscy jesteśmy bezbronni!!! Czy obecny rząd polski pod płaszczykiem wiary i patriotyzmu współuczestniczy w realizacji masońsko-banksterskich planów dla Polski i dla świata??! A plan ten to totalne zniewolenie i destrukcja wszystkich narodów świata jako niezależnych, suwerennych bytów!!! Masoni wiedzą że jeśli chcą osiągnąć sukces w swym przedsięwzięciu, to według prawideł geopolitycznych muszą zacząć od zniewolenia i całkowitego przejęcia Polski! „Na początku XX wieku brytyjski naukowiec i polityk Halford MacKinder stworzył nową naukę – geopolitykę. Po koniec I-szej Wojny Światowej napisał on książkę pt.”Ideały demokratyczne a rzeczywistość” (Democratic Ideals and Reality), w której zawarł trzy zasadnicze fakty: TEN KTO RZĄDZI EUROPĄ WSCHODNIĄ, TEN DOMINUJE W CAŁEJ EUROPIE, TEN KTO RZĄDZI EUROPĄ , TEN DOMINUJE NAD „WYSPĄ ŚWIATA”, TEN KTO RZĄDZI „WYSPĄ ŚWIATA”, TEN DOMINUJE NAD CAŁYM SWIATEM”’

(Cytat z książki pt.”Czy Ameryka przetrwa do roku 2009?” Gen.Wacław Henrykiewicz-Bakierowski)

Polska w tej chwili stoi nad skrajem przepaści! Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie! A członkowie rządu zapewniają Polaków że są bezpieczni, usypiając tym samym czujność narodu!!! Co za obłuda, fałsz i zakłamanie!!!!

Czy masońsko-bankierski rząd światowy już wkrótce rozpocznie swe oficjalne rządzenie Polską i światem właśnie z terenów Polski?? Na to się zanosi! Londyńskie CITY wspomagane przez władze w Warszawie, zamierza przeprowadzkę nad Wisłę!!! Kto mieczem wojuje od miecza ginie! Czy polski rząd już zupełnie stracił poczucie przyzwoitości i sprzymierzył się z szatanem??!!!

Czy PIS wszedł w koalicję z masonerią i banksterami i czy kieruje nas ku przepaści oraz zupełnej utracie suwerenności??! O tym można poczytać w trudnodostępnej książce (sprzedaż jest blokowana) pt.”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy” Autorstwa Stanisława Krajskiego. Dostępna w sprzedaży pod nr tel: 601519847 lub 226518871 lub po adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub http://www.agencajsgk.pl na końcu artykułu kilka cytatów z w/w książki oraz fragment wstępu w jpg.

Historia lubi się powtarzać! To od nas teraz zależy czy pozwolimy, aby na naszych terenach rozegrał się scenariusz najgorszy dla Polski. Scenariusz niewidzialnego i definitywnego rozbioru Polski oraz jawnego przejęcia władzy przez masonerię i banksterów! Potrzebna nowa konstytucja w której wpisane będzie że zasoby naturalne i woda na terenie Polski należą do narodu Polskiego, oraz zakaz pożyczania pieniędzy na procent!!!

Jak miałby wyglądać niewidzialny scenariusz „rozbiorowy” dla Polski?
Str . 220 i 221 „Masoneria polska 2017 – u progu katastrofy” – Stanisław Krajski
„istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nastąpi nowy rozbiór Polski, który nie będzie terytorialny, lecz będzie przebiegać według innych kryteriów. Za najbardziej prawdopodobne uznałem przyznanie Niemcom prawa do przejęcia większości polskiej gospodarki i polskich bogactw naturalnych ( w tym np. PKP. LOTu, kopalń, lasów) i przekazanie polskiego sektora finansowego (w tym w pierwszym rzędzie oczywiście banków) USA (masonerii amerykańskiej). Rosja dostałaby tu wszystko to, co jest związane z paliwami i energią, a jej interesów pilnowaliby Niemcy, i to oni dawaliby Rosji gwarancje dla ich wpływów i stanu posiadania. Dokonanie takiego rozbioru Polski przy zachowaniu pozorów demokracji wymagałoby doprowadzenie do sytuacji, w której rząd Polski stanowiony byłby przez koalicję gwarantującą, że ten rozbiór mógłby sprawnie i bez przeszkód funkcjonować, a prezydent strzegłby podstawowego rozbiorowego status quo.”

Czy taka koalicja rządów powstała w roku 2015? Ja myślę że tak. Bo pomimo tego że PIS objął władzę, wszystko pozostało po staremu i nikomu z głowy włos nie spadł. Żadni winni ruiny polskiej gospodarki w wyniku transformacji po 1989 roku, nie zostali ukarani. Żadnych rozliczeń ani lustracji nie było i nie ma. Wszystko w myśl zasady: „my nie szkodzimy waszym wy nie szkodzicie naszym.” Żadnych konkretnych pozytywnych rozwiązań dla POLSKICH przedsiębiorców jak nie było tak i nie ma. Polski przedsiębiorca i pracownik dalej haruje jak wół, płącąc ciężki haracz w postaci ZUSu, podczas gdy banki i zagraniczne korporacje kwitną na naszym garbie i za nic mają naszą niedolę!!! Frankowicze dalej harują na banksterów! Obietnice Dudy w kwestii frankowiczów poszły w las!

