Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2 stycznia 2019 roku obchodzimy 80 rocznicę śmierci największego polskiego polityka XX wieku - Romana Dmowskiego. Na pogrzeb w Warszawie w styczniu 1939 roku przybyło około 150 tysięcy Polaków z całego kraju i to mimo tego, że obóz sanacyjny całkowicie zignorował i zlekceważył śmierć tego wielkiego Polaka. Dmowski był jednym z największych myślicieli i pisarzy politycznych; mężem stanu, wizjonerem oraz znakomitym dyplomatą władającym biegle siedmioma językami obcymi. Roman Dmowski był słusznego zdania, że jeśli rozerwani przez trzech zaborców Polacy mają kiedykolwiek wybić się na niepodległość, to muszą stanąć po stronie jednego z dotychczasowych zaborców. Uważał Niemcy za największego i najgroźniejszego wroga Polski, ponieważ stały one jego zdaniem na wyższym poziomie cywilizacyjnym, państwowotwórczym i kulturalnym. Poza tym państwo niemieckie było duże, silne i bardzo sprawne - było ono śmiertelnym zagrożeniem dla całego świata słowiańskiego, a nie tylko Polski.

Roman Dmowski miał gruntownie przemyślany program działania - był świetnym znawcą europejskiej geopolityki i geostrategii. Tylko w wyniku całkowitej niemieckiej klęski mogła powstać zjednoczona z ziem wszystkich trzech zaborów suwerenna oraz niepodległa Polska. Postawił na wspieranie Rosji ponieważ słusznie uważał, że z narodem słowiańskim szybciej można dojść do jakiegokolwiek porozumienia oraz wspólnej walki z największym wrogiem. Był współtwórcą największego obozu ideowo-politycznego na polskich ziemiach - Narodowej Demokracji. Twórca polskiego nacjonalizmu i zwolennik wyraźnego dbania o własne, polskie interesy. Był zdecydowanym przeciwnikiem Niemiec, żydostwa, wolnomularstwa oraz innych tajnych czynników niszczących i osłabiających polskość. Zawzięty przeciwnik polityki ugodowej, socjalizmu, komunizmu a także wszelkich źle przygotowanych powstań narodowych, rewolucji, zamętów i przelewania bezcennej polskiej krwi! Po tragicznym powstaniu styczniowym, krwawo stłumionym przez Rosjan straciliśmy najszlachetniejsze i najbardziej propolskie jednostki; a polskość straciła wiele instytucji kulturalnych, podtrzymujących pamięć o dawnej potędze państwa polskiego, misji dziejowej oraz naszym dorobku cywilizacyjnym. Tłumaczył on wielokrotnie i pisał, że jesteśmy brutalnie rozgrywani oraz wykorzystywani przez naszych wrogów do zadania narodowi polskiemu ostatecznego ciosu. W 1903 roku w Krakowie wydaje słynne "Myśli nowoczesnego Polaka" w których pisze: "wszystko co polskie jest moje, niczego się wyrzec nie mogę: wolno mi być dumnym z tego co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród, za to co jest w nim marne... Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam im wyższy przedstawiam typ człowieka.” We wrześniu 1886 roku wstępuje na Uniwersytet Warszawski, na wydział nauk przyrodniczych i po czterech latach kończy je z bardzo dobrymi ocenami uzyskując tytuł kandydata nauk przyrodniczych. Pod zaborem rosyjskim odpowiadał on tytułowi doktora w Niemczech, Austro- Węgrzech czy Francji. Promotor jego pracy doktorskiej - profesor August Wrześniowski gorąco namawiał go do dalszej kariery naukowej; Dmowski wybrał jednak służbę świętej sprawie polskiej. W politycznej oraz publicystycznej pracy najbliższymi jego współpracownikami byli Jan Ludwik Popławski oraz Zygmunt Balicki. W lipcu 1895 roku obejmuje we Lwowie redakcję miesięcznika "Przegląd wszechpolski"- bardzo ważnego publicystycznie pisma, które uświadamiało wielu Polaków politycznie, uczyło ich nowych pojęć oraz tłumaczyło strategię jakimi metodami polski obóz narodowy chce