Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jakim agentem był abp. S. Wielgus, a jakimi i czyimi agentami są bracia Kaczyńscy.

Po zlinczowaniu Wielgusa należałoby zapytać, jakie to kryterium powinno sie przyjąć, aby móc określić kogoś mianem agenta (wroga lub szkodnika). Czy kryterium może być zarzut (słowo to podkreślam), czy też musi być udowodniona współpraca lub jeszcze lepiej jej wymierne owoce korzystne dla ośrodka, który taką agenturę stworzył i prowadził lub też przejął od poprzedniej władzy. A skutki są szkodliwe dla nas.

Jak wiemy Wielgusowi został postawiony zarzut współpracy z SB, a potem z wywiadem. Dowodem na to są mikrofilmy luźnych papierów, jakie rzekomo podpisał w latach 70. Nie stwierdzono, aby Wielgus zaszkodził komukolwiek lub stawał - kiedykolwiek - po złej stronie. Przeciwnie, Wielgus znany był z obrony Kościoła i Polski.

Jeśli zaś chodzi o Kaczyńskich to nie ma papierów, które by ich obciążały. Powiedzmy dokładnie - Kaczyńskim nikt głośno nie stawia zarzutu (słowo to podkreślamy) o agenturalność. Tu Kaczyńscy są podobni do np. J. Kuronia. I to nie tylko z pochodzenia rasowo – socjalnego, ale podobnie bliskich i gęstych kontaktów z dawnym system terroru. Są podobnie czyści, tak jak czysta jest Z. Gilowska, wspomniany już J. Kuroń, J. Oleksy czy inni. 11 stycznia 2007 do kolekcji tego politycznego koszeru - wyrokiem sądu - dołączyła cnota niejakiej M. Niezabitowskiej. Ta czarownica (mówimy tu jedynie o przeraźliwym wyglądzie, a nie cechach intelektu i ducha) też już jest po właściwej stronie.

Należy tu zauważyć, że świadectwo niewinności za okres minionej epoki otrzymali i otrzymują wszyscy ci, którzy są dziś “po linii”, podczas kiedy oślą czapkę agenta musiał założyć - na oczach całego świata - arcybiskup Kościoła Świętego. Biskup, który w swej posłudze nie był za pan brat z obecnymi tajnymi elitami, które aktualnie manipulują Polską i popychają ją ku zagładzie.

Przeciwnie!

Wielgus znany był ze swego oporu przeciw temu niszczycielskiemu tajfunowi, który od lat pustoszy Polskę, a Polaków wypędza na obczyznę. Wielgus zainstalowany w Warszawie byłby zagrożeniem dla układu. Pierwsze straty ponieśliby głównie jego czołowi pretorianie obecnego staro-nowego systemu - bracia Kaczyńscy.


Przy Wielgusie łatwo mogła powstać alternatywa dla tych obecnych szkodliwych Polsce rządów. Kaczyńscy mogliby nie tylko stracić pracę, ale nawet byłoby możliwe i to, że społeczeństwo zaczęłoby ich rozliczać z ich własnych osiągnięć. Ta alternatywa - poza tym - mogła być czymś nowym, nie musiała bowiem oznaczać wyboru stronnictwa, będącego rezultatem typowego ruchu wahadłowego, występującego cyklicznie w polskich wyborach po 1989. Ruch wahadłowy polegający na władzy to lewicy - to prawicy, gdzie oba skrzydła są marionetkami obcych interesów - głównie żydowskich. Osoba Wielgusa w Warszawie mogła doprowadzić do powstania szerokiego ruchu katolicko-narodowego. Ruch ten zmieniłby układ władzy w następnych wyborach. Na stałe nastąpiłoby przerwanie ciągłości procesu politycznego, który nieprzerwanie toczy się w Polsce od 1 września 1939.

Jest oczywiste, że PRL i jego upadek ma ścisły związek z obecną RP w ten sposób, że dawny system nie upadł pod ciosami „Solidarności” (to fikcja, której nie mogą odrzucić nostalgiczni styropianowcy), ale dostał nakaz, aby się rozwiązać i przejść w swą nową i może „wyższą” formę dokładnie taką, jaką reprezentuje dziś państwo “Dwóch takich, co ukradli Księżyc”, a które jest identyczne z państwem premiera grubej kreski, który od XVI wieku jest już ochrzczony (nie wolno tolerować plotki o jego wątpliwej Polskości).

Sprawa transformacji zaczęła się jednak dużo wcześniej niż za czasów “Solidarności”.