Ku przestrodze cytat z historii: „W wieku XV i XVI, Polska była wielkim mocarstwem zajmującym terytorium od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.W końcu wieku XVIII Polska straciła na swej ważności, była niezdolna do niczego, z wyjątkiem dania przyzwolenia sąsiadom, w tym także Rosji, na podział i aneksję kraju. Na polityczne samobójstwo Polski złożyło się wiele czynników. Po pierwsze, byli to ci, którzy sprawowali pieczę nad kierunkami rozwoju kraju, jako całość zignorowali istotne interesy państwa na korzyść swoich prywatnych. Po drugie, niektórzy z nich brali łapówki w zamian za poparcie interesów rywali i wrogów Polski. Po trzecie, wielu Polaków łyknęło propagandę, którą karmiła ich przede wszystkim Rosja [g–no prawda – admin], że Polska byłaby w stanie utrzymywać poprawne stosunki ze swoimi sąsiadami poprzez rozbrojenie i nie stanowienie dla nich zagrożenia”(cytat z książki pt.”Czy Ameryka przetrwa do roku 2009?” Gen.Wacław Henrykiewicz-Bakierowski)

Teresa Garland
Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją i opinią

Poniżej kilka cytatów z książki pt.”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy” Autorstwa Stanisława Krajskiego:

Str.225 „W książce pt.”Masoneria polska 2014”, zarysowując perspektywy na przyszłość, napisałem: „Wszystko wskazuje na to, że wielki krach doprowadzi dokładnie do takiej sytuacji jaka miała miejsce w 1918 r., sytuacji, w której Polska będzie miała wielką szansę na prawdziwą, pełną niepodległość. Potrzeba nam czterech czynników: świadomości tego faktu, wiary w siebie, wizji (jaka ta Polska ma być) i czynu. POPiS będzie dbał o to, by żaden z tych czynników nie wystąpił, o to, by przeprowadzić Polskę przez czasy krachu w taki sposób, by znowu znalazła się pod zaborami. PO będzie dbało o to by swoich wpływów w Polsce nie utracili Niemcy, Rosja i masoneria rosyjska. Będzie również zabiegać (bo PO to również w specyficzny sposób wyznawcy Rand), o względy „Atlasów”. PiS będzie dbał o to, byśmy poprosili, po wielkim krachu, o „opiekę” USA, by kapitał amerykańskiej masonerii powrócił do Polski, objął ją w posiadanie i by ta masoneria była dla nas „Atlasem”, któremu okazujemy posłuszeństwo, cześć i wdzięczność. Niezależnie od tego czy uznamy, że rząd Szydło jest czy nie jest koalicją POPiS powinnismy uznać że ten rząd (wraz z prezydentem Dudą) tak właśnie się zachowa – zachowa się jak rząd koalicji PiS – masoneria”.

Str..224 „Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co można przeczytać w „Wikipedii” pod hasłem „Wiceprezes Rady Ministrów”; „ W razie nieobecności prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje wyznaczony przez niego wiceprezes lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes nie został powołany. Wiceprezes Rady Ministrów, wykonuje w imieniu prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez prezesa Rady Ministrów.” Szukałem opisu rozstrzygnięć premiera Beaty Szydło w zakresie „zadań i kompetencji” poszczególnych wicepremierów, ale ich nie znalazłem. Z mediów zaś dowiadujemy się wciąż, że kompetencje Morawieckiego są „coraz bardziej szerokie”. Zauważmy że w każdym (a szczególnie w „specjalnym”) momencie premier Szydło może przyznać „specjalne” kompetencje Morawieckiemu czy Gowinowi.
Zauważmy że w trakcie swojej choroby lub z powodu nagłych wydarzeń, w trakcie których premier będzie przebywać np. w Przemyślu, będzie ona zmuszona przekazać swoje kompetencje Morawieckiemu, Gowinowi, czy Glińskiemu. Może też zostać wykreowana taka sytuacja ( w „specjalnym”), że Szydło zachoruje i jej kompetencje przejmie np. Gowin.”

