Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czy banki centralne są instytucjami rządowymi jak się powszechnie uważa? Czy aby na pewno działają w interesie społeczeństwa? Czy reagują w odpowiedni sposób regulując podaż pieniądza oraz stopy procentowe? Poniższy artykuł przedstawia historię banków centralnych oraz obrazuje ich prawdziwą naturę.

„Wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne od armii. Jeżeli kiedykolwiek Amerykanie pozwolą prywatnym bankom emitować pieniądz, banki i korporacje które wyrosną wokół nich bedą grabić majątki ludzi, dopóki ich dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie. Emisja pieniądza powinna być odebrana bankom i przekazana w ręce ludzi“.
Thomas Jefferson

Angielski król George II zlikwidował wolną od długu walutę, której używała kolonia wymuszając pożyczanie pieniędzy od Banku Centralnego Anglii na procent szybko wpędzając kolonie w długi. Banjamin Franklin napisał później: „Odmowa Króla pozwolenia koloniom na używanie  uczciwego systemu monetarnego, który uwolniłby zwykłego człowieka ze szponów manipulatorów finansowych była parwdopodobnie główną przyczyną rewolucji.“ W 1783 Ameryka wywalczyła niepodłegłość od Anglii ale jej walka z ideą banku centralnego i chęcią chwiwych bankierów dopiero się zaczęła.

 Czym jest bank centralny?

 

Bank centralny to instytucja produkująca walutę całego narodu. Powszechnie wiadomo, że banki mają 2 szczególne cele: kontrola oprocentowania i kontrola ilości pieniądza w obiegu. Centralny Bank nie dostarcza zwyczajnie krajowi pieniędzy poprzez ich wydrukowanie lecz drukuje i pożycza je na procent. Potem, przez regulację wzrostu bądź spadku ilości pieniądzy w obiegu, bank reguluje wartość pieniądza. Ważne jest zrozumienie, że cała struktura tego systemu na dłuższą metę może wytworzyć tylko jedno – DŁUG. Nie trzeba się natrudzić żeby zauważyć, że to oszustwo bo każdy stworzony z niczego pieniądz pożyczany jest na procent. Oznacza to, że każdy dolar to dolar + pewien procent długu od tego dolara. Od kiedy bank centralny ma monopol na produkcję waluty całego kraju pożycza każdego dolara z natychmiastowym długiem przypisanym do niego.

 

Skąd więc pochodza pieniądze na spłacenie długu?

Mogą pochodzić tylko z banku centralnego. Oznacza to że Bank centralny nieustannie zwiększa podaż / produkcję pieniedzy dla pokrycia  tymczasowego długu. Nowe pieniądze oczywiście też pożycza na procent. W rezultacie powstaje jeszcze większy dług. Nie ma możlliwości aby rząd czy też społeczeństwo kiedykolwiek spłaciło samotworzący się dług.

 

Bank Rezerwy Federalnej - FED

Na poczatku XX wieku USA wprowadziło i usunęło kilka elemenów banku centralnego do swojego systemu monetarnego. W tamtym czasie dominującymi rodzinami w światowej bankowości byli: Rockefelerowie, Morganowie, Warburgowie, Rothildowie. Na początku  XX wieku po raz kolejny starali sie przepchnąć ustawę  ustanawiającą bank centralny. Wiedzieli, że rząd i społeczeństwo nie chcieli takiej instytucji, dlatego potrzebowali  jakiegoś zdarzenia, które zmieni opinię publiczną. J.P Morgan  wykorzystując swe wpływy rozpuścił plotkę, że ważny bank w Nowym Yorku jest niewypłacalny i zaraz zbankrutuje. Morgan wiedział, że to wywoła masową histerię, która dotknie także inne banki. Tak też się stało. W obawie przed utratą swoich depozytów, ludzie zaczeli masowo wycofywać pieniądze. Banki zostały zmuszone do natychmiastowego ściągnięcia pożyczek. Ludzie by je spłacić musieli sprzedać swoje nieruchomości. Wywołało to falę bankructw.

Kilka lat później Frederi Allen z magazynu Life napisał: „Interesy Morgana wykorzystały przyśpieszenie paniki z roku 1907 sprytnie nią sterując.“ Rozpoczęto śledztwo przed kongresem prowadzone przez senatora  Nelsona Aldricha mającego bliskie związki z kartelami bankowymi, który później wżenił się w rodzinę Rokefellerów. Komisja, której przewodniczył Frederi Allen, rekomendowała utworzenie banku centralnego, aby panika taka jak ta z 1907r nigdy sie nie powtórzyła. To była iskra, która kazała międzynarodowym bankierom zainicjować ich plan.

