Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dariusz Ratajczak

FRAGMENTY REFERATU DARIUSZA RATAJCZAKA WYGŁOSZONEGO 1.O8.AD 2004 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU NA SPOTKANIU POŚWIĘCONEMU POLSKIEMU PODZIEMIU NIEPODLEGŁOŚCIOWEMU W LATACH 1944-1948. W SPOTKANIU UCZESTNICZYŁA MŁODZIEŻ

SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Osobiście bardzo się cieszę, że nasze spotkanie poświęcone jest polskiemu zbrojnemu podziemiu niepodległościowemu po zakończeniu II wojny światowej. Decyduje o tym tradycja rodzinna, oczywista –chociaż, siłą rzeczy, mocno skrótowa, wręcz impresyjna-  chęć przybliżenia tematu siedzącym tu młodym ludziom oraz... jeszcze jedna, bardzo istotna kwestia. Otóż mam nieodparte wrażenie, że od wielu już lat gros mass-mediów w Polsce, opanowanych przez rozpoznane, czyli „wiadome” siły , stara się przedstawić problematykę podziemia w fałszywym świetle. Oto zaczynają się pojawiać filmy dokumentalne lub teksty publicystyczne, w których niedwuznacznie sugeruje się, że niewątpliwi, tragiczni bohaterowie tamtych czasów byli ludźmi „kontrowersyjnymi”, że mordowali niewinnych ludzi... Przykładami mógłbym obdzielić kolejne trzy nasze spotkania, wspomnę tylko o jednym... Otóż czytam tekst, jaki w 2001 r. ukazał się w żydowskim miesięczniku „Midrasz”. Rozmawiają panowie Piotr Paziński, będący również dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, co na jedno wychodzi, oraz słynny reżyser Jerzy Hoffman. Przy okazji: jego „słynność” polega na tym, że dokonał swoistego harakiri na ekranizacji „Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza. Pewnie niewiele brakowało by wpiął w sobolą czapkę Bohuna „szlachetny znak Tryzuba”. Paziński pyta się reżysera, co sądzi o sejmowej debacie na temat „dziękczynienia dla Wolności i Niezawisłości”, a ten odpowiada: „Każda partyzantka... na każdym etapie bandycieje. Dla mnie na przykład Narodowe Siły Zbrojne kojarzą się w zdecydowanie negatywny sposób”. Co ten człowiek wie o WiN i NSZ? I tacy ludzie ekranizują historię? Hoffman ma szczęście, że nie żyje już śp. Stefan Marcinkowski z Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Miałem zaszczyt poznać tego żołnierza, później członka Kongresu Polonii Amerykańskiej, podczas jego wizyty w Polsce (bodajże w 1990 r.), na krótko przed jego śmiercią. Pewnie laską obiłby siedzenie potwarcy.

Zresztą ta swoista antypolska rewizja historii dotyczy również wojennych dziejów Armii Krajowej, że wspomnę o skandalicznych tekstach Michała Cichego w „Gazecie Wyborczej” oskarżających AK o rżnięcie niedobitków żydowskich podczas Powstania Warszawskiego. Wszystko to wpisuje się w szeroki, zorganizowany nurt antypolonizmu, na który składają się obrzydliwe kłamstwa dotyczące „polskich obozów koncentracyjnych”, „polskiego antysemityzmu”, „współpracy polsko-niemieckiej w dziele niszczenia Żydów podczas wojny”, „sprawy Jedwabnego”. Ciężko z tym walczyć. Nie dlatego, że nie mamy argumentów (bo mamy!), nie dlatego, że ponosimy winę (bo nie ponosimy!), nie dlatego, że brakuje nam inteligencji i odwagi (nie brakuje!). Nie mamy środków- mówiąc brutalnie: pieniędzy- by „sprzedać” publice nasze racje. Cóż znaczy szlachetna książka wydana w nakładzie 1 tysiąca egzemplarzy wobec Gazety Wyborczej”, której dzienny nakład wynosi coś około 0,5 miliona? Cóż znaczy fantastyczny wykład wobec kłamliwego filmu dokumentalnego oglądanego przez 3 miliony telewidzów. Oczywiście trzeba jednak wydawać, referować i pisać... Trzeba protestować, jak robi to Polonia amerykańska, kanadyjska, czy australijska, gdy po raz kolejny ukazuje się kretyński tekst dotyczący wspomnianych „polskich obozów koncentracyjnych”... Kropla drąży skałę. Jesteśmy to winni prawdzie, uczciwości, honorowi, Narodowi i Ojczyźnie. A poza tym, zawsze to powtarzam, nie przemogą, nie przemogą... Przeciwnik na razie wygrywa bitwy, ale wojnę przegra z kretesem. Tego bądźmy pewni. Na kłamstwie nikt niczego jeszcze nie zbudował. Powiedzmy sobie tak: moralne kundle wyją do księżyca, a nasza skromna karawana, obijana, potrzaskana, ze skrzypiącymi kołami, nadal jedzie. I będzie jechała.