Str. 223 „Można zatem założyć, że Gowin jako wicepremier reprezentując w rządzie pewne środowiska Platformy Obywatelskiej i Uni Wolności reprezentuje jednak faktycznie w pierwszym rzędzie masonerię rytu francuskiego oraz, skutkiem tego i siłą rzeczy, interesy niemieckie, i co za tym idzie rosyjskie. Pilnuje też, jak już o tym wspominaliśmy, by „kuźnia elit” (wyższe uczelnie) miała charakter masoński.
O Morawieckim można powiedzieć (i każdy chyba nie będzie tu miał chyba wątpliwości ), że reprezentuje, co rzuca się w oczy, lobby bankowe. Nie jest to jednak po prostu takie zwykłe „normalne” lobby bankowe. To ewidentnie lobby banków masońskich, a zatem, powiedzmy to wprost, lobby tej części masonerii amerykańskiej i światowej rytu szkockiego, która wspierała Baracka Obamę i Hilary Clinton, i które zmierza do likwidacji państwa Izrael, to lobby w którym jest George Soros.
Można spokojnie postawić tezę, że Piotr Gliński reprezentuje w równym stopniu masonerię rytu szkockiego jak i masonerię rytu francuskiego odpowiadając za to, co w komuniźmie (ale i w masonerii) nazywane jest propagandą. Kultura dziś, jeszcze bardziej niż w komuniźmie, to oręż propagandowy, oręż kształtowania formacji intelektualnej i moralnej (lepiej chyba powiedzieć oręż niszczenia formacji intelektualnej i moralnej i zastępowania ich dogmatami ideologicznymi). Przykładem mogą tu być seriale telewizyjne, które spełniają bardzo ważną rolę w tych perspektywach. (…) Najlepszym punktem odniesienia będzie tu chyba serial „Ranczo”, w którym systematycznie i konsekwentnie zmierza się do tego, by jego odbiorcy przyjęli masoński punkt widzenia na Kościół i katolicyzm, Polskę, tradycję i polskość, moralność, rozmumienie wolności i demokracji. Zły ksiądz w tym serialu to ksiądz, który chce wyegzekwować od katolików wiedzę katechizmową i potępia życie „na kocią łapę”, a dobry ksiądz to ksiądz, który rezygnuje na lekcjach religii w wykładu wiary, a wyprowadza dzieci za szkoły, by „pomagały biednym” i organizuje miejscowym bezrobotnym wyjazdy do pracy w Uni europejskiej. Polskość w tym serialu przedstawiana jest jako niewybaczalna wada, patolgia i ciężka choroba uniemożliwiająca tworzenie wszelkiego „dobra” (np.odcinek 101 pt.”Grecy i Bułgarzy”).”

Str.217
„Początek roku 2017 to początek otwartej wojny Trumpa tak z Rezerwą Federalną jak i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Morawiecki spotkał się w USA z pierwszym rzędzie i głównie z przeciwnikami Trumpa i jego polityki. Abyśmy sobie uzmysłowili charakter zachowania polskiego wicepremiera w USA posłużmy się takim przykąłdem. Jak byłaby przez Polskę potraktowana Łotwa (kraj w stosunku do Polski bardzo mały), gydby jej wicepremier przyjechał do Polski w 2016 r. i spotkał się w pierwszym rzędzie z andrzejem Rzeplińskim (szefem Trybunału Konstytucyjnego na wylocie, wrogo nastawionym do rządu Szydło), by rozmawiać z nim o kwestiach prawnych, gdyby spotkał się z przedstawicielami komitetu wyborczego Komorowskiego i różnymi osobami, z których każda jest aktywnym członkiem KODu? Nie powinno nas dziwić to, co się stało w ktrakcie jednego z ostatnich spotkań „na szczycie” – podczas spotkania z Sekretarzem Handlu Wilburem Rossem – Sekretarzem Handlu USA. Mówiły o tym polskie stacje radiowe w dniu spotkania. Już następnego dnia nie było o tym ani śladu na wielkich portalach internetowych (mniejsze tego chyba nie zauważyły). Gdy Morawiecki przybył na spotkanie Ross opuścił swoje biuro i wrócił po ponad godzinie. Morawiecki czekał przez ten czas „na korytarzu”. Dlaczego Morawiecki prowadzi taką i to chyba swoją, politykę? W czyim interesie?”

Str.205-206
„W pierwszych dniach kwietnia 2017 r. wicepremier, mnister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przebywał z oficjalną wizytą w USA. Była to „pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych wicepremiera odpowiedzialnego z polską gospodarkę po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa”. Niezwykle interesujący jest przebieg tej wizyty, lista osób, z którymi Morawiecki się spotkał oraz kolejność tych spotkań. Morawiecki spotkał się z (nazwiska osób podajemy w tej kolejności w jakiej Morawiecki się z nimi spotkał: Kennethem I. Justerem (Doradcą Prezydenta do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej i głównym negocjatorem USA z G7 i G20), z Janet Yellen (szefową Systemu Rezerwy Federalnej), Christine Lagarde (dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego), Dawidem Liptonem (zastępcą Lagarde w MFW), gen. Edwardem Równym (emerytowanym generałem pochodzenia polskiego który sprawował ważne funkcje w administracji Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora), Rickiem Perrym (sekretarzem ds. Energii), Willem Rossem (sekretarzem hadnlu). Zauważmy, że Morawiecki nie spotkał się ze swoim odpowiednikiem we władzach amerykańskich – Sekretarzem Skarbu Steve Mnuchinem, a w zamian spotkał się z przedstawicielami instytucji finansowych, które nie są państwowymi instytucjami amerykańskimi. Dlaczego pierwsze spotkanie Morawiecki odbył z Justerem? Czy faktycznie dlatego że ten był negocjatorem USA w G7 i G20? Cóż to za powód? A może pierwszym rozmówcą był Juster dlatego, że to jeden z najbardziej wpływowych masonów na świecie?”

