Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Żaden Sejm przez ćwierć wieku nie odważył sie podjąć pracy legislacyjnej w obronie ludzi pracy. Wynikiem tego są umowy „śmieciowe” oraz notoryczne wykorzystywanie pracowników, opłacanych poniżej ubytku ich energii i zdrowia.

Do odważnych świat należy. Niestety Polacy przez ostatnie ćwierć wieku mają rządy podszyte strachem i skutkiem tego jest gospodarcza katastrofa i masowa ucieczka milionów obywateli z kraju.
 
Zmiana utroju w Polsce wymagała śmiałych reform ale na nasze nieszczęście pierwszy Sejm w 1989 roku był wspomaganym przez Zachód układem między ludżmi II-giej Solidarności i niedobitkami PZPR. Kierunek przemian podporządkowano wtedy „planowi Balcerowicza”, który był gwarantowany funduszem stabilizacyjnym w wysokości miliarda dolarów przez USA. To dawało bezpieczeństwo rządowi Tadeusza Mazowieckiego ale nie Polsce. Nikt nie miał wtedy odwagi aby przedstawić alternatywny kurs przemian i jak wiadomo zakończyło się to masowym rabunkiem gospodarki przez złodziejską prywatyzacją i prawie całkowitym zniszczeniem przemysłu. Zachód traktował nas jako rynek zbytu i musiał unicestwiać wszelką konkurencję.
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Abp Andrzeja Dzięga: politycy popierający in vitro, bez spowiedzi nie mogą przystąpić do Komunii Świętej
Wojciech Barczynski/FORUM

Grzech popełniony publicznie, jakim jest udział w stanowieniu prawa naruszającego godność życia ludzkiego, stanowi szczególną formę zgorszenia – głosi oświadczenie abp. Andrzeja Dzięgi przekazane KAI. Przewodniczący Rady Prawnej KEP stwierdza też, że „poprzez głosowanie za ustawą dopuszczającą in vitro lub jej podpisanie nie zaciąga się automatycznie ekskomuniki”.

Oświadczenie abp. Andrzeja Dzięgi kończy się słowami: "W tak ważnej kwestii dotyczącej życia ludzkiego i godności człowieka powtarzamy za św. Pawłem: 'W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!' (2 Kor 5, 20)".

Publikujemy treść dokumentu:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MODLITWA ZA EMIGRANTÓW
 
w kraju będę cierpliwie
różaniec mówił przed Bogiem
aby Wam malwy tęsknoty
wyrosły wielkie przed progiem
 
aby na brzegach pamięci
w Was niezabudki wrastały
niebieskim okruchem nieba
aby wśród wspomnień czuwały
 
w skromnej kapliczce pamięci
wielką modlitwę rozpalę
wierzę! że tą modlitwą
pamięć o Matce ocalę!
 
że w progu Waszego serca
zarosłym chwastem zwątpienia
stanie zgarbiona troską
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zdjęcia ukazujące rozwój dziecka od 7 tygodnia do 6 miesiąca od momentu poczęcia. Fot. Andrzej Zachwieja i Jan Walczewski (20 zdjęć).

Osoby i instytucje zainteresowane publikacją poniższych fotografii w celach edukacyjnych i obrony życia ludzkiego od poczęcia, mogą uzyskać bezpłatne prawo do ich wykorzystywania kontaktując się z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
W kraju między Karpatami,
a Bałtyku wód toniami,
miedzy Bugu nurtem modrym,
a doliną sinej Odry-
mieszka lud niezwykle biedny,
bo nim Chazar rządzi wredny.

Tu pradawne sioła Lecha,
gdzie brać nigdy nie zaniecha
ziemi czcić, gdzie Ojcowizna,
gdzie Bóg, Honor i Ojczyzna.
Tu przez wieki pełne chwały,
w godle był nasz Orzeł Biały.