W 1910r. w posiadłości Morgana na wyspie Jeckyll Island, odbyło się tajne spotkanie. Został tam podpisany Akt Rezerwy Federalnej – projekt ustawy o Banku Centralnym. Ta ustawa została podpisana przez bankierów, nie przez kongresmenów. Spotkanie było tak tajne przed rządem i opinią publiczną, że osoby uczestniczące w tym spotkaniu mogły sie do siebie zwracać używając tylko pierwszego imienia. Kiedy ustawa została stworzona, została wręczona ich liderowi w kongresie – senatorowi Aldrichowi, żeby ten przepchnął ją przez kongres. W 1913r z wielką pomocą finansową bankierów prezydentem został Woodrow Willson, który obiecał poprzeć ustawę o Rezerwie Federalnej z zamian za sponsoring kampanii wyborczej. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem, kiedy to większość kongresmenów była w domach Akt Rezerwy Federalnej został przegłosowany i prezydent Willson wprowadził go w życie.

Kongresmen Louis MacFaden, zagorzały przeciwnik banku centralnego podsumował:

„Został tu stworzony światowy system bankowy, superpaństwo kontrolowane przez  międzynarodowych bankierów działających wspólnie by zniewolić świat dla własnej przyjemności. System Rezerwy Federalnej panuje nad rządem.“

Ludziom powiedziano, że FED jest ekonomicznym stabilizatorem. Inflacja i krysys należą do przeszłości. Jak historia pokazała, nic nie jest dalsze od prawdy. Fakty są takie, że teraz międzynarodowi bankierzy mają wspaniałą maszynę do rozwijania osobistych ambicji. Od roku 1914 do 1919 FED zwiększył  ilość pieniędzy w obiegu o prawie 100 %. FED decydując o ilości pieniądza w obiegu, podwoił go w ciągu niespełna 5 lat. Mając łatwy dostęp do pieniądza małe banki zaciągały masowo pożyczki w FED. Natępnie w roku 1920 FED wezwał wszystkich do spłaty. Małe banki musiały natychmiast wypowiadać pożyczki swoim kilentom by móc samemu spłacić swoje zobowiązania względem FED’u. Powtórzyła się sytuacja z roku 1907. Większość małych banków zbankrutowała. Pojawiła się zapaść w gospodarce. Ponad 5400 banków z poza Federalnego Systemu Rezerwy przestało istnieć. Potem nastąpiła konsolidacja monopolu małej grupy międzynarodowych bankierów. Wtajemniczony w to kongresmen Lindbergh powiedział w 1921r:

„Panika została spreparowana dzięki aktowi o FED. Obecna panika jest pierwszą wytworzoną naukowo, wg. matemetycznego równania“

Panika z roku 1920 była tylko rozgrzewką. Od roku 1921 do 1929 FED ponownie zwiększył podaż pieniądza co znów poskutkowało zwiększeniem pożyczek dla banków. Na giełdzie pojawił sie też nowy kredyt zwany marginalnym. Pozwalał on inwestorom chcącym kupić akcje wyłożyć tylko 10 % swoich pieniędzy. Pozostałe 90% mogli pożyczyć od brokera. Inaczej mówiąc, każdy mógł kupić akcje za 1000 USD mając tylko 100 USD wkładu własnego. Inwestowanie takie było bardzo popularne w czasie bumu z lat 20-tych. Każdemu wydawało się, że może zarobić pieniądze na giełdzie. W umowie kredytowej z brokerem był jednak haczyk. Kredyt mógł być wypowiedziany w każdym momencie dając inwestorowi 24 godziny na jego spłatę. W ciagu 8 lat mania giełdowa zaraziła większość społeczeństwa podnosząć ceny akcji 6-krotnie.

Kilka miesięczy przed październikiem 1929r bankierzy powiązani z FED zaczęli po cichu wycofywać pieniądze z giełdy, a 24 października 1929r  finansiści z Nowego Yorku, zaczeli masowo wzywać do spłaty kredytów udzielanych na zakup akcji. Spowodowało to masową wyprzedaż akcji na giełdzie by każdy mógł spłacić swoją pożyczkę. Doprowadziło to do masowych bankructw. Załamało się łącznie 16.000 banków. Załamanie się cen pozwoliło międzynarodowym bankierom na przejęcie zbankrutowanych banków oraz wielkich koporacji płacąc po kilka procent ich realnej wartości. Była to największa grabierz mienia w historii USA.