doprowadzić do odbudowy Ojczyzny. Dmowski wiele podróżował, odwiedził wiele krajów Europy - nawiązywał tam polityczne kontakty i doskonalił znajomość języków obcych. Kierował on antyżydowskimi akcjami narodowców, ponieważ nie chciał by Polacy pod względem ekonomicznym byli upośledzeni a dominacja i przewaga żydowska w handlu oraz rzemiośle była bardzo wyraźna. W 1912 roku wprowadził bojkot artykułów żydowskich, stąd będzie dla Żydów zawsze nieprzejednanym przeciwnikiem. Miał opinię antysemity i żydożercy, nie potrafili jednak Żydzi obiektywnie zrozumieć, że z miłości do Polski musiał rodaków zagrzewać do ekonomicznej rywalizacji na polach gdzie Żydzi stanowili potęgę. Był on głęboko przekonany, że jego najważniejszym, strategicznym zadaniem jest spełniać obowiązki ministra spraw zagranicznych nieistniejącej Polski. Roman Dmowski wykazał wielki zmysł wizjonerstwa politycznego: przewidział, iż Rosja jako państwo rozsypie się, Niemcy na pewno przegrają wojnę a decyzja dotycząca przyszłego pokoju i ustanawiania granic oraz tworzenia nowych państw zapadnie na Zachodzie Europy. Wyjeżdża z Petersburga do Wielkiej Brytanii, dalej zaś do Francji, gdzie w Paryżu zakłada Komitet Narodowy Polski. Dmowski był w zachodniej Europie niezwykle aktywny - korespondencja z ważnymi politykami państw sprzymierzonych, opracowywanie memoriałów i not oraz przygotowywanie map polskich rewindykacji i ziem, które koniecznie muszą się znaleźć w przyszłym państwie polskim. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Woodrow Wilsonowi przedstawił Dmowski swój program terytorialny. Zaprezentował go także już wcześniej życzliwemu Polakom a zdecydowanemu wrogowi Niemiec - premierowi Francji Georges Clemenceau. Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski - znakomity muzyk, pianista i kompozytor oraz Władysław Grabski - wybitny ekonomista zostają delegatami polskimi na Konferencję Pokojową w Paryżu. Brytyjski liberalny premier David Lloyd-George był największym przeciwnikiem w Wersalu aspiracji polskich i nazywał on Dmowskiego "polskim imperialistą". 18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęły się obrady Konferencji Pokojowej w której uczestniczyli przedstawiciele 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. 29 stycznia 1919 roku na posiedzeniu Rady Najwyższej Roman Dmowski wygłosił znakomite merytorycznie, improwizowane pięciogodzinne przemówienie - exposé z elementami wykładu w języku francuskim i angielskim, ponieważ nie ufał zawodowym tłumaczom. Właśnie wtedy po raz pierwszy błyskotliwie przedstawił polskie stanowisko - nasze terytorialne oczekiwania i aspiracje. Zaimponował on słuchaczom głęboką wiedzą, jasnym i logicznym oświetlaniem zawiłych oraz skomplikowanych tematów, świetnym politycznym krasomówstwem oraz gruntowną znajomością języków obcych. Dmowski w Wersalu pracował bardzo intensywnie i wytrwale - de facto poświęcił całe swoje życie sprawom umiłowanej Ojczyzny. Praca tego wielkiego polskiego patrioty na Zachodzie dała dobre owoce i okazała się wielkim dyplomatycznym majstersztykiem. Dmowskiemu udało się w Paryżu wyszarpnąć więcej ziem dotychczas niemieckich niż wszystkim razem wziętym państwom koalicji antyniemieckiej. Traktat pokojowy został podpisany 28 czerwca 1919 roku w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego. Dmowski po tym wielkim dyplomatycznym sukcesie Polski ciężko zachorował na zapalenie płuc, które w tamtym okresie było chorobą śmiertelną. Z bardzo intensywnej pracy dyplomatycznej na zachodzie Europy wszedł on w okres wolnej i niepodległej Polski z mocno nadwerężonym i szwankującym zdrowiem, które