Przechodząc do meritum... Lewicowe publikatory, typu „GW”, „Trybuna”, czy „Nie” Jerzego Urbana twierdzą, iż w latach 1944-1948 mieliśmy w Polsce do czynienia z wojną domową, a zatem z dramatem wielu Polaków walczących i ginących po obu stronach barykady. Nic bardziej błędnego. Po 1944 r. nie było w Polsce wojny domowej. Sytuacja była jasna. Oto okupację niemiecką zamieniliśmy na okupację sowiecką. Nie łudźmy się. Gdyby nie potężna pomoc sowiecka świadczona polskim komunistom- od Armii Czerwonej poczynając, na NKWD kończąc- los krajowej komuny byłby szybko przesądzony. W walce z narodem, pozostawiona własnemu losowi, nie miałaby żadnych szans, zostałaby rozniesiona w strzępy. Jak w ogóle można mówić o wojnie domowej w tych latach, skoro z jednej strony mamy świetnie wyekwipowane przez Sowietów „ludowe Wojsko”, powstaje specjalnie przeznaczony do walki z podziemiem niepodległościowym Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komuniści dysponują  środkami, na jakie stać jedynie totalitarną władzę, mogą liczyć na pomoc światowego mocarstwa, z drugiej zaś całej tej machinie przeciwstawiają się słabo uzbrojone oddziały leśne? Wojna domowa powinna spełniać warunek przybliżonej równowagi sił między wrogami. Tutaj nie został on spełniony.
Oczywiście należałoby zadać sobie dodatkowe pytanie:  dlaczego podziemie niepodległościowe po 1944 r. było słabsze od tego z lat II wojny światowej? Wytłumaczenie jest w miarę proste. Otóż proszę pamiętać, że w lipcu 1944 r. gros oddziałów AK, wykonując akcję „Burza”, ujawniła się wobec wkraczających do Polski Sowietów. Miało to fatalne następstwa. Żołnierzy rozbrojono, część wcielono do „armii Berlinga”, niektórych, jak w przypadku żołnierzy AK z Wileńszczyzny, wywieziono na wschód. Dla organizującego się antykomunistyczno-niepodległościowego podziemia większość z tych ludzi była stracona.

Pamiętajmy również o hekatombie powstania Warszawskiego, w którym zginął kwiat polskiej, patriotycznej młodzieży, w którym zagładzie uległy najlepsze jednostki bojowe AK. Strasznie tych ludzi będzie brakowało Polsce po wojnie. To oni mieli tworzyć warstwę przywódczą wolnego narodu. Zbrakło ich... Za chwilę dobito w stalinowskich więzieniach tych, którzy wojnę przeżyli. Szczęśliwcy znaleźli się na emigracji. Jakże brakuje tych wszystkich ludzi, jakże inaczej wyglądałaby polska świadomość narodowa, gdyby przeżyli lub, zmuszeni okolicznościami, nie opuścili Kraju. Miast nich pojawili się synalkowie i córeczki komunistycznych tatusiów buntujących się przeciwko rodzicom. Myślę o tych wszystkich „Michniko-Kuronio- coś tam”, tych wszystkich trockistach, lewakach, facetach o zaburzonej świadomości narodowej i moralności rodem z „Dzielnic Czerwonych Latarń”. To oni stali się tą fałszywą inteligencją, to oni zajęli miejsce im nienależne. Prawem kaduka, prawem kaduka. Właśnie powoli zastępują ich kolejne zastępy córeczek i synalków wlewających się na podobieństwo wodospadu do redakcji gazet, telewizji, radia, polityki itd.Ani to polskie, ani ładne. „Ni pies ni wydra, coś koło świdra”.

Wskazując na przyczyny braku możliwości skutecznego opierania się komunistom, powiedzmy i to, że w 1944/45 r. wielu Polaków było zmęczonych 5-letnią okupacją niemiecką i pierwszą okupacją sowiecką (1939-1941). Naprawdę nie można było wymagać, aby po raz kolejny naród wzniósł się na „bojowe wyżyny”. Zresztą byłoby to nieroztropne. Pamiętajmy, że istnieje coś takiego, jak „ekonomia narodowej krwi”. Obóz narodowy zawsze zwracał na to uwagę i tak już zostanie.

