Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Bracia: rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień... Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (...)(Rz 13,11-14)

 

Wszystkim czytelnikom naszej strony www.wsercupolska.org

życzymy udanych i radosnych Świąt...

By nowo narodzony Jezus przyniósł miłość, radość i szczęście.

Aby pobłogosławił nasz naród i naszą Ojczyznę w każdym dniu Nowego Roku.

Dzień przyjścia na świat Jezusa jest dniem nadziei dla świata i każdego z nas.

Łamiąc się opłatkiem życzymy sobie nawzajem aby był także dniem nadziei dla Polski, odrzuceniem podziałów, które nam się narzuca.
Życzmy sobie zdrowia, które wirusem, szczykawką i brakiem dostępu do lekarza nam się zabiera.
Życzmy szybkiego powrotu do zdrowia tym, których oszukano.
Pamiętajmy o tych którzy w tej nierównej wojnie już odeśli.

Boże coś Polskę przez tak długie wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Prośmy by Bóg rodził się w naszych czystych sercach i naszej wolnej Ojczyźnie.


Redakcja
W Sercu Polska

W tym szczególnym czasie nadziei i wiary, ufajmy że wszystko może się udać.

Łuk. 2:10-14

10 Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Minister Niedzielski od ponad miesiąca namawia posłów do poparcia projektu, który ułatwi podział Polaków na dwie kategorie, a następnie zgodnie z nowymi przepisami umożliwi prześladowanie tych, którzy zostali uznani za gorszych.

Wielki słownik ortograficzny PWN określa prześladowanie w następujący sposób:

prześladowanie: stałe przykrości, szykany wymierzone przeciwko osobom o innych poglądach, innej wierze itp.

prześladować:

  1. «robić stale przykrości, szykany, wyrządzać krzywdy»
  2. «nieustannie nagabywać o coś, niepokoić czymś»
  3. «istnieć stale w czyjejś świadomości, zmuszać kogoś do nieustannego myślenia o czymś»

Według tego, co mówi Niedzielski pracodawcy nie będą musieli dokonywać segregacji i szykan, ale zgodnie z zapisami ustawy będą mogli to robić. Projekt przewiduje również możliwość stosowania dyskryminacji wobec przedsiębiorców, których pracownicy nie wyrazili zgody na wstrzyknięcie do swojego organizmu preparatu C-19.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Szczepionki są bezpieczne” – tak brzmiało przesłanie skierowane do społeczeństwa amerykańskiego w czasie gdy przemysł farmaceutyczny w latach 1970-80 rozkręcał swój szczepionkowy biznes oraz rozszerzał siatkę wpływów aby jeszcze bardziej uzależnić od swoich produktów i nade wszystko powiększyć swoje zyski.

Lobby pracowało intensywnie, przekupując świat medyczny, polityków, dziennikarzy, co zaowocowało w 1986 roku przyjęciem przez 99. Kongres Stanów Zjednoczonych aktu prawnego mającego regulować rekompensaty przyznawane osobom poszkodowanym w wyniku przyjęcia szczepionki. Właśnie kilka dni temu minęło 35 lat od uchwalenia przez Kongres tego haniebnego aktu, który w okrągłych słowach miał „regulować” przyznawanie odszkodowań i „ochraniać” osoby poszkodowane, lecz de facto cele były dokładnie odwrotne. Nowe przepisy przypieczętowano utworzeniem „Narodowego Programu Rekompensat dla Poszkodowanych na Skutek Stosowania Szczepionek” – (National Childhood Vaccine Injury Act – NCVIA).

W rezultacie – bo to było głównym celem utworzenia tych przepisów – proces uzyskania odszkodowania został niezwykle utrudniony, a w wielu przypadkach uniemożliwiono ofiarom szczepionek nawet ubieganie się o odszkodowanie. Regulacje prawne utworzyły również bardzo szczelny klosz ochronny nad przemysłem farmaceutycznym, niemal całkowicie zdejmując z producentów odpowiedzialność za swoje wyroby. Co prawda jeszcze zdarzały się wygrane procesy sądowe, dotyczące najczęściej poszkodowanych dzieci – bowiem trzeba dodać, że wszystkie te regulacje dotyczą tylko i wyłącznie szczepionek uznanych za tzw. obowiązkowe – choć trwały one latami, były żmudne i skomplikowane prawnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Drodzy Przyjaciele,

Drodzy Bracia i Siostry,

Pozwólcie mi dołączyć do was, aby wyrazić moją duchową bliskość z wami i moje wsparcie.  Wasza obecność na tym placu, jak i na wielu placach w całych Włoszech, jest dowodem na to, że są nadal ludzie  gotowi korzystać z własnego rozumu i nie mają zamiaru rezygnować ze swojej wolności.

Zebraliście się ponownie, aby wyrazić swoją determinację w przeciwstawianiu się oszustwom i narracji kłamstw propagowanych przez media głównego nurtu, cenzurze platform, mediów społecznościowych i telewizji oraz subtelnemu terroryzmowi, który chciałby, abyście otrzymali eksperymentalne serum genowe, które każdego dnia wywołuje nowe poważne skutki uboczne, niektóre nawet śmiertelne, a okazało się nieskuteczne w powstrzymywaniu pandemii.

Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy, że ta pandemia jest wykorzystywana jako środek do przeprowadzenia „Wielkiego Resetu”, który był planowany w najdrobniejszych szczegółach przez wiele lat.  Niepokojące jest to, że wszystkie siły polityczne, łącznie z tymi, po których można było się spodziewać, że sprzeciwią się ustanowieniu tej dyktatury, stały się wspólnikami elity przestępczych spiskowców.

Rządzący, sędziowie, policja, lekarze i naukowcy, urzędnicy państwowi i prywatni, dziennikarze, ale także biskupi i księża oraz sami przywódcy watykańscy: w każdej części świata wszyscy postępują według tego samego scenariusza, pod jednym przywództwem.