Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

"PiS wspólnie z PO i Nowoczesną dokonał ponownego aktu LUDOBÓJSTWA na Polakach z Wołynia, Małopolski Wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia przegłosowując uchwałę o uznaniu ukraińskich formacji zagłady spod znaku OUN-UPA, jako ruchu oporu walczącego z komunizmem, który ma pełne moralne prawo być uznawanym za siłę walczącą z przeciwko nazistowsko - komunistycznemu zniewoleniu, w przywróceniu niepodległości obu naszych państw. Jest to ze strony PiS jawna już zdrada w pełnym świetle dnia, uznającego największych i najbardziej zdziczałych ukraińskich formacji zagłady za organizację rzekomo walczącą o niepodległość zarówno Ukrainy, ale również i Polski równą w dodatku pod każdym względem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Takie dokładnie jest brzmienie tej uchwały, 
PiS przyjmując ją wczoraj wspólnie z PO i Nowoczesną udowodnił ostatecznie i ponad wszelką wątpliwość, że należy do tego samego obozu zdrady narodowej, do których od samego początku swego istnienia należą PO i Nowoczesna. Powoływanie się natomiast PiS na ich rzekomy polski patriotyzm i obronę interesów naszego Narodu i Państwa to zwykłe bezczelne mydlenie oczu i prymitywne kłamstwo, na którym wyniesieni zostali do władzy. Zapominają tylko o jednym, że żadna władza nie trwa wiecznie, z ICH włącznie i kiedyś trzeba będzie, prędzej czy później za swoje czyny odpowiedzieć."
- Jacek Boki


Ukraińska wersja "wspólnej" deklaracji parlamentów z jasnym odniesieniem do UPA

Chodzi o budzące kontrowersje zdanie "Pamiętamy walkę polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw".


Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła deklarację podczas dzisiejszego posiedzenia.

Kontrowersyjne zdanie w ukraińskiej wersji brzmi: "Ми пам`ятаємо про боротьбу польських і українських національних сил антикомуністичного та антинацистського руху опору, які створили моральну основу для повернення незалежності наших держав", co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza: Pamiętamy walkę polskich i ukraińskich narodowych sił antykomunistycznego i antynazistowskiego ruchu oporu, jaka dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw.

Wyrażenie ruch oporu, jest jednoznacznie kojarzone z walką zbrojną, a więc na Ukrainie przede wszystkim z UPA, w przeciwieństwie do opozycji antykomunistycznej, obecnej tylko w polskiej wersji tekstu, a która dotyczy głównie dysydentów w czasie ZSRR.

Polska Agencja Prasowa w swoim komunikacie podaje błędnie, że Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w dokładnym tłumaczeniu.

 


Tekst ukraińskiej uchwały podał portal "Ukraińska Prawda"

CZYTAJ WIĘCEJ:
Sylwester Chruszcz z Kukiz'15: wspólna deklaracja parlamentów Polski i Ukrainy zrównuje polskich patriotów z upowcami
Kukiz'15 protestuje przeciwko wspólnej deklaracji parlamentów Polski i Ukrainy

Skomentował to dla nas poseł Kukiz'15 Sylwester Chruszcz. Stwierdził on, że takie różnice świadczą o tym, że uchwała była przygotowana bardzo szybko w sposób niedbały. PiS-owi zależało na podkreśleniu współpracy polsko-ukraińskiej dla której może poświęcić polską pamięć o kresach. - zależało na wypuklenie aktu - położyło na szalę polską pamięć o kresach. Takie działania i pozwolenie na niejednoznaczość w treści na pewno nie służy pojednaniu i w przyszłości na pewno staną się kolejną kością niezgody.

kresy.pl / pravda.com / gazetaprawna.pl

Za: http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/wspolna-deklaracja-pamieci-i-solidarnosci-przyjeta-na-ukrainie-w-innym-brzemieniu

 

 

Zobacz jeszcze:

Tajna Uchwała Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z 22 czerwca 1990 r.