musiał ratować w ciepłych krajach - na przykład w Algierze. Nigdy by państwo polskie w tak sporych rozmiarach nie powstało gdyby nie tytaniczna i konsekwentna praca Dmowskiego. Poza tym gdyby udało się Józefowi Piłsudskiemu porwać za sobą większą część narodu i nakłonić go do popierania orientacji niemiecko- austriackiej wówczas kraje zwycięskiej koalicji antyniemieckiej miałyby świetny powód żeby Polski nie wskrzeszać! Państwa przegrane nie miały prawa głosu a Polska stojąca wiernie u boku Niemiec właśnie by takim krajem była. Tymczasem Niemcy mieli szalone pomysły żeby pogrążyć Polaków i zrobić z nas wariatów w oczach Zachodu. Ostro naciskali na Radę Regencyjną aby ta ogłosiła stan wojny między Polską, która wtedy nie istniała a ententą! Gdyby ten perfidny oraz szatański plan został zrealizowany, wówczas o jakiejkolwiek przyszłej wolnej Polsce nie byłoby w ogóle mowy. Dzięki usilnym zabiegom Romana Dmowskiego powstała we Francji nowoczesna, świetnie uzbrojona 100 tysięczna polska armia generała Józefa Hallera zwana "błękitną armią" od koloru mundurów. To ona wzięła na siebie główny ciężar walki ze śmiertelnym zagrożeniem Polski jak i prawie całej Europy, tj. czerwonym barbarzyńskim bolszewizmem. Roman Dmowski w ciągu całego swojego życia otrzymał cztery lub pięć ofert od masonerii by wstąpić w ich szeregi. Pozostał wiernym i czystym do końca i to mimo tego, że obiecywano mu największe oraz najbardziej zaszczytne stanowiska w państwie polskim; kuszono go wizją wielkiej osobistej kariery. Gdy w maju 1926 roku Józef Piłsudski - jego największy przeciwnik polityczny morduje młodą polską demokrację wprowadzając brutalny zamach stanu w którym ginie prawie 400 Polaków; Dmowski natychmiast wraca do kraju. Powołuje 4 grudnia 1926 roku na uroczystym zjeździe w Poznaniu nową formację ideowo-polityczną, która ma wziąć na własne barki pozaparlamentarną walkę z destrukcyjnym systemem piłsudczykowsko- sanacyjnym. Obóz Wielkiej Polski był największą, najbardziej masową organizacją endecką w przedwojennej Polsce - liczył nawet do 300 tysięcy działaczy w całym kraju. Ten, który dał Polsce tak wiele nie zajął w wolnej Ojczyźnie należnego mu miejsca i to mimo tego, że był przywódcą oraz liderem największego oraz najbardziej ideowego stronnictwa politycznego w kraju. Był on głębokim człowiekiem, nie patrzył na krótki dystans; nie epatował przesadnie patosem i frazesami, stąd daleko mu było do roli trybuna ludowego. Działał dla Polski na 100 lat do przodu. Był człowiekiem niezwykle skromnym, niełasym na stanowiska, tytuły czy odznaczenia państwowe, ale po Wersalu wypalonym i zmęczonym. Nie miał własnej rodziny, żony i dzieci. Po śmierci dwóch braci i jego w styczniu 1939 roku ta linia Dmowskich bezpowrotnie wymiera. Wersal jest świetnym przykładem mądrej, roztropnej i dalekowzrocznej walki o polskie interesy narodowe oraz polską rację stanu. To on był pomysłodawcą określenia - polski interes narodowy oraz głośnego i słynnego hasła: Bóg i Ojczyzna! Słusznie więc Polacy inteligentni i świadomi uważają, że Roman Dmowski był twórcą, sternikiem oraz realizatorem autentycznie samodzielnej polskiej polityki, która w konsekwencji doprowadziła do zjednoczenia całego narodu i odbudowania państwa polskiego po długim okresie 123 letniej niewoli. Wersal to jego wielki, osobisty i dyplomatyczny sukces! Moim zdaniem gdyby nie mozolna, tytaniczna i konsekwentna praca Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Ignacego Jana Paderewskiego wówczas Polska nigdy by nie powstała; ponieważ międzynarodową, sprzyjającą sprawie polskiej koniunkturę też trzeba umieć wykorzystać.

