Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
(Czeski bankowiec o hicie szczytu G20)

Mojmir Hampl, zastępca prezesa Czeskiego Banku Narodowego

Od początku kryzysu obawiam się, że przesadna nań reakcja może być ostatecznie gorsza niż sam kryzys. Wnikliwy obserwator wydarzeń gospodarczych niemal codziennie widzi, że te obawy nie są płonne. I do tego koszyka można teraz zakwalifikować także jeden z medialnych hitów szczytu G20 w Londynie, którym jest znaczne wzmocnienie roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i kolosalny wzrost jego zasobów.

Jeszcze przed rokiem MFW był bliski utraty znaczenia. Jest on zależny od dochodów z pożyczek, których udziela krajom znajdującym się w trudnej sytuacji. Powodzi mu się dobrze dopóty, dopóki w gospodarce światowej darzy się źle. I vice versa. Jeśli nie ma problemów, cierpi posuchę. Dlatego jeszcze przed kryzysem logicznie zaczęły się tam uszczuplenia, wycieki i poszukiwania nowych źródeł własnego utrzymania. Był to faktycznie okres dość przygnębiający, jeśli wczuć się w sytuację pracowników MFW.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biskup stolicy Meksyku, kard. Norberto Rivera Carrera podjął decyzję zawieszającą publiczne odprawianie Mszy św. ze względu na “zagrożenie epidemią świńskiej grypy”. Jednocześnie, portal internetowy chasydzkiej sekty żydowskiej Chabad podaje, że “W czasie gdy [...] rząd zaleca ludziom aby zmniejszyli spotykanie się ze sobą [...] my, jak do tej pory, nie odwołaliśmy żadnej z prowadzonych przez nas klas, a nasze domy [tak nazywane są centra Chabadu] są cały czas otwarte.” [...] Nasze domy [w Cancun i Cabo] pozostają nadal otwarte.”

“Jakkolwiek turyści zaczynają odwoływać swoje wyjazdy wakacyjne, atrakcje turystyczne są dalej oferowane i dostępne w centrum Chabad w Cancun. Wielka, 180-milowa  wyprawa organizowana jest w środę do Merida, gdzie rabin Mendel Druk przygotował klasy i program dla dzieci. Planowane są wyprawy do dżungli i wielkie ognisko.”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał rozpowszechniania spotu wyborczego PiS pt. “Kolesie” i nakazał przeproszenie Platformy Obywatelskiej. Sąd orzekł też przepadek materiału wyborczego w postaci spotu PiS. Zakazał tej partii rozpowszechniania zawartej w spocie informacji, jakoby rząd zwalniał stoczniowców, załatwiał firmie senatora Tomasza Misiaka zlecenie na 48 mln zł, a żonie ministra Aleksandra Grada zlecenie na 50 mln zł, jak również informacji sugerującej, że prezydent Warszawy przyznała “swoim ludziom” nagrody w wysokości 58 mln złotych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W Szczecinie rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której b. prezydentowi Lechowi Wałęsie zostanie wręczony akt nadania tytułu honorowego obywatela tego miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina Bazyli Baran otwierając uroczystą sesję podkreślił, że tytuł honorowego obywatela Szczecina jest wyrazem najwyższego uznania. Uchwałę nadającą tytuł radni przyjęli we wrześniu ub.r. głosami PO. Przeciwko byli radni PiS. Radni SLD wstrzymali się od głosu. Propozycję nadania honorowego obywatelstwa Wałęsie zgłosiło Stowarzyszenie “Czas - Przestrzeń - Tożsamość”.

Wśród honorowych obywateli Szczecina są m.in. Władysław Bartoszewski, Bolesław Bierut czy profesor Aleksander Wolszczan, któremu udowodniono współpracę z SB.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Jak polscy europosłowie głosowali w sprawie uhonorowania rotmistrza
Witolda Pileckiego przez ustanowienie 25 maja - dnia jego egzekucji
- Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami

    


2 kwietnia posłowie do PE głosowali nad projektem rezolucji "Świadomość europejska a totalitaryzm", do której trzy poprawki złożyła Hanna Foltyn-Kubicka. Żadna z poprawek nie uzyskała wymaganej większości. Dwie z nich na wniosek autorki głosowane były w trybie imiennym.

POPRAWKA NR 3
Akcentując znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości i o ludziach, którzy dzięki swojej ofiarności, wierności ideałom, honorowi i męstwie powinni zostać wpisani w świadomość Europejczyków jako bohaterowie wieku totalitaryzmów; ludziach takich, jak Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego, aby organizować tam ruch oporu oraz zbierać informacje o masowych mordach.

Poprawkę POPARŁO 109 eurodeputowanych, w tym z Polski:
IND/DEM: Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski
PPE-DE: Małgorzata Handzlik, Filip Kaczmarek
PSE: Bogdan Golik, Józef Pinior, Dariusz Rosati
UEN: Adam Bielan, Sylwester Chruszcz, Hanna Foltyn-Kubicka, Dariusz Grabowski, Mieczysław Janowski, Zbigniew Kuźmiuk, Marcin Libicki, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Zdzisław Podkański, Bogusław Rogalski, Wojciech Roszkowski, Leopold Rutowicz, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Andrzej Zapałowski

PRZECIWKO głosowało 497, w tym z Polski:
ALDE: Marek Aleksander Czarnecki, Janusz Onyszkiewicz, Paweł Piskorski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Wielowieyski
PPE-DE: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Urszula Gacek, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Siekierski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka
PSE: Lidia Geringer de Oedenberg, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki
UEN: Jan Masiel


WSTRZYMAŁO SIĘ 23 eurodeputowanych, w tym z Polski:
PPE-DE: Bogusław Sonik
PSE: Adam Gierek