Sowiety, PRL, cały system musiał rozpaść się, bo nie działał tak, jak trzeba. Zbudowanie bowiem Syjonu od Władywostoku po Madryt z siedzibą w Moskwie nie udało się. System sowiecki wynaturzał się, stracił swe straszne pazury, stawał się coraz bardziej ludzki. Wyraźniejąca alternatywa w Tel Awiwie jako stolicy tego świata stała się konkurencją dla Kremla, który nie dawał gwarancji na talmudyczną przyszłość. Działalność agentury sowieckiej, która stworzyła Solidarność nie oznaczała samo przez się, że to Moskwa niezależnie sterowała rozkładem systemu. W końcu same Sowiety nie stworzyły się samoistnie, a były zawiązane z zewnątrz. A władza na Kremlu, choć zamknięta i nieufna, nigdy nie była całkowicie suwerenna.

Tak więc oczywiste jest, że i rozwiązywanie imperium manipulowane było z zewnątrz – bo twórca stoi zwykle na swoim tworem. Oczywiście były problemy tak z masami, betonem jak i nieobliczalnymi frakcjami wewnątrz systemu, które musiały być postawione wobec faktów dokonanych lub unicestwione.

Trzeba było zrobić jakiś spektakularny wyłom w systemie. Sowiety były już śmiertelnie uwikłane w Afganistan i można było  robić coś systemowo-destrukcyjnego po drugiej stronie granicy tego molocha.

Najlepiej było przeprowadzić działania oddolne - ludy miłujące wolność miały wyzwolić się z uścisku brutalnego betonu. Kto miał to zrobić? Czy Rosjanie byli do tego zdolni albo może Czesi, którzy pomagali bolszewikom w 1920?

Wybrano, że trudna do kierowania Polska była najlepszym mięsem armatnim nadchodzących zmian.

W Polsce dało się znaleźć odpowiednich ludzi. Sygnałem “buntu” przeciw systemowi był Leszek Kołakowski - też “nie-agent”. Człowiek - cudowne dziecko antypolskiego terroru - który latami pisał teoretyczne brednie nt. przyszłości komunizmu oświetlanego myślami Marx `a, -Engelsa -Lenina. Za co dostał tytuły naukowe i wygodne posady w Warszawie czy inne godności. Kiedy nadszedł czas do zmian, Kołakowski „przejrzał on na oczy”, a w 1968 nawet ujrzał światło w tunelu. Nota bene, tak samo bez trudu jak podobny mu inny nieagent - Czesław Miłosz. 

Kołakowski wyjechał z Polski na komunistycznym paszporcie i pozostał na Zachodzie, wprowadzając tym w zakłopotanie tajne służby PRL. I tym razem bezpieka dała wystawić się na dudka - temu kolejnemu zbiegowi, który wyjechał, „a nic nie podpisał”.

Kołakowski (tak jak cały intelektualny desant ’68) miał za zadanie przejąć reprezentację głosu Polonii (Polski) na Zachodzie.

Polska bowiem była ewenementem w Europie i świecie poprzez swą dwojakość egzystencji politycznej. Zalegalizowane państwo w W-wie z tam uwięzionym Narodem, a z drugiej strony z silną emigracją polityczną na Zachodzie.

Problemem każdej emigracji jest to, że nie generuje nowych sił i obumiera. Podobnie było z Polakami, którzy po II W. Światowej pozostali na Zachodzie. Słabnąca biologicznie inteligencja Polonii była idealnym obiektem do przejęcia przez służby PRL, celem podszycia się pod głos polski na Zachodzie. Nie było to łatwe, gdyż każdy wyjeżdżający z Polski na Zachód obdarzony był piętnem podejrzenia o agenturalność.

Ulokowanie zatem przybyszów z Polski indywidualnie przybywających do Londynu zawsze było związane z niezwykłą podejrzliwością środowisk powojennych w Londynie czy Paryżu. Należało więc dokonać masowego wygnania dużej grupy społecznej, tak aby rozmiarami emigracji przysłonić specjalne cele i zadania wybranych jednostek.

Głównym motywem wydarzeń ‘68 roku była właśnie wygnanie (delegacja) aktywu żydokomuny na ośrodki polskie na Zachodzie. Kołakowski, jako jeden z najważniejszych, szybko i bez trudu instalował się w różnych ośrodkach uniwersyteckich - a na końcu w Oxfordzie.