POLONIAE LUMEN CLARISSIMUM

Wojciech Jurczyk

Za: http://owp.org.pl/index.php/832-rocznica-smierci-romana-dmowskiego

 

1. Wojciech Jurczyk: Rocznica śmierci Romana Dmowskiego ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
2 stycznia 2019 roku obchodzimy 80 rocznicę śmierci największego polskiego polityka XX wieku - Romana Dmowskiego. Na pogrzeb w Warszawie w styczniu 1939 roku przybyło około 150 tysięcy Polaków z całego ...
Utworzone: 08 styczeń 2019
2. Dmowski Roman  ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... pokoju, niepodległości Polski, zjednoczonej i z dostępem do morza, uznając ja jednocześnie za swego sprzymierzeńca. Armia polska na Zachodzie była przedmiotem wielkiej troski Romana Dmowskiego. ...
Utworzone: 05 lipiec 2018
3. Oni też wyjechali w Marcu' 68 – oświadczenie Klubu imienia Romana Dmowskiego ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... historii stosunków polsko-żydowskich. Jan Waliszewski, Klub imienia Romana Dmowskiego Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego Jacek Kędzierski, Klub imienia Romana Dmowskiego ...
Utworzone: 08 marzec 2018
4. Dmowski Roman ...
(Myśl Narodowa)
... pokoju, niepodległości Polski, zjednoczonej i z dostępem do morza, uznając ja jednocześnie za swego sprzymierzeńca. Armia polska na Zachodzie była przedmiotem wielkiej troski Romana Dmowskiego. ...
Utworzone: 07 wrzesień 2017
5. Oświadczenie Klubu imienia Romana Dmowskiego w rocznicę „rzezi wołyńskiej” ...
(Wiadomości)
Łódź, dnia 2017.07.11. Oświadczenie Klubu imienia Romana Dmowskiego w rocznicę „rzezi wołyńskiej” W dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się przed konsulatem honorowym Ukrainy w Łodzi w 74 rocznicę „rzezi ...
Utworzone: 12 lipiec 2017
6. Roman Dmowski: Wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią  ...
(Myśl Narodowa)
...  to są "les deracines", skazani na uschnięcie, a w końcu końców na zgnicie. Roman Dmowski Za: http://www.owp.org.pl 1. Konstytucja Apostolska IN EMINENTI - papieża Klemensa XII (Warto przeczyta ...
Utworzone: 07 czerwiec 2017
7. Klubu im. Romana Dmowskiego: Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego ...
(Wiadomości)
...  na Sejm RP: Alicja Kaczorowska, Tomasz Rzymkowski i Robert Telus. https://www.facebook.com/ events/223963481433377/ Z poważaniem, Kamil Klimczak Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego tel ...
Utworzone: 24 maj 2017
8. Oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego ws. projektu wystąpienia Zgierza ze Związku Miast Polskich ...
(Wiadomości)
... Związku Miast Polskich Klub im. Romana Dmowskiego wyraża głębokie zdziwienie powyższym zamiarem. Przewodniczący Rady Miasta uzasadnia swój projekt „upolitycznieniem Związku i utratę przez niego ...
Utworzone: 29 marzec 2017
9. Roman Dmowski potrafił przewidzieć wydarzenia przyszłości ...
(Warto przeczytać)
W Centrum Kultur Słowiańskich Biblioteki Literatury Obcej w Moskwie odbyła się prezentacja książki Romana Dmowskiego „Niemcy, Rosja i kwestia polska”. Polityk, który potrafił przewidzieć wydarzenia na ...