Str. 205
„W dniu 15 lutego 217 r. pojawił się na łamach „Rzeczypospolitej” artykuł pt.”Morawiecki chce ściągnąć do Polski Goldman Sachs i HSBC”. Czytamy w nim między innymi: „Wicepremier szacuje, że Polska może zyskać na Brexicie 30 tys. nowych miejsc pracy, przede wszystkim w branży finansowej i informatycznej. Mamy dużą szansę przyciągnąć na nasz rynek najbardziej znaczące firmy z londyńskiego City, czego przykładem jest choćby niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler, który planuje wybudować pod Jawornem fabrykę silników z 500 mln euro. Morawiecki powiedział również, że rząd rozpoczął już negocjacje z takimi gigantami międzynarodowego sektora bankowego, jak Goldman Sachs i HSBC, i rozmowy jak dotąd przebiegają posytywnie.” Jedna uwaga na marginesie. HSBC to jeden z największych banków brytyjskich. Oto co czytamy o nim w „Wikipedii”: „W lipcu 2012 bank został oskarzony o umożliwienie meksykańskim kartelom prania brudnych pieniędzy, oferowanie usług bankowych instytusjom wspierającym Al-Kaidę oraz omijanie embarga nałozonego na Iran – takie zarzuty postawili HSBC, największemu europejskiemu bankowi, amerykańscy senatorzy. W listopadzie 2014 roku bank został oskarzony przez władze Belgii o to że świadomie promował oszustwa podatkowe dokonywane przez spółki offshore. Prokurator prowadzący sprawę oskarżył HSBC o oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, dziłąnia kryminalne i niezgodne z prawem wykonywanie zawodu pośrednika finansowego”. Czy Morawiecki za parę lat będzie doradcą w banku Goldman Sachs?”

Informacja ze strony:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/05/27/polska-w-niebezpieczenstwie-

Za: http://ewinia.nowyekran.pl.neon24.pl

Za: https://marucha.wordpress.comDEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 22 listopada 1938 roku. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
Na podstawie art. 55 ust. 2) ustawy konstytucyjnej* postanawiam co następuje:
Art. 1
1) Zrzeszenia wolnomularskie (masońskie) uznaje się za rozwiązane z mocy samego prawa.
2) Minister Spraw Wewnętrznych rozwiąże zrzeszenia zależne od wolnomularstwa.
3) Majątek rozwiązanych zrzeszeń przeznacza się na cele dobroczynności publicznej, archiwa zaś i dokumenty przekazuje się na rzecz Państwa.

Art. 2
1) Kto bierze udział w związku wolnomularskim lub działalność takiego związku popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.
2) Kto związek taki zakłada lub nim kieruje, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 2 i grzywny.


Art. 3

1) Kto uczestniczy w tajnej działalności zrzeszenia rozwiązanego na podstawie art. 1 ust. 2) lub taką działalność popiera, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.

2) Tym samym karom podlega, kto bierze udział w związku, posiadającym nieujawnioną organizację hierarchiczną lub odbierającym od swoich uczestników przyrzeczenie bezwzględnej tajemnicy lub bezwzględnego posłuszeństwa, albo też działalność takiego związku popiera.


Art. 4
Do przestępstw, określonych w art. 2 i 3, nie stosuje przepisu art. 6 kodeksu karnego.
Art. 5

Minister Spraw Wewnętrznych zarządzi likwidację zrzeszeń wolnomularskich oraz wskaże instytucje, na które przechodzi ich majątek.
Art. 6

1) Zarządzenie o rozwiązaniu zrzeszenia, wydane na podstawie art. 1 ust. 2), należy całkowicie do swobodnego uznania Ministra Spraw Wewnętrznych.

2) Zarządzenie ogłasza się w gazecie rządowej.

3) W razie rozwiązania zrzeszenia w trybie przewidzianym w ustępach poprzedzających stosuje się odpowiednio przepis art. 5.

Art. 7

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.
Art. 8

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: Ignacy Mościcki

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych: gen. Felicjan Sławoj Składkowski
Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski

Dziennik Ustaw RP nr 91 / 1938, poz. 624, s. 137

* Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.

