Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na dzień urodzin św. Maksymiliana Marię Kolbego

Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania

14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół wspomina św. Maksymiliana Marię Kolbego (urodzonego w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 i umęczonego w Auschwitz 14 sierpnia 1941), kapłana i polskiego franciszkanina, ogłoszonego świętym w 1982 r. przez papieża Jana Pawła II. Maksymilian jest znany z tego, że ofiarował swe życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pragnąc pociągnąć wszystkich ludzi do miłości Boga, ten franciszkanin (prawdziwy mąż Boży), wypełniając pierwszy warunek misji Kościoła, jakim jest naśladowanie Chrystusa, prawdziwego misjonarza Ojca, zrobił tak jak On: uniżył się i ogołocił ze wszystkiego dla miłości bliźniego.

Ojciec Maksymilian przeciwko kulturze Antychrysta

Maksymilian – bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku – daje wyrazisty przykład życia wyzwalającego ludzkość, na wzór Jezusa Chrystusa, z bezbożnej kultury, pozbawionej duchowości i człowieczeństwa. Jest postacią, którą trzeba odkryć i naśladować w tych czasach powszechnego zakłamania. W tych mrocznych czasach, używanie pieniędzy i wojny (przybierające formy zaplanowanego i zręcznie zamaskowanego ludobójstwa), połączone z różnymi formami ucisku, mającymi swe źródło w nieustannej propagandzie medialnej (zaprojektowanej w kierunku antychrześcijańskim), ostatecznie są akceptowane jako fakty oczywiste i prawie “normalne”. Bez wątpienia można powiedzieć, że polski kapłan w tym sensie jest niezwykle aktualny: dał (i nadal daje) odpowiedź pełną miłosierdzia (odpowiedź samego Boga) światu tonącemu w mrokach i cieniu śmierci. I to w trudnym czasie, naznaczonym stopniem sekularyzacji już wtedy – blisko dwóch wojen światowych – dość zaawansowanym.

Modlitwa, słuchanie i Miłości

Siła misji, według Świętego, polega na całkowitym oddaniu się Maryi, aby ostatecznie tak jak Ona, Duch Święty mógł przez nas nieść Chrystusa światu. Pierwszą maryjną postawą jest modlitwa; drugą – bliską pierwszej – słuchanie. Miłość – trzecią. Jego zwykły dzień wiernie odzwierciedlał te postawy. Po modlitwie Maksymilian rezerwował pierwszą część dnia na słuchanie braci, a popołudnie spędzał na wizytach misyjnych, szukając – z pomocą Ducha Świętego – jak urzeczywistnić ten wewnętrznie przyswojony styl misyjny Maryi. I to jeszcze przed najbardziej bolesnymi doświadczeniami. Modlitwa, słuchanie i miłość były podstawowymi składnikami jego zwycięskiego przepisu na Ewangelię.

“Rycerz Niepokalanej”

Jednak najbardziej rewolucyjny jego sposób misjonarzowania – wyróżniający go od innych świętych i błogosławionych – to jak wiadomo, uwzględniając społeczeństwo tak skomplikowane i rozdrobnione, w głoszeniu Ewangelii nie mógł pominąć mądrego korzystania z mediów. W czasach, gdy propaganda radiowo-telewizyjna zaczęła wywierać coraz większy wpływ i nacisk (zwłaszcza w złu…) na masy, zrozumiał znaczenie szerzenia prawdy za pośrednictwem radia i prasy, aby zanieść orędzie Ewangelii do możliwie jak największej liczby osób: z tego powodu, w czasie wielkiego “kryzysu gospodarczego” (czy raczej, jak twierdzi znany prof. Giacinto Auritioszustwa gospodarczego), kiedy inne gazety, nastawione na zysk, raczej upadały, Ojciec Kolbe założył – na przekór temu – swoje czasopismo: “Rycerz Niepokalanej“.