Pomimo wskazanych ograniczeń podziemie niepodległościowe skupiało wcale licznych, naprawdę twardych i świadomych patriotów. To byli ci najlepsi z najlepszych, wierzący, że opór ma sens, że wkrótce dojdzie do konfliktu Zachodu z Sowietami. Oczywiście nic z tego nie wyszło..., ale to wiemy my; oni tej wiedzy byli jeszcze pozbawieni. To była ta część, którą naród przeznaczył do aktywnej walki z komuną. Zresztą owi „leśni ludzie” nierzadko nie mieli wyboru: albo walka z komuną w oddziale partyzanckim, albo aresztowanie, wywózka na wschód tudzież anonimowa śmierć... Powiem tak: skrwawiony naród po 1944 r. zachował się racjonalnie. Wygenerował legalną opozycję w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo tylko na to komuniści pozwolili. Ludzie  odbudowywali Kraj, zasiedlali Ziemie Odzyskane i... swoje myśleli o pachołkach Rosji. Dali temu wyraz w słynnym referendum czerwcowym. Istotna cząstka walczyła z bronią w ręku. To była instynktowna, równoczesna „gra na 2-3 fortepianach „.  Przeciwnik jednak nie uznawał żadnych reguł, a Zachód po zwodniczych deklaracjach („wolne wybory”, „demokracja” itd.), po prostu zgodził się na zniewolenie połowy kontynentu.

Podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944-1948 nie stanowiło jednej, scentralizowanej struktury. Wiele oddziałów leśnych działało de facto niezależnie, nie podporządkowując się żadnym wyższym instancjom. Bez wątpienia największą i najpoważniejszą organizacją niepodległościową, nazwijmy ją jednak centralą dla innych grup, był WiN, czyli Wolność i Niezawisłość.

WiN był kontynuacją AK w „ zmienionych warunkach”. Poprzedzały go organizacja „Nie” (Niepodległość) i Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Jego pierwszy Prezes, płk Jan Rzepecki, pragnął nadać organizacji charakter bardziej cywilny niż wojskowy, zawarty w formule: „Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji”. Chodziło mu o „rozładowanie lasów”, obawiał się bowiem, że walki partyzanckie z komunistami nie mają szans powodzenia. W zamian on i jego współpracownicy proponowali przedsiębranie akcji uświadamiających, informujących i przygotowujących społeczeństwo do wolnych- jak  sądzono- wyborów. Niestety, wybory z 1947 r. ordynarnie sfałszowano, zatem WiN, zmuszony warunkami narzuconymi przez komunę, zaktywizował działania dywersyjne, czy zbrojne.

Historia WiNu dzieli się na 2 zasadnicze okresy. W pierwszym (wrzesień 1945- styczeń 1948) WiN jest niezależną organizacją kroczącą „drogą dziejową AK”. W drugim, od początków 1948 do końca 1952 r., „góra” konspiracji zostaje opanowana przez agentów bezpieki.

Na pewno WiNowi nie było podporządkowane działające w Polsce podziemie narodowe. Co więcej, kierownictwo WiN wręcz nieprzyjaźnie odnosiło się do narodowców. Rzepecki na przykład nosił w sobie „anty-endecką” fobię, czemu dawał wyraz jeszcze podczas wojny. Narodowcy to oczywiście  żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, wreszcie Narodowego Związku Wojskowego. Kwestie nazewnicze dla okresu powojennego są w tej materii  mocno skomplikowane i nie miejsce je tu szerzej rozszyfrowywać. Tu tylko powiem, że poszczególne jednostki terenowe NZW często używały dawnej nazwy: NSZ.

Dla komunistów prawdziwą „zwierzyną łowną” byli NSZ- owcy. Wynikało to ze słusznej koncepcji walki przyjętej przez kierownictwo  organizacji podczas wojny. Uznało ono w 1943 r., że Polska znajdzie się pod sowiecką okupacją. Aby „wyczyścić przedpole” dano rozkaz do Akcji Specjalnej, która oznaczała likwidację komunistycznych band terrorystycznych, siejących trwogę na Lubelszczyźnie czy Kielecczyźnie. Było to postępowanie słuszne, zgodne z polską racją stanu, cieszące się poparciem miejscowej ludności. Oczywiście ta duża, poważna organizacja (75 tysięcy żołnierzy) nie zaprzestała walki z Niemcami. Warto wspomnieć, że kierownictwo NSZ sprzeciwiało się idei wybuchu powstania w Warszawie, jednak gdy walki w stolicy wybuchły- miejscowi żołnierze NSZ chwycili za broń. To znamienne dla obozu narodowego i warte zapamiętania: unikaj niepotrzebnego rozlewu krwi, walcz, gdy nie ma odwrotu... Albo: działaj fortelem. W tym wypadku myślę o epopei Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która w styczniu 1945 r. wycofała się za liniami niemieckimi do Czech, następnie wyzwoliła obóz koncentracyjny w Holeszowie i przekroczyła granicę strefy amerykańskiej w Niemczech. Jej mądry dowódca- płk. „Bohun”- Dąbrowski- uratował ponad 1 tysiąc młodych ludzi. Przez następne dziesiątki lat komuniści przypięli Brygadzie łatkę kolaborantów. Nie bez sukcesów... Propaganda robi swoje, nawet ta prymitywna, komunistyczna.

