Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1516 roku powstało dzieło Tomasza Morusa pt. Utopia. Przedstawił w nim wizję swoim zdaniem idealnego państwa. Państwa bez wyzysku, w którym wszyscy są sobie równi, a państwo kontroluje wszystkie sfery działalności człowieka. Późniejsze utopie zbudowano na podobnych zasadach, tworzyli również dziewiętnastowieczni socjaliści utopi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podczas wizyty prezydenta Francji Nicolasa Sarkozyego, z jego ust padła ważna deklaracja, że od lipca kraj ten otworzy dla nas swoje rynki pracy. Co znamienne padła ona w polskim parlamencie, i tam też spotkała się z gromkimi oklaskami. Czy te oklaski miały miejsce z troski o obywatela? Wątpię. Myślę, że parlamentarzystom, zwłaszcza z partii rządzących, taka deklaracja rozwiązła kilka ważnych dla ich partii problemów egzystencjonalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Większość dyskusji podatkowych jest poświęcona sprawą wysokości podatków  osobistych, głównie PIT-u.

Zazwyczaj słyszymy o tym jakiej wysokości ma być PIT, czy ma być liniowy czy progresywny, z kwotą wolną czy bez. Zapomina się przy tym, iż głównym obciążeniem podatkowym w Polsce  jest VAT. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Liberalna demokracja, jak każdy szanujący się system totalitarny, nadała nowe znaczenia starym pojęciom. Myślicie, że wiecie co to honor, duma, patriotyzm? Jesteście w błędzie. Honor - w liberalnej demokracji człowiekiem honorowym można zostać uznanym nie za cechy charakteru tylko za to z kim się i gdzie piło. Przykładem może być Czesław Kiszczak, który po zakrapianych "obradach- w Magdalence przez redaktora poczytnej gazety został nazwany człowiekiem honoru. Prawda - w liberalnej demokracji nie ma takiego pojęcia. Prawda zawsze jest tylko jedna (ziemia jest okrągła i basta).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jako polski narodowiec jestem sceptycznie nastawiony do obecności Polski w Unii Europejskiej. Ale w morzu zagrożeń dostrzegam też jedna pozytywna stronę naszego "wuniwstąpienia-.

Polacy mogą wyjeżdżać za granice legalnie do pracy. Dzięki temu już nikt nie może nas oszukiwać. Pamiętam jakie "dyrdymały- w latach 90-ych ubiegłego stulecia prawili politycy związani z obozem Udecji, której spadkobiercami są dzisiejsza Partia Demokratyczna i Platforma Obywatelska. Mówili nam, że jesteśmy narodem leni. Okazało się, że Polacy są narodem bardzo pracowitym o czym może świadczyć to, że są szanowanymi i poszukiwanymi pracownikami na zachodnioeuropejskim rynku.

Źródła nie znaleziono