Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Senacie RP : „Polonia antemurale christianitatis” (Polska przedmurzem chrześcijaństwa)

Zachód przechodzi ogromny kryzys i organizuje "rebelię przeciwko Bogu".

24 października 2017

Rodzina jest dzisiaj pod destrukcyjnymi formami nacisku. Bogate kraje Zachodu narzucają innym ideologię gender. Przed tym współczesnym kolonializmem przestrzegał wczoraj w Senacie RP ks. kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Sesja w Senacie RP pt. „Polonia antemurale christianitatis” (Polska przedmurzem chrześcijaństwa) odbyła się w ramach Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”, który od czwartku trwał w kilku miastach Polski. Gościem ostatnich dwóch dni w Warszawie był ks. kard. Robert Sarah z Watykanu, który wczoraj mówił o współczesnych formach kolonializmu.


Największą ofiarą tego działania Zachodu w Afryce staje się rodzina. Ksiądz kardynał podkreślił centralną rolę małżeństwa i rodziny w kulturze ludów Afryki, której nie przekreśla fakt, że w ciągu swojej historii kultura ta podlegała różnorakim wypaczeniom, takim jak choćby poligamia, którą uznał za instytucję społecznie szkodliwą. Zwrócił uwagę, że w Afryce małżeństwo jest ośrodkiem życia społecznego. Jest ono nierozerwalnym związkiem wyłącznie mężczyzny i kobiety, a rozwodu nie uznają nawet poganie. – Rodzina buduje struktury społeczne, długotrwałe i stabilne jak związek małżeński – akcentował ksiądz kardynał.
Zaznaczył jednocześnie, że tylko w Chrystusie wszystkie narody i wszyscy ludzie, również małżonkowie, odnajdują swoją właściwą, niezbywalną godność i swoją komplementarność, i to ku Niemu powinni się zwracać. Niestety, obecnie rodzina w Afryce znalazła się pod różnymi formami nacisku. Przez Zachód narzucana jest ideologa gender. – Jest to forma współczesnego kolonializmu – alarmował ks. kard. Sarah. Próbuje się w Afryce budować świat oparty jedynie na konsumpcji. – Niemal wszystkie afrykańskie rządy zostały zmuszone do powołania ministerstw ds. równości płci, wprowadzających ideologię gender.

Starają się narzucać innym kulturom swoje podejście, w tym również uznanie małżeństw homoseksualnych, które z perspektywy afrykańskiej są aberracją życia społecznego i rodzinnego – wskazywał prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Nazwał czymś niedopuszczalnym i antydemokratycznym wykorzystywanie przez państwa Zachodu argumentów finansowych, aby zmusić ubogą Afrykę do legislacyjnych działań związanych z ideologią gender czy uznawaniem układów homoseksualnych za małżeństwa.

Ksiądz kardynał nazwał homoseksualizm destrukcyjną siłą, a uznanie układów homoseksualnych za rodzinę „ciosem w tradycyjne pojęcie rodziny, która opiera się na związku kobiety i mężczyzny”.

  • W Europie też pod tym względem nie jest dobrze. Polska także doświadcza presji, aby wdrażać dziwne rzeczy do swojego prawa. Musimy się temu przeciwstawiać – zwraca uwagę w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Arkadiusz Stelmaszak z tygodnika „Niedziela”. – Chodzi o to, żeby wartości chrześcijańskie przebijały się w mainstreamie europejskim, żeby Europa powróciła do swoich korzeni. Tymczasem te wartości, o których tutaj mówimy, wciąż są na cenzurowanym, wciąż walka z nimi trwa – dodaje.

  • Ksiądz kardynał Sarah zwrócił wczoraj uwagę, że Zachód osiągnął postęp technologiczny i rozprzestrzenia swoją kulturę. Jednak obecnie przechodzi ogromny kryzys i organizuje „rebelię przeciwko Bogu”. Promuje przyzwolenie na zabijanie niepełnosprawnych, starszych i chorych. Uchwalane są prawa pozwalające na aborcję i eutanazję. Jak podkreślił ksiądz kardynał, zarówno władze państwowe, jak i księża biskupi muszą energicznie przeciwdziałać tej nowej kolonizacji ideologicznej.

  • – Dzisiejsze ruchy lewicowe wypierają chrześcijaństwo, sprowadzając je wręcz do katakumb. Czy uda się przełamać ich dominację w polityce, w kulturze? – pyta mec. Ireneusz Wilk, uczestnik kongresu. I wskazuje: Potrzebne jest cierpliwe poruszanie sumień. – Odradzanie świadomości doprowadzi w końcu do przebudzenia Europy, ale budować trzeba na zdrowych fundamentach: na Bogu, na prawie naturalnym, na poczuciu przynależności narodowej – podkreśla.


Za: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/190657,ateistyczna-rebelia.html

Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21272&Itemid=47