Mówiąc o podziemiu narodowym nie wolno nie wspomnieć o „królu Podbeskidzia”- kpt. Henryku Flame- „Bartku”, byłym pilocie w kampanii wrześniowej, komendancie NSZ powiatu Cieszyn podczas niemieckiej okupacji. Jego zgrupowanie partyzanckie liczyło 400 żołnierzy, w latach 1945-47 stoczyło 240 walk z grupami operacyjnymi UB i KBW. 3 maja 1946 r. opanowało nawet na krótko Wisłę. Część żołnierzy „Barka” została z zimną krwią wymordowana przez komunę w Łambinowicach k. Opola. Z tego co wiem  śledztwo w tej sprawie szybciutko umorzono. Cóż, to nie Jedwabne, gdzie wszystko na rozkaz, „ruki po szwam”, spłoszony wzrok prezesa IPN, p. Kieresa, et cetera...

Na zasadzie impresji wspomnijmy również o legendzie Podhala- „Ogniu”, czyli Józefie Kurasiu. To był twardy góral, niezależny człowiek (miał konflikty z miejscowym dowództwem AK podczas wojny, przeszedł do Konfederacji Tatrzańskiej, związał się ze Stronnictwem Ludowym), dobry dowódca i patriota. W czerwcu 1943 r. Niemcy spalili jego dom, zabili żonę, syna i ojca. Stąd pseudonim. Po zajęciu Podhala przez Sowietów na chwilę został, zapewne ze względów taktycznych, szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Zabiera z posterunku broń i idzie z podkomendnymi do lasu. Na Turbaczu mówi chłopcom: „ walkę musimy zacząć od początku i teraz będziemy się bić za Polskę z komunistami”. Jego zgrupowanie „Błyskawica” liczyło pół tysiąca żołnierzy. Nigdy nikomu się nie podporządkowało. Przez długie miesiące stanowiło prawdziwy problem dla komunistów. Otoczony przez bezpiekę „Ogień” śmiertelnie postrzelił się we wsi Ostrowsko w lutym 1947 r.

Wielu ich było: rotmistrz Zygmunt Szendzielarz ze sławnej V Wileńskiej Brygady Śmierci, Hieronim Dekutowski- „Zapora”, Stanisław Sojczyński- „Warszyc”- dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Antoni Olechnowicz i jego Mobilizacyjny Ośrodek Wileńskiego Okręgu AK z siedzibą (czasową, tak sądzili Wilniucy) w Gdańsku, żołnierze Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”.... Ginęli oni, ginęli inni. Przeżył legendarny Antoni Heda- „Szary”- autor głośnego rozbicia więzienia w Kielcach; przeżył i nadal, pomimo podeszłego wieku, walczy, pisze, protestuje... Nie tylko on przerażony jest tym, co dzieje się w Polsce po... kontrolowanym upadku komunizmu .

W gruncie rzeczy nadal niewiele wiemy  o podziemiu niepodległościowym w latach 1944-1948. Jeszcze mniej o beznadziejnych walkach toczonych przez „epigonów” w latach następnych. Nazwano ich „ żołnierzami wyklętymi”. Bo istotnie takimi byli. Wyrwano ich z korzeniami w dobie „Polski Ludowej”. Nadal podważa się ich patriotyzm, moralność, ideowość. Wyświetlane ostatnio w publicznej telewizji filmy o „Ogniu” i „Burym” nie są dziełem przypadku. Widać, ubecka dziatwa mocno dzierży ster mediów. Iluż to historyków przed 1989 r. żyło- i to bardzo dobrze- z pisania nieprawdy o tych ludziach. Iluż łgało w żywe oczy? Tym kłamcom włos nie spadł z głowy, objęła ich słynna „gruba kreska”?