Przeciwstawiając się propagandzie władzy

Choć ubogie pod względem graficznym, ale bogate w religijną treść, czasopismo zostało dobrze przyjęte, a jego nakład stopniowo powiększał się, wbrew przewidywaniom współbraci: pragnienie prawdy było tak wielkie i odwrotnie proporcjonalne do stopnia odrazy wobec propagandy mediów władzy, które regularnie białe czyniły czarnym a czarne białym. Ojciec Kolbe zdecydował się na zakup starej maszyny do pisania, improwizując (z sukcesem) nie tylko dziennikarza, ale i drukarza. Tymczasem przyciąga swoim zapałem apostolskim, do klasztoru i jego drukarni zgłasza się wielu młodych ludzi z własnej woli, aby dołączyć się do jego maryjnego apostolstwa i dziennikarstwa, za pośrednictwem prasy. Wielu z nich poświęciło się Bogu poprzez złożenie ślubów zakonnych.

Misjonarz w Azji

Ale jego misja się nie skończyła na tej szlachetnej inicjatywie. Czuł głębokie wezwanie i mocną potrzebę, by iść dalej… Tak więc Ojciec Kolbe porzucił swoje miasto-klasztor i wyruszył w podróż do dalekiego kraju, w stronę Wschodzącego Słońca, na nowe tereny misyjne: i to pomimo tysiąca trudności finansowych i związanych ze słabym zdrowiem. Ale Opatrzność zawsze towarzyszy jego krokom i Święty nigdy nie musiał szukać pomocy finansowej u swoich współbraci z Polski, i zawsze jakoś udawało się pójść na kompromis. Trzeba jednak powiedzieć, że jego bracia żyli w skrajnej nędzy, na poddaszu, gdzie było zimno i śnieg leżał w domu. Ale nikt z tego powodu nie narzekał i nie tracił gorliwości apostolskiej: bo przecież jego misja była zbyt ważna, aby dać się złamać tym trudnościom. Nastrój jednak pomiędzy nami nie jest bynajmniej melancholijny – powiedział pewnego dnia Ojciec Kolbe – Dla Niepokalanej wszystko czyni się i cierpi wesoło! (Pisma, 345).

Na przekór ciemnościom zniekształconej wiedzy i zwodniczego ducha

Aby jak największą liczbę wiernych wyrwać ze szkodliwej zasłony niewiedzy, a zwiedzione umysły zniekształconą wiedzą doprowadzić do światła prawdy, wytrwale podejmował nowe inicjatywy. Wiedział bowiem dobrze, jaką bronią posługuje się stary wróg (szatan), by przez mistyfikacje i oszustwa wprowadzić lekki mrok do światła prawdy. Dlatego postanowił włączyć te potężne reflektory (media) świata, pomimo ostracyzmu wąskiego grona swoich współbraci, którzy, prawdopodobnie z niewiedzy lub zazdrości, nie rozumieli jego szlachetnej duszy i jego wzniosłej misji. W tym duchu Kolbe był misjonarzem w Europie, a później w Japonii, zakładając miasto Maryi.

Rzym 1917 – masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera

W tym świetle widać, że głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu – wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników – żydów, nazistów i socjalistów. Ta niechęć wzrosła w szczególności w 1917 roku, kiedy w Rzymie (jak wielokrotnie o tym wspominał polski franciszkanin) odbyła się masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera. Po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia Rycerstwa Niepokalanej, dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich, a zwłaszcza masonów, do prowadzenia walki między dobrem a złem, między synami światłości a synami ciemności.

Założenie Rycerstwa Niepokalanej

W Rzymie, 16 października 1917 r. grupa siedmiu studentów Międzynarodowego Kolegium Ojców Franciszkanów określiło sposób na odpieranie ataków na Kościół i pomaganie duszom w poszukiwaniu drogi do Boga, powołując do życia ruch Rycerstwa Niepokalanej. Pierwsze spotkanie odbyło się w nocy, w tajemnicy, w celi zakonnej, przed figurą Niepokalanej, znajdującej się pomiędzy dwoma zapalonymi świecami. Młodzi zakonnicy, w obliczu silnej prowokacji włoskiej masonerii, postanowili zaangażować się w pracę nad nawróceniem grzeszników i uświęcenia wszystkich, oddając się całkowicie Niepokalanej. Warto zauważyć, że niektóre struktury organizacji MI można porównać z organizacją masonerii. Rycerstwo Niepokalanej posiada 3 stopnie, w których trzeci jest zarezerwowany dla tych, którzy chcą bezwarunkowo poświęcić się Niepokalanej jako Jej rzecz i własność, czyli całkowicie należeć do Niej. Więc Maksymilian chce wprowadzić w Rycerstwie konsekrację, w szczególności na 3 stopniu, na którym dusze staja się Chrystusowe przez Niepokalaną (stworzenie najbardziej Chrystusowe).

