Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 11 – 17 sierpnia 2017 r.

KOMENTARZ TYGODNIA

 

Przynagleni przez Jezusa uczniowie przeprawiają się w łodzi na drugą stronę jeziora Genezaret. Wiatr jest przeciwny, łódź miotana falami bliska zatonięcia – słyszymy w Ewangelii czytanej w niedzielę 13 sierpnia (Mt 14, 22-33; por. Mk 4,35-41). Jezus przychodzi do uczniów w nocy, po modlitwie na górze, krocząc po jeziorze. Siły chaosu, których obrazem jest burza na morzu, miotają się na próżno wobec Boga Stwórcy. Jezus daje władzę Piotrowi, aby również szedł po wodzie i nie tonął, a jednak w chwili zwątpienia wobec fal i wiatru Piotr lęka się i zaczyna tonąć, ale woła do Jezusa: ”Panie, ratuj mnie”. W odpowiedzi Jezus wyciąga rękę i chwyta Piotra, obaj wsiadają do łodzi, a wiatr się uciszył. Razem ze św. Piotrem wołamy o ratunek, znajdując obok Jezusa bezpieczne miejsce w łodzi Kościoła po to, by osiągnąć drugi brzeg życia wiecznego. Bożoludzka i międzyludzka wspólnota Kościoła mimo przeciwnych sił (prześladowań i wewnętrznej apostazji) trwa i osiąga cel w drodze przez ziemską ojczyznę ku ojczyźnie w niebie. Jest z nami Jezus Chrystus Król, broniąc nas w walce: błogosławieństwo i pokój dla was, Moja krucjato miłosierdzia. Trwa czas błogosławiony dla narodu polskiego, kiedy wszystkie drogi prowadzą do tronu Mojej Matki. Błogosławię ten czas. Nie lękajcie się ataków sił zła, bowiem światło prawdy będzie coraz bardziej oświetlało wszystkie sprawy i zamiary serc, ukażą się one w całej mocy prawdy. Uczcijcie Moją i waszą Matkę w dniu Jej święta modlitwą w Jej intencjach. Módlcie się i czuwajcie. Błogosławię wam – Jezus Chrystus Król i Pan. Amen.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Odmówiłem Nowennę Pompejańską w różnych intencjach już 14 razy, więc nie mów mi, że to się nie da –„bo człowiek jest tak zajęty”...
- zjw


"Matka Boża obiecała wysłuchać każdego, kto odmówi przez 54 dni Różaniec Święty w jednej konkretnej intencji.

Nowenna Pompejańska nazywana jest nawet "Modlitwą nie do odparcia", gdyż tak bardzo jest skuteczna - jest wysłuchiwana."

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

To proste! Przez 54 dni odmawiamy codziennie 15 tajemnic różańca modląc się w jednej intencji oraz dodając do „standardowych” modlitw różańca kilka krótkich modlitw początkowych i końcowych.

Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni rozpoczęcia i zakończenia nowenny wraz z dniami przejścia części błagalnej (pierwsze 27 dni) w dziękczynną (drugie 27 dni).

Instrukcja nowenny pompejańskiej

Poniżej przedstawiamy krótkie instrukcje różańca i nowenny pompejańskiej.

1. Różaniec – czym jest i jak się na nim modlić? – Niezbędne podstawy

Nowenna pompejańska opiera się na różańcu.

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać. Zatem przypomnijmy, czym jest modlitwa różańcowa.

  1. Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, której nie musimy odmawiać w nowennie pompejańskiej (chociaż warto!).
  2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic – wymienione są one niżej.
  3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy modląc się na danej dziesiątce.
  4. Tak więc policzmy: 3 części różańca x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia codziennie w nowennie pompejańskiej.

Jeśli nie znasz wcale różańca i jego modlitw, to zobacz, tutaj jest wszysto wyjasnione.

2. Nowenna pompejańska krok po kroku 


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ks. Dawid Pietras
Kazanie, Msza trydencka 2 maja 2015 r.

MARYJA KRÓLOWA POLSKI

„Jasnogórska Pani, Tyś nasza Hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką”

Wieloma pieśniami chwalimy Maryję. Ziemie nasze usłane są sanktuariami maryjnymi, przydrożnymi kapliczkami z Jej wizerunkiem lub figurką. Wielu pielgrzymuje do Częstochowy, Gietrzwałdu, Lichenia… W maju śpiewamy litanię loretańską w naszych kościołach, w październiku odmawiamy różaniec, w niedzielę wyśpiewujemy Godzinki ku Jej czci. Znamy utwór Bogurodzica napisany w pierwszej połowie XIII w. Utwór, który był hymnem narodowym oraz według Jana Długosza został odśpiewany przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku, przed bitwą pod Warną, a także stał się pieśnią koronacyjną Jagiellonów.   

Św. Jan Paweł II, mówił na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 roku, że Maryja „po swojemu kształtuje procesy dziejowe na polskiej ziemi”. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jaka jest historia maryjności Polski? Jak Maryja wpisała się w dzieje naszego narodu? Jak stała się jego Królową? Spójrzmy dziś pokrótce na historię Polski i na obecność w niej naszej Królowej.


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Opr. Ks. Dawid Pietras
Gorzów Wlkp., 2013 r.

KATECHEZA IX

BÓG POWOŁUJE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

CEL KATECHEZY
Celem tej katechezy jest głębsze zrozumienie małżeństwa jako sakramentu ustanowionego przez Boga. Porusza także takie zagadnienia jak czystość przedmałżeńska, dar współżycia małżeńskiego, antykoncepcja, rozwody czy związki niesakramentalne, a także stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wobec tych zagadnień panuje dziś wielka nieświadomość. Wielu już nie widzi różnicy między związkiem cywilnym a sakramentalnym małżeństwem. Zapomniano o przymiocie nierozerwalności małżeństwa, co widać w przekonaniu, że można uzyskać tzw. „rozwód kościelny”. Pomocą mogą być załączniki: opracowanie o małżeństwie, które zawiera tę katechezę, a także obowiązki męża i żony wg słów z Biblii autorstwa Ryszarda Baxtera.     

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu” (KPK 1055). Oto definicja małżeństwa, które jako sakrament jest rzeczywistością świętą, Bożą. Małżonkom towarzyszy więc tzw. łaska stanu, w której Bóg daje moc i wspomaga małżonków, błogosławiąc im w ich zadaniach. 


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wersja audio Tutaj

SIGNUM SANCTAE CRUCIS

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

SYMBOLUM APOSTOLORUM

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.

ORATIO DOMINICA