Raz jeszcze odwieczny przeciwnik karteli bankowch kongresmen Louis McFadden rozpoczął procedurę odwoławczą Federalnego Systemu Rezerwy słusznie winiąc ją za zaistniałą sytuację: „To była ukartowana akcja. Międzynarodowi bankierzy (właściciele FED’u) chcieli wykreować klimat rozpaczy by zapanować nad nami wszystkimi.“

Po 2 wcześniejszych próbach zabójstwa, McFadden został otruty nim zdążył wdrożyć procedurę obalenia FED’u.

Jedyną przeszkodą w dowolym sterowaniu podażą pieniądza a tym samym okresami boomów i zapaści gospodarczych był standard złota. FED mógł wprowadzić do systemu tylko tyle pieniądza ile miało pokrycie w złocie.

Po panice z roku 1929, bankierzy powiązani z FED zdecydowali się usunąć standard złota. Musieli więc przejąć złoto fizycznie z rąk obywateli. Pod pretekstem pomocy w zakończeniu  depresji w 1933r rozpoczął się przymusowy skup złota. Pod karą 10 lat więzienia, każdy musiał oddać swoje złoto do skarbca po ściśle ustalonej cenie.

W roku 1933 standard złota został zniesiony. Na każdym banknocie dolarowym przed 1933 r widniał napis „wymienialny na złoto“. Na obecnym dolarze możemy wyczytać „prawny środek płatniczy“ co oznacza, iż nie ma pokrycia w niczym oraz można go wydrukować ile tylko FED sobie zamarzy. Ilość pieniądza w obiegu reguluje wartość pieniądza. Im więcej pieniadza w obiegu, tym ludzie mogą więcej wydać. Sprzedawcy mając więcej klientów, podnoszą ceny. W efekcie rosną ceny niemalże każdego produktu. Pieniądz staje się mniej warty. Manipulacja podażą pieniądza jest w stania rzucić na kolana całe społeczeństwa.

„Dajcie mi kontrolę nad podażą pieniądza, a przestanie mnie obchodzić kto stanowi prawo.“ – M.A Rotschild – założyciel bankowej dynastii Rotschildów.

To ważne żeby dobrze zrozumieć: FED nie jest instytucją rządową, jest prywatną korporacją. Ustala swoje własne prawa. Nie był audytowany od ponad 50 lat. Działa w interesie swoich akcjonariuszy (Rotschild Bank of London, Wahrburg Bank of Hamburg, Chase Manhattan, Goldman Sachs, i inne banki bezpośrednio lub za pośrednictwem różnego rodzaju Trustów). FED jest także poza jakąkolwiek regulacją rządu USA. To prywatny kartel bankowy, który na procent pożycza wszystkie pieniądze rządowi drukując je po koszcie zero.

FED jest tylko jednym z banków centralnych lecz jednocześniej najbardziej znanym. Kolejne banki ściśle powiązane z FED to Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Japonii. Praktycznie każdy bank centralny na świecie jest albo powiązany kapitałowo albo działa na zasadzie banku marionetkowego.

Jadnym z nieliczych krajów na świecie, w którym nie było typowego banku centralnego była Libia. Rząd tego kraju emitował wolnego od długu Dinara Libijskiego. Pierwszą decyzją nowych władz Libii po zdobyciu Trypolisu było założenie banku centralnego, który odtąd pożycza Libii pieniądze, oczywiście na określony procent.

Jak powiązane są banki centralne może świadczyć polityka zkoordynowanego obniżenia stóp procentowych na całym świecie zaraz po kryzysie 2007 – 2008. Głównym „oficjalnym“ celem banku centralnego jest zapobieganie lub kontrolowanie inflacji. Inflacja w dużym uproszczeniu jest wzrostem cen generalnie wszystkich towarów. By ją zwalczać bank centralny ustanawia stopy procentowe po jakich pożycza pieniądze bankom na poziomie minimalnie wyższym od inflacji. W momencie kryzysu banki centralne w całym zachodnim świecie jak oszalałe obniżały stopy procentowe do minimum. Przy realnej inflacji rzędu 5 %, stopy procentowe kształtowały się na poziomie 0,25 – 2%. Oficjalnie miało to na celu zwięszenie dostępności kredytów dla przedsiębiorstw i pobudzenie gospodarki. W praktyce, banki na całym świecie otrzymały niemalże darmową gotówkę, którą inwestowały w przecenione akcje i surowce. W ciagu 3 lat zarobiły na tym krocie. Firmy, które miały natomiast pobudzić gosodarkę, kredytów nie otrzymały ponieważ w obliczu kryzysu nie były wiarygodnym partnerem dla banku. Stracił też na tym przeciętny Kowalski, lokując pieniądze w banku na lokacie na 3 – 4 %. Przy inflacji 5 % i więcej Kowalski nie tylko nie zarabia ale również tarci ze swoich pieniędzy co najmniej 2 % rocznie. W decyzjach banków centralnych nie chodzi przecież o zwykłych ludzi tylko o banki w rzeczy samej.

