Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 06 listopada 2014 - w centrum prasowym PAP odbywa się konferencja prasowa narodowców. Wypowiadają się prezesi: Ludwik Wasiak (Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana) i Włodzimierz Rynkowski (Związek Słowiański) oraz Zbigniew Skatulski (SN im.D.R.) i Stanisław Oleksik (pułkownik Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)).

Oświadczenie
Prezesa Stronnictwa Narodowego im.Dmowskiego Romana, Ludwika Grzegorza Wasiaka , które dotyczy sytuacji politycznej Polski, w obliczu wojny na Ukrainie.

2. Prezes S.N. im D.R. L. G. Wasiak w imieniu Z.G. S.N.D., P.D.S. Związku Słowiańskiego, Obozu Wielkiej Polski oświadcza: Iż popieramy politykę Prezydenta F.R. Władmira Władimirowicza Putina, który w wyniku interwencji „międzynarodowej lichwy” na Majdanie i dokonania zbrojnego przejęcia władzy na Ukrainie przez Banderowskie sotnie nie mógł zareagować inaczej.
3. Ukraina jest tym dla F.R. czym Teksas dla Wielkiego Izraela ( czyt. USA) i niezareagowanie na nową sytuację oznaczałoby odepchnięcie F.R. od Morza Czarnego, a to byłby w 1000 letniej historii Słowiańszczyzny najczarniejszy scenariusz.
4. F.R. jako III Rzym obecnie  stoi na straży wartości chrześcijańskiej w sposób zdecydowany walcząc z tzw „ ideologią Gender”, która jest śmiertelnie groźnym wirusem oznaczającym antycywilizację.