Źle świadczy o narodzie, gdy zapomina o własnych bohaterach. To samo mógłbym powiedzieć o „naszych” elitach politycznych... Mam jednak dylemat. Polskie one, czy  „hybrydalne”? Narodowo-patriotyczne, czy kosmopolityczne?
 Najwyższy czas, Drodzy Koledzy, skończyć z tym hamletyzowaniem. Czas podjąć walkę o prawdziwą, wielką duchem Polskę. Inne państwo w tej części Europy, zważywszy na potencję sąsiadów ze Wschodu i Zachodu, istnieć nie może. Albo Polska będzie wielka, albo przestanie istnieć. Nie stać nas nawet na średniość. To będzie zadanie dla Waszego pokolenie. Jesteście je winni również cieniom tych, którzy zginęli w nierównej walce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Za: http://ojczyzna.pl

 


Więcej:

2. „Pogrom” w Jedwabnem – niech Niemcy przepraszają Żydów za swoją zbrodnię! (Pamięć Walka i Męczeństwo) ... lityczne Polacy muszą odpowiedzieć sobie sami. Wskazówką mogą być losy Dariusza Ratajczaka i jego proroczy tekst pt. „Jak trudno być kłamcą”, a także szykany wobec dr. L. Szcześniaka, autora otwierającej o ...Utworzone: 21 kwiecień 20163. Katolewica - "zatroskani" dywersanci (Warto przeczytać) ... o też grzech. Dariusz Ratajczak Za: http://dariuszratajczak.blogspot.com/   ...Utworzone: 26 wrzesień 20144. Tematy Niebezpieczne (Warto przeczytać) Dr Dariusz Ratajczak Tematy Niebezpieczne Spis Treści Wstęp * JUDAICA 3 ŻYDZI WOBEC ANTY POLONIZMU ŻYDÓW * KAROL MARKS-REWOLUCYJNOŚĆ ŻYDÓW” LEWICOWY ANTYSEMITYZM * ŻYDZI- TALMUD- GOJE *  ...Utworzone: 05 sierpień 20145. Ekonomia lucyfera (Warto przeczytać) ... . http://www.youtube.com/watch?v=gJ4sn0nUim8 http://palestyna.wordpress.com/2011/03/11/dariusz-ratajczak-protokoly-medrcow-syjonu-falszerstwo-oparte-na-faktach/   Hasła rewolucji francuskiej  ...Utworzone: 20 czerwiec 20146. LISTA POSŁÓW którzy głosowali za przekazaniem Żydom w USA 65 miliardów dolarów. (Państwo) ...  21. Ratajczak Elżbieta  ...Utworzone: 08 maj 20147. Polecane (Uncategorised) ... Wirtualny • Dariusz Ratajczak • Endecja • Fronda • Gazeta Warszawska • Grypa666 • Głos Katolicki • Janusz Szewczak (SKOK) • Jednodniówka Narodowa • Katolicka Gazeta Internetowa dr-a Krajskiego • Konserwatyzm ...Utworzone: 27 luty 20148. Dariusz Ratajczak, Tematy Niebezpieczne Cz. 3 (Czytelnia) Dariusz Ratajczak   Tematy Niebezpieczne   Cz. 3 PINOCHET - FASZYSTA CZY ZBAWCA Gdy w 1973 roku siły zbrojne Republiki Chile obaliły prezydenta tego kraju Salvadora Allende - świat zwariował. "Faszystowsk ...Utworzone: 20 sierpień 20139. Powstanie warszawskie (Pamięć Walka i Męczeństwo) ...  Dr Dariusz Ratajczak: Tematy Niebezpieczne (Czytelnia/Czytelnia) ... anty sowieckiej manifestacji politycznej, ...Utworzone: 31 lipiec 201310. Dr Dariusz Ratajczak: Tematy Niebezpieczne Cz.1 (Czytelnia) ... h i cwiczeniach. Poszczegolne tematy, nieoznaczone na koncu "znakiem prasowym", sa synteza, czescia lub czasteczka niepublikowanych dotychczas wykladow autora. Dariusz Ratajczak Opole, pazdziernik 1 ...Utworzone: 30 kwiecień 201311. Czym jest Ruch Narodowy? ...Tego nie dowiesz się na Uniwersytecie Opolskim ! (Wiadomości) Jeśli ktoś jeszcze nie wiedział co myśleć o Ruchu Narodowym, to jest świetna rekomendacja od władz Uniwersytetu Opolskiego. Tego samego, z którego niegdyś wyrzucono doktora Ratajczaka: Jak donosi Niezależna ...Utworzone: 24 kwiecień 201312. OPOKA W KRAJU pod redakcją Macieja Giertycha (Komentarz polityczny) ...  109* szer.      Pluskota Michał                   57 pp.Wlkp. 110* szer.      Pniewski Henryk                  10 pp. 111   por.       Pomorski Michał                  1 p.a.pl. 112   szer.      