Utworzone: 20 marzec 2017
10. Roman Dmowski: Rosja ...
(Warto przeczytać)
... wielkoruskiem, t. j. sprowadzonym do granic wielkoruskiego szczepu. Gazeta Warszawska 2014 Za: Roman Dmowski: Rosja  ...
Utworzone: 26 styczeń 2017
11. Myśl Romana Dmowskiego a współczesność – w 152. rocznicę urodzin ...
(Uncategorised)
Przypominamy przez Jubens - 9 sierpnia 2016 Przywódca obozu narodowego, pisarz polityczny, dyplomata, jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu. 9 sierpnia 1864 r. urodził się Roman Dmowski. Człowiek, ...
Utworzone: 11 styczeń 2017
12. Uroczystości ku czci Romana Dmowskiego ...
(Wiadomości)
Szanowni Państwo, W 79. rocznicę śmierci ojca polskiego Ruchu Narodowego i współtwórcy polskiej niepodległości - Romana Dmowskiego - Klub im. R. Dmowskiego zaprasza do złożenia kwiatów pod tablicą ...
Utworzone: 08 styczeń 2017
13. Klub im. Romana Dmowskiego zaprasza ...
(Wiadomości)
Kongres Nowej Prawicy w Regionie Łódzkim oraz Klub im. Romana Dmowskiego zapraszają na wykład, który wygłosi dr Mariusz Patey (dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego). Temat wystąpienia: "Ubezpieczeni ...
Utworzone: 12 wrzesień 2016
14. Oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego i Ruchu Narodowego ws. zamachów terrorystycznych i działań Rządu RP. ...
(Wiadomości)
... we współczesnym świecie. Łódź, 26 lipca 2016 roku Kamil Klimczak – prezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy Jan Waliszewski – Klub im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy  ...
Utworzone: 26 lipiec 2016
15. Oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego ...
(Naród)
Oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego ws. ochrony życia poczętego Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości Jan Paweł II W Polsce od 1993 roku obowiązuje ...
Utworzone: 26 kwiecień 2016
16. Roman Dmowski i wybory do IV Dumy (1912) ...
(Warto przeczytać)
... ch Wasiutyński 1910-1994. Biografia Polityczna" +++ Warszawa. Pan Roman Dmowski, Resursa Obywatelska, 1912 r. Czekałem z zabraniem głosu, dopóki się nie wypowiecie w sprawie postawionego tu wniosku, żądające ...
Utworzone: 21 październik 2015
17. 9 sierpnia 1864 roku urodził się Roman Dmowski. ...
(Naród)
9 sierpnia 1864 roku urodził się Roman Dmowski. Główny ideolog polskiej myśli nacjonalistycznej i tożsamościowej, twórca nowoczesnej koncepcji narodu. Działalność Dmowskiego przyniosła rewolucyjne wręcz ...
Utworzone: 06 wrzesień 2015
18. Roman Dmowski - film dokumentalny (1995)  ...
(video)
1. Wyszukane.. 2. Masoni największymi wrogami Polski i Dmowskiego (Myśl Narodowa) Roman Dmowski wobec „dzieci wdowy”. Opcja przeciwko sekcie masońskiej Kościół, Naród, Państwo „Jednym z najbardziej uderzających ...
Utworzone: 18 lipiec 2015
19. Roman Dmowski – wczoraj, dziś, jutro! ...
(Myśl Narodowa)
W związku z minioną, 2 stycznia br., 76 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego, wielkiego Polaka i jednoczyciela Narodu, twórcy obozu narodowego-demokratycznego (tzn. „wszechpolskiego”) i sternika polskiej ...
Utworzone: 13 styczeń 2015
20. W 76 rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. 2-go stycznia 2015 ...
(Naród)
W 76 rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. 2-go stycznia 2015 - WARSZAWA 12.00 SPOTYKAMY SIĘ PRZY GROBIE R. DMOWSKIEGO NA CMENTARZU BRÓDNOWSKIM 16.00 SPOTYKAMY SIĘ PRZY POMNIKU PANA ROMANA PRZY PLACU NA ...