Za: http://www.polonica.net/dekret%20_prezydenta_masoni_1938.htmFAKTY BIBUŁY:

Organizacja B’nai B’rith jest żydowską, nacjonalistyczną, syjonistyczną i masońską, a ze swej natury i celów całkowicie antychrześcijańską organizacją, której źródło stanowi mieszanina masońskiego rytu York i Odd Fellows. Założona została w 1848 roku w Nowym Jorku i przyjęła wzór wolnomularski, symbole masońskie, rytuały, stopnie oraz sposób prowadzenia działalności. Jak wskazuje na to wiele autorów, w tym ks. prof. Michał Poradowski, celem organizacji jest jednoczenie środowiska żydowskiego i tworzenie warunków do politycznej, gospodarczej i religijnej dominacji nad światem w ramach budowania tzw. Nowego Światowego Porządku (New World Order). Tak jak wiele oficjalnie działających organizacji masońskich, tak i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej.

Loża B’nai B’rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność w 1923 roku, lecz wszystkie 11 lóż masońskich zostało zdelegalizowanych przez Prezydenta Rzeczyposplitej, Ignacego Mościckiego, dekretem z dnia 22 listopada 1938 roku.

W Polsce organizacja o nazwie “Niezależny Zakon Synów Przymierza” – Independent Order of B’nai B’rith reaktywowała swoją działalność 9 września 2007 po prawie 70 latach oficjalnej nieobecności. W uroczystości reaktywacyjnej w Warszawie wziął udział m.in. prezydent B’nai B’rith International Moishe Smith. Po uroczystości nastąpiło spotkanie ambasadora USA w Warszawie, Victora Ashe z szefami organizacji. W krótkim komunikacie Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zamieszczonym na stronie internetowej Ambasady, stwierdzono, iż: “9 września przy okazji otwarcia nowej loży B’nai B’rith w Warszawie ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji – prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Otwarcie warszawskiej loży B’nai B’rith oznacza odrodzenie się tej organizacji żydowskiej w Polsce po niemal 70 latach nieobecności.”

Specjalny list wyrażający radość z reaktywacji organizacji i z gorącymi życzeniami przesłała kancelaria Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, której sekretarzem była pani Ewa Juńczyk-Ziomecka, obecny konsul w Nowym Jorku, znana z wielu filosemickich poczynań. Jest ona członkiem walczącej z patriotyzmem polskim i ideami narodowymi państwa polskiego organizacji “Otwarta Rzeczpospolita” oraz członkiem stowarzyszenia “Żydowski Instytut Historyczny”. Przez wielu obserwatorów określana była jako “zły duch kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego”.

Propagandowym i medialnym ramieniem organizacji B’nai B’rith jest “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation League - ADL) - skrajnie antykatolicka organizacja żydowska, której celem jest judaizacja społeczeństw chrześcijańskich, osłabianie wiary katolickiej i wpływów Kościoła oraz tropienie tzw. antysemityzmu, a nawet podgrzewanie nastrojów do jego pobudzania. Organizacja ta została założona w Nowym Jorku w 1913 roku jako  “The Anti-Defamation League of B’nai of B’nai B’rith“, co wskazywało wyraźnie na założyciela – właśnie masońską organizację “The Independent Order ofof B’nai B’rith“. Po pewnym czasie dla celów propagandowych zrezygnowano z drugiego członu nazwy.

Dnia 26 maja 2010 r. metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz odebrał Międzyreligijną Nagrodę im. Kardynała Augustyna Bea, ustanowioną przez ADL.

Kardynał Augustyn Bea był niemieckim jezuitą, który w zasadniczy sposób przyczynił się do rewolucyjnych zmian dokonanych podczas Soboru Watykańskiego II. Razem z żydowskim historykiem, Jules Isaac, był autorem deklaracji Nostra Aetate, przekreślającej całą 2000-letnią tradycję Kościoła.  “Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate” stała się narzędziem judaizacji Kościoła katolickiego, co czynione było w okresie posoborowym w ramach “dialogu” ekumenicznego i międzyreligijnego, a szczególnie dialogu katolicko-żydowskiego.

Rola kardynała Bea określona została przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a jako “narzędzie zdrady”. Kardynał Bea kontaktował się bezpośrednio z masońskim lożami w Nowym Jorku i Waszyngtonie, szczególnie z żydowską masonerią B’nai-Brith.

Kardynał Stanisław Dziwisz był sekretarzem najbardziej rewolucyjnego w historii Kościoła papieża – Jana Pawła II, który w ciągu swojego długiego pontyfikatu znacznie osłabił Kościół, szczególnie w zakresie propagowania fałszywej tezy “wolności religijnej”. Tak jak papież Jan Paweł II cieszył się medialnym przychylnym rozgłosem, nadawanym przez liberalne, żydowskie bądź filosemickie media światowe, tak i kard. Dziwisz otrzymuje nagrody i wyróżnienia od wrogów Kościoła. W swojej diecezji oraz poprzez wpływy w całym Kościele w Polsce, kard. Dziwisz chroni również b. tajnych współpracowników komunistycznego reżimu, działających w Kościele. Wspiera też liberalnych polityków.

Ks. bp. Stanisław Dziwisz, nie mający żadnego doświadczenia w zakresie kierowania diecezją, został arcybiskupem jednej z najważniejszych archidiecezji, a następnie otrzymał nominację kardynalską od papieża Benedykta XVI, który tym sposobem zastosował stary watykański zwyczaj „degradacji poprzez promocję” (promoveatur ut amoveatur), celem pozbycia się z Watykanu osób mogących stanowić utrudnienie w procesie rewitalizacji Kościoła.