Trójkąt intelektualny: paryska Kultura, Kołakowski - Londyn i Miłosz - USA zasilony świeżą krwią komandosów marca ’68 szybko przejął polityczne ośrodki Polonii na Zachodzie. W ramach Polonii znajomość kultury i języka pozwalała żydom 68 na dosyć gładkie zmieszanie się z osiadłymi tam Polakami – jako Polacy. A w stosunku do lokalnych ośrodków władzy państw zachodnich posługiwano się bez żenady ”cierpieniami niewinnych żydów prześladowanych przez komunizm w PRL”. Którzy wśród historycznie słabo zorientowanych elit francuskich, angielskich czy szwedzkich niezwykle skutecznie oczerniali Polskę i Polaków oskarżając ich nie tylko o prześladowania, ale i o komunizm(!!!). Tak właśnie! Oto Polacy zostali w opinii Zachodu „naturalnym nośnikiem szerzącym komunizm”, a nie żydzi, żydzi – obrońcy wartości europejskich - byli uciekinierami. Doszło nawet do tego, że zaczęto głosić to, że żydzi byli mordowani nie tylko przez hitlerowców w Niemczech, ale i przez Rosjan w Sowietach, że tam też byli najciężej prześladowaną warstwą społeczną. Co później łatwo przekładano również na Polskę i zbrodnie Polaków przeciw żydom, których z czasem „ujawniano” coraz więcej (Gross), a proces ten zapewne będzie się dalej rozwijał.

Tak więc kiedy - przez lata ‘70 - ośrodki polskie na Zachodzie zaczęły przechodzić w żydowskie ręce, łatwo było o nawiązanie więzi i porozumienia pomiędzy nimi a ośrodkami żydów w Polsce, które tam zostały. Taką centralą - po osłabnięciu Klubu Krzywego Koła (Jan Józef Lipski, Paweł Jasienica, Jerzy Urban, Stanisław Ossowski,  Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinbergowa, Aleksander Małachowski, Adam Michnik, Władysław Bartoszewski, Ludwik Hass, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, etc) - wyraźnym i sztandarowym ośrodkiem stał się KOR (Kongres Ortodoksyjnych Rabinów). To nie żart, taka organizacja istnieje w USA od dawna i znaczy wszelkie wyroby jako koszerne, dzięki czemu czerpie zyski, a producenci mają ”ochronę” i pewną wolność poruszania się po rynkach.

Do KOR należeli lub byli stowarzyszeni miedzy innymi: Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Adam Michnik, Aniela Steinbergowa, Adam Szczypiorski, Seweryn Blumsztajn, Bogdan Borusewicz, Andrzej Celiński, Mirosław Chojecki, Leszek Kołakowski, Anka Kowalska, Wojciech Onyszkiewicz, Henryk Wujec, Zbigniew Romaszewski, Ludwik Dorn.

Powstanie ”S” było zarówno skutkiem dalekosiężnych planów, nadziei, jak i też oznaczało dla żydów pewne ryzyko utraty gruntu. Na początku obawiano się powstania narodowego i dopiero stan wojenny w Polsce przekreślił ryzyko takiego procesu, gdyż zmonopolizował opozycję w Polsce na rzecz działaczy KOR.

Odrodzenie ”S” I transformacja po 1989 roku też nie miała formy przypadkowej. W latach ‘70 przygotowano projekt transformacji ustrojowej państw po upadku komunizmu. Projekt ten powstał w The Tavistock Institute w Londynie. TI to mały instytut, który prowadzi szerokie badania socjologiczne nt. sterowania społeczeństw, a to włącznie za pomocą szerzenia narkomanii czy odpowiedniej muzyki. W projekcie z The Tavistock Institute zawarto wszystko to, co później spotkało Polskę , upadek „świetlanego” ustroju, gospodarkę rynkową, wejście do UE, a nawet darmowe zupy dla pierwszych „bezrobotnych dziadów”. To celem złagodzenia oporów przed wyniszczaniem fabryk. (Kuroń tutaj ani na jotę nie był oryginalny w swych „kuroniówkach”).

Aby proroctwa i instruktaż zawarty w tym projekcie w jakiś sposób zaszczepić na polskim gruncie, wybrano do tego celu osobę bardzo zaufaną - króla polskich masonów - Jana Józefa Lipskiego. Nie-agent Jan Józef Lipski już od wydarzeń w Radomiu w nieustraszony sposób zaczął werbować swych uczniów wśród przeróżnych działaczy studenckich w Warszawie, którzy bardzo szybko i skutecznie zaczęli tworzyć tajne ośrodki prasy podziemnej (lata 70-te).

Tempo i skuteczność były na wysokim poziomie, a to z tego względu, że większość uczniów J.J.Lipskiego była wcześniej zwerbowana przez służby z Pałacu Mostowskich. Ci funkcjonariusze zadbali już, aby “uczniowie” mieli zarówno środki, jak i aby nikt im nie przeszkadzał w budowaniu politycznych struktur podziemnych. Kiedy potem powstała “S” i nieco później nastał stan wojenny, struktury te działały świetnie i nieprzerwanie, podczas kiedy ośrodki spontanicznie powstałe w trakcie okresu strajków zostały zlikwidowane i to często brutalnie lub wstrętnie.

