Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Katechizm o kryzysie w Kościele

Wprowadzenie

Przedmowa autora

Niniejsza książka powstała z inicjatywy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X.

Ten katechizm pragnie wyjaśnić najważniejsze z atakowanych obecnie katolickich prawd i bronić je przed współczesnymi błędami. Po każdym pytaniu następuje krótka i jasna odpowiedź, która później – w pomniejszonej czcionce – jest bliżej uzasadniona. Przy tym uzasadnieniu zrezygnowano wprawdzie z jednej strony z ściśle naukowego poziomu, pragnąc wszakże z drugiej strony nie być zbyt powierzchownym i ująć trafnie sedno problemu. Często odsyła się w tekście lub przypisach do szczegółowej literatury.

Czcigodnemu Księdzu Schmidbergerowi dziękuję za przejrzenie i poprawienie rękopisu.

Oby ta książka w dzisiejszych czasach zamieszania przyczyniła się do tego, że katolicka prawda będzie lepiej znana i bardziej kochana!

ks. Mateusz Gaudron FSSPX

Zaitzkofen
w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego
8 V AD 1997

Katechizm o kryzysie w Kościele

 1. Czy w Kościele jest kryzys?
 2. Czy ten kryzys jest kryzysem wiary?
 3. Czy ten kryzys jest kryzysem moralnym?
 4. Czy kryzys jest kryzysem duchowieństwa?
 5. Czym różni się obecny kryzys od wcześniejszych kryzysów Kościoła?
 6. Co to jest wiara?
 7. Jak przychodzi do nas wiara?
 8. Czy Pismo święte jest jedynym źródłem Objawienia?
 9. Kto może nam z mocą wiążącą powiedzieć, co należy do Objawienia?
 10. Co ma miejsce, gdy ktoś zaprzecza jakiemuś dogmatowi?
 11. Czy wiara nie jest przede wszystkim uczuciem?
 12. Czy wiara może się zmienić?
 13. Czy więcej religii może posiadać prawdziwą wiarę?
 14. Po czym możemy poznać, że wiara katolicka jest prawdziwa?
 15. Czy wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Magisterium Kościoła

 1. Kto jest przedstawicielem Magisterium Kościoła?
 2. Czy Magisterium Kościoła jest nieomylne?
 3. Kiedy papież jest nieomylny?
 4. Kiedy biskupi są nieomylni?
 5. Jaki udział w kryzysie Kościoła mają biskupi?
 6. Czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła?
 7. Dlaczego pomimo to papieże ci są uznawani za konserwatywnych?
 8. Czy posoborowi papieże są heretykami?
 9. Czy historia przynosi podobne przykłady?

Sobór Watykański II

 1. Kiedy odbył się Sobór Watykański II?
 2. Co odróżnia Vaticanum II od wcześniejszych soborów?
 3. Jaką rolę odgrywa Sobór w kryzysie Kościoła?
 4. W jaki sposób liberałowie zawładnęli Soborem?
 5. Czy należy odrzucić wszystkie teksty Vaticanum II?
 6. Jakie są główne błędy Soboru?
 7. Czy Vaticanum II jako źródło Magisterium zwyczajnego nie jest nieomylne?

Wolność religijna

 1. Czy Jezus Chrystus jest Królem społeczeństwa?
 2. Ale czyż Chrystus nie mówi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata?
 3. Czy państwo ma więc obowiązki względem religii?
 4. Jak powinien wyglądać stosunek Kościoła i państwa?
 5. Czy w państwie katolickim wszyscy poddani muszą być katolikami?
 6. Czy wszystkie religie mają prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych?
 7. Czego uczy dekret o wolności religijnej Vaticanum II?
 8. Jak Vaticanum II uzasadnia wolność religijną?
 9. Czy wolność religijna nie jest następstwemwolności człowieka?
 10. Jakie znaczenie ma obecnie święto Chrystusa Króla?
 11. Jakie są następstwa wolności religijnej?

