Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FATIMSKA DROGA OCALENIA

1. Pokuta
2. Codzienna modlitwa różańcowa
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi
4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca;
tzn. z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi przystąpić
do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Różaniec i odprawić
15-minutową medytację

Za: Nasz Dziennik, Wtorek, 24 października 2017, Nr 247 (6000)


Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

 
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Mario, Dziewico Można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy. Do Ciebie niech należą nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza Ojczyzna! Chcemy, by to wszystko, co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach. Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Mario, obietnice złożone przy Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom Papieża i Biskupów, którzy z nim są złączeni.
Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie świąt. Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, pociechę dające praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię św. Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem się oddać na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem panowania Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najśw. Serca Twego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych duszach, w naszym narodzie i w całym świecie, tak na ziemi, jak i w niebie. Amen.

JAN PAWEŁ II 
 +  AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ


Fatima, 13 maja 1991 r.

1. "Matko Odkupiciela...

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego... racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący". Dziś zgromadzeni u Twoich stóp w Cova da Iria, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do Ciebie, aby podziękować za wszystko, coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas dla całej ludzkości.

2. "Monstra te esse matrem!"

Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie to wezwanie! Dziś jesteśmy tu, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką: Matko misyjnego Kościoła idącego drogami ziemi ku trzeciemu mileniurr chrześcijaństwa, Matko ludzi, dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof: nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych. Matko narodów, dziękujemy za te niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokarzanym; Matko życia, dziękujemy Ci za liczne znaki, mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci; byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność; Matko każdego człowieka, walcząca o życie, które nie zna śmierci. Matko ludzkości, odkupionej Krwią Chrystusa. Matko miłości doskonałej. Matko nadziei i pokoju. Święta Matko Odkupiciela.

3. "Monstra te esse matrem!"

Tak, nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie. Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna. Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Matko nadziei, bądź nam towarzyszką drogi, towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku, ludzi wszystkich kultur i ras, wszystkich stanów i każdego wieku. Bądź towarzyszką narodom w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej. Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą. Potrzebują Ciebie narody, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość. Potrzebuje Ciebie Europa, która - od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swojej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych chrześcijańskich korzeni. Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.

4. "Monstra te esse matrem!"

Okaż się Matką ubogich - tego, który umiera z głodu, jest śmiertelnie chory, tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość, kto nie znajduje pracy, kto bezdomny i nie ma gdzie się schronić, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia. Pomóż nam bronić życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód. Okaż się Matką jedności i pokoju. Niech nadejdzie kres przemocy i niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją, niech w rodzinach rozkwitnie jedność i zgoda, a pomiędzy narodami wzajemne zrozumienie i szacunek; niech pokój, prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim! Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty; świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie. Okaż się Matką nadziei! Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze. Czuwaj nad ludźmi, nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny. Czuwaj nad odpowiedzialnymi za losy państw i nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości. Czuwaj nad Kościołem zawsze narażonym na zasadzki ducha tego świata. W sposób szczególny czuwaj nad najbliższym zgromadzeniem Synodu Biskupów, ważnym etapem na drodze nowej ewangelizacji Europy. Czuwaj nad moją posługą Następcy Piotra, która jest służbą Ewangelii i służbą ludziom, i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła.

4. Totus Tuus!

W kolegialnej jedności z Pasterzami, w Komunii z całym ludem Bożym rozsianym po świecie, odnawiam dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego. Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością. Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem człowieka: niechaj nie ciąży nam zmęczenie, trud niech nie opóźnia naszych kroków, przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca. Maryjo, Matko Odkupiciela, zawsze bądź Matką dla wszystkich, czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twojego Syna. Amen. 
 + AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Najświętsza Panno, Królowo nieba i ziemi! Ciebie, pokorna Służebnico Pańska, wybrał Bóg na Matkę naszego Pana i Zbawiciela, i uczynił Panią domu nazaretańskiego. Bądź także Królową Panią naszej rodziny i wszystkich jej członków zarówno tu obecnych, jak i nieobecnych, oraz mających w przyszłości powiększyć nasze domowe ognisko. Pozostań na zawsze Panią tego domu i wszystkich jego mieszkańców.

Wszyscy obieramy i ogłaszamy Cię dzisiaj naszą Królową i naszą Matką w czasie i wieczności. Króluj nam, aby przez Ciebie królowało nad nami Boskie Serce Jezusa. Oddajemy i poświęcamy się Twojemu Sercu macierzyńskiemu, któremu zawierzamy nasze ognisko domowe, troskę o nasze dusze i ciała, ukierunkowanie całego naszego życia z jego sprawami duchowymi i doczesnymi. Panno wierna, prowadź nas nieskalaną drogą miłości i świętości, drogą wiodącą do głębokiego zjednoczenia z Najświętszym Sercem Twojego Syna. Spraw, byśmy razem z Tobą trwali zawsze w Jego miłości, wierni Krzyżowi i Ewangelii.

Matko Kościoła i Matko nasza, któraś rozważała w swym Niepokalanym Sercu słowo Boże, Gwiazdo zaranna nowej ewangelizacji, przekształć naszą rodzinę w prawdziwy Kościół domowy na wzór świętej Rodziny nazaretańskiej. Wzbudź w naszych sercach głębokie poczucie odpowiedzialności za Kościół Twojego Syna i uzdolnij nas do podejmowania zadań ewangelizacyjnych w ścisłej jedności z Ojcem Świętym i Pasterzami Kościoła świętego. Za Twoim możnym wstawiennictwem wyjednaj nam u Twego Syna łaskę przeobrażania się w żywe sanktuarium Twojego Niepokalanego Serca, w którym Pan ukrył swoją chwałę. Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w naszym życiu rodzinnym i w życiu każdego z członków tej rodziny ku chwale Bożego Serca tak, by w godzinę naszej śmierci to Twoje Matczyne i Nieskalane Serce stało się dla każdego z nas bramą niebieską do życia w wiecznej i uszczęśliwiającej kontemplacji miłości Jezusowego Serca. Błagamy Cię o to, przez Twoją, o Maryjo, macierzyńską czułość wobec Serca Bożego i przez tę miłość, jaką to Najświętsze Serce pała ku Tobie. Amen.


 
+ OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI


O Niepokalane Serce mojej najczystszej Matki, roztocz nade mną swoje władanie, królowanie i rozporządzaj mną i tą całą moją osobą według zamiarów i upodobań Bożych.

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się na Ciebie, powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i mocą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca.

Pragnę, by odtąd każda chwila mojego życia była jednym, czystym aktem miłości do Jezusa, pełnionym w zjednoczeniu z Twoim, Maryjo, Niepokalanym Sercem. Chcę żyć, pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia królestwa Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Macierzyńskiego Serca.

O Serce Panny wiernej i Ucieczki grzeszników, uczyń mnie wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, odważne i mężne. Pomnażaj we mnie życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, bym za Twoim orędownictwem osiągnął już tu, na ziemi, taki stopień świętości, a w wieczności - taki stopień chwały, jakie mi Bóg zgotował od wieków. Amen.

Za: http://parafialikusy.blogspot.com/2012/06/poswiecenie-sie-niepokalanemu-sercu.html