Utworzone: 02 styczeń 2015
21. Roman Dmowski - Nasz patriotyzm – 1893 ...
(Myśl Narodowa)
Roman Dmowski - Nasz patriotyzm – 1893 NASZ PATRIOTYZM Polityka narodowa w głównych swoich zasadach nie może być ani poznańską, ani galicyjską, ani warszawską - musi ona być ogólno - polską. ...
Utworzone: 25 grudzień 2014
22. ROMAN DMOWSKI NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W 1919 R. ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
Artykuł z 1939 roku. Roman Dmowski był zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich pozorów, wszelkich form pozbawionych głębszej treści. Nie nadawał też żadnego znaczenia zewnętrznym oznakom pozycji, jaką ...
Utworzone: 10 listopad 2014
23. Roman Dmowski – twórca naszych pojęć”, czyli o jego ogromnym wpływie na odzyskanie niepodległości  ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... Romanowi” – Dmowski odrzucił, bo tak byli obaj stworzeni, że żaden z nich nie mógł być zastępcą drugiego. Nie to, że każdy chciał – jak mówią dzieci – lecz każdy musiał być pierwszy w narodzie. DMOWSKI ...
Utworzone: 10 listopad 2014
24. ROMAN DMOWSKI ARCHITEKT POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... a śmierci Romana Dmowskiego. Męża stanu, architekta polskiej niepodległości, polityka, publicysty, delegata polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusza traktatu wersalskiego. Roman Dmowski (1864-193 ...
Utworzone: 10 listopad 2014
25. Warszawa: 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego  ...
(Wiadomości)
Obóż Wielkiej Polski W związku z okrągła rocznicą urodzin przywódcy Narodowej Demokracji jaką obchodziliśmy 9 sierpnia b.r. zarówno w Warszawie jak też w całym kraju odbywały się uroczystości okolicznościowe. ...
Utworzone: 19 wrzesień 2014
26. Roman Dmowski: KWESTIA ŻYDOWSKA ...
(Warto przeczytać)
Roman Dmowski KWESTIA ŻYDOWSKA (wrzesień-październik 1930 r.) I TRIUMF ŻYDOSTWA PO WOJNIE ŚWIATOWEJ Kwestia żydowska, która w życiu Polski ma tak doniosłe znaczenie, jest zarazem wielką kwestią całego ...
Utworzone: 02 lipiec 2014
27. Jacek Smolarek: Pragmatyzm Romana Dmowskiego ...
(Myśl Narodowa)
... w artykułach pisanych na łamach Przeglądu Wszechpolskiego prezentowali głównie J.L. Popławski, R. Dmowski i T. Grużewski. Tej problematyce Roman Dmowski m.in. poświęcił następujące artykuły: Wobec kryzysu ...
Utworzone: 28 luty 2014
28. Roman Dmowski - Zagadnienie Rządu - 1927 ...
(Myśl Narodowa)
Roman Dmowski ZAGADNIENIE RZĄDU I. Bankructwo zasad rewolucji francuskiej Pierwszy i najważniejszy cel polityki - wytworzenie rządu zdolnego sprostać politycznym i gospodarczym zadaniom państwa ...
Utworzone: 05 luty 2014
29. W rocznicę śmierci: Życiorys Romana Dmowskiego ...
(Naród)
...  Osservatore Romano docenił zasługi w dłuższym wspomnieniu:„Ś.p. Roman Dmowski, wielki wychowawca młodych pokoleń, wielokrotnie w ostatnich czasach podkreślał,że pojęcie polskości i katolicyzmu są ...
Utworzone: 20 grudzień 2013
30. Roman Dmowski – twórca naszych pojęć”, czyli o jego ogromnym wpływie na odzyskanie niepodległości ...
(Warto przeczytać)
... Romanowi” – Dmowski odrzucił, bo tak byli obaj stworzeni, że żaden z nich nie mógł być zastępcą drugiego. Nie to, że każdy chciał – jak mówią dzieci – lecz każdy musiał być pierwszy w narodzie. DMOWSKI ...