Mamy tu na myśli hierarchię z Kurii Biskupiej Warszawskiej. Rola biskupów warszawskich przy okazji zamknięcia tygodnika ŁAD była haniebna. Prostując ścieżki podziemiu intelektualnemu właśnie sterowanemu przez masona Lipskiego, postanowiono zlikwidować tygodnik ŁAD. Zasiadał tam między innymi niejaki Maciej Łętowski (nie-agent, a to ze względu na rasę i pozycję społeczną rodziny). Łętowski szpiegował w redakcji głównie redaktora naczelnego gazety Witolda Olszewskiego. Swoje informacje donosił do sekcji warszawskiej BBC, która to zachłystywała się grozą odradzającego typowego endeckiego antysemityzmu redaktora naczelnego i innych. Musimy tu podkreślić, że tygodnik ŁAD był pierwszą gazetą polską po II W. Światowej , która zaczęła pisać o aborcji, jej złych skutkach, a i o nauczaniu Kościoła w tej sprawie. To obecne otrzeźwienie antyaborcyjne zaczęło  się w Tygodniku Ład zlikwidowanym przez biskupów, bo dla tych bandziorów antysemityzm jest straszniejszy niż aborcja.

Z tego powodu właśnie ŁAD stał się szybko solą w oku nowemu porządkowi, który zakorzeniał się w Polsce. Tygodnik został zamknięty po decyzji Kurii Biskupiej w W-wie, która wycofała gazecie tzw. asystenta kościelnego. Skutkiem tego ŁAD nie mógł dłużej używać podtytułu “tygodnik katolicki”. Ta wielka hańba polskich biskupów - niszczenia jedynej szczerej katolickiej gazety w Polsce - odbyła się we wzorowej współpracy szczekaczki propagandowej BBC oraz rzecznika rządu PZPR, pornografa nie-agenta Jerzego Urbana. Obrotowym akcji przeciw Ładowi był Maciej Łętowski, który kilka lat później został redaktorem naczelnym tego wznowionego tygodnika, aż do jego likwidacji w 1995. Minęło 20 lat od tej hańby, ale dziś wołamy do Pana Boga o surową sprawiedliwość tak dla tamtych biskupów, jak i dzisiejszych zdrajców Zbawiciela.

 Przykładem brutalności w walce o monopol władzy jest los M. Bartoszcze, który utopił się w tym samym czasie, kiedy nie-agent Jan Jozef Lipski dostał paszport na wyjazd do Londynu, celem przeprowadzenia tam operacji serca. Kiedy J.J.Lipski wyjechał do Londynu na leczenie, MSW przydzieliło jego żonie państwową pielęgniarkę, celem opieki nad nią przez okres całego pobytu Lipskiego poza Polską. Złośliwe źródła twierdzą, że w trakcie pobytu w Londynie Lipski przeszedł dalsze stopnie wtajemniczenia masońskiego, czemu niektórzy zaprzeczają.

Jest zaś faktem bezspornym, że zarówno prowadził on tam szerokie rozmowy polityczne, jak studiował założenia projektu The Tavistock Institute w sprawie Polski. Należy tu też przypomnieć bliskie związki Jana Józefa Lipskiego z późniejszym premierem i również masonem Janem Olszewskim (obecnie przydzielona sowita emerytura dla Olszewskiego a nawet i jego żony- Red. GW 2016).

Nieudaczny rząd Olszewskiego był protoplastą pierwszego rządu Kaczyńskiego, który „chciał, ale nie mógł”.

Okrągły stół był niczym innym, jak realizacją tez z The Tavistock Institute. Trudno jest powiedzieć, na ile również J. Kaczyński znał jego założenia. Związek Kaczyńskich z tym ośrodkiem musiał być jednak oczywisty. To tym bardziej w świetle przynależności Lecha Kaczyńskiego do tzw. Grupy Windsor. Jest to organizacja polityczno-towarzyska podległa anglosaskiej Heritage Fundation. Organizacja ta powstała w 1994 i egzystuje w krajach byłych satelitów ZSRR. Do polskiej wersji tej organizacji konserwatywno-prawicowej należy b. wiele osób z dzisiejszych elit obecnej władzy. Oprócz L. Kaczyńskiego jest tam Ujazdowski, Marek Jurek, a także chochoł wszechwolności Stanisław Michalkiewicz. Grupa Windsor w swych założeniach popiera gospodarkę wolnorynkową, polską przynależność do NATO, a i nie tylko.

Do NATO mają należeć inne kraje, jak np. Ukraina. Kontrolę Grupy W. wyraźnie było widać w bezkrytycznym zachowaniu Lecha Kaczyńskiego wobec Ukrainy. Kaczyński nie różnił się tu niczym od upodlonego w swym wasalstwie A. Kwaśniewskiego, a może był nawet w tym bardziej bezwstydny.

