Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

- Granica wolności słowa przebiega tam, gdzie naruszona zostaje godność człowieka, jego prawo do życia, miłości, wolności wyznania oraz prawo do mówienia o nim – podkreślił ks. Jacek Międlar, w wywiadzie udzielonym tuż przed zakazem publicznych wypowiedzi. Kapłan opowiedział też o swojej pracy duszpasterskiej oraz otwarciu na dialog z drugim człowiekiem.

Rozmowę z ks. Międlarem na temat kapłaństwa, polityki i źródeł umiłowania ojczyzny opublikował tygodnik „Do Rzeczy”. Znany ze swych mocnych wystąpień kapłan przyznał, że nieprzypadkowo oddał swoje życie Chrystusowi, bo to powołanie zostało w  nim ukształtowane przez Boga już w łonie matki.

- Idei narodowej nauczyłem się w dialogu z drugim człowiekiem. Otrzymałem ją od tych, którzy mnie otaczali, zwłaszcza od mojego dziadka, który był endekiem, za co mu serdecznie dziękuję, i wychował mnie do tego, by kochać całym sercem polski naród i ojczyznę. A przy tym Kościół, ponieważ idea narodowa jest koherentna z ideą Kościoła rzymskokatolickiego – powiedział ks. Międlar.

Kapłan przyznał, że był zachęcany do wejścia w świat polityki, jednak zawsze ważniejsze było powołanie do służby Bogu. – Moją pasją jest głosić Ewangelię – dodał.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W Polsce ciągle za mało znane są rozliczne postacie wybitnych Polaków za granica. A przecież pokazanie ich zasług dla rozwoju kultury. nauki, sztuki inżynieryjnej i gospodarki innych krajów jakże skutecznie pomagałoby w przezwyciężaniu polskiego tak silnego niestety zakompleksieni i masochizmu narodowego.
Od dawna już starałem się więc upowszechniać nazwiska niedocenianych wybitnych Polaków w publikowanej już w trzech wydaniach książce „Co Polska dała światu”. Pomimo, że sprawą ta zajmuję się już od paru dziesięcioleci w ostatnich latach z satysfakcją natrafiłem na nową wielką porcję wybitnych polskich postaci zasłużonych w rozwoju innych krajów. W związku z tym przygotowuje nową dwukrotnie powiększoną wersję książki „Co Polska dała światu” i chciałbym się podzielić z czytelnikami „Niedzieli” informacjami o niektórych z tych niedocenionych polskich postaci, licząc na ewentualne uzupełnienia ze strony krajowych i polonijnych czytelników.

Polak, który uratował muzeum w Luwrze przed zagładą

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

   "Nie mylcie cnoty nacjonalizmu z faszyzmem i nazizmem! Polski nacjonalista kocha swój naród oraz szanuje inne. Kto twierdzi inaczej – błądzi"
"Nie można być polskim patriotą, wpierw nie będąc polskim nacjonalistą".
- księdz Jacek Międlar
""Wrogowie ojczyzny i wrogowie Kościoła dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną armię patriotów,       narodowców i kibiców, którzy mają Boga, honor i ojczyznę w sercu. Jestem przekonany, że lewacka propaganda dwoi  się i troi, żeby nas zniszczyć. Nie możemy na to pozwolić, jesteśmy Kościołem walczącym, jesteśmy Kościołem wielkiej Polski. Im bardziej nas atakują, tym bardziej nasza duma wzrasta!"Francuzi: Niezłomna wiara Polaków

Zeszłoroczny Marsz Niepodległości odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ostatnio portal La Riposte Catholique w jednym z artykułów zamieścił link do filmu z przemową ks. Jacka Międlara wygłoszoną 11 listopada, a także jej francuskie tłumaczenie. Jak podkreślono w artykule, słowa księdza „zelektryzowały” ogromną rzeszę słuchaczy w liczbie ponad 170 000 osób.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Łuk. 2:10-14
10 Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".


Odwieczny i Wszechmogący Bóg przyjąwszy słabe, ludzkie ciało, rodzi się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.