Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Rzepliński przeciw Polsce współpracuje z Timmermansem?

Do Komisji Europejskiej trafił dokument wysłany z Trybunału Konstytucyjnego. Zawiera on wskazówki, jak należy odczytywać projekt ustawy o TK z 29 kwietnia 2016 r., zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
„To oczywisty skandal i złamanie art. 195.3 konstytucji” – wyjaśnia dziennikarz i publicysta Stanisław Janecki, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o istnieniu tego dokumentu.
Art. 195.3 Konstytucji mówi „Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. - A CO ROBI SĘDZIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, PREZES ANDRZEJ RZEPLIŃSKI i jego kolesie, widać wyraźnie z przecieków elektronicznej korespondencji pomiędzy sędziami TK.

„Sędzia Andrzej Rzepliński, jego zastępca Stanisław Biernat oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski stali się wręcz koordynatorami działań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce”.
Przykładem współpracy sędziów „polskiego” TK i Komisji Europejskiej jest dokument, który został przesłany do Brukseli z Trybunału Konstytucyjnego.

Pisze w portalu wpolityce.pl
Stanisław Janecki

Wyciek korespondencji członków Trybunału Konstytucyjnego. W której sędziowie ustalają strategię na najbliższe miesiące, jest tylko dowodem na antypolskie działania i wspieranie presji na polski rząd Komisji Europejskiej.
Trzeba rozważyć czy nie czas, aby odpowiednie instytucje zgodnie z polskim prawem i polską konstytucją oceniły antypolskie działania sędziów TK.

W związku z powyższym ciekawy jest Art.196 Konstytucji, który mówi » Konstytucja Art. 196. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Ciekawe kogo trzeba powiedomić, kiedy trzeba zatrzymać samego prezesa TK?

Za:ziut.neon24.pl
Za: http://www.tvp.info/26691208/trybunal-w-trybunale-jak-prezes-rzeplinski-ustala-wyroki-tk