Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Stop Act HR 1226! Say NO to unjustified Jews restitution claims!
Piszemy listy do 48 kongresmenów Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantow Kongresu Stanow Zjednoczonych!
We write letters to 48 Congressmen of the Foreign Affairs Committee of the House of Representatives of the United States Congress!
Informacje, petycje, listy, inne materialy i instrukcje na website organizacji / Information, petitions, letters, other related materials and instructions on the organization's website:
https://stopacthr1226.org/
Informacja o S.447 i H.R. 1226 / Information on S.447 and H.R. 1226:
US Senate. S.447 – for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017:

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447

 

US House of Representatives. H.R. 1226: Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017:

 
W podtrzymaniu nas na duchu i pokrzepieniu naszych serc w walce o wstrzymanie procesu legislacyjnego H.R. 1226 - mocne wystapienie Wojtka Jesmana w TV Republika /
 To comfort our hearts , Mr. Wojtek Jesman’s strong performance at TV Republika.
Edward Wojciech Jesmian to moj kolega z Kongresu Polonii Amerykanskiej - Prezes KPA Poludniowej Kalifornii.

Bardzo prosze o wlaczenie sie Panstwa w niezwykle wazna dla Polski, Polakow i Polonii akcje zastopowania H.R. 1226: Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017.
Stop Act HR 1226!
Prosze o wysylanie listow  i o personalne telefony do tych 48 czlonkow Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantow Kongresu!
Gotowy wzor listu, adresy emailowe i numery telefonow na website w zalaczonym linku /
Please send letters and personal phone calls to those 48 members of the Foreign Affairs Committee of the House of Representatives of the Congress!
Ready letter template, email addresses and phone numbers on the website in the attached link.

Nadesłał: Waldemar

 

Zobacz jeszcze:

Sign this petition now!