Profesorowie oczywiście nie zgodzą się z moimi słowami twierdząc, że może banki centralne są prywatnymi przedsiębiorcami ale przekazują swój zysk do Skarbu Państwa. W wielu przypadkach tak jest. Posłużę się jednak przykładem. Zysk FED’u za rok 2010 to ok 60 mld USD. Załóżmy, że został on przekazany w całości do Skarbu Państwa. W roku 2011 ujawniono, iż poza dotacjami dla banków w wysokości ponad 800 mld USD z roku 2008 FED przekazał ponad 16,5 bilionów pożyczki swoim akcjonariuszom, która do chwili obecnej nie została zwrócona. Pożyczka wynosiła więc 27 razy tyle co zysk przekazany do budżetu i mniej więcej tyle ile wynosi roczny PKB Stanów Zjednoczonych.

Europejski Bank Centralny (ECB) w swoich działaniach nie specjalnie różni się od FED’u. W 2 lata po rozpoczęciu procesu ratowania banków w USA przy pomocy pieniędzy z FED‘u, ECB rozpoczął ratowanie banków w Europie na koszt podatnika.

W praktyce wyglądało to następująco: gdy rozpoczął się kryzys bankowy, który szczegółowo omówię w innym opracowaniu, wiele banków było na skraju bankructwa na skutek błędnych i bardzo ryzykownych decycji inwestycyjnych.

Rządy wielu krajów zostały wręcz zmuszone przez lobby bankowe do ich ratowania  poprzez przekazanie im gotówki.

Trader21

Niezależny Portal Finansowy

Za: http://independenttrader.pl/prawda-o-bankach-centralnych.html

 


 

Więcej:
1. American Dream
Wszechwładny FED

„Całe zamieszanie, nieład i nieszczęście w Ameryce powstało nie przez błędy w konstytucji, nie przez zanik honoru i zasad, ale na skutek kompletnej niewiedzy, dotyczącej natury pieniądza, kredytu i obrotu pieniężnego”.
Tak pisał w roku 1787 John Adams  do Tomasza Jeffersona
Bank Federalny USA (Federal Reserve Bank) jak sama nazwa wskazuje, powinien być instytucją państwa amerykańskiego. W rzeczywistości jest bankiem prywatnych rodzin finansowych i nie wiadomo dlaczego posiada wszystkie uprawnienia instytucji państwowej, a przede wszystkim prawo nieograniczonej emisji amerykańskiego dolara.

