Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Józef Bizoń

Oszustwo coronawirus, to prawdopodobnie największa zbrodnia przeciwko ludzkości, jaka kiedykolwiek miała miejsce
Nie ma pilniejszego zadania od wyegzekwowania zaprzestania dalszej realizacji zbrodni przeciwko ludzkości.

Słowo wstępne do raportu z ustaleń i dalszych kierunków działań Niemieckiej Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Korony – opublikowanego 03 października 2020 r. w języku angielskim i niemieckim.

Dr Reiner Fuellmich informuje, że funkcjonuje już międzynarodowa sieć prawników zawiązana z inicjatywy niemieckiej Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. Korony, której jest członkiem. Komisja ta ukonstytuowała się 10 lipca 2020 r. i prowadzi dochodzenie.
Dokonano wysłuchania wielu wybitnych naukowców i specjalistów oraz zebrano wiele materiałów dowodowych pozwalających na postawienie winnym zarzutów karnych (w tym zbrodni przeciwko ludzkości) sformułowanych przez tą komisję.

„Ten korona-kryzys powinien być przemianowany na korona-skandal. Ci którzy są za to odpowiedzialni powinni być ścigani karnie i skarżeni za szkody cywilne.”
 
„Na poziomie politycznym musimy zrobić wszystko by nigdy więcej nikt nie mógł zagarnąć tyle władzy by mógł oszukać całą ludzkość, móc skorumpować swoimi planami.”
 
Punktem wyjścia w raporcie jest analiza wiarygodności testu PCR do celów diagnostycznych i faktycznego celu dla którego stosowany obecnie test PCR został wykorzystany. Zagadnienie to stanowi podstawę całości prezentowanego raportu i kroków prawnych podejmowanych przez komisję.

Cząsteczki zawarte w pobranym wymazie podlegają namnażaniu poprzez ich zwielokrotnienie (multiplikację) w kolejnych cyklach. Im większa liczba cykli, tym większy udział procentowy wyników pozytywnych. Przy 60 cyklach otrzymujemy niemal 100% wyników pozytywnych.

Zalecany przez WHO test wymaga 45 cykli powielenia.
Jednakże powyżej 35 cyklu wynik testu jest niewiarygodny, a zatem jest nieprzydatny z naukowego punktu widzenia.

Ponadto twórca narzędzia PCR Kary Banks Mullis (ur. 28.12.1944, zm. 07.08.2019 r. – czyli zmarł przed ogłoszeniem pandemii) zastrzegł, że test PCR nie służy do celów diagnostycznych.

„Pozytywny wynik testu nie świadczy o zakażeniu czymkolwiek, a tym bardzie sars-cov 2”.

Wykazywany poziom śmiertelności z powodu sars-cov 2 niczym się nie różni od śmiertelności sezonowej grypy.

Stosując testy PCR, zmieniając ilości cykli powielania, będzie można w nieskończoność twierdzić, że sars-cov 2 ciągle istnieje, że ciągle cyklicznie powraca.

W raporcie wymieniani są konkretni ludzie i organizacje, a także przywoływane są dowody na twierdzenia zawarte w raporcie.

 

W opublikowanym raporcie komisji dr Reiner Fuellmich zapewnia, że zainteresowanym zostaną udostępnione bezpłatnie wszelkie materiały dowodowe, jakie komisja zebrała w toku prowadzonego przez nią dochodzenia, celem podjęcia w innych krajach kroków prawnych przeciwko winnym tej zbrodni.

Dr Reiner Fuellmich na koniec zwraca się do polityków, którzy wierzą skorumpowanym ludziom i  mówi:

„Fakty przytoczone w raporcie są liną ratunkową, która może wam pomóc zmienić kurs waszego postępowania i rozpocząć oczekiwaną publiczną naukową dyskusję.”

 

A teraz oddajmy głos dr Reinerowi Fuellmich

 

„Crimes against Humanity”  (03.1 0.2020 r.) – oryginał w wersji angielskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

Tłumaczenie na język polski

https://www.bitchute.com/video/y69CT0xXDRIo/

 

W świetle faktów przytoczonych w zaprezentowanym raporcie tzw. „piątka Kaczyńskiego” (w ramach troski o dobro zwierząt) jest naigrywaniem się z ludzi w poczuciu bezkarności za ogrom zła wyrządzonego społeczeństwu polskiemu na wszystkich możliwych polach wskutek wprowadzonych restrykcji w reakcji na nieistniejącą pandemię coranawirusa sars-cov 2.


W tych warunkach groźba mandatów w ramach hasła „zero tolerancji” jest bezprawną groźbą karalną dokonaną przez władzę (PiS) celem kontynuowania swego niszczycielskiego  kursu dla osiągnięcia celów skorumpowanych osób. Partie opozycyjne, oprócz Konfederacji, niczym się pod tym względem nie różnią od PiS.

 

Najwyższy też czas na szybkie powołanie – na wzór niemieckiej komisji -  polskiej pozaparlamentarnej komisji śledczej ds. skandalu korona-wirus współpracującej z komisją niemiecką.

 

A tak przy okazji.

Prezydent Białorusi nie przyłączył się do rozpętanej ogólnoświatowej zbrodni przeciwko ludzkości, opiera się przed rozkradzeniem majątku narodowego Białorusinów, to też został on ochrzczony dyktatorem, tyranem, wrogiem demokracji.

 

Boguchwała, A.D. 13 października 2020 r. – Józef Bizoń

Ps.

Rozpowszechniaj! W ten sposób możesz przyczynić się do zatrzymania niszczycielskiego szaleństwa rządzących.

 Opublikowano pod

https://jozefbizon.wordpress.com/2020/10/14/oszustwo-coronawirus-to-prawdopodobnie-najwieksza-zbrodnia-przeciwko-ludzkosci-jaka-kiedykolwiek-miala-miejsce/