5. Dlatego też Polacy jako Naród w większości Chrześcijański popierający Politykę F.Rosyjskiej, a jedynie tzw „media” będące w obcych rękach, wbrew interesom Narodu Polskiego i Państwa Polskiego są przeciwko F.R. i idą tym samym torem unicestwienia co sanacja II R.P. prowadząc siebie i Naród na skraj przepaści.
6. No cóż, Polska istnieje teoretycznie – jak powiedział były minister Spraw Wewnętrznych P. Sienkiewicz, któremu za gorzkie słowa prawdy serdecznie dziękuję.
7. Dlatego też ja ( wstaję ) L.G. Wasiak, Prezes Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana odważę się prosić Prezydenta F.Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina o zniesienie sankcji gospodarczych na Polskę, a Szanowną Panią Premier R.P. Ewę Kopacz o NEUTRALNOŚĆ POLSKI  w obecnym konflikcie. Anglia i Francja mogła nie wywiązywać się z zobowiązań sojuszniczych, więc możemy także
i my . Słowa Czerczila cyt „Polacy mają wszystkie przymioty oprócz zmysłu politycznego „ (koniec cytatu)stracą wreszcie na aktualności, bo Polska przestanie być tak zwanym „jelonkiem” dla tak zwanego „ Zachodu”
i zacznie pilnować (wreszcie) swoich interesów prowadząc „Realpolitik”. Wspomnianą przeze mnie „Realpolitik” charakteryzuje cytat „Podstawą silnego Państwa jest jego bezwzględny egoizm” (koniec cytatu) , którego twórcą jest wybitny Kanclerz Niemiec-Otto von Bismark (TO JEST DLA NAS DROGOWSKAZ W POLITYCE ZAGRANICZNEJ R.P.)
8. Proszę o nawiązanie z nami kontaktu firmy zajmujące się eksportem owoców i wyrobów mięsnych w celu zbudowania silnego S.N.D., P.D.S., Z.S, oraz „Lobby” promującego eksport na wschód, które w przyszłości  nie pozwolą ustawiać Polski wbrew jej korzyściom gospodarczym i politycznym.
9. Przyszłość Polski jest na Wschodzie i MY POLSCY( NACJONALISCI) Narodowcy NIE ZAPOMNIMY o POLSKIEJ Ukrainie, w przeciwnym razie , jeżeli to my zapomnimy o Wołyniu i Podolu to niech „P. Bóg zapomni
o NAS”. W ziemie Kresowe wsiąkło tyle Polskiej krwi, która jest jak PIECZĘĆ KANCLERSKA RZECZYPOSPOLITEJ; ona ją czyni POLSKĄ na wskroś to cytat Kornela Makuszyńskiego.
Ludobójstwo na Wołyniu w 1943r musi być rozliczone podobnie jak zbrodnie nazistowskie przed trybunałem w Nowynberdze.
Lwów, Równe, Łuck i Kowel muszą wrócić do Macierzy gdyż przez 1000 lat były sercem Polski, Polski wolnej, tolerancyjnej, wielonarodowej od Morza do Morza. Dziś, na Ukrainie niech nikt nie odważy się likwidować Polskiej Szkoły, tak jak to miało miejsce w Szepietówce w b/r, które zostały okrzyknięte Polskim Majdanem. To jest dowód na to, iż Rosjanie i My-Polscy Patrioci mówimy prawdę o mentalności obecnych władz na Ukrainie.
Podobnie jest na Litwie gdzie zabrania się pisowni nazwisk i imion w języku polskim. Bogdan Tomaszewski, przywódca akcji wyb. POLAKÓW NA LITWIE jest zmuszony samotnie walczy
 z reżimem litewskim z powodu nie dotrzymanej obietnicy rzekomo ofiarowywanej pomocy przez byłego Premiera Polski Donalda Tuska. Nasz były Premier przysłowiowo „umył rączki” i uciekł do Brukseli. Wziął przykład z Becka i Gen. Rydza Śmigłego.
No cóż, jest nauczycielem historii.
Litewski rząd zobowiązujemy do przestrzegania prawa Eurokibucowego, w przeciwnym razie osobiście poprowadzę w 2015r marsz 100 tys piaskowych koszul z ONR-U, OWP, NOP-u, RN, NW, SND, ZS, PDS-u, Z. Strzeleckich celem przywrócenia prawa na Litwie.
10. W tym miejscu chcę oficjalnie podziękować Władimirowi Zyrynowskiemu, wybitnemu działaczowi politycznemu F.R. za oficjalne przyznanie drogą dyplomatyczną 5 obwodów dla R.P.
11. Spotkało się to z odmową Kameleona politycznego, byłego Mini. Spr.Zagr. Radosława Sikorskiego, którego  nie było stać nawet na przeproszenie Gen. Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego – pierwszego Polaka po Janie Pawle II, wielkiego Patrioty, a cóż dopiero na przyłączenie Polskiej Ukrainy do Macierzy.
12. Dlatego też w trosce o dobro Naszej Ukochanej Ojczyzny w dniu dzisiejszym tj 06.11.2014 powołujemy Ogólnopolskie Pospolite Ruszenie (O.P.R.), które ma jeden, konkretny cel: wygrać Polskę w wyb. Samorządowych 16.11.2014 i przyszłorocznych wyborach prezydenckich, parlamentarnych. Odsunąć bandę czworga (PO,PIS,PSL,SLD) od „koryta”, którzy muszą odejść i zostać rozliczeni przed Trybunałem Narodowym za grabież majątku Narodowego i eksmisje  3 mln młodych Polaków.
13. Dlatego już dziś apelujemy o udział w wyborach 16.11.2014 i głosowanie na Z.Słow, R.N, K.NP, listy bezpartyjne. W Łodzi proponujemy Piotra Misztala, któremu marzy się zrobić z łodzi drugi Hong-Kong, a obecnie to rozkopany PGR gdzie trudno jest dojechać do wyznaczonego miejsca.
 W Ozorkowie zaś proponujemy Andrzeja Sokołowskiego- zegarmistrza, któremu marzy się funkcjonowanie administracyjne jak szwajcarskiego zegarka, a wspaniałe miasto Ozorków na to zasługuje. płk Bogdan Osiński
14. Chciałem się zwrócić z prośbą do Prez. R.P. Bronisława Komorowskiego, który jest również naszym prezydentem o nieusuwanie pocztu sztandarowego SND spod pomnika ŚP. Romana Dmowskiego gdyż pragniemy poprzez poczty sztandarowe oddać honory P.Prezydentowi.
15. Pragniemy złożyć podziękowania dla Reprezentacji RP w piłce nożnej
i siatkowej za wspaniałe zwycięstwa nad naszymi sąsiadami, które są dobrym znakiem z niebios, iż nasze sprawy musimy brać w nasze ręce.
16.
Zapraszamy wszystkich do udziału w Marszu Niepodległości w dniu 11.11.14.
17. Naszym kandydatem na Prezydenta w wyborach 2015 jest POLAŃSKI ZIGNIEW. Dziękujemy za uwagę i proszę o zadawanie pytań.

Zarząd USOPAŁ popiera organizacje:
OKOP
Liga Obrony Suwerenności
Obóz Wielkiej Polski
Pan Prezes Przemysław Holocher

To musi być pospolite ruszenie- WSZYSCY RAZEM!!!!!!

Nadesłał: USOPAŁ