2. Kaddafi został zabity za pomysł „złotego dinara” – maile Hillary Clinton (Warto przeczytać) ... zagranicznej zachodnich mocarstw, które wykorzystują NATO dla swoich własnych interesów geopolitycznych. Rebelianci Hilary tworzą bank centralny w Libii Jednym z najbardziej zaskakujących faktów jest ...Utworzone: 13 kwiecień 2016
3. Naturalne wyjaśnienie „cudu gospodarczego” powojennych Niemiec (Warto przeczytać) ...  kiedy III Rzesza dokonała inwazji na Czechosłowację, przede wszystkim zagrabiono czeskie złoto. Niedawno ujawniono, że w czasie wojny Bank Centralny Anglii, upłynniał w imieniu nazistów czeskie złoto ...Utworzone: 22 luty 2016
4. PRZEŻYJESZ SZOK: 100 LAT AGRESJI ŻYDOWSKIEJ NA POLSKĘ (Warto przeczytać) ... się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności. Jest ...Utworzone: 08 wrzesień 2015
5. Waluty bliskie dewaluacji - upadek państw. - dr J. Jaśkowski (Państwo) ...         Muszę przypomnieć, jak powstają zadłużenia państw. Sposób jest bardzo prosty. W danym kraju musi być Bank Centralny, nie tylko podporządkowany rządowi danego ...Utworzone: 03 wrzesień 2015
6. Grabież Grecji - Paul Craig Roberts (Komentarz polityczny) ... banków, zależy od ich spłacenia, Europejski Bank Centralny (ECB) może wziąć przykład z Rezerwy Federalnej i drukować pieniądze żeby zabezpieczyć grecki dług. ECB już drukuje €60 mld miesięcznie, ...Utworzone: 10 sierpień 2015
7. Reforma monetarna w Islandii - rewolucyjny raport (Warto przeczytać) ...    Z konstytucji różnych krajów, także Polski, dowiadujemy się, że państwo ma monopol na kreację pieniądza, a bank centralny kontroluje podaż pieniądza oraz inflację. Podręczniki do ekonomii mówią ...Utworzone: 23 lipiec 2015
8. Ile krajów na świecie nie ma banku centralnego? (Komentarz polityczny) ...  banku centralnego, ale gdy wszystko wyliczysz, to zauważysz, że 99,9% światowej populacji żyje w kraju, w którym jest bank centralny. Więc jak to się stało? Czy cały świat stwierdził, że centralne ...Utworzone: 10 czerwiec 2015
9. Prognoza na rok 2015: kurczaki powracają do kurnika (Komentarz polityczny) ...  Ten prywatny bank centralny oraz Departament Skarb są okazują się bardziej niebezpieczne dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych niż terroryzm. Ale nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, gdyż obydwi ...Utworzone: 04 marzec 2015
10. Andrzej Kumor: Łapska na zwrotnicach (Komentarz polityczny) ... wliczali do indeksu wzrostu cen, mielibyśmy wzrost inflacji, co z kolei powinno by było skłaniać bank centralny do jej ograniczania poprzez zmniejszanie wypływu pieniądza kredytowego czyli podnoszenie oproc ...Utworzone: 11 luty 2015
11. POLSKI HISTORYK i ŻYDOWSKI BANKSTER (Komentarz polityczny) ...  także zachowanie jak największej niezależności FED. Fischer z zadania wywiązał się znakomicie - odpierając ataki kongresmenów ostrzegł: żądania większej jawności polityki FED osłabiają bank centralny ...Utworzone: 08 luty 2015
12. Putin ograł zachodnich inwestorów jak małe dzieci (Warto przeczytać) ... zaczął gwałtownie spadać, rosyjski bank Bank Centralny nie reagował. Pojawiały się pogłoski, że Rosja nie posiada wystarczających pieniędzy w celu wsparcia kursu rubla. Po oświadczeniu Władimira Putina, ...Utworzone: 06 styczeń 2015
13. Kryzys 1929-33, czyli największy przekręt w historii świata (Warto przeczytać) ... , lecz dlatego, że po 1929 Bank Centralny USA postawił na spadek podaży pieniądza na rynku. Nie wyjaśnia to oczywiście problemu samej recesji, ale warto przemyśleć te kwestię. Otóż spadek podaży pieniądz ...Utworzone: 30 listopad 2014
14. Stanowisko ZG LPR w sprawie euro. (Państwo) ... kryzysowym, staje się bezbronne, ponieważ bank centralny jest w Niemczech.      Kolejnym fundamentalnym argumentem przeciwko przyjęciu euro jest - starannie wyciszany, ale jakże ważny - fakt, że państwo ...Utworzone: 15 październik 2014
15. Kim jesteś Ukraino? (Komentarz polityczny) ... jest to dosyć częsta sytuacja. Znam rody, które posługiwały sie 20 nazwiskami, w zależności od nazwy posiadłości. Bauera uznaje się go za twórcę pojęcia „bank centralny”. Tak na marginesie, tylko 3 ...Utworzone: 23 czerwiec 2014
16. Afera podsłuchowa zdestabilizuje sytuację w kraju? (Komentarz polityczny) ...  Kwaśniewskiego z 1997 r. zakazała finansowania przez bank centralny deficytu budżetu państwa. Odtąd zagraniczni bankierzy mają swoje dolce vita. Więcej: http://www.urbas.mpolska24.pl/6469/patriotyczna-gra-belki ...Utworzone: 16 czerwiec 2014
17. Patriotyczna gra Belki (Komentarz polityczny) ...  polega na udostępnianiu go w zamian za zagraniczne obligacje. W tym celu nasz bank centralny skupuje od rządu obcą walutę, wydając złotego na rachunek bankowy rządu. Obecnie rząd otrzymuje walutę z Uni ...Utworzone: 16 czerwiec 2014