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej a masoński Architraw

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej jest w całości oparta na dogmacie o Niepokalanym Poczęciu i typowo franciszkańskiej tezie o maryjnym pośrednictwie w udzielaniu wszelkich łask. Przeciwnie zaś, według poglądów masonerii “tradycyjnej”, widzimy, że od 3 stopnia (syn Lucyfera) do ostatniego (33 stopień Mistrza Masona lub Człowiek-Król) kandydat jest utożsamiany z Hiram Abiffem, budowniczym Świątyni Salomona, który został zabity, ponieważ – według masońskiej legendy – nie ujawniał tajemnic Sztuki Masońskiej. Kandydat na różnych etapach rytualnie przechodzi symboliczną śmierć, która jest również uważana za mistyczną śmierć przez różnych autorów masonów (angielski, francuski, włoski, niemiecki…) współczesnych Ojcu Kolbemu. Mistrz Mason jest w pełni poświęcony masonerii i musi być gotowy jak Hiram do najwyższego poświęcenia dla dobra Instytucji.

Syjonizm – Szczyt Piramidy

Maksymilian słusznie widzi wszechświatowe żydostwo (Pisma,1316) na szczycie całej masonerii; i porównuje je do węża piekielnego jako tajnego inspiratora i przewodnika masonerii; “tak więc – pisze Maksymilian – masoni są sługami Lucyfera”. W kolbiańskiej analizie masonerii (Dzisiejsi wrogowie Kościoła, Pisma, 1047) wielkie znaczenie ma dzieło papieża Leona XIII. Ukazując, że u podstaw masońskiego naturalizmu leży pseudo-religijny lucefyryzm, przywołuje antymasońską encyklikę Humanum Genus papieża Leona XIII (1884), która wyraźnie pokazuje, że w filozoficznej postawie zwanej “naturalizmem” ukryty jest fundament myśli i działania masonerii.

Maksymilian Kolbe i Protokoły Mędrców Syjonu

Z bibliograficznego punktu widzenia tezy dotyczące syjonizmu lub żydo-masonerii Ojciec Kolbe omawia na podstawie Protokołów Mędrców Syjonu (na tyle niewygodnych dokumentów, że niektórzy chcieliby, aby uznawać je za fałszywe…), wielokrotnie je cytując (Okpieni, 1157Czy prawda się zmienia, 1089Do o. Alfonsa Kolbego, 131). W tej bitwie – jak zaznacza Maksymilian, odnosząc się również do Apokalipsy – stwierdza, że “tylko Chrystus i Niepokalana zwyciężą w walce o prawdę“, odpierając bezpodstawne wypowiedzi zwolenników syjonizmu, którzy twierdzili z całą pewnością, że podbiją i zdominują świat (ustanawiając Nowy Porządek Świata). Stąd ten New World Order w wizji Ojca Kolbego jest skazany na porażkę, ze względu na moc prawdy i łaskę Bożej Opatrzności.

Infiltracja masońska w Kościele Chrystusowym

Masońska infiltracja w Kościele: to niezbędny krok dla masona, który osiąga 17 stopień rytu szkockiego, zwany “Sprawiedliwość”.Rycerz Wschodu i Zachodu ma “moralny obowiązek” starać się o ekspansję judaizmu w obozie chrześcijańskim,o masońską infiltrację hierarchii Kościoła i jej zepsucie. Tak więc nie ma co się dziwić zgorszeniom w Kościele – nawet wśród katechetów, księży, ludzi odpowiedzialnych, biskupów i kardynałów – jako skutek masońskiej infiltracji! To zawsze było częścią “gry” masońskiej. To zadanie dla nas, aby zidentyfikować, zdemaskować i odrzucić nadawcę: nie dać się zwieść ich manipulacjom.