PRL był państwem o pewnym wymiarze legalności, współpraca z jego administracją była często koniecznością formalną, a także miała też i wymiar moralny. Ktoś, kto był polskim patriotą, patrząc z bólem na te zastępy “żydów I chamów” poniewierających państwem i narodem, siłą rzeczy szukał mniejszego zła, ale agenturalność była zawsze negatywnie oceniana przez całe społeczeństwo bez wyjątku. I takim byli i są postrzegani bracia Kaczyńscy.

 

 

Krzysztof Cierpisz

10.05.2009.

 

 

patrz: http://gazetawarszawska.com/pugnae/3466-czy-jaroslaw-kaczynski-jest-masonem

 

Za: http://www.gazetawarszawska.com3. Katastrofa Smoleńska – zgony po 10 kwietnia
(Państwo)
... Marka Rosiaka i poważnie ranił drugą osobę z tej partii. Jak sam powiedział, jego „celem” był Jarosław Kaczyński. Morderstwo nastąpiło w bezpośrednim następstwie medialnej nagonki na polityków i zwolenników ...
Utworzone: 10 maj 2017
4. Banki w Polsce z pełną premedytacją przygotowały oszustwo na wielką skalę.
(Państwo)
... propozycję. Zarówno prezydent elekt Andrzej Duda, jak i Jarosław Kaczyński, powiedzieli wyraźnie: żadnych publicznych pieniędzy nie można tu wydawać. Inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby banki zwróciły ...
Utworzone: 03 maj 2017
5. Stanisław Michalkiewicz: Przemysł holokaustu nie rezygnuje
(Komentarz polityczny)
... ak na Wołyniu, Żydzi zabronili używania języka polskiego. A gdy nadszedł czas holokaustu, to właśnie Polacy nieśli im pomoc ... Utworzone: 01 lipiec 2016 36. Jarosław Kaczyński: państwo Izrael jest przyczółk ...
Utworzone: 28 kwiecień 2017
6. Arkadiusz Miksa: Jak oPiSałbym partię Prezesa?
(Komentarz polityczny)
... wzięła się głęboka niechęć do myśli politycznej narodowej demokracji w ich działalności politycznej. Oczywiście przyszedł taki czas kiedy Jarosław Kaczyński zdał sobie sprawę, że dla przejęcia pełni władzy ...
Utworzone: 19 kwiecień 2017
7. Andrzej Tokarski: Smoleński Tryptyk - minął rok
(Państwo)
... ył to element planu) szczęśliwemu trafowi, że Jarosław nie wsiadł do tego samolotu (pojęcia „samolot”, Smoleńsk” używam jako symboli – będzie o tym niżej) zawdzięczamy to, że jeszcze roimy o jakiejś pozytyw ...
Utworzone: 12 kwiecień 2017
8. Stanisław Michalkiewicz: Nadchodzi „bój ostatni”?
(Komentarz polityczny)
... takich konsekwencji, gdyby nie kropla, która przelewa czarę goryczy. Oto gwoli wytarzania Donalda Tuska w smole i pierzu, co – jak wiadomo – jest jednym z politycznych priorytetów prezesa Jarosława Kaczyńskiego ...
Utworzone: 10 kwiecień 2017
9. "Podwójne dno" tajemnicy smoleńskiej. Władze PiS-u same zablokowały dostęp do wiedzy na temat katastrofy w Smoleńsku.
(Państwo)
...  samego Jarosława Kaczyńskiego, dopuszczanie przez niego do całkowitego zastoju w śledztwie smoleńskim i nieinformowanie w tej sprawie społeczeństwa. Sądzę, że bez przyzwolenia Kaczyńskiego, czy tolerowani ...
Utworzone: 09 kwiecień 2017
10. Krzysztof Kocur: Kamień między chwasty
(Myśl Narodowa)
... że naród przestanie mieć alternatywę – nawet taką iluzoryczną. Konia z rzędem temu, który znajdzie chociaż jedną istotną różnicę programową pomiędzy partiami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Bez ...
Utworzone: 01 kwiecień 2017
11. Polexit - Czy kolejny (....) plan dla Polski?
(Komentarz polityczny)
... zlikwidują swoje bazy u nas.” +++ Kaczyński: nie chcemy wyjść z Unii, z panią Le Pen mamy tyle wspólnego, co z panem Putinem Jarosław Kaczyński komentował ofertę złożoną przez kandydatkę ...
Utworzone: 21 marzec 2017
12. Stanisław Michalkiewicz: Detonator kombinacji operacyjnej
(Komentarz polityczny)
... Marcinkiewicz, jako premier rządu z nadania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze w marcu 2006 roku obiecał, że Polska zrealizuje żydowskie roszczenia majątkowe do końca tamtego roku – czego się potem ...
Utworzone: 17 marzec 2017
