Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  

Drodzy Przyjaciele!

Wielu z Was, bardzo zaniepokojonych, pyta mnie, co obecnie dzieje się w Ameryce. Wieści, niestety, nie są dobre. Amerykańscy obrońcy życia bardzo proszą nas o przyłączenie się do nowenny w intencji ochrony życia poczętych dzieci w USA zaczynając od 11 stycznia br. Wiemy, że przyłączają się do niej obrońcy życia z wielu krajów.

Trwają radosne fanfary w mediach po wyborze Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobno wygrała demokracja. Ludzie głosowali przeciwko wojnie, kryzysowi finansowemu i w nadziei na lepszy byt. Wartości moralne, ważne jednak dla większości Amerykanów, tym razem zostały odstawione na bok.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Felieton · Radio Olsztyn · 2009-01-09

Podczas bankietu, jakim Związek Literatów Polskich podejmował delegację radzieckiego Związku Pisarzy, jeden z największych pisarzy radzieckich, rangi, można powiedzieć, generalskiej, w dobrym chmielu poczuł gwałtowną potrzebę i zapytał napotkanego Antoniego Słonimskiego, gdzie mógłby sobie ulżyć. Słonimski popatrzył na niego uważnie i odpowiedział: Pan? Wszędzie!

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

U źródeł obecnego kryzysu finansowego i bolesnych konsekwencji jakie on ze sobą niesie dla przeciętnego człowieka leżą nie tyle jakieś mechanizmy ekonomiczne czy zagrywki bankowe, co upadek wartości chrześcijańskich i nachalne promowanie wszelkich antywartości. W miejsce Boga współczesny świat postanowił postawić pieniądz, a w miejsce rozumu media. Próba wyparcia Boga ze świata i świadomości człowieka prędzej czy później musi skończyć się niepowodzeniem, a jej efektem zawsze będzie klęska „pięknych i wielkich idei” mających Go zastąpić. I właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. Wiek XX a jeszcze bardziej XXI przyniósł ze sobą zmianę sposobu życia oraz optyki postrzegania pieniądza. Ludzkość, głównie rozwiniętych państw, zapomniała o zasadzie, że to pieniądze są dla człowieka, a nie człowiek dla pieniędzy i podporządkowała się nowemu bóstwu, czyli mamonie. Jak czytamy w w Ewangelii według św. Mateusza : „Nikt nie może dwóm panom służyć... Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Służba dwóm panom czy dwóm ideom zawsze zmusza człowieka do lawirowania i, w zależności od sytuacji, nienawiści wobec jednego a szacunku oraz miłości wobec drugiego bądź na odwrót. Człowiek rozdarty między wiarą, Bożymi przykazaniami i nauką Kościoła a nowym bóstwem nachalnie promowanym przez media znajduje się właśnie w sytuacji takiego lawirowania.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Szeroko omawiana i komentowana kwestia sektora stoczniowego w Polsce ma nie tylko istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki oraz polityki społecznej.

Takie podejście do tego zagadnienia nieprawdopodobnie spłyca je i sprowadza do takiego poziomu na jakim obecnie funkcjonuje temat stoczni na scenie politycznej- do przepychanek i awantur politycznych pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi. Tymczasem kwestie sektora stoczniowego w Polsce powinny być nie tylko ujęte w perspektywie społeczno- politycznej, ale także, a może przede wszystkim geopolitycznej, geostrategicznej i geoekonomicznej z uwzględnieniem stoczni w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Właśnie wyżej wymienione aspekty są głównym przedmiotem poniższej krótkiej analizy, będącej zarysem tematyki, którą tutaj omawiam.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Niemal dokładnie dwadzieścia lat temu zaczęły wyrastać w Polsce, prawie jak grzyby po deszczu partie polityczne. Niektóre z nich były konglomeratem osób o najczęściej podobnej biografii i przejściach z minionym ustrojem lecz innych poglądach, bądź też zgoła były grupkami ludzi bez poglądów i nawet specjalnie nie szukających takowych.

Ot, takimi luźno zawiązanymi grupkami towarzysko-politycznymi. Był jednak i taki trend, panujących wśród niektórych byłych działaczy byłej „Solidarności”, aby uzasadnienia dla własnego politycznego istnienia kazać wyborcom doszukiwać się – co wydawało się zresztą najprostsze – w rzekomej ich ciągłości ideowej lub historycznej z ruchami politycznymi znanymi z historii Polski i czasem reszty Europy. Często wybór padał na polską perspektywę, z naciskiem na okres II RP. W taki oto sposób, np. Kaczyński pewnego dnia obudził się jako chadek i – w założeniu - poprzez Porozumienie Centrum miał ambicję zagospodarować „środek” sceny politycznej, zwany nieprzypadkowo od czasów rewolucji francuskiej marais. Na takiej samej zasadzie postkomuniści z ZSLu doklejali sobie wąsy a la Witos i zaczęli przypominać sobie o postaci i dziedzictwie wójta z Wierzchosławic. Idąc konsekwentnie tym tokiem rozumowania, powinna się była wówczas w Polsce odrodzić endecja – najsilniejszy społecznie (w państwie autorytarnym!) ruch polityczny Polski niepodległej w 1939.