Kościół katolicki od wieków przestrzegał wiernych przed jakimikolwiek kontaktami z lożami masońskimi, a każdy kto je wspomagał lub zostawał ich członkiem, był automatycznie ekskomunikowany. Już w 1738 roku roku papież Klemens XII wydał Konstytucję Apostolską, w której uznaje masonerię za herezję i zobowiązuje biskupów do traktowania jej członków jako podejrzanych o herezję. Z uwagi na niezwykłą ważność zagadnienia, rozbudowę masonerii oraz napływających i ujawnianych faktów destrukcyjnej jej działalności, wielu kolejnych papieży zajmowało się zagadnieniami masonerii przestrzegając i nakładając karę ekskomuniki na wiernych wchodzących w jej struktury.

Pomimo wielu prób zniesienia bądź łagodzenia obowiązujących kar, podejmowanych przez zarażonych modernizmem posoborowych hierarchów, do dnia dzisiejszego obowiązuje w Kościele kara ekskomuniki. Wyrażone zostało to i potwierdzone przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Józefa Ratzingera, który dnia 26 listopada 1983 roku ogłosił deklarację o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est: de associationibus massonicis.

Tym samym każdy kto przyczynia się do publicznego uwiarygadniania i promowania masońskich organizacji, również poprzez przyjmowanie ich odznaczeń i zaszczytów, stawia się poza Kościołem podpadając pod ekskomunikę excommunicatio latae sententiae.

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie ADL.org (September 16, 2011)
 

