Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wszystkim czytelnikom naszej strony
www.wsercupolska.org
życzymy obfitych łask Bożych,
zdrowia, pokoju i radości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
dodaje Wam sił do pokonywania trudów życia
i umocni nadzieję zbawienia.
Składamy wszystkim
życzenia tradycyjnym
pozdrowieniem chrześcijan

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ,
PRAWDZIWIE
ZMARTWYCHWSTAŁ,
ALLELUJA!

Redakcja
W Sercu Polska

„A ma na szacie swojej napisane: Król nad królami i Pan nad pany”
Apokal. Św. Jana 19,16)


(..) Król nad królami i Pan nad pany... I widziałem bestją i króle ziemskie i wojska i zebrane, aby stoczyły bitwę z tym, który siedział na koniu, i z wojskiem jego. I pojmana jest bestją, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przez nią, któremi zwiódł te, którzy przyjęli cechę bestji i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są żywi w jezioro ognia gorejącego siarką. A drudzy pobici są mieczem siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego" (Objaw. Św. Jana 19, 11—16. 19—21).
Nie bójmy się ani się lękajmy. Chrystus przecież zwycięży! „Jam jest początek i koniec", mówi Pan Bóg" (Obj. św. Jana 1,8). Jak był pierwszym i przed wszelkiem stworzeniem, tak też będzie ostatnim, i ostatni opuści pole walki.
On umknął wrogom swoim, wstał z martwych, siedzi po prawicy Bożej, i stamtąd utwierdza swoje tu walczące szeregi, pomaga im, dowodzi niemi i wiedzie do pewnego zwycięstwa i do uczestnictwa w tej chwale i w tem szczęściu, którem On sam ukoronowany; jest. „A ktoby zwyciężył i zachował aż do końca uczynki swoje, dam mu zwierzchność nad pogany!

I będzie je rządził laską żelazną, a jako statek garncarski będą skruszeni. Jakom też ja wziął od Ojca mojego" (Obj. św. Jana 2, 26—28). „Kto zwycięży, tak będzie obleczon w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, i wyznam imię jego przed ojcem moim i przed anioły jego" (tamże 3,5). „Zwycięscy dam jeść z drzewa żywota, które jest w raju Boga mojego" (tamże 2, 7). „Zwycięzcy dam mannę skrytą, i dam mu kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, jeno który bierze" (tamże 2,17). „Kto zwycięży, nie będzie obrażon od wtórej śmierci" (tamże 2,11). „Kto zwycięży, uczynię go słupem w kościele Boga mojego, a więcej z niego nie wynijdzie, i napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe" (tamże 3,12). „Kto zwycięży dam mu siedzieć ze sobą na stolicy mojej, jakom ja też zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego" (tamże 3,21), „podczas gdy pozostać będą musieli na dworze psi i czarownicy, i niewstydliwi, i mężobójcę, i bałwochwalcę, i każdy, który miłuje i który czyni kłamstwo" (tamże 22, 15).

napisał
Otto Cohausz T.J.
Spolszczył:
X. Dr. Jan Korzonkiewicz

1926

 

"Każdy dzisiaj ma szansę, by grób przed którym staje, nie został na nowo zamknięty. Każdy ma szansę, by spotkać Zmartwychwstałego. Każdy ma w końcu szansę na to, by żyć. Potrzeba jednego – zatęsknić!"

- ks. Michał Olszewski SCJ