Kolbe, Protokoły Mędrców Syjonu a oskarżenia a antysemityzm

W pismach Maksymiliana znajdziemy wiele uwag na temat Żydów i żydo-masonerii, jednak trzeba zauważyć, że są one bardzo duchowe i mają cele apostolskie, nie są w ogóle inspirowane antysemicką krytyką, małostkowością i nie są celem samym w sobie. Jednak te treści były na tyle niewygodne, że zarzucali mu antysemityzm i to prawdopodobnie ci sami ludzie (ale w innych koszulach: nie czerwonych, lecz czarnych), którzy następnie go zabili w obozie koncentracyjnym. Rozumiesz? Świętego Maksymiliana Kolbego interesowała głównie akcja misyjna, skierowana na nawrócenie grzeszników, heretyków, Żydów i schizmatyków (protestantów itd.), a w szczególności masonów. Misja ta jest dziś bardzo aktualna i powinna dać do myślenia wszystkim, zwłaszcza tym, którzy uważają, że obecny “kryzys gospodarczy” i obecne ataki na chrześcijan, na rodzinę i na Boga są wynikiem przypadku lub chaosu… Chaos, przyjaciele, jest zorganizowany!

Wydarzenie na FB ku czci Św Maksymiliana Kolbego 13 sierpnia

Jest to dobrze zorganizowany chaos przez umysły diabelskie, z którymi Ojciec Kolbe nauczył nas walczyć i prowadzić do nawrócenia, przy współpracy z łaską Ducha Świętego, używając godziwych środków prawdy. Dlatego tak bardzo ten święty franciszkanin zasługuje na pamięć i naśladowanie: wspaniałą okazją do tego będą dni 13 i 14 sierpnia (dzień jego męczeńskiego i heroicznego przejścia do chwały Chrystusa w niebie). Rycerstwo Niepokalanej przez grupę na Facebooku (Milizia dell’Immacolata: sulle Orme di Kolbe) we współpracy z redaktorami “Il Cavaliere dell’Immacolata” i “Qui Europa”, przy wsparciu auritiańskiej grupy “Sete di Giustizia” organizuje “wydarzenie” upamiętnienia i modlitwy, które odbędzie się on-line 13 sierpnia o godzinie 21:00. Do zobaczenia! Rozpowszechniaj to zaproszenie i pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób!

Angela Rita Serramazza, prezes Rycerstwa Niepokalanej, Kalabria
Sergio Basile, dyrektor “Qui Europa”

(tłumaczenie: MARYJNI.PL)

Za: Niepokalanow.pl ()Za: http://www.bibula.com/?p=98697

 Wyszukane:

