Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Poprzedni wpis na temat przekłamań i mitów wokół Bastylii zainspirowała jedna z komentujących blogerek. Natomiast poniższy wpis zainspirował z kolei komentator "zjw", który słusznie zauważył, że pominąłem w moich rocznicowych wpisach rolę masonerii w przygotowaniu gruntu pod hekatombę rewolucji. A przecież rola ta była niebagatelna, co nie znaczy, że kluczowa, albowiem na wybuch rewolucji złożyło się wiele czynników. Tym niemniej warto przybliżyć rolę lóż masońskich w wywołaniu rewolty 1789 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nasz Dziennik, 2008-05-23


Dzieje Polski ostatniego półwiecza są pełne zamętu i niepokoju. Od dnia, kiedy rozpętała się II wojna światowa, Polska przez całe dziesiątki lat, z większym lub mniejszym natężeniem, była poddawana wyniszczającym działaniom naszych wrogów, atakujących zarówno z zachodu, jak i ze wschodu.
Zastanawiający jest ten systematyczny wysiłek nieprzyjaciół zmierzający nie tylko do biologicznego wyniszczenia Narodu Polskiego, ale także do pozbawienia go wszelkiej moralnej siły, która pozwoliłaby Narodowi na wewnętrzną organizację i rozwijanie swego życia w oparciu o tysiącletnią tradycję kulturową i chrześcijańską tożsamość. Wrogowie nie tylko czynili wszystko, by zniszczyć naszą niepodległość i polityczną suwerenność, ale także zastosowali wobec Polski perfidny plan moralnej i duchowej degradacji poprzez podstępny nacisk ideologii antychrześcijańskiej i antyludzkiej. Pod tym względem nie było znaczącej różnicy między ideologią komunistyczną i hitlerowską: obydwie filozofie, które wsączano w świadomość Narodu, miały swe korzenie socjalistyczne, a poprzez Marksa i Lenina tkwiły korzeniami w satanizmie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dziwne nastały czasy. Coraz częściej mówimy o prawach a zapominamy o obowiązkach. Niektóre z tych praw dla chrześcijan są co najmniej kuriozalne ale jakoś nikomu to nie przeszkadza i wszyscy przechodzą nad nimi do porządku dziennego. Wszak każdemu wolno a nawet się należy czasem nawet kosztem reszty społeczeństwa. Prawa prawami ale są i obowiązki. Nie mam tu na myśli obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk, obowiązków stanu czy nawet obowiązków względem fiskusa chociaż te ostatnie rzadko komu sprawiają radość. Mam na myśli obowiązek trochę zapomniany w dzisiejszych czasach któremu na imię patriotyzm i poszanowanie historii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mówi się o niej że jest bezduszna, nie wiem na ile to stwierdzenie jest prawdziwe ale na pewno obojętność jest krótkowzroczna (bardzo krótko) gdyż nie widzi dalej niż koniec własnego nosa. Przypadłość ta z pozoru nieszkodliwa zadomowiła się na dobre pod naszymi strzechami poszerzając "zaszczytne grono" naszych wad narodowych. Znając życie zaraz ktoś mi dotnie, że za komuny to tej obojętności nie było wszyscy się wszystkim interesowali i donosili gdzie trzeba a efekty tego postępowania leczymy do dzisiaj. Hola, hola... za komuny było to zajęcie bezpieki wraz z całym gronem współpracowników i proceder ten nie miał nic wspólnego z bezinteresowną troską o bliźniego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Decyzja jakże trudno ją podjąć a gdy już się ją z trudem podejmie to poniesienie odpowie-dzialności za jej skutki skutecznie odstrasza nas od podejmowania następnych.
Więc może lepiej stać z boku może się nie wychylać wtedy odpowiedzialność spadnie na kogoś innego wszak ja w tym palców nie maczałem.

Wygodna posadka ciepły stołek nie ma co ryzykować utraty tak istotnych dóbr.
Pamiętacie był już taki jeden blisko dwa tysiące lat temu aby uchylić się od podjęcia decyzji i złożyć odpowiedzialność na innych umył ręce.
Błąd!... do dziś mu wszyscy wypominają ten zabieg kosmetyczny.

Źródła nie znaleziono