18. Tomasz Urbaś - Zamożność Polaków (Naród) ... emisji pieniądza przez bank centralny) w kierunku wprowadzenia pełnych rezerw, emisję pieniądza banku centralnego o stałej dynamice ok. 8 % rocznie (oczekiwana dynamika PKB) plus emisja kompensującą ...Utworzone: 12 listopad 2013
19. Krzysztof Losz - Jak się traci suwerenność (Państwo) ... i wiosną 2010 roku kuratelę nad tym krajem przejęły w praktyce Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ateny potrzebowały pieniędzy, UE i MFW obiecały 110 mld euro ...Utworzone: 10 sierpień 2013
20. Szewczak Komisja Śledcza ds. przeszłości Rostowskiego (Komentarz polityczny) ... w październiku bank centralny Węgier podwyższył główną stopę procentową do najwyższego poziomu w całej Unii Europejskiej, aby bronić forinta przed dalszym spadkiem. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz ...Utworzone: 27 lipiec 2013
21. Banki centralne i prywatna kontrola pieniądza (Warto przeczytać) ... w nieskończoność. Problem polega na tym, że Stany Zjednoczone mają jeden z najgorszych systemów monetarnych, jakie kiedykolwiek wymyślono: bank centralny działający niezależnie od rządu, który pospołu ...Utworzone: 08 maj 2013
22. Oto, co im w bankach nie sztymuje (Komentarz polityczny) ... Bank Centralny skupuje je każdego miesiąca, żeby ich cena trzymała usta nad wodą. Jest to skupowanie punktowe, ale nielimitowane, za świeżo drukowane pieniądze. Przecież wszystko gra Ta europejska ...Utworzone: 11 kwiecień 2013
23. SYSTEM BANKOWY (Warto przeczytać) ... banku centralnego, systemu bankowości centralnej jest dobrodziejstwem, które ma na celu pohamować zakusy banków prywatnych do udzielania coraz większej ilości kredytów baz pokrycia. Bank centralny ustala ...Utworzone: 12 marzec 2013
24. Dotacje unijne prowadzą do katastrofy (Komentarz polityczny) ... dstawy traktatowej, faktycznie ma flagę, hymn i dewizę. Ma też własną walutę – euro. Ma bank centralny i politykę zagraniczną. Tworzy prawo, nierzadko stosowane bezpośrednio, które zgodnie z praktyką st ...Utworzone: 26 luty 2013
25. Strefa euro to nie jest wzór do naśladowania (Komentarz polityczny) ...   I druga sprawa bardzo ważna, jeżeli posiadamy niezależny bank centralny, to ten bank ma prawo udzielania kredytów płynnościowych dla banków komercyjnych, to znaczy pomocy w razie utraty przez nich płynności. ...Utworzone: 26 luty 2013
26. Wszystkie wojny są banksterskie! (Warto przeczytać) ... dług, że USA musiałoby przyjąć nowy prywatny bank centralny. Mimo że wojnę wygrało USA, Kongres zmuszony był przyznać czarter jeszcze jednemu bankowi na wypuszczanie waluty publicznej jako pożyczki z oprocentowaniem. ...Utworzone: 17 luty 2013
27. Przyjęcie euro jest nielogiczne (Komentarz polityczny) ... utrzymania. Europejski Bank Centralny, mimo formalnych zakazów, ucieka się do tak zwanej inżynierii finansowej. W przeciwieństwie do USA, gdzie amerykański bank centralny po prostu oficjalnie dodrukowuje ...Utworzone: 01 luty 2013
28. Zgniłe bogactwo rezerw walutowych (Komentarz polityczny) ... zgromadzone przez bank centralny pochodzą m.in. od firm krajowych, które eksportują swoje towary, a uzyskane walory zagraniczne lokują w bankach lub sprzedają na rynku walutowym. Waluty te są kupowane ...Utworzone: 25 styczeń 2013
29. Unia bankowa to europejskie superpaństwo (Państwo) ... państw? Według przedstawionego projektu, Europejski Bank Centralny mógłby nie tylko odbierać licencje bankom, ale także podejmować próby restrukturyzacji w instytucjach finansowych. Ponadto EBC miałby ...Utworzone: 13 styczeń 2013
30. Kaganiec na egzekucję (Wiadomości) ...  państwowy bank centralny był częścią aparatu władzy. Obie bliźniacze instytucje prawne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby komuniści mogli wyzuć Polaków z własności – przypomina Jerzy Bielewicz, ...Utworzone: 08 styczeń 2013
31. Kryzys euro (Warto przeczytać) ...  Europejski Bank Centralny stara się ograniczyć niepokój z powodu spadku zaufania do euro w czasie, kiedy główne ryzyko strefy euro ma charakter polityczny a nie ściśle finansowy. Tymczasem inwestorzy ...Utworzone: 16 sierpień 2012
32. Polska na kursie do Hiszpanii i Grecji (Komentarz polityczny) ... na rynek walutowy. Trąba powietrzna NBP wykorzystał środki z Komisji Europejskiej na zakupy. I to jakie! Bank centralny kupił za nie obligacje państwowe, głównie amerykańskie i niemieckie. Może polskie? ...Utworzone: 19 lipiec 2012
33. Europa zmierza do Wielkiego Kryzysu? Paniczny druk 530 mld euro przez EBC (Wiadomości) ...  centralne. W grudniu 2011 r. Europejski Bank Centralny wyemitował 490 mld euro, w ostatnim dniu lutego 2012 r. aż 530 mld euro. Łączny prezent EBC dla banków komercyjnych (stopa oprocentowania tych ...Utworzone: 01 marzec 2012
34. Największa próba dla ludzkości (Warto przeczytać) ... zrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami. Każdy bank ce ...Utworzone: 22 luty 2012