Ekumenizm

 1. Co rozumie się pod pojęciem ekumenizmu?
 2. Jak należy ocenić ekumenizm z punktu widzenia wiary katolickiej?
 3. Jak wygląda nowe rozumienie ekumenizmu?
 4. Czy niekatolickie chrześcijańskie wyznania są częściowymi urzeczywistnieniami Kościoła Chrystusowego?
 5. Czy niekatolickie wyznania i religie niechrześcijańskie są środkami zbawienia?
 6. Czy niechrześcijańskie religie modlą się do prawdziwego Boga?
 7. Czy wyznawcy innych religii są „anonimowymi chrześcijanami”?
 8. Czy wszyscy ludzie są automatycznie przez Chrystusa zbawieni?
 9. Co należy sądzić o spotkaniu religii w Asyżu?
 10. Jakie są następstwa ekumenizmu?
 11. Czy ekumenizm nie jest wymogiem miłości bliźniego?

Nowy ryt Mszy świętej

 1. Co to jest Msza święta?
 2. Kto zaprzeczał, że Msza św. jest ofiarą?
 3. Czy nauka o ofierze Mszy świętej pomniejsza znaczenie Ofiary Krzyżowej?
 4. Czy Msza święta jest też ucztą?
 5. Kto naucza, że Msza jest ofiarą i ucztą?
 6. Czy Msza trydencka została zlikwidowana?
 7. Czy nowy obrządek Mszy jest pełnym wyrazem katolickiej nauki o ofierze Mszy świętej?
 8. Czy reforma obrządku Mszy świętej była świadomą protestantyzacją?
 9. Czy promulgacja obrządku nie jest nieomylna?
 10. Co należy sądzić o celebracji twarzą do ludu?
 11. Czy Nowa Msza jest ważna?
 12. Czy jest dozwolone brać udział w Nowej Mszy?
 13. Czy w pewnych okolicznościach można uczestniczyć w Nowej Mszy?
 14. Co należy robić, jeżeli nie można co niedziela uczestniczyć we Mszy Trydenckiej?
 15. Jak powinno się przyjmować Komunię św.?
 16. Czy Komunia św. na rękę jest godną formą?
 17. Jakie są następstwa Komunii św. na rękę?
 18. Czy Mszę świętą należy odprawiać po łacinie?
 19. Czy wierni nie rozumieją lepiej mszy świętej w języku narodowym?
 20. Jakie jeszcze powody przemawiają za używaniem łaciny?

Kapłaństwo katolickie

 1. Kim jest katolicki kapłan?
 2. Czy ministrowie wspólnot protestanckich są równi kapłanom?
 3. Czy tylko mężczyzna może być wyświęcony na kapłana?
 4. Jaka jest głębsza przyczyna tego faktu?
 5. Czy nie stanowi to poniżenia i dyskryminacji kobiety?
 6. Dlaczego Kościół zobowiązuje księży do celibatu?
 7. Czy celibat nie jest nienaturalnym i nieludzkim przymusem?
 8. Czy zniesienie celibatu nie zaradziłoby brakowi księży?
 9. Czy celibat jest pochodzenia apostolskiego?
 10. Dlaczego księżom Kościoła wschodniego wolno żyć w małżeństwie?

Sakramenty

 1. Co to jest sakrament?
 2. Czy zmieniło się dzisiaj rozumienie sakramentów?
 3. Czy sakramenty są uroczystościami wspólnotowymi chrześcijan?
 4. Czy Kościół może znosić sakramenty albo ustanawiać nowe?
 5. Czy Kościół może zmienić obrządki sakramentów?
 6. Czy nowe obrządki lepiej oddają istotę sakramentów?
 7. Czy sakramenty szafowane według nowych obrządków są ważne?
 8. Czy wolno otrzymywać sakramenty według nowych obrządków?

Bractwo Św. Piusa X

 1. Co to jest Bractwo Św. Piusa X?
 2. Jakie zadania ma Bractwo?
 3. Czy rozwiązanie Bractwa była ważne?
 4. Czy suspendowanie Arcybiskupa było ważne?
 5. Czy nie należało pomimo to być posłusznym?
 6. Czy przeciwstawianie się papieżowi jest dozwolone?
 7. Czy konsekracje biskupie z 1998 r. nie spowodowały schizmy?
 8. Czy Bractwo ma fałszywe pojęcie tradycji?
 9. Czy jednak nie można było iść wspólną drogą z Rzymem?

Przypisy

Wykaz użytych skrótów