Ratajczak ...Utworzone: 25 marzec 201313. Robert Larkowski - Strefa niczyja (Warto przeczytać) ... h i tak dalej...Proszę także zwrócić uwagę, ile mówiono o śmierci Dariusza Ratajczaka i jej okolicznościach, a ile o zgonie generała Petelickiego? Bez komentarza.... Kolejny kwiatek. Czynienie z wizyty prem ...Utworzone: 02 luty 201314. Niebepieczeństwa rezygnacji z anonimowości: Andrzej Szubert (Państwo) ... o bądź publicystycznego: Osoby, które propagowały poglądy o wiele mniej radykalne (...), które doświadczyły w III RP szykan: Dariusz Ratajczak (najprawdopodobniej zamordowany przez egzekutorów z M ...Utworzone: 22 styczeń 201315. „Inkwizycja po polsku czyli sprawa dr Dariusza Ratajczaka” (Naród) Wierząc w wolność słowa, w przyrodzony fundament i bezsprzeczny przywilej wolnego człowieka w wolnym kraju, w imię którego dr Ratajczak poświęcił się, jako redakcja NGO zdecydowaliśmy się przybliżyć naszym ...Utworzone: 11 czerwiec 201216. Zabici w walce bratobójczej 12-14 maja 1926 r. (Uncategorised) ... 34) Przeworowski Jan, szer. 58 p.p. Ratajczak Aleksander, lat 23,  szer. 57 p.p. Ratajski Edward, referent M.K.Z. Rejs Wawrzyn, szer. 57 p.p. Renczarski Kazimierz (Towarowa 42) Rok, szer 57 p.p. ...Utworzone: 15 maj 201217. Ekonomia lucyfera (Komentarz polityczny) ... z dróg ma większy sens niż opiewana dzisiaj „jedynie słuszna” droga liberalizmu. Protokoły mędrców Syjonu -liberalizm . http://www.youtube.com/watch?v=gJ4sn0nUim8 http://palestyna.wordpress.com/2011/03/11/dariusz-ratajczak-protokoly-medrcow-syjonu-falszerstwo-oparte-na-faktach/ ...Utworzone: 02 kwiecień 201218. Niewyjaśnione pasmo śmierci ciągnie się za (nie)rządem Tuska (Państwo) ... 10.04.2010) – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Janusz Kurtyka (13.08.1960 – 10.04.2010) – prezes Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Ratajczak (28.11.1962 – przed 11.06.2010) – samobójstwo (?),  ...Utworzone: 17 październik 201119. Zapomniane ofiary zamachu majowego (Pamięć Walka i Męczeństwo) ... Ratajczak Aleksander, lat 23,  szer. 57 p.p. Ratajski Edward, referent M.K.Z. Rejs Wawrzyn, szer. 57 p.p. Renczarski Kazimierz (Towarowa 42) Rok, szer 57 p.p. Rose Stanisław, plut. 1 pułku szwoleżerów ...Utworzone: 02 wrzesień 201120. A w lożach "wolni i zaakceptowani".. (Warto przeczytać) ... . Dariusz Ratajczak Za: http://dariuszratajczak.blogspot.com/   ...Utworzone: 18 lipiec 201121. Książki które zmienią wasz pogląd na świat (Warto przeczytać) ... Poznaj żyda (Talmud i dusza żydowska) 13 zł Ratajczak Dariusz, Inkwizycja po Polsku 20 zł Rohnka Dariusz, Fatalna fikcja 25 zł Rolicki Henryk, Zmierzch Izraela 35 zł Rutkowski Zbigniew red., Prezydent ...Utworzone: 20 marzec 201122. „Byłoby trudno udowodnić w sądzie również Józefowi Goebbelsowi udział w przestępstwie...” – z reżyserem Grzegorzem Braunem rozmawia Tomasz Kwiatek (Warto przeczytać) ... i bezlitosnymi. O tym jak bezwzględnymi, niech świadczy przypadek śp. dr Dariusza Ratajczaka, wykładowcy historii, śmiałego badacza i publicysty, na którego nagonka została przecież zainicjowana nie ...Utworzone: 12 marzec 201123. CI OKROPNI ENDECY (Naród) ... rasistowskiego.   Tygodnik Narodowy ”Ojczyzna”, nr 5, 24 czerwca 1990 Za: http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/Ratajczak__Tematy-Niebezpieczne-2.htm#CI%20OKROPNI%20ENDECY ...Utworzone: 31 styczeń 201124. Dariusz Ratajczak - Fałszywi świadkowie (Warto przeczytać) ... osiągnięć nauk ścisłych - na przykład chemii2. „Naocznych swiadków” natomiast skrywa głęboki, coraz głębszy cień. Dariusz Ratajczak Przypisy1 A. Bestic, R. Vrba, I Cannot Forgive, New York 1964.2 Dobrym ...Utworzone: 17 grudzień 201025. Dr. Dariusz Ratajczak POLSKIE PODZIEMIE 1944-1948... (Warto przeczytać) Dariusz Ratajczak FRAGMENTY REFERATU DARIUSZA RATAJCZAKA WYGŁOSZONEGO 1.O8.AD 2004 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU NA SPOTKANIU POŚWIĘCONEMU POLSKIEMU PODZIEMIU NIEPODLEGŁOŚCIOWEMU W LATACH 1944-1948. W SPOTKANIU ...Utworzone: 05 listopad 201026. Korzenie UE (Warto przeczytać) ...  