1. Maksymilian Kolbe w walce z syjonizmem i masonerią  ...
(Warto przeczytać)
Na dzień urodzin św. Maksymiliana Marię Kolbego Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania 14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół wspomina św. Maksymiliana Marię ...
Utworzone: 08 styczeń 2019
2. Ósmy grudnia – Niepokalane Poczęcie, święto nasze – św. Maksymilian Kolbe ...
(Wiara)
... będziemy o to walczyć aż do ostatniego tchu. Tak nam, Królowo, Pani, Matuchno najlepsza, dopomóż! O. Maksymilian Kolbe Artykuł ukazał się w grudniowym numerze Rycerza Niepokalanej 1924 Za: Adonai ...
Utworzone: 08 grudzień 2017
3. Św. Maksymilian Maria Kolbe: Tradycyjna dyscyplina postna  ...
(Wiara)
Dzisiejszy świat chce wyrugować z życia ludzi ofiarę i umartwianie. Nawet Kościół wychodząc naprzeciw tym tendencjom, raz po raz, rozluźnia przepisy postne. Przypominamy tekst św. Maksymiliana Kolbego, ...
Utworzone: 01 marzec 2017
4. św. Maksymilian Kolbe - "Dzisiejsi wrogowie Kościoła" (1922)  ...
(Warto przeczytać)
... pis=pomk&kat=6&pomk=1043 Za: http://prawda-o-masonerii.blogspot.com/2007/03/w-maksymilian-kolbe-dzisiejsi-wrogowie.html  ...
Utworzone: 10 październik 2013
5. Św.Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach pisma wybrane ...
(Warto przeczytać)
Wyboru i opracowania dokonał dr Stanisław Krajski Fragment - całość dostępna pod adresem http://www.iyp.org/3books/ Dzisiejsi wrogowie Kościoła Nie mam zamiaru w tym krótkim referacie mówić o wrogach ...
Utworzone: 16 sierpień 2012
6. 14 SIERPNIA -PATRON MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ...
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
"Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (...), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofn ...
Utworzone: 15 sierpień 2009
7. Św. Maksymilian o przewrocie majowym ...
(Warto przeczytać)
...  udział masonów rósł (wg. L. Hassa "Masoneria Polska XX wieku"). Masoneria objęła rządy w Polsce o czym mówił św. Maksymilian Kolbe. "(cytuję za św. Maksymilianem Kolbe, Rycerz Niepokalanej 1926 (5 ...
Utworzone: 24 maj 2017
8. Wieczny plon Maksymiliana ...
(Wiara)
Ks. Mariusz Rosik W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Świat wstrzymał oddech, wydarzenia przyśpieszały, wymykały się spod kontroli. W tym samym roku młody naśladowca św. Franciszka - Maksymilian Kolbe ...
Utworzone: 07 listopad 2016
9. Przekłamany pogromca masonerii. O św. Maksymilianie. ...
(Naród)
Robert Wyrostkiewicz Warszawska Gazeta 19 – 25 sierpnia 2016 r. Kiedyś bez cenzury o św. Maksymilianie i jego Rycerstwie Niepokalanej „puszczał” teksty Sławomir Cenckiewicz, dzisiaj znany historyk, ...
Utworzone: 22 sierpień 2016
10. Okulary o. Kolbego
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
Był tytanem pracy i modlitwy, który w imię Niepokalanej nadal dokonuje rzeczy niemożliwych.Ojciec Maksymilian bardziej jest doceniany w Japonii i we Włoszech, niż w Polsce. Myślę, że zasługuje na dobry ...
Utworzone: 19 luty 2016
11. „Religia Holocaustu” a dialog katolicko-żydowski – Hugon Hajducki
(Warto przeczytać)
... aczy” doprowadziło do poważnego zatarcia katolickiego pojęcia świętości odnośnie do takich postaci jak św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Teresa Benedykta od Krzyża. Kto dziś wie, że św. Teresa Benedykta od  ...
Utworzone: 08 luty 2018
12. Wielki krach i islamska rewolucja w Europie
(Warto przeczytać)
... Maksymilian Maria Kolbe zauważył, że masoneria w pewnym momencie przyjęła nową, szeroko zakrojoną, taktykę: zniszczyć Kościół zepsuciem obyczajów. Uruchomili tu literaturę piękną (która stawała się coraz ...
Utworzone: 02 wrzesień 2017
13. Ks. Dawid Pietras: MARYJA KRÓLOWA POLSKI
(Wiara)
