Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Chciałem poinformować o publikacji trzech moich najnowszych książek, które mają na celu poprawę sytuacji politycznej w Polsce. Od lat walczę przeciwko semidemokracji (demokracji połowicznej) w Polsce i korupcyjnemu systemowi, uzależnionemu od Unii Europejskiej. W tych książkach opisuje dokładnie błędy i wypaczenia systemu III RP i podaje konkretną koncepcję uzdrowienia tego systemu. Serdecznie pozdrawiam.

Mirosław Matyja

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
ODNIEŚ PISMO ŚWIĘTE DO SIEBIE.

Jestem, więc myślę, nie zaś cogito, ergo sum.

Ks. Stanisław Małkowski Warszawska Gazeta 25 – 31 stycznia 2019 r.

KOMENTARZ TYGODNIA

Król perski Cyrus po upadku potęgi babilońskiej ogłosił w roku 538 p. Chr. dekret wzywający uprowadzonych z ojczyzny Żydów do powrotu kończącego niewolę. Przeszło sto lat późniejsza działalność namiestnika Nehemiasza razem z kapłanem Ezdraszem prowadziła do odbudowy ducha wyzwolonego narodu. Uroczyste czytania prawa Mojżeszowego, danego przez Boga Izraelitom tworzyły wspólnotę wiary u podstaw życia i trwania wolnego narodu Izraela. Bez duchowej wspólnoty wiernych Bogu nie byłaby możliwa materialna odbudowa Jerozolimy razem ze świątynią.

Dlatego także dzisiaj budowa Polski niepodległej, czyli nie poddanej złu moralnemu w wymiarze osobistym, społecznym i politycznym, może się dokonać tylko w jedności spraw materialnych i duchowych. Bez wierności prawdzie i prawu naturalnemu zawartemu w Dekalogu istnienie Polski jako państwa suwerennego i narodu świadomego swojej historii, tradycji i kultury, jest zagrożone. Działania podejmowane przez polityków i edukatorów, szerzenie i popieranie wrogich Bogu i ludziom ideologii, niszczą podstawy ludzkiego życia i rozwoju. Nihilizm myślenia i działania wyrażający się w dyktaturze relatywizmu, odrzucającej obiektywne dobro zawarte w ludzkiej naturze i powołaniu człowieka do wspólnoty na ziemi, tworzącej warunki osiągnięcia wspólnoty wiecznej nieba, oznacza traktowanie ludzi gorzej niż zwierzęta (np. w odniesieniu do obrony życia płodu psa i człowieka).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bardzo zły rok w zakresie polityki i zagadnień społecznych.  Światowy neo-Marksizm pokazuje swe prawdziwe oblicze, intensyfikuje terror moralny coraz bardziej otwarcie rozpalając nienawiść do osób i środowisk o odmiennych poglądach (nie będąc w stanie udowodnić swoich racji w uczciwym dialogu), i coraz bezczelniej stosując kłamstwo w mediach (fake news).  W efekcie, terror moralny zaczyna się przeradzać w terror rzeczywisty.  Podsycanie nienawiści na tle religijnym prowadzi do eskalacji prześladowań chrześcijan, zwłaszcza katolików, w wielu krajach.

1.    USA:
a.    Zmasowane ataki na prezydenta Donalda Trumpa, których już nie sposób śledzić, przez środowiska tzw. deep state, brak sukcesów w eliminowaniu bezprawnej władzy deep state.
b.    Przeprowadzenie „chyłkiem” ustawy S.447 (115171) w Kongresie.
c.    Żydowski senator (Chuck Schumer) zaproponował ustawę penalizującą więzieniem „krytykowanie Izraela”: zapowiedź trendu atakowania wszelkich wolności i dalszych poprawek do Konstytucji na podstawie słabo zdefiniowanych, dowolnie interpretowanych przewinień.
d.    „KODziarz” Lewandowski wygrywa w New Jersey wybory do Kongresu USA.

2.    Unia Europejska:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przypominam analizę sprzed paru lat, potrzebną po serii wyjątków z książki dr. Marka Kamińskiego, Ostatnia tajemnica marszałka Piłsudskiego, MD

[pisane w 2010r.: umieszczam tę pozycję jako podstawę do dyskusji czy samotnego zastanawiania się. Wobec pewnego niedoboru a może nawet braku mężów stanu wśród osób dopuszczonych obecnie do parania się polityką. Po artykule na „Prawicy” jest duża, rzeczowa dyskusja. MD]
Każda krytyka Piłsudskiego wywołuje u sporej grupy osób natychmiastowe negatywne emocje przejawiające się albo w bezwarunkowym odrzuceniu przeczytanych lub usłyszanych sądów (często połączone z obrzuceniem takiego krytyka niewybrednymi epitetami) lub co najmniej podejrzliwej rezerwie i powątpiewaniu w szczerość tejże krytyki.

Często wtedy słyszymy, że Piłsudski może i miał jakieś wady, może popełniał błędy (w końcu nobody is perfect) po czym najczęściej padają okrągłe sformułowania typu: był patriotą walczącym zawsze o niepodległość Polski, walczył z komunistami, ma zasługi dla uporządkowania parlamentarnego bałaganu etc. chociaż najgorliwsi wyznawcy owe zasługi sprowadzają właściwie do jednego, że bez Piłsudskiego Polska nie uzyskałaby niepodległości a nawet gdyby - to wkrótce zostałaby podbita przez bolszewików.

Nie chciałbym powtarzać argumentów i opinii, które są już dość dobrze znane i możliwe do łatwego sprawdzenia, natomiast chciałbym pewne sprawy uporządkować by każdemu kto chciałby zweryfikować swoje poglądy na ten temat po prostu to ułatwić. Osobiście przekonałem się jak trudno wyrobić sobie pogląd na ten (i inne tzw. kontrowersyjne tematy) na podstawie jednego czy nawet kilku obszernych źródeł, w tym biografii Marszałka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na platformie internetowej sieci telewizyjno-informacyjnej CNN ukazał się interesujący artykuł omawiający nadużywanie leków przez społeczeństwo amerykańskie. Artykuł jest tym bardziej warty uwagi, że sam fakt jego publikacji w CNN – skrajnie lewicowej i dalekiej od posądzania o szerzenie “teorii konspiracji” – może stanowić argument dla niektórych czytelników, a napisany przez kardiologa praktykującego w najbardziej renomowanych szpitalach pokazuje ponadto, że to co znane jest każdemu pod pojęciem “zdrowy rozsądek” powoli przebija się do świadomości nawet hermetycznego (i mało otwartego) środowiska lekarzy.

 Autor: Dr Elizabeth Klodas

Masz wysoki poziom cholesterolu? Bierz tabletkę. Wysokie ciśnienie? Bierz dwie tabletki. Wysoki poziom cukru? Dwie dodatkowe tabletki plus zastrzyk.

Tak oto wielu lekarzy rutynowo zachowuje się gdy zobaczą u pacjenta podwyższone wyniki cholesterolu, ciśnienia tętniczego czy poziomu cukru we krwi.

I ja zwykłam zachowywać się w ten sposób aż do czasu gdy zrozumiałam, że to co robię jest jedynie zatuszowaniem poprzez leki skutków niewłaściwej diety, zamiast zmiany sposobu odżywiania.

Jestem praktykującym kardiologiem, z przygotowaniem w najlepszych medycznych ośrodkach na świecie, włącznie z Mayo Clinic i Johns Hopkins, i byłam wielokrotnie wyróżniania za opiekę nad pacjentami.

Źródła nie znaleziono