Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Współczesny Nacjonalizm czerpie pełnymi garściami z dokonań ideowych narodowej demokracji. Ojciec – założyciel idei endeckiej, Roman Dmowski, był politykiem postępowym i nowoczesnym. Stworzył ponadczasowe założenia ideologiczne, które są ponadczasowe. Był przeciwnikiem dogmatyzowania pewnych założeń które doskonale sprawdzały się na początku ubiegłego wieku a współcześnie muszą ulec korekcie. Narodowa demokracja to nie zbiór gotowych recept tylko prąd ideowo – społeczno – polityczny. Tego prądu a nie recept chce się trzymać Współczesny Nacjonalizm. Nie rozumieją nas i krytykują ci, którzy promują recepty sprzed stu lat sprzeniewierzając się (niezamierzenie) prądowi Dmowskiego.

Jak pojmujemy system narodowo – demokratyczny? Otóż, uważam, iż jest to jedyny system polityczny który w pełni wyraża aspiracje i ambicje narodu. Jednocześnie jest to jedyny system polityczny który nakłada na naród pełną odpowiedzialność za swoje państwo. Dlatego, jako Współczesny Nacjonalista jestem zwolennikiem państwa w pełni zdecentralizowanego ale wszelkimi możliwymi środkami dbającego o integralność terytorialną. Państwo zdecentralizowane to takie w którym władza centralna odpowiada jedynie za obronność, politykę międzynarodową, politykę budżetu centralnego, nienaruszalność terytorialną, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe oraz system społeczno – polityczny. Wszelkie inne kompetencje w takim państwie należą do samorządów – od województwa, przez powiaty, gminy aż po konkretne miasta i wioski.

W modelu państwa postulowanym przez współczesny Nacjonalizm to Polacy wezmą odpowiedzialność za los swoich rodzin, potem społeczności lokalnych a dopiero potem państwa. Z tym, że jedno z drugim i trzecim nie stoi w sprzeczności lecz jest niejako uzupełnieniem. Zbiór szczęśliwych rodzin to szczęśliwa społeczność. Dostatnie i silne społeczności lokalne to dostatnie i silne państwo.

Nikt nie wie lepiej od mieszkańców Płońska o problemach z jakimi muszą się borykać mieszkając w tym mieście. Dlatego to oni muszą wziąć odpowiedzialność za swoje miasto.

Mieszkańcy danego województwa powinni mieć możliwość decyzji jakiego modelu służby zdrowia oczekują, jaki model szkolnictwa ich satysfakcjonuje, w którą stronę powinien pójść rozwój gospodarczy ich małej ojczyzny. Większość ludzi nie zna dobrze polityków szczebla centralnego dlatego tak często padają ofiarą oszukańczych kampanii przypominających kampanie reklamowe produktów spożywczych. Natomiast każdy z nas zna swoich sąsiadów i doskonale wie który z nich posiada dostateczne kompetencje aby kierować naszymi lokalnymi społecznościami. Tak więc trzeba dać lokalnym samorządom o wiele więcej kompetencji i pieniędzy, gdyż na tym poziomie będą one lepiej spożytkowane.

Mieszkańcy danego województwa powinni mieć wpływ na to czy chcą mieć swój sejmik, rząd itp., czy może zamiast kilkunastu radnych lepiej oddać większość kompetencji wojewodzie. To musi być wybór poszczególnych społeczności a nie polityków w Warszawie. Jeżeli w danym mieście zdecydowana większość to ludzie zamożni (są takie), którzy nie potrzebują publicznych szkół bo stać ich na posłanie dzieci do prywatnych to po co władze centralne mają ich na siłę uszczęśliwiać? Być może zamiast finansowania szkół zdecydują pieniądze swojej gminy przeznaczyć na stypendia dla dzieci z niezamożnych rodzin co wyjdzie taniej i wzmocni finansowo ich małą ojczyznę? Z Warszawy tego nie widać – widzą to doskonale mieszkańcy danych miast, miasteczek i wiosek.

Jeżeli Polacy zobaczą, że wreszcie otrzymali olbrzymi zaszczyt ale i odpowiedzialność wzięcia swoich spraw w swoje ręce to z całą pewnością wykorzystają szansę jaką chce im dać Współczesny Nacjonalizm. Już nie raz nasz naród udowodnił, że potrafi odpowiedzialnie zadbać o swoje sprawy – trzeba tylko dać mu tą szansę. Współczesny Nacjonalizm nie daje recept tylko stwarza szanse. A to czy naród je wykorzysta wreszcie będzie zależało tylko od nas samych.

Krzysztof Kocur

Za: http://radioobwiepolak.dzs.pl/slowo-pisane/felietonypolemiki-artykuly/oddac-wladze-w-rece-narodu/