13. Adam Śmiech: Co dalej w sprawie ukraińskiej?
(Komentarz polityczny)
W poprzednim numerze "Myśli Polskiej" (nr 7-8 z 12-19.02.17) skomentowałem wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące banderyzacji Ukrainy, wystąpienia po raz pierwszy tak dalek ...
Utworzone: 15 marzec 2017
14. Stanisław Michalkiewicz: Hojność pożera własny ogon
(Komentarz polityczny)
... których najczęstszym celem jest stworzenie żerowiska dla rozmaitych politycznych, czy biurokratycznych darmozjadów. Teraz polityczni pełnomocnicy i rzecznicy darmozjadów (bo pan prezes Jarosław Kaczyński ...
Utworzone: 08 marzec 2017
15. Jacek Boki: ,,Odzyskaliśmy honor’’
(Państwo)
... miał to być protest przeciwko antyukraińskim oświadczeniom ważnych, polskich polityków. Szczególnie przeciwko jednej z ostatnich wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla tygodnika ...
Utworzone: 28 luty 2017
16. Zachodnie banki wywożą z Polski miliardy
(Państwo)
... 69.5 mld $ Jerzy Bużek AWS 2003 rok zadłużenie 106.9 mld $ Leszek Miller SLD 2005 rok zadłużenie 122.4 mld $ Marek Belka SLD 2006 rok zadłużenie 166.8 mld $ Jarosław Kaczyński PIS- 2007 rok zadłużenie ...
Utworzone: 26 luty 2017
17. Tajne "Pilne NOTATKI" Skubiszewskiego, Polska - Izrael. - Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.
(Warto przeczytać)
... którą Jarosław Kaczyński nazwał testamentem Lecha Kaczyńskiego, który musi być zrealizowany. No i jest realizowana pod osłoną przeróżnych wywoływanych zadym odwracających uwagę społeczeństwa. Więcej ...
Utworzone: 10 luty 2017
18. Religia Holocaustu, a „polskie obozy śmierci”
(Państwo)
... uprawnień, żeby w imieniu państwa składać jakieś zobowiązania finansowe, ale ta intencja była bardzo widoczna. Jarosław Kaczyński przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku zapowiedział w Klubie Ronina, ...
Utworzone: 08 luty 2017
19. Stanisław Michalkiewicz: Wypadki chodzą po ludziach
(Komentarz polityczny)
... jest nie tylko przyznanie przez braci Karnowskich panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tytułu „Człowieka Wolności” 2016 roku, ale i niezwykle krzepiące przemówienie, jaki z tej okazji pan prezes Kaczyński ...
Utworzone: 26 styczeń 2017
20. Oswajanie mas z szykowanym zamachem na Kaczyńskiego?
(Państwo)
...  zetrą się frakcje i będziemy mieli sześć albo i więcej "PiSów". Tą ostatnią "przeszkodą do usunięcia" jest oczywiście osoba Jarosława Kaczyńskiego - to rozwiązanie bandyci mają zawsze w zanadrzu (nie bąd ...
Utworzone: 23 styczeń 2017
21. Stanisław Michalkiewicz: Powroty do rzeczywistości
(Komentarz polityczny)
... pana Rysia. Toteż już wkrótce pojawiły się skrzydlate wieści, że do Warszawy wybiera się Nasza Złota Pani, która ma odbyć rozmowy nie tylko z panem prezydentem i panią premier, ale również z prezesem Jarosławem ...
Utworzone: 19 styczeń 2017
22. "PiS wraz z Andrzejem Dudą w kampanii obiecywali, że świat usłyszy prawdę o ludobójstwie na Wołyniu."
(Warto przeczytać)
"To ogromny test dla Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS wraz z Andrzejem Dudą w kampanii obiecywali, że świat usłyszy prawdę o ludobójstwie na Wołyniu. Znam wypowiedzi Kaczyńskiego i Dudy, zwłaszcza międz ...
Utworzone: 14 styczeń 2017
23. Krzysztof Baliński: W SEJMIE JAK NA WOJNIE, W MSZ SPOKOJNIE
(Komentarz polityczny)
... watahy”, który nazywał ministra obrony „świrem” i zamierzał „zaj...bać PiS komisją śledczą” uznał, że jego dobra osobiste zostały naruszone przez... Jarosława Kaczyńskiego. W tekście pozwu lamentuje, że ...
Utworzone: 13 styczeń 2017
24. Jarosław Augustyniak: Amerykanie chcą podbić Polskę? Putin dogadał się z Celsjuszem
(Komentarz polityczny)
... to setna rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Być może Ameryka chce trzymać rękę na naszym pulsie? Jarosław Augustyniak, polski publicysta, Warszawa Za:https://pl.sputniknews.com/opinie/201701104574594-Amerykanie-chca-podbic-Polske-Putin-dogadal-sie-z-Celsjuszem/ ...