2. Komitet Żydów Amerykańskich otwiera biuro w Polsce. Andrzej Duda: witamy z radością i satysfakcją
(Państwo)
... j B’nai B’rithLoża Polin , 13.11.2013 Za: http://www.polishclub.org/2015/08/12/miroslaw-kokoszkiewicz-kokos26-zdelegalizowac-loze-bnai-brith-polin/ ... Utworzone: 13 sierpień 2015 4. Mason na Wawe ...
Utworzone: 01 kwiecień 2017
3. Znany „polski” Żyd, członek B’nai B’rith szczuje do rewolucji w Polsce
(Państwo)
"Apelujmy więc do nowo wybranego prezydenta i przyszłego rządu o zdelegalizowanie piątej kolumny, jaką jest ta żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką mieli przedwojenn ...
Utworzone: 20 grudzień 2016
4. Krzysztof Baliński: ANTYRZĄDOWE ZA PIENIĄDZE RZĄDOWE
(Komentarz polityczny)
"Apelujmy więc do nowo wybranego prezydenta i przyszłego rządu o zdelegalizowanie piątej kolumny, jaką jest ta żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką mieli przedwojenn ...
Utworzone: 20 grudzień 2016
5. Leon Chajn: Wymowne milczenie żydowskiej loży B'nai B'rith w przeddzień zagłady Żydów europejskich
(Warto przeczytać)
... wy wobec syjonizmu. Niemałą role w tym zakresie odegrały niektóre polskie loże, zwłaszcza małopolskie, gdzie w kołach inteligencji żydowskiej szeroko rozwijał się syjonizm. Loża "Solidarność" już na p ...
Utworzone: 20 październik 2016
6. Krzysztof Baliński - I TY ZOSTANIESZ ANTYSEMITĄ
(Komentarz polityczny)
... ę i LPR, bo niedopuszczalne, żeby w kraju członkowskim UE funkcjonowały ksenofobiczne i rasistowskie partie. Czy to czegoś nie przypomina? Nawiasem mówiąc, reaktywowana loża Polin na pierwszy plan umieści ...
Utworzone: 08 sierpień 2016
7. Coś niebywałego! Soros otworzył w Polsce organizację „Refugees Welcome Polska”! Pomaga ściągać uchodźców!
(Wiadomości)
"Apelujmy więc do nowo wybranego prezydenta i przyszłego rządu o zdelegalizowanie piątej kolumny, jaką jest ta żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką mieli przedwojenn ...
Utworzone: 19 kwiecień 2016
8. Ryszard Schnepf i Dorota Wysocka-Schnepf. B’nai B’rith.
(Warto przeczytać)
...  antypolskie organizacje masońskie w Polsce. W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia odrodziła się w Polsce jedna z najbardziej znaczących organizacji Żydowskich – B’nai B’rith - Loża Polin. Instalacj ...
Utworzone: 23 luty 2016
9. Tomasz Sommer - Dla kogo robił Schnepf?
(Komentarz polityczny)
... ...Utworzone: 23 luty 20163. Krzysztof Baliński - DZIWNY GOŚĆ Z NOWEGO JORKU (Komentarz polityczny) ... jaki sposób czyni to, powiązany z lobby żydowskim, Schnepf? Wobec kogo przeważa poczucie lojalnoś ...
Utworzone: 23 luty 2016
10. Krzysztof Baliński - DZIWNY GOŚĆ Z NOWEGO JORKU
(Komentarz polityczny)
... jaki sposób czyni to, powiązany z lobby żydowskim, Schnepf? Wobec kogo przeważa poczucie lojalności? Loża B’nai B’rith, której jest członkiem, za główny cel swej działalności uważa „promowanie interesów ...
Utworzone: 15 luty 2016
11. W Rosji spalono książki wydane przez Fundację Sorosa
(Wiadomości)
"Apelujmy więc do nowo wybranego prezydenta i przyszłego rządu o zdelegalizowanie piątej kolumny, jaką jest ta żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką mieli przedwojenn ...
Utworzone: 16 styczeń 2016
12. Poseł do rabina: nie zapalam świec chanukowych. Zabrania tego pierwsze przykazanie
(Państwo)
...  Żydom z okazji ich święta Chanuka. No bo przecież L. Kaczyński ...Utworzone: 02 październik 2010 8. Andrzej Szubert - Co dalej z Tobą - Polsko (Państwo) ... Izraela, zażydzający Polskę żydowskimi lożami ...
Utworzone: 10 grudzień 2015
13. Fundacja Sorosa niepożądana w Rosji
(Wiadomości)
...  "Apelujmy więc do nowo wybranego prezydenta i przyszłego rządu o zdelegalizowanie piątej kolumny, jaką jest ta żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką miel ...
Utworzone: 01 grudzień 2015
14. AGENCJA LIKWIDACYJNA - Krzysztof Baliński
(Komentarz polityczny)
...  żydowska organizacja (loża B’nai B’rith). Czy będzie stać was na odwagę, jaką mieli przedwojenni polscy politycy? Będziecie mieli wielką szanse naprawić swój własny błąd popełniony osiem lat temu." - Mirosła ...
Utworzone: 30 listopad 2015
15. Szwindel stulecia - Krzysztof Baliński
(Komentarz polityczny)
... nawołują do lokowania ich w Europie. Jedną z nich jest IsraAid. Najciekawsze, że jej sponsorem jest żydowska loża masońska B’nai B’rith, i najciekawsze, że jej głównym statutowym celem jest walka o interesy ...
Utworzone: 16 październik 2015
16. ks. Edward Wesołek FSSPX : Intronizacja Chrystusa Króla jako katolicka odpowiedź na liberalizm, masonerię i modernizm
(Wiara)
... maçon znaczy murarz) w dzisiejszej postaci powstało jako wielka loża w Londynie w 1717 roku. Podstawy organizacyjne przejęto ze średniowiecznych cechów murarskich, a ściślej bractw wolnych mularzy, budowniczych ...
Utworzone: 23 wrzesień 2015
17. Zdelegalizować lożę B’nai B’rith Polin - Mirosław Kokoszkiewicz (Kokos26)
(Komentarz polityczny)
... loża B’nai B’rith atakuje , 14 październik 2013 Nowy odłam masonerii w Polsce. Stanisław Krajski Mógł Polskę zmienić, ale tylko rozmienił na drobne. Henryk Pająk Kolejne przykłady szkalowania Polaków. ...
Utworzone: 13 sierpień 2015
18. Ważne były to wybory dla złodziei i diaspory
(Naród)
... zatem, to zhańbione, dla tych Piastów, co w koronie! A B’nai B’rith, to znakomita loża sępów. Ich elita. Teraz oni zalecają, jakie wyjść ustawy mają. Musi trzymać ktoś za mordy, urzędasów całe hordy. ...