35. Orbán w oblężonej twierdzy (Komentarz polityczny) ... acji w ramach istniejącego prawa. Z powodu istniejącego od 2008 r. kryzysu węgierski bank centralny otrzymał za zadanie określenie zagrożeń makroekonomicznych oraz podejmowanie działań w celu ich zażegnyw ...Utworzone: 31 styczeń 2012
36. Ustrój państwa narodowego według Adama Doboszyńskiego (Myśl Narodowa) ... podlegałyby bezpośrednio: wojsko, administracja centralna i wojewódzka, policja, bank centralny, komunikacja dalekobieżna i przedsiębiorstwa państwowe.  Oprócz tych dwóch urzędów istniałoby jeszcze stanowisko ...Utworzone: 04 styczeń 2012
37. Unia Europejska: od kryzysu do kryzysu (Komentarz polityczny) ... oglądają jedynie na decyzje europejskiej elity z Brukseli i Frankfurtu, gdzie mieści się Europejski Bank Centralny. Nawet skrajnie uległy wobec Brukseli obecny rząd w Polsce zaprzestał mówienia o daci ...Utworzone: 04 styczeń 2012
38. Elżbieta Barys: Apokalipsa ekonomiczna XXI wieku (Warto przeczytać) ... wielopaństwowe banki centralne, jak np. Europejski Bank Centralny. One to – bez zezwolenia tych, których naród wybrał – mogły ustalać taką podaż, jaką uważały dla siebie za korzystną. Wiedziały bowiem, ...Utworzone: 11 grudzień 2011
39. Integracja, czyli panie szerzej, panowie głębiej (Komentarz polityczny) ... jak arabscy nafciarze. Nie ma zatem chyba innego wyjścia, jak obrabować podatników strefy euro poprzez drukowanie pieniędzy przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie. Nasze europejsy już nie mogą ...Utworzone: 08 grudzień 2011
40. Śmierć euro (Komentarz polityczny) ... euro z tej kwoty to gotówka wyemitowana przez Europejski Bank Centralny (banknoty) i narodowe banki centralne strefy euro (monety). Ponad 82 % euro zostało wyemitowanych przez banki komercyjne strefy ...Utworzone: 01 grudzień 2011
41. No i widać nową drogę dla UE i świata (Wiadomości) ... wyciężenia tej trudnej fazy" ogłosił niedawno Monti. Europejski Bank Centralny zaczął robić wszystko co możliwe aby uratować rozrzutny włoski rząd - robiąc to po cichu. Według agencji Bloomberg, ECB rozpocz ...Utworzone: 27 listopad 2011
42. Zamach na Polskę (Komentarz polityczny) ... i nadzorować bankowy zamach stanu, w którym obecnie Goldman Sachs przejmuje Włochy i Europejski Bank Centralny. Celem zamachu jest wykorzystanie kryzysu zadłużenia euro jako narzędzia, dzięki któremu ...Utworzone: 18 listopad 2011
43. Włochy bankrutem (Wiadomości) ... operacje na włoskich obligacjach o dodatkowe zabezpieczenie, co wpływa na zmniejszenie płynności i kończy się skokowym wzrostem rentowności. Europejski Bank Centralny od miesięcy skupuje włoskie obligacje, ...Utworzone: 13 listopad 2011
44. Wielkie Rodziny, które rządzą światem (Warto przeczytać) ... sowymi, takimi jak MFW, Europejski Bank Centralny i Bank Światowy oraz zostali "przeszkoleni" i pozostają "pracownikami" "Wielkiej Czwórki", która instytucje te utworzyła. Nazwiska rodzin, które ...Utworzone: 01 listopad 2011
45. Złudne marzenia o euro (Warto przeczytać) ... nem (gdzie siedzibę ma Europejski Bank Centralny). Może prezydent Komorowski uwierzył w swoje słowa o 14 milionach miejsc pracy, które rzekomo są wynikiem powstania wspólnej waluty. Jest to o tyle dzi ...Utworzone: 01 listopad 2011
46. „Podatki powinny istnieć zawsze”, powtarzają papugi (Warto przeczytać) "Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz." - Tomasz Urbaś Idąc w ślad poborców podatkowych i wszystkich innych urzędników skarbowych, którzy chronią obecn ...Utworzone: 15 październik 2011
47. Koniec Euro w 2011 roku? (Komentarz polityczny) ... świata przez Niemcy nie miała sensu po kapitulacji w 1945, ale pomoc USA w odbudowaniu Niemiec pozwoliła na plany budowy Unii Europejskiej i strefy euro, waluty kontrolowanej przez bank centralny Niemiec. ...Utworzone: 04 październik 2011
48. 358 POWODÓW, ŻEBY NIE GŁOSOWAĆ NA PO I PSL (Państwo) ... - Donald Tusk chce, aby NBP przekazywało do budżetu 10 mld zł ze swojego zysku. Jednakże Bank centralny nie przewiduje w 2009 roku żadnego zysku, a więc w 2010 roku nie będzie mógł zasilid budżetu.  ...Utworzone: 30 czerwiec 2011
49. ATENY POTRZEBUJĄ JESZCZE WIĘCEJ PIENIĘDZY - CZYLI GOSPODARKA NA BOTOKSIE (Komentarz polityczny) ... kiedyś przez „prywatnych inwestorów”. Ich udziałowi w programie pomocowym dla Grecji sprzeciwia się Europejski Bank Centralny, o czym wielokrotnie mówił prezes Jean-Claude Trichet. Restrukturyzacja ...Utworzone: 11 czerwiec 2011
50. To początek końca euro (Komentarz polityczny) ... eków chciałoby powrotu do swojej waluty, tyle że nie pozwala im się na to. Przeciwny temu jest przede wszystkim Europejski Bank Centralny, a także inne kraje UE, m.in. Francja i Niemcy. Jednak pozosta ...Utworzone: 19 maj 2011