Utworzone: 12 styczeń 2017
25. NATO – prowokator nieustającej wojny. Polska pod okupacją obcych wojsk
(Komentarz polityczny)
... Prezydent Duda i Jarosław Kaczyński pozwolili, by ambicja wzięła górę nad patriotycznym poczuciem tego, co polski naród mógłby osiągnąć, gdyby zjednoczył się wokół autentycznego celu, jakim jest pokój ...
Utworzone: 07 styczeń 2017
26. Stanisław Michalkiewicz: Ciamajdan, majdanek i majdan
(Komentarz polityczny)
... że Nasza Złota Pani przykazała mu, by pilnował interesu: chcesz frędzlu zostać prezydentem, to ruszaj się, jazda! Tymczasem wirtuoz intrygi Jarosław Kaczyński wyprowadził swoich wyznawców do Sali Kolumnowej, ...
Utworzone: 07 styczeń 2017
27. Tak głupiej opozycji jeszcze w Polsce nie było.
(Komentarz polityczny)
... - oderwanych od władzy, wpływów i rzeczywistości. Władysław Frasyniuk: Mamy w Polsce stan wojenny. Jest zupełnie tak, jak po 13 grudnia 1981 roku. Ten stan wojenny wprowadził Jarosław Kaczyński. I teraz ...
Utworzone: 01 styczeń 2017
28. Stateczny Sikorski
(Komentarz polityczny)
Radosław Sikorski naindyczył się i pozwał Jarosława Kaczyńskiego za słowa o zdradzie dyplomatycznej. W pozwie Radek załkał, że słowa Kaczyńskiego (cytat) "wywołały bardzo nieprzyjemne komentarze przedstawiciel ...
Utworzone: 13 grudzień 2016
29. Etyka PiS-u
(Komentarz polityczny)
... obrony życia nienarodzonych. Okazuje się z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z 12.X.16, że PiS poinformowało episkopat, jakie zajmie stanowisko w sprawie projektu „Stop aborcji”. Galopem, zarówno w komisji ...
Utworzone: 13 grudzień 2016
30. 13 XII 1981 - stan wojenny. 13 XII 2007 – traktat Lizboński.
(Komentarz polityczny)
"Dramatyczny błąd" Polski? 13 gru 2012 http://wiadomosci.onet.pl/ "Dramatyczny błąd" Polski? "To decyzja Jarosława Kaczyńskiego"- Zob.: 1981 - stan wojenny. 2007 – traktat Lizboński Historyc ...
Utworzone: 09 grudzień 2016
31. PiS szczeka, a nie gryzie.
(Komentarz polityczny)
...  coś się im nie przykleiło do rąk. A także należałoby ich jak najszybciej pozbawić członkostwa PiS-u. Jak "Prawo i Sprawiedliwość", eto prawo i sprawiedliwość! A takie decyzje poprze ogół Narodu. Prezes  ...
Utworzone: 07 grudzień 2016
32. Rząd pielgrzymuje do Izraela
(Państwo)
... płaczem kobiecym”, urządzając też stosowne miesięcznice na podobieństwo miesięcznic smoleńskich, co z kolei mogłoby wywołać gniewną reakcję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, stojącego na straży liturgicznego ...
Utworzone: 05 grudzień 2016
33. „Utrwalanie władzy” – prezes RN Robert Winnicki podsumowuje rok rządów PiS
(Państwo)
... władzy w Polsce przez rząd Beaty Szydło jest opanowanie kluczowych agend państwa polskiego i rozbudowa oraz utrwalanie wpływów obozu, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński. 2. Władza, jaką dysponuje ...
Utworzone: 16 listopad 2016
34. Krzysztof Jaworucki: Niebezpieczna gra polskich i zagranicznych elit lewacko-demoliberalnych!
(Komentarz polityczny)
... usić referendum ws. przyspieszonych wyborów. Wałęsa, Kijowski czy Thun opowiadali o tym, że Jarosław Kaczyński to dyktator, a w Polsce stopniowo zawłaszczane są kolejne instytucje. Lech Wałęsa zaapelowa ...
Utworzone: 09 listopad 2016
35. Michał Wałach Ustawa „Za życiem” czyli „Kompromis Aborcyjny Plus”
(Państwo)
...  w komisji. Zamiast opowiedzenia się za życiem najsłabszych (nawet bez prawnej odpowiedzialności kobiet), Jarosław Kaczyński i Beata Szydło obiecali „coś zrobić”. Tak powstała ustawa „Za życiem”, któr ...
Utworzone: 04 listopad 2016
36. Dr Mateusz Piskorski: LIST OTWARTY DO JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO
(Warto przeczytać)