Utworzone: 01 lipiec 2015
19. Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w Rzeczypospolitej Polskiej
(Warto przeczytać)
22.XI.1938 Ignacy Mościcki dekretem zdelegalizował, a 9.IX.2007 Lech Kaczyński przywrócił działalność masońskiej B’nai B’rithLoża Polin (*) B’nei B’rith Polska Żydowskie Stowarzyszenie ...
Utworzone: 22 wrzesień 2014
20. Żydomasoneria: W OBLICZU [spodziewanego] BLISKIEGO ZWYCIĘSTWA
(Warto przeczytać)
... lóż (warsztatów) wolnomularskich. W roku 1767, na pięć lat przed pierwszym rozbiorem Polski, została założona Wielka Loża Polski, na czele której stanął książę Ignacy Potocki. W szeregach tej organizacji ...
Utworzone: 05 maj 2014
21. „Masoneria to autostrada do piekła”……?
(Warto przeczytać)
... w II Rzeczpospolitej” nazywali rotary cluby„ lożą przemysłowców i kapitalistów”(!!!). Współczesnie rotary cluby deklarują się jako organizacje parające się działalnością charytatywną, pogłębieniem ...
Utworzone: 01 kwiecień 2014
22. Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL) a żydowska kultura inwigilacji Ameryki
(Warto przeczytać)
...  do całej sytuacji wprowadzili własne uprzedzenia, które rozlały się na inne grupy. W reakcji na proces Leo Franka, “Żydowska Loża Masońska” [30], znana także pod nazwą B’nai B’rith, 31 październik ...
Utworzone: 16 styczeń 2014
23. Masoneria wobec papieża Franciszka
(Komentarz polityczny)
...  w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”), lożą B’nai B’rith („Jorge Mario Bergoglio jest katolikiem sprzyjającym dialogowi międzyreligijnemu i scementował mocne braterskie relacje ze wspólnotą Argentyńskic ...
Utworzone: 18 kwiecień 2013
24. Ród Graala
(Czytelnia)
... z dynastii królewskiej, czy spośród nałożnic (…) Los dynastii spoczywał w jej własnej krwi i dzielili go wszyscy, w których ta krew płynęła” (Baigent Michael, Richard Leigh, „Świątynia i loża”, przeł. ...
Utworzone: 15 marzec 2013
25. Gdzie i kiedy Lech Kaczyński żydowską masonerię w Polsce reaktywował?
(Warto przeczytać)
...  tzw. loże, nazywane też warsztatami (miejsce projektowania i realizowania przebudowy świata według założeń masońskich). Nazwa „loża” pochodzi od hebrajskiego słowa liszche i oznacza obszerne pomieszczeni ...
Utworzone: 15 maj 2012
26. PŁYTY PRAWDY
(Wiadomości)
...  C) African union ; Asian Union etc. B IV. MASONERIA B IV. 1) ŻYDZI (loża masońska B’nai B’rith) a) siła i cele międzynarodowego żydostwa b) Żydzi którzy napisali Protokoły Syjonu c) tymczasow ...
Utworzone: 13 marzec 2012
27. Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje lożą wolnomularską
(Państwo)
Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje lożą wolnomularską Bliski współpracownik Bronisława Komorowskiego kieruje żydowską lożą w Warszawie, skupiającą wpływowych naukowców, dziennikarzy i polityków ...
Utworzone: 10 styczeń 2012
28. Żydowska “Liga Przeciwko Zniesławieniu” domaga się od Papieża nacisków na Bractwo św. Piusa X, aby zaakceptowało “pozytywne nauczanie” Soboru Watykańskiego II
(Warto przeczytać)
... jak wiele oficjalnie działających organizacji masońskich, tak i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej. Loża B’nai B’rith w ...
Utworzone: 19 wrzesień 2011
29. Starsi i mądrzejsi instruują Drogiego Gościa
(Komentarz polityczny)
... tego dnia programie działania loża ta postawiła sobie dwa cele: zrealizowanie żydowskich roszczeń majątkowych kosztem Polski i pacyfikacje Radia Maryja. Obecnie strategia organizacji przemysłu holokaustu, ...
Utworzone: 28 maj 2011
30. Przegrała Polska - wygrali ideolodzy NWO - Andrzej Szubert
(Państwo)
... 4266 Warto też przypomnieć, że jedną z ważniejszych organizacji żydowskich roszczeniowców jest syjonistyczna loża B’nai B’rith, zdelegalizowana przez prezydenta II RP, Ignacego Mościckiego, a "odwie ...
Utworzone: 06 lipiec 2010
31. Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą – Paweł Siergiejczyk
(Państwo)
Bliski współpracownik Bronisława Komorowskiego kieruje żydowską lożą w Warszawie, skupiającą wpływowych naukowców, dziennikarzy i polityków. Synowie Przymierza Tydzień przed Wielkanocą odbyła się ...
Utworzone: 08 czerwiec 2010
32. Kardynał Dziwisz otrzyma nagrodę im. Kard. Bea, przyznaną przez syjonistyczną masońską organizację ADL
(Wiadomości)
... jako “narzędzie zdrady”. Kardynał Bea kontaktował się bezpośrednio z masońskim lożami w Nowym Jorku i Waszyngtonie, szczególnie z żydowską masonerią B’nai-Brith. Kardynał Stanisław Dziwisz był sekretarzem ...
Utworzone: 27 maj 2010
33. W służbie gestapo
(Warto przeczytać)
... no i oczywiście cały legion donosicieli indywidualnych, którzy też chcą zarobić i zrobić kariery. Niezależnie od tego działają organizacje żydowskie, jak np. loża Zakonu Synów Przymierza, czyli loża B’nai ...
Utworzone: 26 czerwiec 2009
34. „Dzieci wdowy” w Watykanie
(Warto przeczytać)
... ’50 próby „przepchnięcia” akceptacji masonerii rytu szkockiego, jako z sympatią odnoszącej się do chrześcijaństwa17. W tym samym czasie jednak... „Odłączeni bracia wolnomularze” ...w lożach wrzała robota, ...
Utworzone: 19 czerwiec 2009
35. Dyrektor kanadyjskiego oddziału B’nai B’rith aresztowany pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii
(Wiadomości)
... i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej. Loża B’nai B’rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność ...
Utworzone: 31 maj 2009