Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico!
Błagamy Ciebie, Święta Dziewico!
Niech łaska twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami! Zdrowaś Maryja!

Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
Broń nas od chorób, strzeż od zarazy;
I jako raju wonna lilia.
Oczyść powietrze! Zdrowaś Maryja.

Ty, coś karmiła świata zbawienie,
Nam jako Matka daj pożywienie,
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu! Zdrowaś Maryja.


Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez twe łzy gorzkie, Matko jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru! Zdrowaś Maryja.

Ty coś płomieni innych nie znała,
Tylko miłością Boską pałała:
Spraw, niechaj pożar nasz dom omija,
Broń nas od ognia! Zdrowaś Maryja.

Najświętsza Panno, łagodna, cicha,
Spraw, niech miłością lud twój oddycha;
Niech się niezgoda wśród nas nie zwija,
Daj bratnią jedność! Zdrowaś Maryja.

Ty, coś Chrystusa w łonie poczęła,
Pokorą życia wśród nas słynęła;
Chroń nas od pychy, wdzięczna lilia,
Daj bratnią miłość! Zdrowaś Maryja.

Ty, coś ubóstwem była odziana,
Chroń od chciwości, cechy szatana;
Zasłoń od nędzy, co lud zabija,
Daj mierność w życiu! Zdrowaś Maryja.

Królowa nasza wśród Cherubinów,
Usłysz głos ziemi nieszczęsnych synów,
Co się do tronu twojego wzbija,
Ratuj nas Matko! Zdrowaś Maryja.

Niech nasze ziemskie znikną cierpienia,
Spuść nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia;
Niechaj zgryzota dom nasz omija,
Zasłoń swą tarczą! Zdrowaś Marya.


Błogosław ziemię, ojczyste łany,
Cele godziwe i kraj kochany;
Błogosław naród, wdzięczna lilia,
Boś nam Królową! Zdrowaś Maryja.

Dzięki ci, Matko, nasze składamy,
Za to, co w życiu z twéj łaski mamy;
Niech twoja litość zawsze nam sprzyja,
Wspomóż nas wiernych! Zdrowaś Maryja. Amen.

MODLITWA

w cierpieniu o zastosowanie się do woli Boga.

Kiedy błoga radość przepełnia mą duszę, z słowem uwielbienia udaję się do Ciebie; kiedy zaś smutki, obawy i tęsknota zalegają umysł mój, do kogóż znów mi uciekać się wypada, jak nie do Ciebie, najlepszego Ojca mego, pod płaszcz czułej Twej opieki? — Liczne są cierpienia, które nas ludzi spotykają w życiu, lecz nie wolno nam wątpić i upadać na duchu, gdyż jako po burzy i nawałach znów dni pogodnych nieodmawiasz nam Panie, tak po troskach i dolegliwościach spodziewać się nam każesz uczestnictwa w szczęśliwości wiecznej. — Tyś Ojcem mym w szczęściu i cierpieniu, Tobie oddaję się całkowicie; odtąd nie moją, lecz jedynie Twoją wolą żyć pragnę. Czyń ze mną co chcesz, jak się Tobie podoba i jak wymaga chwała Twoja. Spraw łaskawie, ażebym zawsze tylko tego pragnął(ęła), czego Ty chcesz, co się z wolą Twoją przenajświętszą zgadza. Daj, abym obumarł(a) dla rzeczy światowych, a żył(a) tylko dla Ciebie, bo Ty jedynie prawdziwy sprawiasz pokój serca, bo Ty spokojem jesteś jedynym. W tym spokoju, który Ty tylko dać możesz, pragnę umrzeć, aby potem w niebie żyć z Tobą na wieki wieków. Amen.