LIST OTWARTY DO PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, PANA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO. Szanowny Panie Prezesie! Piszę do Pana te słowa, jako pierwszy od lat w naszym kraju więzień polityczny, mając jednocześnie ...
Utworzone: 23 październik 2016
37. Clinton czy Trump? Kto będzie ojcem upadku Ameryki?
(Komentarz polityczny)
"Jeżeli nie będziemy o tym krzyczeć w internecie, to Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i najbardziej usłużny Amerykanom, Macierewicz doprowadzą do wojny z Rosją. Nie na terenie USA, tylko Polski." Wybor ...
Utworzone: 30 wrzesień 2016
38. Sejm za życiem czy za feministkami? Głosowanie już w tym tygodniu!
(Wiadomości)
... popierało projekty zakazujące aborcji. Wtedy było jednak wiadomym, że szanse na przegłosowanie propozycji środowisk pro-life są małe, ale formacji Jarosława Kaczyńskiego zależało na elektoracie katolickim. ...
Utworzone: 20 wrzesień 2016
39. Przyspieszenie i katalizatory
(Komentarz polityczny)
... Jerzego Sorosa oraz innych płomiennych szermierzy demokracji, zagrożonych przez faszystowski reżym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Komisja orzekła, że – uuu – z demokracją w Polsce nie jest dobrze. Na ...
Utworzone: 19 wrzesień 2016
40. Wojciech Podjacki: Opozycyjny samogwałt
(Komentarz polityczny)
... również własnego prezydenta, pozwala na swobodne kreowanie polityki wewnętrznej. Kierującemu z tylnego siedzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu potrzeba do szczęścia jedynie zhołdowania Trybunału Konstytucyjnego. ...
Utworzone: 14 wrzesień 2016
41. Viktor Orban: "Zróbmy kontrrewolucję"
(Wiadomości)
... – mówił premier Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu wziął udział w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy. Była to okazja do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS i odbycia krótkiej, publicznej ...
Utworzone: 07 wrzesień 2016
42. Jacek Boki - Uchwała Wołyńska po PiSowsku
(Komentarz polityczny)
...  – Polakom –obce, bo ukraińskie. Co powoduje tymi ludźmi, strach czy podległość interesom obcych mocarstw, że działają wbrew polskiej racji stanu? Jeszcze 1 grudnia 2013 roku, kiedy na majdanie prezes Jaros ...
Utworzone: 02 sierpień 2016
43. Honor straciliście, przyjaźni Ukraińców nie zyskacie
(Komentarz polityczny)
... po trupie Ukrainy czy Polski? A może Piotr Zaremba powinien zapoznać się z wypowiedzią niejakiego Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że „nie należy Polaków straszyć Rosją”? ZOBACZ TEŻ: Kaczyński: ...
Utworzone: 13 lipiec 2016
44. Straszne pieniądze
(Państwo)
...  sytuacja wygląda już zupełnie inaczej: telewizja publiczna łączy Applebaum z manipulacjami lewicowego "Washington Post", pytany o najazd niektórych zachodnich mediów na Polskę Jarosław Kaczyński mówi otwarc ...
Utworzone: 12 lipiec 2016
45. Ks. Isakowicz-Zaleski dla Kresów.pl: 11 lipca będzie testem dla PiS, Kaczyńskiego i Dudy
(Państwo)
... dla Jarosława Kaczyńskiego, PiS i prezydenta Dudy. Kaczyński musi pokazać, że albo jest po stronie prawdy, albo jest Platformą-bis. Jeżeli PiS chce być inny, to niech to pokaże” - podsumowuje ks. Isakowicz-Zaleski. ...
Utworzone: 08 lipiec 2016
46. Silna Unia Europejska jest w nadrzędnym interesie Żydów Europy
(Komentarz polityczny)
... up Przeczytaj: Jarosław Kaczyński przeciwko traktatowi podpisanemu przez Lecha! Będzie nowa umowa europejska? Co ciekawe, Kaczyński chce stworzenia „Unii silniejszej niż obecnie”. - Można z tego wyj ...
Utworzone: 08 lipiec 2016
47. W imieniu Stepana Bandery
(Państwo)
... Henryk Wujec, Grażyna Staniszewska, Andrzej Wielowieyski, Adam Michnik, Jerzy Baczyński, Bogusław Chrabota, Tomasz Lis, Leszek Jażdżewski, Jarosław Kuisz, Karolina Wigura, Sławomir Sierakowski, Seweryn ...
Utworzone: 08 lipiec 2016
48. Już raz Warszawa oskarżyła o Wołyń Sowietów
(Pamięć Walka i Męczeństwo)