...  naturalizm". Św. Maksymiliana Kolbe, nazywany szaleńcem Niepokalanej, zauważył narastający upadek duchowości Polaków. Założył w 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej (łac. Militia Immaculatae), do którego należał ...
Utworzone: 14 lipiec 2017
14. RTM. WITOLD PILECKI – WZÓR WIARY I PATRIOTYZMU
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
...  sakramenty, gdyż jak sam się określił: „Byłem człowiekiem wierzącym”. Niestety pamiętamy, jak wręcz skandaliczne było przemilczenie św. Maksymiliana Kolbe i rtm. Witolda Pileckiego podczas 70 ...
Utworzone: 23 czerwiec 2017
15. Święty Andrzej Bobola
(Wiara)
... węgielny kamień, który dniu 26.06.1983 r. miał poświęcić Ojciec Święty na Błoniach Krakowskich. Już były wykute litery. Kościół miał być pod wezwaniem… Św. Maksymiliana Kolbe… Ale ponieważ Ksiądz biskup ...
Utworzone: 16 czerwiec 2017
16. Dlaczego objawienia w Fatimie miały miejsce w 1917 r.?
(Warto przeczytać)
... a papież będzie jego niewolnikiem”. Te wydarzenia zmieniły życie Maksymiliana Marii Kolbe, który był ich naocznym świadkiem i spowodowały, że poszedł na służbę do Niepokalanej i utworzył dla niej Rycerstwo.  ...
Utworzone: 03 marzec 2017
17. Łukasz R: „O Żydach słów kilka”
(Warto przeczytać)
... zepchnąć na margines. Do najbardziej znanych polskich „antysemitów” należą: święty Maksymilian Maria Kolbe (min za modlitwy i apel do modlitw za Żydów i masonów), ś. p. ks. prof. Józef Kruszyński (który ...
Utworzone: 16 luty 2017
18. MILITIA IMMACULATÆ.
(Wiara)
O MI [MILITIA IMMACULATÆ. - Rycerstwo Niepokalanej] Dnia 16 października 1917 r. wieczorem w Międzynarodowym Kolegium Franciszkańskim subdiakon Maksymilian Kolbe zwołał zebranie nowego stowarzyszenia  ...
Utworzone: 16 styczeń 2017
19. RZYM – rok 1917, rok 2017
(Warto przeczytać)
Rok 1917 Maksymilian Kolbe, franciszkanin, został wysłany z Krakowa do Rymu pod koniec października 1912 r. O wyjeździe zdecydowali jego przełożeni, wysyłając razem z nim jeszcze sześciu innych ...
Utworzone: 16 styczeń 2017
20. Niedziela z "antysemitą" - Jacek Międlar TV (4)
(video)
Published on Aug 13, 2016 Patron dnia: Święty Maksymilian Maria Kolbe Ewangelia: Łk 12,49-53 Więcej o żydowskim i masońskim imperializmie już niebawem. Przepraszam za problemy techniczne (nagrywam ...
Utworzone: 23 sierpień 2016
21. "Nocna Zmiana" - ZDRADA
(Państwo)
... , wol. 132, s. 3. Dostęp za pomocą: [online] Archiwum Gazety Wyborczej… Dostęp: 30.04.2010. ...Utworzone: 12 listopad 2012 14. Św.Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach pisma wybrane (Warto przeczyta ...
Utworzone: 04 czerwiec 2016
22. Stajemy dzisiaj wobec zagrożenia zniewoleniem, które uniemożliwia nam samodzielne myślenie.
(Wiara)
... w Niepokalanowie na modlitwie za Ojczyznę i Konferencji Powstań Polsko. Dobrze, że podejmujecie obrady pod opieką wielkiego czciciela Maryi Niepokalanej, św. Maksymiliana Kolbe, wielkiego Polaka i męczennika. ...
Utworzone: 17 marzec 2015
23. Katolewica - "zatroskani" dywersanci
(Warto przeczytać)
... stwo mówiąc "nie" Chrystusowi. Oczywiście należy się za nich modlić tak jak to czynił święty Maksymilian Maria Kolbe by zawrócili ze złej drogi. Należy również cierpliwie przekonywać ich do prawd zawartych w ...
Utworzone: 26 wrzesień 2014
24. Masoneria: nie klękać… i Bergoglio nie klęka.
(Wiara)
... studiował młody kleryk, Maksymilian Kolbe. Był on świadkiem tych pochodów. Czuł się głęboko dotknięty zuchwałym świętokradztwem masonów i czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Podczas ...
Utworzone: 22 czerwiec 2014
25. Żydomasoneria: W OBLICZU [spodziewanego] BLISKIEGO ZWYCIĘSTWA
(Warto przeczytać)
... się obficie polska krew. Przytoczymy relację o tych wydarzeniach św. Maksymiliana Kolbe: Dnia 28 maja, gdy tysiące oczu jeszcze wilżyły łzy, p. Andrzej Strug, przewodniczący łoży masońskiej, tak w przemowie ...
Utworzone: 05 maj 2014
26. Działanie Boga w Kościele poprzez Niepokalaną