Utworzone: 13 listopad 2013
31. Roman Dmowski - Ojciec Niepodległości  ...
(video)
Prof. Mieczysław Ryba: Roman Dmowski - Ojciec Niepodległości Polski Nadesłał: Jacek Za: http://www.fides-et-ratio.pl  ...
Utworzone: 02 luty 2013
32. Mirosław Król: Roman Dmowski i jego przełom polityczny ...
(Myśl Narodowa)
Zwykły człowiek, a jednak niezwykły W cztery dni po egzekucji na Romualdzie Trauguttcie przyszedł na świat Roman Dmowski, twórca szkoły polskiej myśli politycznej i przywódca ruchu narodowego. Pokolenie ...
Utworzone: 04 styczeń 2013
33. Kartka z kalendarza: dziś mija 148. rocznica urodzin Romana Dmowskiego ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
Roman Stanisław Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 r. w Kamionku (obecnie dzielnica Warszawy) w rodzinie rzemieślniczej. Był wybitnym polskim politykiem, publicystą politycznym, działaczem niepodległościowym, ...
Utworzone: 09 sierpień 2012
34. 73 rocznica śmierci Romana Dmowskiego ...
(Myśl Narodowa)
"Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to co jest w nim marne." Myśli ...
Utworzone: 02 styczeń 2012
35. W 73 rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. ...
(Wiadomości)
W 73 rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. 2-go stycznia 2012 - WARSZAWA godz. 12.00 SPOTYKAMY SIĘ PRZY GROBIE ROMANA DMOWSKIEGO NA CMENTARZU BRÓDNOWSKIM. złożymy kwiaty, zapalimy znicze, wygłosimy przemówienia. ...
Utworzone: 29 grudzień 2011
36. Długi marsz Romana Dmowskiego ...
(Warto przeczytać)
Dr Patryk Tomaszewski historyk, politolog Środowiska odwołujące się do spuścizny Romana Dmowskiego i obozu narodowego mają historyczne podstawy, aby świętować 11 listopada. W znaczący sposób wpłynęły ...
Utworzone: 11 listopad 2011
37. Roman Stanisław Dmowski – zasłużony działacz i geopolityk ...
(Myśl Narodowa)
Roman Dmowski (1894-1939) dobrze znał sytuację geopolityczną narodu polskiego położonego między wrogim mu imperializmem Niemiec i Rosji. Wiedział, że kluczem do zjednoczenia ponad 350 niezależnych ...
Utworzone: 22 maj 2011
38. Roman Dmowski: Wczoraj i DZIŚ ...
(Naród)
... propagator samodzielnego myślenia. Te wszystkie określenia można bez chwili zastanowienia przypisać zmarłemu 2 stycznia 1939 roku Romanowi Dmowskiemu, przypominając tę postać Polakom w 72 rocznicę ...
Utworzone: 28 styczeń 2011
39. Realizm polityki Romana Dmowskiego ...
(Naród)
Realizm polityki Romana Dmowskiego (cz.I) dr hab. Mieczysław Ryba, red. Radosław Brzózka (2011-01-08) Rozmowy niedokończone słuchaj zapisz Realizm polityki Romana Dmowskiego (cz.II) dr hab. Mieczysław ...
Utworzone: 27 styczeń 2011
40. Roman Dmowski - Nasz patriotyzm (1893 r.) ...
(Myśl Narodowa)
... i na której czeka pewne zwycięstwo. Roman Dmowski Za: http://www.romandmowski.pl/default.php?dzial=teksty&id=32  ...
Utworzone: 17 styczeń 2011
41. Roman Dmowski - Doktryna i realizm w polityce  ...
(Myśl Narodowa)
... Polskim” (Agrarian conditions in the Kongdom of Poland), zamieszcza obszerniejszą rozprawę Romana Dmowskiego pt. „The political evolution of Poland”. Dzieli się ona na trzy części, z których pierwsza obejmuje ...
