Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z "Przewodnika Katolickiego" z 2 listopada 1930 roku

Czemu nie wolno katolikowi na wybory machnąć ręką ? Często spotykamy się z mniemaniem, że najlepiej nie łamać sobie głowy nad pytaniem, na którą listę zagłosować, lecz machnąć ręką na wszystko i wcale nie głosować... Ostatni raz oddałem dobrą kartkę - powiada jeden - i nic nie pomogło. Bieda coraz większa, podatki coraz cięższe, a pracy coraz mniej...

Dodaje drugi: Obiecywano, że dostaniemy z zagranicy znaczne pożyczki, a tu brak gotówki taki, że do protestu idą weksle pięciuzłotowe... Trzeci przypomina: Dziatwie naszej miało być zapewnione w szkole wychowanie religijne, a czytam w gazetach, że Sejm i Senat głosował za zniesieniem praktyk religijnych w szkole, ogromna zaś część nauczycielstwa, złączona w Związku nauczycielstwa szkół powszechnych, w Krakowie zastanawiała się nad zniesieniem religii wogóle, tak, że Episkopat Polski wystąpił przeciw temu w publicznym orędziu do calego kraju.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Oczekując na wizytę u lekarza usiadłem na ławce przed szpitalem i z nudów przyglądałem się podjeżdżającym oraz parkującym tam ambulansom. Karetki, jakie są każdy widzi. Narzekać nie ma co auta duże nowoczesne w ostrej kolorystyce nie to co stare szmelce z lat siedemdziesiątych kiedy to w naszej kochanej ojczyźnie komuna rządziła.

Oczyma wyobraźni wróciłem się do tamtych czasów wspomnienia przywiodły na myśl pomalowane na kremowo-żółty kolor Nyski z niebieskim krzyżem na drzwiach. Przetarłem oczy, czegoś mi jakby w tych nowych ambulansach brakowało: no tak nie ma krzyży!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
''Bardzo rozpowszechnionym jest błędne przekonanie, mające swe źródło w ignorancji co do istoty bytu społecznego, a wpojone pod wpływem prądów antynarodowych, że stosunek do religii jest czysto osobistą sprawą człowieka, że w tym względzie nie ma żadnych narodowych obowiązków.

Sprawą osobistą człowieka jest to, w co wierzy, i musi nią być, bo wiary nikomu narzucić nie można -- można narzucić tylko obłudę. Ale nie jest sprawą osobistą człowieka, jak się względem religii zachowuje. Religia nie jest jedynie wyrazem indywidualnych uczuć, wierzeń, poglądów i stosunków etycznych -- jest ona jednocześnie instytucją społeczną, która między innymi odgrywa rolę potężnego czynnika narodowej jedności. W duszy narodu jest wiele tego, co wytworzyła religia, która go wychowała, i człowiek do danej religii należy nie tylko przez swą wiarę w jej dogmaty, ale także przez swój związek duchowy z przeszłością, który jest podstawą związku z narodem. Nie można nikomu narzucić obowiązku wiary w dogmaty, ale to nie uwalnia nikogo od obowiązku czci dla religii, jako dla wychowawczyni narodu i podstawy moralnego istnienia głównej jego masy. I tego obowiązku przestrzegać musi polityka narodowa, broniąc na tej drodze potężnego czynnika narodowej spójności i fundamentu siły moralnej narodu.''


Roman Dmowski

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Ojca naszego,
Przez któregom jest duch rodzony,
Twórczość i wolą udarowany,
Abym się objawił światłością.

Wierzę w Chrystusa Pana,
Słowo świata całego,
Który wszelką sprawę czyni,
Żywot ku Ojcu prowadzi,
A urodził się z Dziewicy
Przez natchnienie Ducha Świętego
Za ścmieniem się ludzkiej natury.
I niesion jest z ciałem w obłoki,
Skąd przyjdzie rządzić Królestwo Boże.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Postarajmy się przedstawić niektóre praktyczne zasady, dotyczące dialogu na tematy religijne i na tematy obejmujące koncepcję życia i świata. Niektóre z tych zasad wypływają z istoty samego zagadnienia, inne dotyczą taktyki dialogu. Są też reguły, które biorą pod uwagę czynniki psychologiczne, niejedne wymagają wysokiego stopnia bezinteresowności i dobroci. Część z nich sformułowano z myślą o osobach młodych, inne z myślą o duszpasterzach. Są jednak i takie, które obowiązują we wszystkich przypadkach i sytuacjach.
A oto niektóre z tych zasad:

Źródła nie znaleziono