1918”. O obronie Lwowa, z cenną przedmową Dariusza Ratajczaka o rzekomych pogromach żydowskich we Lwowie tym czasie. Wyd. Dextra, Rzeszów. Jan Szafraniec, 2003 ”Żeby sól nie zwietrzała – refleksj ...Utworzone: 29 październik 201027. Dr Dariusz Ratajczak - Jak trudno być kłamcą (Warto przeczytać) ... rozmawiać. Sire ira et studio. Dariusz Ratajczak  Za: http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/jak-trudno-by-kamc_19.html  ...Utworzone: 19 październik 201028. REWIZJONIZM HOLOKAUSTU A POLACY (Warto przeczytać) ...  Skromnie dodam, że owo milczenie niewątpliwie wywołane zostało procesem... doktora Dariusza Ratajczaka, który zresztą toczy się już od trzech lat. Współczesny pan- Europejczyk Gabiś i narodowy radykał ...Utworzone: 27 wrzesień 201029. Medialna i polityczna fikcja Polski, Unii i świata (Warto przeczytać) ... -w-ameryce/ http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-paj Militarnym narzędziem USA (a wi ...Utworzone: 23 wrzesień 201030. Dariusz Ratajczak - Okrucieństwa wojny (Pamięć Walka i Męczeństwo) ... selekcja w tym względzie prowadzi do moralnego relatywizmu - źródła prawdziwego zła współczesnego świata. Dariusz Ratajczak   Przypisy 1 Drobny przykład. Jesienią 1944 r. żołnierze niemieccy odbili ...Utworzone: 13 wrzesień 201031. List otwarty do „Otwartej Rzeczpospolitej” (Wiadomości) ... przykładowych kryptożydów potwierdzają badania m.in. przez Profesorów Iwo Cypriana Pogonowskiego. Andrzeja Szcześniaka, Jerzego Roberta Nowaka, Dariusza Ratajczaka, Kazimierza Poznańskiego i Jana Marka ...Utworzone: 12 wrzesień 201032. Mity i legendy o Solidarności (Warto przeczytać) ... i i zawładnęli niekwestionowanym liderem Zachodu - USA. http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-pajak/ http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.ht ...Utworzone: 03 wrzesień 201033. Śmierć dr Ratajczaka była planowana? (Wiadomości) Amerykański dziennikarz JP Bellinger nie wyklucza udziału izraelskich służb specjalnych w tajemniczej śmierci doktora Dariusza Ratajczaka, znanego z niepoprawnych politycznie przekonań i prac dotyczących ...Utworzone: 27 sierpień 201034. Andrzej Szubert - Co dalej z Tobą - Polsko (Państwo) ... onej Unii? Czy wystąpi ze zbrodniczego, napadającego bezpodstawnie na suwerenne państwa NATO? Czy przestanie być sojusznikiem zbrodniczej, zażydzonej USA? http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.htmlhttp://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-p ...Utworzone: 27 sierpień 201035. Sierpniowe rocznice - Andrzej Szubert (Warto przeczytać) ... go rządzu znannego pod nazwą NWO. http://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/ http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-paj ...Utworzone: 07 sierpień 201036. Po "wyborach" w TVP - Marek Chrapan (Komentarz polityczny) Po "wyborach" w TVP uwidoczniły się zasadnicze zmiany. W okienkach telewizyjnych Polska stała się krajem "demokratycznym", "praworządnym", oczyściła się ze zbrodni typu zabójstwo D. Ratajczaka, czy zbrod ...Utworzone: 06 sierpień 201037. Andrzej Szubert - Przedawnienie zbrodni komunistycznej - zabójstwa Grzegorza Przemyka (Komentarz polityczny) ... ie robią tego bez powodu! Ale najpierw musimy znaleźć odpowiedź – czyją agenturą są tak naprawdę "nasze" media? Czy "nasze" media informują nas o stanie zażydzenia USA? http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna ...Utworzone: 29 lipiec 201038. Andrzej Szubert - O antysemityźmie, a raczej o antychazarstwie (Warto przeczytać) ... szy syjonistom, co zadaje kłam domniemanej biologicznej nienawiści Hitlera do Żydów. http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/jak-adolf-izrael-budowa.html - Ważne jest ustalenie – co jest bardzi ...Utworzone: 25 lipiec 201039. Czytelnia - W Sercu Polska (Czytelnia) ... – Dariusz Ratajczak Tusk w Izraelu – album zdjęć Tym, co w Polsce chcą ojczyznę znaleźć Uwagi o polityce żydowskiej Ustawa o spoczynku niedzielnym a żydzi Ubój rytualny w świetle Biblji i Talmudu ...Utworzone: 22 lipiec 201040. Wojciech Właźliński - Drodzy Przyjaciele. (Naród) ...  