Utworzone: 29 grudzień 2010
42. ROMAN DMOWSKI - Polska jako wielkie państwo ...
(Myśl Narodowa)
Mową wygłoszona w Poznaniu dnia 28 czerwca 1929 roku podczas uroczystości obchodu dziesięciolecia traktatu wersalskiego. ROMAN DMOWSKI POLSKA JAKO WIELKIE PAŃSTWO Odbudowanie państwa polskiego, ...
Utworzone: 05 grudzień 2010
43. Wojciech Turek: "dr Wojciech Turek o oszczerczej książce wobec Romana Dmowskiego" ...
(Warto przeczytać)
Panie doktorze, książka Grzegorza Krzywca o Romanie Dmowskim, którą krytycznie ocenił Pan swego czasu na łamach “Myśli Polskiej” otrzymała prestiżową Nagrodę Klio w kategorii autorskiej. Jak Pan ocenia ...
Utworzone: 03 grudzień 2010
44. Realizm polityczny dał Polsce niepodległość czyli szczypta refleksji o myśli politycznej i geopolitycznej Romana Dmowskiego ...
(Warto przeczytać)
Dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości. Warto z okazji tego święta przypomnieć sylwetkę i myśl polityczną Romana Dmowskiego- człowieka, który podpisywał w imieniu Polski Traktat Wersalski przywracający ...
Utworzone: 11 listopad 2010
45. Iwo Cyprian Pogonowski: Roman Stanisław Dmowski – zasłużony działacz i geopolityk ...
(Warto przeczytać)
Roman Dmowski (1894-1939) dobrze znał sytuację geopolityczną narodu polskiego położonego między wrogim mu imperializmem Niemiec i Rosji. Wiedział, że kluczem do zjednoczenia ponad 350 niezależnych ...
Utworzone: 12 wrzesień 2010
46. ROMAN DMOWSKI - ZASADY MORALNE ...
(Myśl Narodowa)
Przemówienie wygłoszone na zakończenie obrad powołujących do istnienia OWP w Poznaniu - grudzień 1926 r.. ROMAN DMOWSKI - ZASADY MORALNE W Obozie Wielkiej Polski szeregują się ludzie, wyrośli w pracy ...
Utworzone: 10 sierpień 2010
47. Rocznica urodzin Romana Dmowskiego  ...
(Warto przeczytać)
Dziś mija 146. rocznica urodzin Romana Dmowskiego, twórcy Ruchu Narodowego, wybitnego polityka, jednego z głównych twórców niepodległej Polski. "Jestem Polakiem - pisał Roman Dmowski w "Myśla ...
Utworzone: 09 sierpień 2010
48. Kościół, Naród i Państwo - Roman Dmowski ...
(Myśl Narodowa)
Kościół, Naród i Państwo - Roman Dmowski I. WOLNOMULARSTWO W WALCE Z KOŚCIOŁEM I RELIGIĄ Zagadnienie roli Kościoła w życiu państw i ludów przybierało rozmaitą, czasami ...
Utworzone: 08 lipiec 2010
49. Roman Dmowski - KWESTIA ŻYDOWSKA ...
(Myśl Narodowa)
KWESTIA ŻYDOWSKA Roman Dmowski (wrzesień-październik 1930 r.) I TRIUMF ŻYDOSTWA PO WOJNIE ŚWIATOWEJ Kwestia żydowska, która w życiu Polski ma tak doniosłe znaczenie, jest zarazem wielką kwestią całego ...
Utworzone: 17 czerwiec 2010
50. Roman Dmowski - KWESTIA UKRAIŃSKA ...
(Myśl Narodowa)
... romantyzmu w literaturze, zwracającego się ku bogactwu duchowemu własnej rasy, wynoszącego wartość tradycji ludowej jako źródła poetyckiego natchnienia i duchowej siły narodu. Jednakże nie można powiedzieć, ...
Utworzone: 17 czerwiec 2010

RadioMaryja.pl

14 lipiec 2024

Katolicki Głos w Twoim domu