(Wiara)
... z Brindisi, Franciszek Salezy, Ludwik Grignion de Montfort, Alfons Liguori, Leonard z Porto Mauritio, Maksymilian Kolbe. Do tego należy doliczyć wielu mężów Bożych, założycieli kongregacji, bractw i ...
Utworzone: 04 maj 2014
27. W 72 rocznicę powstania Armii Krajowej
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... w Czech, Xawery Dunikowski. Władysław Bartoszewski i innych. Pominął m.in. Witolda Pileckiego i św. Maksymiliana Kolbego. Dopiero 30 lipca 2006 r., przy okazji obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Warsz ...
Utworzone: 18 luty 2014
28. Zatrute źródło MASONERIA
(Warto przeczytać)
... anego przez marszałka Józefa Piłsudskiego, a w czasie którego polała się obficie polska krew. Przytoczymy relację o tych wydarzeniach św. Maksymiliana Kolbe: Dnia 28 maja, gdy tysiące oczu jeszcze wil ...
Utworzone: 01 luty 2014
29. Czym jest dzisiejszy polski pogląd na świat?
(Warto przeczytać)
... Aż po męczeńską śmierć św. Andrzeja Boboli, Duszochwata, który odzyskiwał dla Kościoła Kresy, zamęczonego przez Kozaków w 1657 roku, i po okrutną śmierć w Oświęcimiu św. Maksymiliana Marii Kolbego 14 ...
Utworzone: 05 styczeń 2014
30. Obchody zwycięstwa czy klęski
(Warto przeczytać)
... Maksymilian Kolbe. Był on naocznym świadkiem podniesienia głowy przez masonerię i odkrył jedyny sposób na pokonanie nieprzyjaciela. Wskazał na Niepokalaną, która „zdepcze głowę węża”. Maksymilian całe ...
Utworzone: 26 lipiec 2013
31. Gdyby zwyciężył mormon...
(Komentarz polityczny)
... i znajduje się w wykazie „najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych grup kultowych w Polsce”[4], zamieszczonym na stronie katolickiego Stowarzyszenia Ruch Effatha im. Św. Maksymiliana Marii ...
Utworzone: 29 styczeń 2013
32. Kredyt Społeczny a katolicyzm
(Warto przeczytać)
... z największych pisarzy katolickich, Hillaire Belloca, który pisze w rozprawie pt. „Kościół a socjalizm” [zob. artykuł św. Maksymiliana Kolbe w niniejszym numerze pod tym samym tytułem – red.]: „Społeczeństwo, ...
Utworzone: 25 październik 2012
33. Gdzie i kiedy Lech Kaczyński żydowską masonerię w Polsce reaktywował?
(Warto przeczytać)
"Zatrute źródło, MASONERIA" - Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna; Kraków 2010; Na zdjęciu: dom spotkań masonów w Croydon, Australia (2009) Często słyszymy lekceważące wypowiedzi na ...
Utworzone: 15 maj 2012
34. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
(Wiara)
... Fabera - Tajemnica Maryi – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort wraz z „Życiorysem św. Ludwika” napisanym przez (św.) Maksymiliana Marię Kolbego, OFM. - Modlitwa płomienna – św. Ludwik Maria ...
Utworzone: 07 październik 2011
35. Mistycyzm Rozalii Celakówny
(Naród)
... i na ruinach zepsutego świata założyć Królestwo Jezusa Chrystusa”. Święty Maksymilian Maria Kolbe wzywał katolików słowami: „Naszym celem jest podbój wszechświata pod władzą Chrystusa Króla za pośrednictwem ...
Utworzone: 03 październik 2011
36. Mord w Czarnym Lesie
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... e dodam, że egzekucje odbyły się tego samego dnia, w którym w KL Auschwitz zastrzykiem z fenolu dobito o. Maksymiliana Kolbego. O zakonniku męczenniku słyszał prawie każdy, o nauczycielach męczennika ...
Utworzone: 23 sierpień 2011
37. Bitwa Warszawska a wolna gospodarka
(Państwo)
... ". Święto zaś nie byle jakie, bo zarówno Wojska Polskiego, jak i Wniebowzięcia NMP, co razem czcimy w Cudzie nad Wisłą. Jeżeli dodać do tego siedemdziesiątą rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe ...
Utworzone: 15 sierpień 2011
38. W HOLANDII ZAMYKAJĄ KOŚCIOŁY i PRZERABIAJĄ JE NA …APARTAMENTY
(Naród)
... a w 2017r. będzie obchodziła dokładnie 300 lecie swojego istnienia. Przedtem ludzie ci należeli do tzw. Mędrców Syjonu, o których wiele pisał i mówił św. Maksymilian Kolbe. Mędrcy Syjonu wywodzą się z ...