Klub Współczesnych Narodowców

"Myśli nowoczesnego Polaka"
"Kościół, Naród i Państwo"

„Mamy sytuację dzisiejszą. Herezja i apostazja jest faktem. Nie widzi tego chyba tylko ten, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest i jaką jest wiara katolicka”.


"Eksperci od bezpieczeństwa przewidują, że jeszcze kilka tysięcy obywateli Unii europejskiej padnie ofiarami przemocy i terroru ze strony migrantów, zanim fala, która powoli się podnosi we wszystkich krajach Unii europejskiej, zmyje tych wszystkich cynicznych polityków, którzy wciąż stoją murem za szaloną kanclerzycą Merkel."
- monsieurb


Chrześcijaństwo cierpi prześladowania !
Chrześcijanie stanowią około 30% mieszkańców Ziemi. Spośród około 1,8 mld wyznawców tej religii około 200 milionów jest prześladowanych, a corocznie ginie za wiarę blisko 90 tysięcy.. (w roku 2012 przyp.red.)

"Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować."
- Ewangelia wg św. Łukasza


Komentarze należą do osób które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych połączeń z siecią www spoczywa na osobach lub instytucjach, które oddały je do publicznej elektronicznej dyspozycji.


„Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę...”.
- Jan Lechoń


Nie mam swoich dzieci, ale walczę o Polskę dla Twoich!


„Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”  – George Orwell

"Neoliberalny kapitalizm to gwóźdź do trumny narodu – ludzie wycieńczeni walką o przetrwanie, związanie końca z końcem, stracą z pola widzenia dobro innych Polaków – i całego narodu. To droga do zniewolenia i klęski."
- „Polska Myśl Narodowa”


„Solon twierdzi, że kiedy państwo jest podzielone na dwa przeciwne obozy, to obywatel, nie chcący należeć do żadnego, winien być karany jako zdrajca narodu. Mogło to być prawdą za czasów Solona, kiedy nieomylny zakon z Nieba nie był jeszcze dany. Dziś jednak, kiedy kraj dzieli się na dwa stronnictwa, z których każde stoi pod fałszywym sztandarem, obowiązkiem prawego obywatela, który poznał prawdę absolutną, jest zatknąć trzecią chorągiew i nawoływać obydwa obozy, by się pod nią zjednoczyły, a zaniechawszy bezpłodnych waśni, wspólnie zabrały się do zbudowania narodowego gmachu na niezłomnym fundamencie wiekuistej Prawdy”.
- Zygmunt Krasiński (z „Pamiętników” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego s. 275)


(...) „Nie jest możliwe, by ci, którzy naruszyli doktrynę Kościoła w odniesieniu do rozwodów, homoseksualizmu i aborcji, mogli być powitani w Kościele bez głębokiego nawrócenia. To nie jest nauka akademicka. To słowo Boże” – przypomniał duchowny. – Nie możemy być jak partie polityczne i zmieniać nasz program jedynie w celu uzyskania dobrej opinii i głosów wyborców. Nie jesteśmy kandydatami na prezydenta – ks. kard. Gerhard Ludwig Müller


Rabin Icek Kaduri ujawnił imię Mesjasza - Jezus

Odsłon artykułów:
46143746