Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Entuzjaści Judaizmu, także Chrześcijanie i Katolicy i ich hierarchowie powinni być świadomi tego. Tym bardziej ci którzy decydują się na przyjecie tej religii jako swoją. Wraz z ekspansją Syjonizmu zaciera się różnica miedzy tą religią a ideologią. Poniżej jest przykład z pracy August Rohling. (profesor, teolog, znajomość j. hebrajskiego, 1845-1887) autora "Talmudjude", szóste wydanie 1877. Jego cytaty z Talmudu oczywiście określane są przez Żydów jako fałszywe. Nazwisko autora tego przekładu na j. polski nie jest mi znane. Należy także wziąć pod uwagę dzieło Gaudentego Pikulskiego, "Złość Żydowska" z 1758 w j. polskim, późniejsze prace Pranajtisa także w j. polskim i z okresu Gaudentego Pikulskiego także obszerne dzieło jak Johann Andreas Eisenmenger, "The Tradition of The Jews", 1748 pierwsze wydanie. Istnieje obszerna literatura w tym temacie z późniejszych czasów. Istnieją także wytyczne, powszechnie stosowane, - "zaprzeczyć, ośmieszyć i oskarżyć o antysemityzm".

Wojciech Wlazlinski
28. VII. 2010

Streszczenie Talmudu
August Rohling,

profesor uniwersytetu w Pradze, nauczył się hebrajskiego, aby móc przetłumaczyć Talmud.-Oto są wyniki z jego pracy;


1. Dusze żydowskie maja przywilej, aby być częścią samego Boga. Dusze innych ludów ziemi pochodzić od diabła i są podobne duszom bydląt.
2. Panowanie nad innymi ludami winno być udziałem samych Żydów.
3. W oczekiwaniu na przyjście Mesjasza Żydzi żyją ustawicznie na stopie wojennej ze wszystkimi innymi ludami.
4. Gdy zwycięstwo będzie dokonane, ludy przyjmą wiarę żydowska, jedynie chrześcijanie nie dostąpią tej łaski, ale przeciwnie, zostaną całkowicie wytępieni, albowiem pochodzą od diabła.
5. Żyd jest stworzony z substancji bożej; nie-Żyd, który uderza Żyda, zasługuje na śmierć.
6. Tylko Żydzi są ludźmi, inne narody są tylko odmiana zwierząt. Pies jest wart więcej niż nie-Żyd. Nie-Żydzi są nie tylko psami, ale i osłami. Dusze nie-Żydów pochodzą od ducha nieczystego, a dusze Izraela od ducha bożego.
7. Nie-Żydzi zostali stworzeni jedynie po to, by służyć Żydom dzień i noc, bez uchylania się od swojej służby.
8. Nie wolno Żydowi chwalić wiedzy lub cnoty chrześcijanina.
9. Nie jest słusznym kierować się miłosierdziem wobec swych nieprzyjaciół.
10. Człowiek (Żyd) winien każdego czasu być przebiegłym.

11. Żyd może powiedzieć nie-Żydowi, że go kocha, o ile uzna to za potrzebne lub jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo.
12. Żyd nie może być obłudny wobec nie-Żyda
13 Dzieci Abrahama są to Żydzi; dzieci Noego są nie-Żydami.
14. Bóg dał Żydom wszechpotęgę nad dobrami i krwią wszystkich ludów.
15. Nie-Żyd, który okrada Żyda, chociażby tylko na grosz, winien być na śmierć skazany. Przeciwnie Żydom wolno wyrządzić krzywdę nie-Żydowi, złupienie poganina jest rzeczą dozwoloną.
16. Jeżeli winnica należy do cudzoziemca, zabrać mu winnych gron, jeżeli jest własnością Żyda, nie tykaj jej. Pieniądze nie-Żyda są bezpańskie, wobec czego Żyd ma prawo objąć je
w posiadanie. Dobro chrześcijan jest dla Żyda jako majętność porzucona, jak piasek w morzu; pierwszy, który je zajmie, jest jej prawym właścicielem.
17. Możesz oszukiwać cudzoziemca i uprawiać lichwę wobec niego.
18. Gdy w kraju, w którym rządzą Żydzi, Żyd ma proces z nie-Żydem, uczyń tak, aby brat twój sprawę wygrał i powiedz cudzoziemcowi: "Tak chce nasze prawo". W krajach, gdzie prawa są dla Żydów przychylne, uczyń jeszcze tak, aby brat twój wygrał i powiedz
cudzoziemcowi: "Tak chce wasze prawo" Jeżeli Żydzi nie są panami kraju albo prawo nie jest dla nich przychylne, wówczas należy podejść cudzoziemca za pomocą intryg, by w końcu chleb pozostał dla Żyda.
19. Jeżeli kto oddaje chrześcijaninowi rzecz, którą zgubił, Bóg mu tego nie daruje. Ten, który oddaje nie-Żydowi to, co on zgubił, popełnia grzech. Kto miłuje chrześcijanina, nienawidzi swego własnego Stwórcy.
20. Bóg nakazał nam uprawiać lichwę wobec nie-Zyda w taki sposób, abyśmy mu nie udzielali pomocy, ale przeciwnie, byśmy mu wyrządzali szkodę.