RadioMaryja.pl

14 lipiec 2024

Katolicki Głos w Twoim domu
Klub Współczesnych Narodowców

"Myśli nowoczesnego Polaka"
"Kościół, Naród i Państwo"

„Mamy sytuację dzisiejszą. Herezja i apostazja jest faktem. Nie widzi tego chyba tylko ten, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest i jaką jest wiara katolicka”.


"Eksperci od bezpieczeństwa przewidują, że jeszcze kilka tysięcy obywateli Unii europejskiej padnie ofiarami przemocy i terroru ze strony migrantów, zanim fala, która powoli się podnosi we wszystkich krajach Unii europejskiej, zmyje tych wszystkich cynicznych polityków, którzy wciąż stoją murem za szaloną kanclerzycą Merkel."
- monsieurb


Chrześcijaństwo cierpi prześladowania !
Chrześcijanie stanowią około 30% mieszkańców Ziemi. Spośród około 1,8 mld wyznawców tej religii około 200 milionów jest prześladowanych, a corocznie ginie za wiarę blisko 90 tysięcy.. (w roku 2012 przyp.red.)

"Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować."
- Ewangelia wg św. Łukasza


Komentarze należą do osób które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych połączeń z siecią www spoczywa na osobach lub instytucjach, które oddały je do publicznej elektronicznej dyspozycji.


„Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę...”.
- Jan Lechoń


Nie mam swoich dzieci, ale walczę o Polskę dla Twoich!


„Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”  – George Orwell

"Neoliberalny kapitalizm to gwóźdź do trumny narodu – ludzie wycieńczeni walką o przetrwanie, związanie końca z końcem, stracą z pola widzenia dobro innych Polaków – i całego narodu. To droga do zniewolenia i klęski."
- „Polska Myśl Narodowa”


„Solon twierdzi, że kiedy państwo jest podzielone na dwa przeciwne obozy, to obywatel, nie chcący należeć do żadnego, winien być karany jako zdrajca narodu. Mogło to być prawdą za czasów Solona, kiedy nieomylny zakon z Nieba nie był jeszcze dany. Dziś jednak, kiedy kraj dzieli się na dwa stronnictwa, z których każde stoi pod fałszywym sztandarem, obowiązkiem prawego obywatela, który poznał prawdę absolutną, jest zatknąć trzecią chorągiew i nawoływać obydwa obozy, by się pod nią zjednoczyły, a zaniechawszy bezpłodnych waśni, wspólnie zabrały się do zbudowania narodowego gmachu na niezłomnym fundamencie wiekuistej Prawdy”.
- Zygmunt Krasiński (z „Pamiętników” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego s. 275)


(...) „Nie jest możliwe, by ci, którzy naruszyli doktrynę Kościoła w odniesieniu do rozwodów, homoseksualizmu i aborcji, mogli być powitani w Kościele bez głębokiego nawrócenia. To nie jest nauka akademicka. To słowo Boże” – przypomniał duchowny. – Nie możemy być jak partie polityczne i zmieniać nasz program jedynie w celu uzyskania dobrej opinii i głosów wyborców. Nie jesteśmy kandydatami na prezydenta – ks. kard. Gerhard Ludwig Müller


Rabin Icek Kaduri ujawnił imię Mesjasza - Jezus


 © 2008-2024 W Sercu Polska

Nasza strona nie jest wymierzona przeciw komukolwiek, a jedynie należy ją traktować jako wolny głos w bardzo ważnej ogólnonarodowej debacie
Redakcja wsercupolska.org nie zawsze zgadza się z wieloma poglądami i tezami, ale publikujemy teksty, które uważamy za ważne lub ciekawe. 
 W Sercu Polska - dla tych, którym nie jest obca nasza sprawa  - Polska 

Napisz do nas
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.
  Modlitwa w intencji zespołu redagującego i autorów jest najlepszą formą zapłaty za poniesiony trud przy redagowaniu naszej strony.

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów.†.

Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, 'APAGE satanas' idźcie precz i nie wracajcie. Amen.†.

Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.†.

Do góry

© 2024 W Sercu Polska

Odsłon artykułów:
46370432