Utworzone: 26 lipiec 2011
39. Grzeszny polski nacjonalizm
(Warto przeczytać)
... również inni żołnierze formacji narodowych, walczący o wolną Polskę przeciw Niemcom, Ukraińcom i komunistom. Dalej, grzesznikiem był o. Maksymilian Maria Kolbe, przed wojną sympatyzujący z endecją, ...
Utworzone: 23 maj 2011
40. Rotmistrz Pilecki: „Znalazłem w sobie radość, że chcę walczyć”.
(Pamięć Walka i Męczeństwo)
... jak m.in. Józef Cyrankiewicz, Tadeusz Borowski, Seweryna Szmaglewska, Bronisław Czech, Xawery Dunikowski. Władysław Bartoszewski i innych. Pominął m.in. Witolda Pileckiego i św. Maksymiliana Kolbego. ...
Utworzone: 26 marzec 2011
41. Ks. prof. Czesław S. Bartnik - Polska dusza
(Warto przeczytać)
... , ale o sensie tylko dalekiej analogii. Przecież podobnego języka używali: św. Maksymilian Kolbe, św. Faustyna, bł. Michał Sopoćko, Rozalia Celakówna, Prymas Stefan Wyszyński, Jan Paweł II i inni. U  ...
Utworzone: 29 grudzień 2010
42. Polacy przebudźcie się!
(Komentarz polityczny)
"Bez gaci, ale za to z Krzyżem w rękach" W Katowicach powstał Ruch Obrony Krzyża w Polsce im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Ruch ten rozsyła apel pt. Polacy przebudźcie się! Chodzi o obronę Krzyża zainicjowan ...
Utworzone: 14 październik 2010
43. Kościół katolicki w Polsce. Początek kryzysu?
(Komentarz polityczny)
... właśnie przez ziemian. Ot, chociażby pierwszy lepszy z brzegu przykład Niepokalanowa św. Maksymiliana Marii Kolbe. To jest przykre, ale fakt pozostaje faktem, że Kościół nie zadbał o swoich naturalnych ...
Utworzone: 23 wrzesień 2010
44. Czytelnia - W Sercu Polska
(Czytelnia)
... – Roman Dmowski Kwestia żydowska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Kwestya żydowska w świetle etyki Maksymilian Kolbe O Masonerii Masoneria.Czyżby papierowy tygrys – Arnaud de Lassus Masoneria ...
Utworzone: 22 lipiec 2010
45. “…a zwłaszcza za masonów, Żydów” – Czy tak postępuje antysemita?
(Warto przeczytać)
Zalecenia dla "Małego Dziennika" Wydawanie dziennika było gorącym pragnieniem św. Maksymiliana. To z jego inicjatywy franciszkanie przygotowali człowieka do tego dzieła. Był nim o. Marian Wójcik ...
Utworzone: 21 lipiec 2010
46. Jacek Bezeg - Sprawa doktora Dariusza Ratajczaka – Fakty, daty
(Warto przeczytać)
... miast Żydzi są odszczepieńcami, którzy świadomie odrzucili swe pierwotne wybraństwo mówiąc "nie" Chrystusowi. Oczywiście należy się za nich modlić -tak jak to czynił święty Maksymilian Maria Kolbe-by za ...
Utworzone: 20 lipiec 2010
47. Katolewica - "zatroskani" dywersanci - Dariusz Ratajczak
(Warto przeczytać)
... się za nich modlić -tak jak to czynił święty Maksymilian Maria Kolbe-by zawrócili ze złej drogi. Należy również cierpliwie przekonywać ich do prawd zawartych w katolicyzmie (bo taka jest istota katolickiego ...
Utworzone: 18 czerwiec 2010
48. Rycerze Kolumba kontra parlamentarzysta PO
(Wiadomości)
...  (Rada im. św. Michała Archanioła, Warszawa), a skarbnikiem - Wielki Rycerz Ryszard Nosowicz (Rada im. Papieża Jan Pawła II, Starachowice). Na kustosza Rady mianowano Jacka Umela (Rada im. św. Maksymilian ...
Utworzone: 13 maj 2010
49. Brazylijski Żyd broni Polaków przed oszczerczą kampanią nienawiści
(Warto przeczytać)
... nu i przyjechali do Brazylii. W pelnej wojnie, prosze Pana! Tutaj mieszkaja, a w Sao Paulo jest wiele takich rodzin. Slyszal Pan na pewno o swietym Maksymilianie Kolbe? Ja zostalem przywie ...
Utworzone: 10 kwiecień 2010
50. Marketingowy orgazm, czyli Żydownik Powszechny
(Państwo)
... dla pogan”. Zamiast modernistycznej nowomowy ks. Musiała, czy ks. Bonieckiego wybieram testament św. Maksymiliana Marii Kolbe, który zachęcał do modlitwy za wiarołomnych Żydów. Nie dlatego, że tak nakazuje ...
Utworzone: 24 marzec 2010
Źródła nie znaleziono