Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Przypominamy - Krzysztof Kocur pisał w kwietniu 2009 r.

Współczesny Nacjonalizm jest ideą umiaru. W związku z tym jest jej obcy wszelki szowinizm.

Współczesny Narodowiec nie uważa, że jego naród został stworzony przez Boga do wyższych celów niż inne narody. Odrzuca mesjanizm oraz poniżanie innych nacji, kultur, religii, ras. Współczesny Nacjonalizm przyjmuje, że Polacy są takim samym narodem jak inne cywilizowane narody – ani lepszym ani gorszym. Nasza idea nie została stworzona dla ludzi, którzy są ślepi na przywary Polaków, ale też nie dotyczy ona tych, którzy posiadają kompleksy na tle swojej przynależności do narodu Polskiego.

Dostrzegając fakt, że jesteśmy jednym z wielu cywilizowanych narodów twardo stoimy na stanowisku, że Polacy muszą mieć swoje silne państwo. Państwo nie jest celem dla narodu, ale środkiem do utrzymania swojej odrębności.

Współczesny nacjonalizm nie postuluje zamknięcia granic dla imigrantów. Uważamy, że kontrolowany napływ przybyszów z innych krajów może mieć dobry wpływ na rozwój technologiczny, ekonomiczny, oraz naukowy naszego państwa.

Natomiast zawsze będziemy uważali, że to Polacy są wyłącznymi gospodarzami w Polsce.

Państwo można porównać do domu. W tradycji polskiej zawsze było dobre odnoszenie się do gości. Stare przysłowie mówi “Gość w dom, Bóg w dom”. Gość zawsze mógł liczyć na bardzo życzliwe traktowanie w polskim domu, niezależnie od statusu społecznego, oraz ekonomicznego gospodarza. Jednakowoż nigdy gospodarz nie pozwolił aby gość uchybił zwyczajom panującym w jego domu. Taki gość był traktowany jako intruz i jako taki mógł zostać wyproszony.

Podobnie rzecz się ma gdy idzie o państwo. Państwo polskie powinno dobrze traktować imigrantów zwłaszcza z krajów o podobnej kulturze, tak, aby nie powstało zagrożenie dla naszej rodzimej kultury. Natomiast imigranci łamiący zwyczaje, prawo, lub stwarzający zagrożenie dla Polski i Polaków nie powinni liczyć na pobłażanie. W domu najważniejszy jest gospodarz i tak samo będzie w Rzeczypospolitej.

Aby gość mógł zostać przyjęty godnie, gospodarz wpierw musi posiadać pewny dom, wysprzątać go. Zanim Polska zacznie przyjmować imigrantów musi być państwem silnym i uporządkowanym. Słabemu państwu, w którym na dodatek panuje bałagan łatwiej jest zagrozić niż silnemu.

Obowiązkiem Współczesnego Nacjonalizmu jest dbanie o interes Polski i Polaków w pierwszej kolejności. Dopiero gdy interes ten zostanie należycie zabezpieczony i zostaną stworzone struktury pozwalające na szybka reakcję wszędzie tam gdzie interes ten mógłby zostać naruszony – Polska może zająć się pomocą imigrantom.

Jak już zostało powiedziane, napływ uchodźców z innych krajów powinien być kontrolowany. Szczególna ostrożność władz powinni wzbudzać przybysze z odmiennych kulturowo, czy religijnie regionów. Na tym polu państwo powinno stosować bardziej szczegółowe zabezpieczenia, tak, aby niekontrolowanym napływem ludzi np. wyznających religie szowinistyczne nie stworzyć zagrożenia dla Polaków. Napływ ludzi z krajów o podobnej kulturze powinien podlegać łagodniejszej kontroli – zwłaszcza ludzi mogących wnieść coś twórczego w życie naukowe, kulturalne, religijne, gospodarcze itp.

Jak powyżej starałem się udowodnić Współczesny Nacjonalizm na pierwszym miejscu stawia interes Polski i Polaków odrzucając wszelką nienawiść narodową czy rasową, oraz izolacjonizm.

 

 

Krzysztof Kocur

 

Przeczytaj jeszcze:

Nacjonalizm, ale chrześcijański

Co to jest polski NACJONALIZM ?


Grzeszny polski nacjonalizm


Anna Kowalska - ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO NACJONALIZMU – LATA ŚWIETNOŚCIRÓŻNICE MIĘDZY POLSKIM NACJONALIZMEM A NIEMIECKIM NAZIZMEM

Dlaczego nacjonalizm

O nowoczesny nacjonalizm