ale jest to niewspółmiernie mało w stosunku do ilości kanalii którzy wśród nas dalej czują się i są bezpieczni na swoich stanowiskach, a dowód na to, to ks. Popiełuszko czy ostatnio dr. Dariusz Ratajczak ...Utworzone: 21 lipiec 201041. Jacek Bezeg - Sprawa doktora Dariusza Ratajczaka – Fakty, daty (Warto przeczytać) ... przydadzą.  Doktor Dariusz Ratajczak w ciągu swej jedenastoletniej pracy na Uniwersytecie Opolskim zyskał zasłużoną opinię nie tylko dobrego naukowca, ale i inspirującego dydaktyka. Jego wiedza i sposób ...Utworzone: 20 lipiec 201042. USA (Izrael) kontra Rosja; CIA (Mossad) kontra FSB (KGB) (Warto przeczytać) ... wolności i demokracji. http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html http://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-pajak/ Sprawą nielegalnyc ...Utworzone: 12 lipiec 201043. Dr Dariusz Ratajczak – wywiad z żołnierzem Waffen SS (Warto przeczytać) Publikujemy świetny wywiad, który ś.p. dr Ratajczak przeprowadził kilka lat temu z niejakim Martem, estońskim ochotnikiem i weteranem Waffen SS. Rozmowa prowadzona była w prostym, żołnierskim języku; ...Utworzone: 09 lipiec 201044. Haniebnej nagonki na doktora Ratajczaka ciąg dalszy... (Wiadomości) Na forum Stanisława Michalkiewicza toczy się dyskusja na temat zaszczutego i zamordowanego niepokornego historyka, Dariusza Ratajczaka. http://www.forum.michalkiewicz.pl Obok wpisów wyrażających się z ...Utworzone: 08 lipiec 201045. Przegrała Polska - wygrali ideolodzy NWO - Andrzej Szubert (Państwo) ...  wojsko nadal będzie pomocnikiem okupantów – jak to było wcześniej w Iraku, obecnie jest w Afganistanie, a w przyszłości będzie w Iranie i w innych podbijanych przez zażydzoną USA państwach. http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolu ...Utworzone: 06 lipiec 201046. Kolejne haniebne kłamstwo GW i prokuratury (Wiadomości) Gazeta Wyborcza poinformowała o wyniku sekcji zwłok zamordowanego  Dariusza Ratajczaka. Jak można było się spodziewać, według oficjalnej wersji  historyka z Opola nie tylko nie zamordowano, nie tylko nie ...Utworzone: 06 lipiec 201047. Polski barak Unii w aspekcie polityki światowej - Andrzej Szubert (Komentarz polityczny) ... elity polityczne, finansowe i militarne są niewyobrażalnie zażydzone. http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.htmlhttp://judeopolonia.wordpress.com/2010/05/20/usa-pod-okupacja-zydowska-henryk-pajak/ ...Utworzone: 29 czerwiec 201048. O naprawie Rzeczypospolitej - Andrzej Szubert (Warto przeczytać) ... ch z NATO (a de facto pod rozkazy światowego żydostwa rządzącego kierującą NATO Ameryką). http://dariuszratajczak.blogspot.com/2009/01/amerykaska-pita-kolumna.html Katastrofalny jest stan gospodarki, szabrowan ...Utworzone: 27 czerwiec 201049. Niech żyje zdrowie (Heil Gesundheit) - Dariusz Ratajczak (Warto przeczytać) ...  Wielkoniemieckiej Rzeszy. Niech się babcia cieszy w zaświatach. Dariusz Ratajczak Za: http://dariuszratajczak.blogspot.com Nadesłał: "Jacek"  ...Utworzone: 24 czerwiec 201050. Kto wywołał II wojnę światową - Dariusz Ratajczak (Warto przeczytać) ... ądzą niepodzielnie prawie całym światem.Do kolejnego,poprzedzonego okresem "burz i naporu" rozdania. Dariusz Ratajczak Za: http://dariuszratajczak.blogspot.com/  Nadesłał: "Jacek"  ...Utworzone: 24 czerwiec 2010