21. Jeżeli poganin wpadnie do "jamy", nakrywa się jamę kamieniem i należy udaremnić wszystkie próby, jakie przedsięweźmie dla wydostania się z niej. Gdy zobaczycie, że wpadł do rzeki albo że zagraża jego życiu inne niebezpieczeństwo, nie należy go
ratować.

Majmonides naucza, aby karać śmiercią każdego nie-Żyda, gdy ma się ku temu możność.

Słuszną jest rzeczą zgładzić własnoręcznie każdego heretyka. Ten, który przelewa krew bezbożnych, składa ofiarę Bogu (pod nazwa bezbożnych rozumie się Jezusa
i jego wyznawców). Ci, którzy przeczą nauce, Izraela, w szczególności uczniowie Nazarejczyka, winni są śmierci i tępienie ich jest zawsze dobrym uczynkiem; jeżeli jest to możliwe, należy dokładać wszelkich starań, aby spowodować "prawem" ich śmierć.

Ale ten, który zabija choćby jedna duszę izraelska, będzie sadzony jakby zabił świat cały. Jeżeli Żyd potrafi oszukać nie-Żydów i wmówić w nich, że nie jest Żydem, jest dozwolone,

Kto uratuje jednego żyda to tak jakby cały świat uratował (Już nie z Talmudu... itd...itd.)..

DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU (DZIŚ)

Prywatyzacja i Transformacja ustrojowa. Żyd sprzedał nieswoje, bo polskie dobra narodowe -w myśl prawa CHAZAKI.
Ale prawa mniejszości mogą się stosować jedynie do mniejszości, a nie do większości.
Czas przywrócić polskie prawa.

XIII.
CHAZAKA.

(..) W księdze
Choszen Hamiszpat w § 156 art. 5 znajduje się zdanie: Własnoś gojów jest rzeczą bez pana”..
Konsekwencje wynikające z powyższej zasady, wyraża Baba Batra 54b, gdzie jest powiedziane, że pierwszy, który położy rękę na własności goja, staje się jej panem.:
Chazaka znaczny: prawo rozporządzalności.
Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, że pod koniec XVIII i na początku XIX wieku kahały sprzedawały żydom prawo rozporządzania się majętnościami gojów, czyli sprzedawały im chazakę na ich majętnościach. Żyd, który takie prawo nabywał, mógł te majętności, jako handlarz, faktor, lichwiarz eksploatować, nie obawiając się konkurencji swych współplemieńców. Baba Batra III,
Żydzi rozprzedawali między siebie place, domy i sklepy gojowskie, ba, nawet majętności klasztorne i arcybiskupie. Nabywca tej cudzej własności, KTÓREJ WŁAŚCICIEL NIC NATURALNIE O TYM NIE WIEDZIAŁ, stawał się jej posiadaczem ;,przy czym zwykle dodawano formułę od środka ziemi aż do wyżyny niebios”. Niekiedy powstawały o to między żydami kłótnie, który z nich jest posiadaczem; tajnym własności jawnej takiego a takiego goja..

art. 257
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,

Czy czarny Żyd z Etiopii lub Nowego Jorku to ta sama rasa, co biały Żyd z Polski, to ten sam naród, to ta sama grupa etniczna?

WYZNANIE MOJŻESZOWE CZY TALMUDYCZNE?.
Nazywanie religii naszych żydów mozaizmem; a żydów ludźmi wyznania mojżeszowego; albo starozakonnymi jest właściwie błędne i nie wytrzymuje krytyki, pojmowanej źródłowo. Religia Dekalogu jest zgoła czymś innym, niż religia Talmudu. Żydzi zatem, którzy nas otaczają i z taką zawziętością bronią nietykalności Talmudu, nie są wyznania Mojżeszowego, ale wyznania talmudycznego.
Że tamtej nazwy używają, to inna sprawa.

RadioMaryja.pl

18 maj 2024

Katolicki Głos w Twoim domu