Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Przez Serce Matki Niepokalanej
Mistrzu, do Serca Twojego -
Przez toń litości niewyczerpanej
Do Zbawcy Miłosiernego,
W niedoli - z całym Narodem wspólnej -
Pokornie wznoszę błaganie,
Wołając z głębi nędzy ogólnej:
Nad Polską zmiłuj się Panie!
Przez Serce Matki mieczem przebitej
Do Skarbca Bożej miłości
Z piersi żałobną szatą spowitej
Dźwięczą dziś skargi żałości.
Z nieszczęść krainy z kar doli smutnej,
Gdy chłost nie przestają cięgi,
Brzmią rzewne dźwięki pieśni pokutnej
W dal Wiekuistej Potęgi.
Przez Serce Matki Uchwalebnionej
Do Serca Twojego, Chryste,
Polski bez Synów - osieroconej,
Łez strugi płyną przejrzyste.
I dziś przez Serce naszej Królowej
Narodu woła błaganie:
Serce Jezusa, z kaźni wiekowej
Niech Polska Wolna powstanie!(5. IX. 1916 r.)


Ks. Bp Władysław Bandurski (Biskup Legionów)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ks. Florian

W adwentowym przepowiadaniu dużo miejsca zajmuje tematyka powtórnego przyjścia Chrystusa i przygotowanie do niego siebie oraz całej ludzkości. Ta tematyka była obecna w najstarszym nauczaniu chrześcijaństwa i często budziła nadzieje na rychłe zaistnienie tego faktu. Od pierwszego przyjścia Chrystusa minęło już 20 wieków, a oczekiwania zapowiedzianego powtórnego przyjścia się nie spełniają. Co należy więc odpowiadać na pytania o nieziszczanie się tej zapowiedzi?
Jesteśmy świadomi, że nie wolno nam wejść na drogi, na które w XIX wieku weszło kilka wyznań protestanckich, które zaczęły przepowiadać rychły jego termin, a nawet wyznaczać jego dokładną datę. Wspomnijmy o wyrosłym z baptyzmu nurcie zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych w latach 1831-46 przez Williama Millera. Na podstawie proroctw z Księgi Daniela datę tę wyznaczył on na 22 października 1844 r. Wkrótce ruch zwolenników Millera osiągnął ponad sto tysięcy wyznawców. Wielu sprzedało farmy i porzuciło swoją pracę, koncentrując się na pokucie i głoszeniu Ewangelii. Po rozczarowaniu, jakie rychło nastąpiło, większość millerytów skupiła się wokół Chrześcijańskiego Kościoła Adwentystów, z którego wyrosło kilka współczesnych Kościołów adwentystycznych. Z tego nurtu wywodzą się także Świadkowie Jehowy, którzy kilkakrotnie wyznaczali datę powtórnego przyjście Chrystusa na ziemię. Za każdy razem zapowiedź się nie spełniła. Słyszymy wciąż, że także inne sekty ogłaszają i wyprowadzają swych naiwnych zwolenników w góry czy do dżungli na rzekome spotkanie przybywającego na sąd nad światem Chrystusa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Małżeństwo katoliczki z wyznawcą islamu ma dla niej często dramatyczne konsekwencje.
Jeszcze mniej wesoła jest sytuacja dzieci z takiego związku, które są zmuszane do wyznawania islamu.

Małżeństwa między katolikami i muzułmanami mają często wiele problemów z powodu różnic kulturowych.
Są związkami trudnymi, czasem odrzucanymi przez rodziny i społeczeństwo, często się rozpadają - twierdzi sekretarz konferencji generalnej Episkopatu Włoch, biskup Mariano Crociata.
W wywiadzie dla katolickiego miesięcznika “30Giorni”.
Jego zdaniem nie należy zachęcać do tego rodzaju małżeństw.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozmawia Sławomir JagodzińskiWłoska rada rabinacka ogłosiła, że strona żydowska nie weźmie udziału w obchodach najbliższego Dnia Judaizmu, który przypada 17 stycznia przyszłego roku.
Decyzja ta związana jest z niezadowoleniem Żydów z treści zmienionego na początku lutego br. przez Ojca Świętego Benedykta XVI tekstu jednego z wezwań Modlitwy wiernych, będącej elementem liturgii wielkopiątkowej zawartej w Mszale Rzymskim z 1962 roku.
W nowym brzmieniu modlitwy zamiast słów: “o nawrócenie Żydów” (pro conversione Iudaeorum) znalazło się ogólne sformułowanie: “za Żydów” (pro Iudeis).
W modlitwie tej Kościół prosi Boga o oświecenie ich serc, “by uznali w Jezusie Chrystusie Zbawiciela wszystkich ludzi” oraz aby “cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”
Czy bojkot Dnia Judaizmu przez Żydów we Włoszech wpłynie na jego obchody w Kościele katolickim?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Autor: Natalia Budzyńska

Na przekór komercyjnym świeckim zwyczajom pielęgnujmy piękne kolędy, śpiewajmy je w rodzinnym gronie i w kościołach.
Nie pozwólmy sobie zabrać kolęd przez speców od reklam i mediów.

Czy nie należałoby na nowo schrystianizować kolędy? - takie myśli nachodzą mnie co roku, gdy pod koniec listopada dociera do mnie, że kolęda, ta bożonarodzeniowa pieśń, staje się jednym z komercyjnych produktów: nachalnie towarzysząca zakupom w supermarketach, dołączana do czasopism w formie płyt, traktowana jako trampolina do kariery wątpliwej jakości artystów.
Być może stało się tak, że zwyczaj kolędowania wrócił do źródeł i jest dziś tylko pogańskim zwyczajem śpiewania calendae - okolicznościowych piosenek z okazji szczególnego spotkania się z przyjaciółmi i rodziną i obdarowywania się prezentami.